2021 m. sausio 18 d. pirmadienis - 5:31
   

Slaugytojų darbo krūviai – formali „varnelė“

«
Autorius: Juzė (kmukprofsajunga@gmail.com) - Viso pranešimų: 12 - Tema sukurta: 2012-03-30 14:05:45
2012-06-07 16:48teisingumas nugales
Pranešimas / Antstolės 2012-05-24 patvarkymas Nr.0088/12/00488 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo-sustabdyti sprendimų, priimtų 2012-01-19 Nr.12-1 ir 2012-02-01 Nr.12-2 galiojimą, iki bus baigta civilinė byla
Teismo nutartis / Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo-uždrausti A. Dambrauskui, V. Puskepaliui ir J. Rimkui sudaryti sutartis, sandorius, organizuoti susirinkimus, konferencijas; sustabdyti 2012-02-02 ir 2012-02-24 konferencijų priimtų nutarimų veikimą
Pranešimas / Antstolės 2012-05-07 patvarkymas Nr.0088/12/00391 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - sustabdyti 2012-01-19 įsakymo galiojimą iki bus baigta civilinė byla, uždraudžiant Vydui Puskepaliui atlikti bet kokius veiksmus nurodyto įsakymo pagrindu
2012-06-05 18:51Juzė
"Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys, pasirašęs naują tvarką patvirtinantį įsakymą, mano, kad tai leis pagerinti darbo sąlygas daugiau kaip 25 tūkst. slaugytojų".
.
Baisiai,baisiai įdomu - ir kam gi kur pagerėjo?
2012-05-17 13:38Juzė
Tikrai - tik "pasityčiojimas ir svajonės"!
Varnelė jau uždėta.
O jei kas netikit,
tai parsisiųskit ir įdėmiai paskatykit jau paskelbtą "VŽ" dokumentą:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=424374&p_query=&p_tr2=2
2012-05-12 12:12Pasityčiojimas ar svajonės
Ištraukos iš publikacijos "Respublikoje"
2012 gegužės mėn. 11 d.
"Patvirtinta nauja slaugytojų darbo krūvio nustatymo tvarka. Pagal ją nuo šiol slaugytojų darbo krūvis nustatomas diferencijuotai, atsižvelgiant į paslaugų teikimo vietą, profilį ir sritis bei apskaičiuojamas pagal pacientų aptarnaujamų per vieną valandą arba darbo pamainą skaičių."
"Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys, pasirašęs naują tvarką patvirtinantį įsakymą, mano, kad tai leis pagerinti darbo sąlygas daugiau kaip 25 tūkst. slaugytojų - gausiausiai sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų grandžiai."
"Sveikatos viceministrės Noros Ribokienės teigimu, geresnės slaugytojams užtikrinamos darbo sąlygos - svarus argumentas slaugytojams neieškoti darbo svetur."
"Taigi ir parengtos slaugytojų darbo krūvio nustatymo tvarkos tikslas buvo pagerinti svarbių sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygas ir užtikrinti kokybiškas paslaugas pacientams."
"Rengdama naująjį teisės aktą SAM atsižvelgė į Lietuvos slaugos specialistų organizacijos pateiktus duomenis apie didelius darbo krūvius."
2012-04-27 12:50Juzė
Kažin, ar Lietuvos slaugos specialistės jau dirba pagal SAM nustatytus (rekomenduotus?) darbo krūvius, ar atsirado veikėjų sugebėjusių tą problemą įklampinti?
2012-04-09 15:21PN -Juzei
Sprendžiant iš Jūsų rašinių, slaugytojų problemos yra rimtos ir galėtų būti aptartos ne pseudonimiškai (Haidparke), o viešai ir išsamiau PN susitikus su jas išmanančiais ir sugebančiais plačiau aprėpti asmenimis. PN redakcija būtų dėkinga, jeigu Jūs nurodytumėte vieną kitą adresatą, į kurį galėtume kreiptis ir paskelbti Naujienose atitinkamą publikaciją. Jūsų anonimiškumas liktų nepaviešintas... Ačiū! -Redakcija
2012-04-09 12:36Su svente
Džiaugsmingų švenčių visoms slaugytojoms! Dirbančioms - neperdegti, o bimbinėjančioms - gerai pailsėti.
Beje, SAM tinklapyje darbo krūvių aprašo projekto
neberandu. Gal kas turit nusikopijavę?
2012-04-01 13:23Juzė
Va, bent viena slaugytoja atsiliepė!
Kitos, matyt, net neužsuka į šį tinklapį.
Nežino?
Ar toks mentalitetas: „aš paburbėsiu, padejuosiu, kad labai sunku, toliau arsiu iki devinto prakaito, o jei niekas (savaime?) nesikeis, ieškosiu princo su pilimi, kad ir už devynių marių...“ ?
O gal čia išlenda lietuviško moteriško mazochizmo ar kančios apraiškos? Va, mane engia, skriaudžia – stebėkit visi kokia aš nelaiminga ir kantri! Net nesipriešinu. O jeigu neskriaustų? Tai ko aš tada būčiau verta?
2012-03-31 18:14Slaugytoja
Ačiū Juzei už informaciją, būtinai susipažinsiu, per tuoj didžiulius darbo krūvius dažnai pražiopsome galimybes kažką keisti.
2012-03-31 10:10Juzė
Taip, Makliovija, -tikrai lyderių problema. Čiočienė jau prieš gerą dešimtmetį slaugytojų darbo krūvių problemą pradėjo "stumti", bet... O kas dabar LSSO lyderiai?
Tiek Vilniaus tiek Kauno ir kitos ponios "direktorės" metų metus tik tupi "sostuose", kadangi pačios vienu ar kitu lygiu užima vadovaujančias pareigas ir dažnai atstovauja darbdavio interesus.
D.Margelienė kelia problemas ir deklaruoja gerus norus, bet nesupranta, kad kalbomis jau nieko nepasieksi.
O gal tokiu būdu slaugytojoms tik sutartinai "muilinamos" smegenys siekiant išvengti aktyvių protestų ir veiksmų?
2012-03-30 14:31Makliovija
Tai gal slaugytojų profsąjungoms trūksta kovingų lyderių? A. Baublytė (LSADPS), kiek žinau, vadovauja respublikinei profsąjungai ir kartu dirba vienos poliklinikos laboratorijos vedėja, LSSO Margelienės irgi ko tai nesigirdi... Kai buvo A.Čiočienė kažkaip solidžiau viskas atrodė... Bet čia tik žvilgsnis iš šalies, įdomu, ką galvoja pačios slaugytojos, kurios dar į užsienius neišsivažinėjo?
2012-03-30 14:09Juzė
Daugelis slaugos specialisčių gal net nežino, kad SAM sudaryta darbo grupė, kuri turėjo nustatyti maksimalius jų darbo krūvius (iki šiol, mūsų žiniomis, tokių nebuvo) kaip ir baigė savo darbą. Darbo grupės daugumą sudarė SAM specialistai ir darbdavių interesus atstovaujantys įvairių gydymo įstaigų atstovai. Dėl „socialinio dialogo“ vaizdo buvo įtraukta ir LSSO atstovė A.Raulušaitienė . Tokia „darbo grupė“, daugiau negu pusmetį dirbo dirbo, dirbo dirbo ir nieko nepridirbo.
Nors toks grupės darbas vyko giliomis „konspiracijos“ sąlygomis, bet kažkas apie tai informaciją (kaip ir apie „Snoro“ griūtį) nutekino. Ir tada... ir tada prasidėjo... Reikėjo, gi palaikyti „socialinio dialogo“ įvaizdį.
Buvo pakviesti (ar įsipiršo?) Kauno klinikų darbuotojų profsąjungos ir klinikų LSSO atstovai, o kiek vėliau ir atstovė iš LSADPS. Taip „socialinio dialogo“ vaizdas lyg ir atstatytas, o rezultatas? Rezultatas – formali „varnelė“ ties Vyriausybės 2008-2012 m. programos 1356 punktu , - paruoštas Slaugytojų darbo krūvių aprašo projektas jau paskelbtas SAM tinklapyje.
Tokiu būdu lyg ir viskas tvarkoje? O kodėl „varnelė“ tik formali?
Viena priežastis tikriausiai aiški – darbo grupėje vyravo SAM ir darbdavių interesus atstovaujantys asmenys, o kita? Kita ta , kad, taip vadinamas „socialinis dialogas“, buvo tik imituotas. Beveik niekas nekreipė dėmesio į Kauno klinikų DPS, LSSO ar LSADPS atstovų pastabas. Diskusijose vyravo SAM ir darbdavių atstovų unisonas.
Taip, manome ir matome, kad jau galutiniame aprašo projekte liko tik rekomendacinio pobūdžio slaugytojų darbo krūviai . Ir ką tai reiškia?
Taip pat nėra jokio termino, per kurį šie rekomendaciniai krūviai turi būti įvesti. Ir ką tai reiškia?
Ir toliau darbdaviams lieka nediferencijuota galimybė, motyvuojant darbo intensyvumo sumažėjimu, naktį ar švenčių dienomis tuos, tik rekomenduojamus, krūvius padidinti tris kartus. Ir ką tai reiškia?
Taigi, visa tai reiškia – „varnelė“ Vyriausybės 2008 – 2012m. programoje jau vietoje!
O ką dabar darys slaugytojos? Ar toliau leisis būti taip išnaudojamos? Ar toliau savo „moksliniuose“ straipsniuose tik tyrinės slaugytojų „perdegimo darbe“ pasekmes sau ir pacientams? O koks jų požiūris į dabartinę trupančią koalicinę vyriausybę ir jos rūpestį sveikatos apsaugos problemomis?
Tokių ir panašių klausimų daug. Gal kas panorės į juos ir atsakyti?
P.S. O gal kas norės ir su slaugytojų darbo krūvių aprašo projektu susipažinti? Paslankiokite SAM tinklapyje pagal nuorodą http://www.sam.lt/index.php?2547198002, teisės aktų projektai. Tikrai rasite.
RAŠYTI ATSAKYMĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai