2020 m. rugpjūčio 13 d. ketvirtadienis - 11:38
   

Vytenio Andriukaičio reforma: ar profsąjungų ji neliečia?

«
Autorius: JS (juostep@gmail.com) - Viso pranešimų: 23 - Tema sukurta: 2013-03-11 10:34:29
2014-01-10 09:39Feliksas Jucius
Štai koks "gimė" kontrkreipimasis su aktyvių profsąjunginio judėjimo dalyvių pagalba. Manau, tie kas pritariate P.Andriukaičio vykdomai medicinos reabilitavimo reformai, kas nori kad gydytojai būtų GYDYTOJAIS, o ne kažkokių paslaugų teikėjais, prašau palaikyti Ministrą ir nepagailėti laiko bei keleto litų laiškams ir išsiuntinėti panašaus turinio laiškus ministrui, Premjerui, Seimui, bei pasirašiusiems asmenims.
.
Feliksas Jucius (Facebook, Profsąjungų naujienos)
.
ATSILIEPIMAS Į ATVIRĄ KREIPIMĄSI ir KONTRAKREIPIMASIS
į visuomenę, valdžios institucijas, politines partijas
.
2014 m. sausio 9 d.
Šiauliai
.
2013 m. lapkričio 4 d. į visuomenę, valdžios institucijas, politines partijas kreipėsi ponai:
Lietuvos pacientų organizacijos atstovų tarybos vardu pasirašė Vida Augustienė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertė Kaetana Leontjeva, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas Stasys Gendvilis ir Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas Liutauras Labanauskas bei Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė.
.
Susipažinus su šiuo atviru kreipimusi paaiškėjo, kad triukšmas keliamas dėl vieno pageidavimo, kuris išreikštas kreipimęsi vienu sakinuku: sudaryti „sąlygas gyventojams patiems primokėti už jų gaunamas sveikatos priežiūros paslaugas“. Mūsų manymu, tai – tolimesnis medicinos komercializavimas, pataikavimas privačios medicinos savininkams tokiu būdų sudarant didižiulę atskirtį tarp negalinčiųjų „primokėti”, t.y. mažai uždirbančiųjų, ir milijonierių.
.
Nei mūsų, nei visuomenės nestebina, kad tokį kreipimasi pasirašinėja Laisvosios rinkos instituto atstovai, tad kreipiamės, pirmiausiai, į didžiai gerbiamą pacientų atstovę Vidą Augustinienę. Kieno interesams, gerbiama ponia, atstovaujate? Negi Jums dar iki šiol nežinoma, kad ligoninių pacientai ir taip daug primoka pirkdami savo vaistus, tvarsliavą, net vienkartinę aprangą operacinių darbuotojams? Ar ne tikslingiau būtų buvę rekalauti, kad visose valstybės ir savivaldybių pavaldumo ligoninės būtų atliktas išsamus auditas, ar tikrai visos valstybės lėšos, skirtos ligoninių stacionare gydomiems pacientams, atitenka būtent pacientams? Galbūt sustiprinus šios srities kontrolę atirastų lėšų jūsų taip skausmingai aprašomam tikslui finansuoti? Jūsų parašas po tokiu kreipimusi kelia abejonių, ar tikrai Jums taip rūpi vargana pacientų būklė.
.
Tačiau, jei jau gydytojų įstaigų vadovų sąjungos prezidentas nemato kitos išeities, kaip tik leisti pacientams patiems primokėti už paslaugas, tai su giliu liūdesiu tenka apgailestauti, kad galimai valstybėje skaudžiai apsirikta parenkant gydymo įstaigų vadovus. Mes manome, kad būtent ligoninių vadovai turėjo pareikalauti atlikti tyrimą, ar pasiteisino kai kurių funkcijų atsisakymas, t.y. panaikinus ligoninių maisto gaminimo padalinius, perdavus valymo paslaugas paslaugų firmoms.
Nė žodžiu neužsimenama apie tai, kaip iš valstybinių gydymo įstaigų lėšas „melžia“ privačios gydymo įstaigos: privatūs gydytojai, dirbdami ir valstybinėse gydymo įstaigose, naudoja pastarųjų įrangą, vaistus priimdami „privačiai“ gydomus pacientus. Kažkodėl neprašoma, kad įstatymais būtų tiksliai ir konkrečiai reglamentuota santykiai tarp šių gydymo įstaigų.
.
Stebina ir profesinių sąjungų atstovų pozicija. Matant begalines išlaidas, netvarką panaudojant lėšas visus 23 metus profesinės sąjungos taip ir nesuformavo tvirtos jėgos, ginančios sveikatos apsaugos sistemoje dirbančių žmonių teises. Manome, kad gerb. L. Labanauskas ir gerb. A. Baublytė turėtų atsakyti į klausimą, kaip gydytojai gali ir kaip suspėja atlikti savo tiesiogines pareigas dirbdami pagal dvi, tris ar net keturias darbo sutartis. Kodėl iki šio laiko niekas netikrino ir nekontroliavo tokių darbuotojų darbo apskaitos žiniaraščių, kuriuose, galimai darbo valandos to paties asmens dvigubinasi ar net trigubinas? Ar ne oriau jaustųsi ir pats medikas, gaunantis padorų atlyginimą dirbdamas vienu etatu, vienoje vietoje, o ne lakstydamas po daugybę įstaigų. Tyli abu profesinių sąjungų atstovai ir apie valstybinių ir privačių gydymo įstaigų santykių reglamentavimą ir jų atskyrimą.
.
Todėl, reaguodami į minėtą kreipimąsi, mes, žemiau pasirašiusieji,
kreipiamės į Lietuvos visuomenę:
.
manome, kad finansavimas medicinos įstaigoms yra patenkinamas, tik galimai nėra reikiamos kontrolės. Jūs, visuomenės atstovai, pacientai atiduodate duoklę medicinai, ir gal net daugiau, nei iš jos sulaukiate pagalbos. Tad laikykitės nuomonės, kad gydytojai turi gydyti, o ne teikti paslaugas.
.
Visur ir visada reikalaukite valstybės funkcionierių, kad gydytojams būtų sugrąžintas tikrasis gydytojo vardas.
.
Kreipiamės į Sveikatos apsaugos ministrą:
.
mes matome Jūsų pastangas įvesti tvarką šioje sistemoje, todėl prašome inicijuoti išsamų tyrimą, ar gydytojai, dirbantys pagal kelias darbo sutartis, nedubliuoja tų pačių darbo valandų keliose gydymo įstaigose? Ar ne per daug valstybinių įstaigų vadovai yra „susižavėję“ statybomis, remontais (t.y. pagrindinėmis pinigų plovyklomis), užuot sprendę vidaus klausimus dėl medicinos darbuotojų darbo užmokesčio? Ar tikrai visos valstybės lėšos, skirtos tvarsliavai, medikamentams pasiekia pacientus?
.
Kreipiamės į Vyriausybę ir Seimą:
.
prašome atlikti auditą Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinėje ligonių kasoje ir nustatyti, ar tikrai šioms institucijoms reikalinga tiek daug tarnautojų? Taip pat siūlome atlikti auditus ir visose gydymo įstaigose, nustatant ar ir ten nėra pernelyg „išpūstas“ valdymo aparatas. Manome, kad sumažinus valdymo išlaidas iki minimumo, lėšų gydymui ir žemesniosios bei vidurinės grandies gydymo įstaigų personalo atlyginimams didinti tikrai būtų surasta.
Parašai
2014-01-09 06:00to info
Profesinės sąjungos turi remti ministrą Vytenį Andriukaitį, o ne pasirašanėti "susirūpinimo" raštus kartu su laukinio kapitalizmo ideologais - Laisvosios rinkos institutu.
2014-01-09 05:55info
O visgi A.Matulo ir mano ideologijos – skiriasi. Seimo narys stebisi, kad ministerija padeda kurtis medikų profesinėms sąjungoms, suteikia joms galimybę dalyvauti sveikatos apsaugos sistemoje. Nuostabą jam kelia ir tai, kad Sveikatos apsaugos ministerija, pagal vienos didžiausių Europoje organizacijų – Europos pacientų forumo – modelį, sukūrė Lietuvos pacientų forumą, atvirą visoms be išimties pacientų organizacijoms (V.P.Andriukaitis, 15min.lt)
2013-11-11 16:27Solidarumas
Laisvosios rinkos instituto kreipimąsi palaiko Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinė sąjunga "Solidarumas".
2013-11-10 11:51Pacientas
Algos pagal sugebėjimus - gerai, bet privatininkų, ypač vaistininkų plėš***vimui - ne!
2013-11-10 01:08supratimas
Tiesiog ir valtybed valdomos istaigos noti algu pagsl savo sugebejimus. kitaip emigracija ir tiek.
2013-11-09 13:07Juzė
Ar taip jau daug DABAR Lietuvos gyventojų galės "primokėti" už medpaslaugas? Tai kas čla? Reveransas privatininkams ir vaistininkams?
2013-11-09 12:27Raimondas
Tai vadinama "socialiniu dialogu"
2013-11-08 13:36Ejimas žirgu?
Nevyriausybinės organizacijos, suinteresuotos prieinamu, savalaikiu ir kokybišku sveikatos
priežiūros paslaugų teikimu,
KREIPIASI l VISUOMENĘ, VALDŽIOS INSTITUCIJAS, POLITINES PARTIJAS,
kviesdami prisidėti prie mums visiems aktualaus klausimo sprendimo.
Kreipiamės į Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM),
prašydami pripažinti ir paskelbti visuomenei apie tai, kad dabar surenkamų Privalomo sveikatos draudimo lėšų nepakanka apmokėti visoms sveikatos priežiūros paslaugoms.
Kreipiamės į Valstybine ligonių kasą prie SAM,
prašydami paskelbti visuomenei, kokia apimtimi bus galima finansuoti sveikatos priežiūros paslaugas surinkto Privalomo sveikatos draudimo fondo 2014 metais.
Kreipiamės į politines partijas,
suprasdami, jog turite visuomenės pasitikėjimą ir įgaliojimus spręsti visuomenei svarbias problemas, kviečiame spręsti visuomenei gyvybiškai būtiną sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo klausimą, užtikrinant papildomo finansavimo Šaltinio įteisinimą.
Kreipiamės į Lietuvos visuomenę,
konstatuodami, jog dabar surenkamų PSDF lėšų nepakanka apmokėti visoms visuomenei reikalingoms sveikatos priežiūros paslaugoms, prašydami svarstyti ir pasisakyti dėl papildomo sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo šaltinio formavimo ir įteisinimo, sudarant sąlygas gyventojams patiems primokėti už jų gaunamas sveikatos priežiūros paslaugas.
Kreipimąsi pasirašo:
Pacientai
• Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba – pirmininkė Vida Augustinienė
Savininkai (mokesčių mokėtojai):
• Lietuvos laisvosios rinkos institutas , ekspertė Kajetana Leontjeva
.• Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai - darbdaviai:
• Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas Stasys Gendvilis
Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai:
• Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas Liutauras Labanauskas
• Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė
2013 11 04
2013-06-25 16:07Šį kartą JIEMS nepavyko
Valio! Vytenio Andriukaičio socialdemokratinė sveikatos apsaugos reformos koncepcija turi galimybių būti realizuota. Liberalų ir kitų kapitalo tarnų inicijuotas Ministro nušalinimas Seime buvo sužlugdytas. Beje, teko apsieiti be įvairių kairiųjų bei save kairiosiomis lakančiomis profsąjungų pagalbos . Tiesa, paskutinėmis minutėmis kai kurios profsąjungos dar bandė šį tą daryti, tačiau iš esmės buvo apsiribota tik keliais popieriniais pareiškimais.
Vis dėlto galimybių žengti į priekį yra, tad sveikinu Vytenį Profsąjungų naujienų vardu! - JS
2013-06-25 13:02JS-laimi Kapitalas?
Po daugiau negu dvi valandas trukusių debatų, sudaryta redakcinė komisija, kuriai pavesta parengti nutarimo projektą dėl ministro interpeliacijos.
Seimo komisija minimalia dauguma pasisakė V. Andriukaičio nenaudai: komisijos netenkina ministro pateikti atsakymai. Už tokį sprendimą, DELFI duomenimis, balsavo 7 komisijos nariai, prieš – 6. Tai reiškia, jog komisija siūlo balsuoti dėl ministro atstatydinimo. Seimas šią procedūrą turės atlikti slaptu balsavimu.
2013-06-24 12:08Nacionalinė glaukomos sąjunga
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui
Vydui Gedvilui
2013 – 06 - 24
Nacionalinė glaukomos pacientų sąjunga visiškai palaiko sveikatos apsaugos ministro V.P.Andriukaičio siūlomą sveikatos apsaugos reformos projektą, kuriuo siekiama perskirstyti mokesčių mokėtojų pinigų srautus taip, kad jie sustiprintų Konstitucijos garantuojamą nemokamą sveikatos apsaugą.
Viškai palaikome ir ministro iniciatyva vykdomus pertvarkymus sveikatos apsaugos sistemos valdymo srityje priartinant sistemą prie pacientų ir jų organizacijų. Mūsų nuomone, ministras teisingai padarė iš kolegijos ir komisijų pašalinęs ilgą laiką pacientų vardu kalbėjusius, tačiau kitais - neretai ir vaistų gamintojų diktuojamais tikslais - veikusius atstovus ir suformavęs naujus valdymo bei patariamuosius organus.
Reikalauti iš ministro greitų rezultatų, kaip tai daro iš esmės medikams "privatininkams" ir vaistų bendrovėms atstovaujantieji interpeliacijos iniciatoriai, yra neteisinga.
Mes tikime gerb. V.P. Andriukaičio pasirinkto kelio teisingumu ir linkime jam sėkmės.
Pagarbiai
Nacionalinės glaukomos sąjungos pirmininkas
medicinos dr. doc.Vytautas Gurauskas
2013-06-16 22:17JS
Vienos mūsų profsąjungos imasi globalinių problemų, kitos įnikusios į projektus, kad ES duonpinigius atidirbinėtų. O privatizavimo (deprivatizavimo - taip sąlygiškai pavadinčiau Vytenio reformą) reikalas joms tarsi ir nerūpi. Mat, Vytenis prasitarė, kad susidorosiąs vienas. O juk buvo garsieji profsąjungų mitingai prieš grobuonį Wiljamsą. Tiesa, jie nepadėjo. Prichvatizatoriai galų gale laimi, JAV Lietuvai liko skolinga už šią aferą milijardais skaičiuotiną sumą, o p. Landsbergio kompanijai priklausytų ekonominio nusikaltimo baudžiamoji byla. Na, tai jau praėjo, nes skolos iš JAV Brazauskas pareikalauti neišdrįso.
O štai dabar panašus atvejis sveikatos apsaugoje, kurią apraizgė privatininkų privilegijos, vaistininkų korupciniai veiksmai... Bet profsąjungom - dzin. Reikia išsaugoti kontoras ir etatus, į globalinius mūšius veltis nėra laiko nei jėgų. Negalima praleisti galbūt paskutinės progos pačiulpti ES krūtį - jau išdžiūvusią, bet dar maitinančią... Mistifikuoto socialinio dialogo vardan...
2013-06-16 09:41Nuomonės VLM tinklapyje
2013 06 14
"Politologas, Mykolo Romerio universiteto (MRU) docentas V. Dumbliauskas sako, kad „jei koalicija neaukoja ministro, tuomet tai tėra tuščias oro virpinimas“.
„Kas iš to, kad LS surinko parašus? Seimo dauguma turės nuspręsti, ar tenkina atsakymai. Manau, čia yra liberalų VIEŠŲJŲ ryšių žaidimas. Gal jis padarė klaidų, užkabino daug interesų sveikatos apsaugoje. Yra dideli interesai, pinigai ir V. Andriukaičiui lengva nebus"
.
„Aš manau, kad jis yra teisingas žmogus, interpeliacijos nepalaikysiu, – sako „Drąsos kelio“ atstovas Jonas Varkala. – Mano nuomone, jo žingsniai yra geri, jis elgiasi kaip socdemas“.
.
2013-06-15 17:21Juzė
V.Andriukaitis neblogai "užkabino" privataus "tinklo" medįstaigų interesus. Parašų rinkimas, spauda, naujienų tinklapiai, radijo-televizijos laidos, piketai ir interpeliacija... Kada mes, profsąjungos, sugebėsime tokiu mastu ginti savo interesus?
.
2013-03-13 14:47V.Andriukaitis
„Ligonių kasa apmoka už ligonį pinigus – ar viešojoje, ar privačioje įstaigoje. Mano klausimas: kodėl privačioje įstaigoje rašoma: „iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo apmokama tik dalinai“. Ir tada ima plius pinigus. Ir ypač jauni žmonės, kurie nespėja skaičiuoti, nežino, kad už jų paslaugas yra Ligonių kasoje apmokėta, sutinka mokėti papildomai – po 200, 300, 700 ar 1000 Lt. Net negalvodami, net nekreipdami dėmesio. Palaukit, o tai už ką jūs sumokėjote? (...) Jeigu Privalomojo sveikatos draudimo fondas apmoka paslaugas tiek valstybinėje įstaigoje, tiek privačioje, tai nei vienoje, nei kitoje už tas apmokėtas paslaugas jokių papildomų mokėjimų būti negali“ - įsitikinęs V. Andriukaitis. rašo Delfi.
2013-03-13 09:58Nuomone
Palaikau ministra. Reikia atsikovoti viesus pinigus is klanu
2013-03-13 09:14Raimondas
Jei skaitėte straipsnį, tai turėjote perskaityti, jog palaikančių yra daugiau. Pagal populiarumą ministras yra trečias. Bet kurią informaciją galima pateikti taip , kad balta atrodytu juoda. Paskaitykite komentarus po straipsniais apie reformą. Ten praktiškai yra tik palaikantys komentarai.
2013-03-12 12:09Makliovija
GYventojai laiko, nes užslėpta propaganda juos verčia taip laikyti.
2013-03-12 08:48Delfi
Andriukaičio veiksmus sveikatos politikoje gyventojai laiko didžiausia šio Ministrų kabineto lig šiol padaryta klaida.
2013-03-12 08:08Juzė
Iš tikro tai V.Andriukaitį palaiko didelė dalis gyventojų ir medikų. Problema viešuosiuose ryšiuose (PR).
.
Panašu, kad privačių kabinetų ir "klinikų" savininkai bei farmacijos įmonės meta didelius pinigus ir panaudoja turimus ryšius tam, kad organizuoti kampanijas televizijoje ir kitoje žiniasklaidoje. Tokiu būdu į propagandines akcijas įjungiamos ir taip vadinamos "pacientų organizacijos".
O jeigu taip paanalizuotume kaip ir kodėl jos suburtos, kaip išlaikomos ir kokiomis privilegijomis skatinamos? Ar čia neišlįstų nemažai pikantiškų faktelių ("privatininkų" ragiukų)?
.
Daugumai medikų ministro numatomos reformos leidžia tikėtis, kad, perskirsčius sveikatinimui skirtų lėšų srautus, padidės gydymo paslaugą vertinančio balo vertė. Tuo pačiu padidės reikalingos paslaugos prieinamumas ir gana vargani medikų atlyginimai, pagerės darbo sąlygos "valstybinėse" gydymo įstaigose, sumažės darbo krūviai .
.
2013-03-11 11:31Ukmergės Solidarumas
Ukmergės rajono profesinės sąjungos tinklalpyje www.lps.lt informuoja, jog palaiko Vytenio Andriukaičio vykdomą sveikatos politiką ir prašo sąžiningam sveikatos apsaugos ministrui, kuris tarnauja Lietuvos piliečiui, leisti dirbti savo darbą. Raštas adresuojamas Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui ir Seimo Sveikatos reikalų komitetui.
„Mes esame tvirtai įsitikinę, kad jo vykdoma sveikatos apsaugos politika yra būtina sveikatos priežiūros įstaigoms. Iki šiol sveikatos priežiūra tolo nuo paciento, o kai kuriems pacientams ji tapo tiesiog neprieinama, ypatingai kaimo vietovėse. Privatūs gydytojo kabinetai nesteigiami kaime ar rajono miestelyje, o medicinos punktai, ar ambulatorijos, kurios dar išliko kaimuose, išlaikomi tik iš valstybinių lėšų. Tai rodo, kad privatus kapitalas renkasi tik pelną, o ne sveikatos apsaugą ir pacientų gerovę“, - teigiama kreipimesi.
2013-03-11 10:39JS
V. Andriukaitis buvo užregistravęs įstatymo projektą, kuriame nurodyta, kad sutartys su brangius tyrimus ir procedūras teikiančiomis privačiomis įstaigomis galėtų būti sudaromos tik tuo atveju, jei šioje teritorijoje šių paslaugų vartojimo rodiklis (tai yra suteiktų paslaugų skaičius tūkstančiui gyventojų) bent 10 proc. mažesnis nei šalies ar teritorinės ligonių kasos veiklos zonos rodiklis. Seimas šias pataisas grąžino tobulinti.
Pacientų organizacijų vardu tokia Augustinienė išjuokė V.Andriukaičio siūlymus. Tik Augustinienė (besiskelbianti atstovaujanti 30 organizacijų, o savo vadovaujamos tarybos tinklalapyje jų rodo, tik 13) mano turimomis žiniomis, susijusi su vaistininkų klanu ir konservatoriais. V.Andriukaitį palaiko kitos pacientų organizacijos (Pvz., Nacionalinė glaukomos sąjunga), palaiko daugelis mano pažįstamų medikų... O profsąjungos?
RAŠYTI ATSAKYMĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai