2020 m. gegužės 27 d. trečiadienis - 5:31
   

SAUSIO 13-JI: NE VISA TIESA

«
Autorius: Socialistas - Viso pranešimų: 5 - Tema sukurta: 2011-10-26 13:39:17
2011-11-05 20:58to socialistam
O teisybės žinot nenorit?Ar bijot sužinot, kaip iš tikrųjų buvo?
2011-11-05 13:43socialistam
idiotai, dėl rusų padarys bet ką
2011-11-05 09:50SoCIALISTAS
Lapkričio 4 d. Vilniaus apygardos prokuroras Egidijus Šleinius pareikalavo skirti SLF pirmininkui Algirdui Paleckiui vienerius metus kalėjimo (atidedant bausmę 2 metams), neleidžianti išvykti iš Lietuvos be atskiro leidimu.
Teismo verdiktas nuskambės gruodžio 14 d. 15:00.
Už tai, kad A. Paleckis ieško tiesos, už tai, kad jis atskleidė kitą medalio pusę – neneigė M. Gorbačiovo nusikaltimo siunčiant tankus į žmonių susibūrimo vietą, bet paviešino šimtų liudininkų parodymus, kad į minią prie TV bokšto šaudė nuo stogų, o kulkos skrodė kūnus 50 laipsnių kampu – už tai prokuratūra imasi represijų.
Prokuratūra tyliai nusuka akis nuo savo darbo broko – neištirti minėti liudininkų parodymai, nenustayta, kas šaudė medžiokliniais šautuvais, neištirta, kad net Sąjūdžio būstinėje iš karto po įvykių visi kalbėjo, kad „šaudė ir savi“, ir „kad apie tai Sąjūdyje nutarta tylėti“ (tai liudijo liudininkas teisme spalio 24 d.). Prokuroras aklai rėmėsi ankstesnių teismų sausio 13-osios tema išvadomis, kuriose nėra nė vieno įrodymo, kas (vardas, pavardė), kokiu ginklu, kokiomis aplinkybėmis nužudė konkretų žmogų, o tik abstraktūs kaltinimai kolektyvine atsakomybe.
Amžiantilsį advokatas Kęstutis Čilinskas apytikriai prieš metus pasmerkė šią Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio pataisą tokiais žodžiais: „Valstybė negali versti žmonių galvoti taip, kaip ji nori – ir tuo labiau negali už tai bausti.“
Jis klydo. Kai valdančioji kapitalo klasė ima drebėti dėl savo stabilumo, tokia valstybė gali daryti bet ką.
Ir mes tai vis aiškiau matysime.
SLF infocentras
2011-11-05 00:23yra liudytojų
Yra Lietuvoje ir daugiau liudytojų. Vienas net man asmeniškai gyrėsi kaip šaudė nuo devynaukščio į minią.
2011-10-26 13:39SoCIALISTAS
NETIKĖTAS „SĄJŪDŽIO“ DALYVIO PRIPAŽINIMAS - PO SAUSIO 13 D. NUTARTA TYLĖTI APIE SAVIŠKIŲ ŠAUDYMĄ
.
Liudija Sausio 13-osios liudininkai A. Paleckio byloje
.
Pranešimas spaudai, 2010 10 25
.
Šešių papildomų Sausios 13-osios liudininkų parodymai vakar papildė kitų liudininkų parodymus, duotus per ansktesnsiu teismo prieš SLF pirmininką A. Paleckį posėdžius.
.
Liudininkas D. E.: „Buvau Sąjūdyje nuo pirmos sekundės. Sąjūdžio vadovybėje visi nuo pirmos minutės galvojo, kaip čia padaryti, kad iš Lietuvos išeitų TSRS kariuomenė. Tuometinės Demokratų partijos vadovybėje svarstėme ir priėjome išvados – reikia įvykio, kuris visus sutelktų, suvienytų. Kai kas kalbėjo, kad reikalingas kraujo praliejimas. Sausio 12 d. apie 17:00 keliese nuvažiavome prie TV bokšto. Prie mūsų priėjo vienas pažįstamas ir pasakė: „Mes esame pasiruošę vakarui. Bus staigmena.“ Kitą rytą (sausio 13 d.) rinkosi Sąjūdžio taryba būstinėje Gedimino pr. 1. Staiga girdžiu kalbas: “Vakar šaudė saviškiai.“ Nustebome. Tada daug kas nutarė – tylėti! Šiandien pirmą kartą apie tai prabilau.“
.
Liudininkas R. S. :“ Iš pradžių nuo dviejų 16-čių namų iš Lazdynų pusės paleido kelias trasuojančių kulkų serijas. Manau, tam, kad būtų duotas signalas ir kitų šūvių kryptis. Po to pradėjo šaudyti į žmones, kurie krito arba nuo kulkų, arba slėpdamiesi nuo jų. Šaudė nuo Sudervės g. 37-to namo (dabar Sausio 13-osios g.) prie pat TV bokšto. Tai buvo medžiokliniai šautuvai, nes garsas ir ugnis buvo labai stiprūs. Po kelių dienų ėjau pro tą vietą ir pamačiau berniukus, surinkusius gilzes. Kadangi buvau profesionalus kariškis, atskyriau Mosino šautuvo gilzes (pastaba: Mosino šautuvo kulkos rastos kelių aukų kūnuose), PPŠ ir PPS šautuvų bei TT gilzės. Nesitikėjome tokios provokacijos – manau, siekta kuo daugiau kraujo. “
.
Liudininkė L. Č. : “Atvykome prie bokšto pamaitinti žmonių. Apie 1:00 pajudėjo sunkioji technika. Todėl apjuosėme bokštą. Veidu buvau į daugiaaukščius namus Karoliniškėse. Pamačiau nuo jų trasuojančius šūvius į mūsų pusę, žemyn, bet mes, matyt, buvome per toli.“
.
Liudininkė D. K.: „Kalbėjau su žmogumi G. M., kuris sakė man tą naktį šaudęs nuo stogo. Jis buvo savanoris.“
.
Liudininkas N. B.: „Mus atvežė iš Druskininkų dviem autobusais. Stovėjome ant šaligatvio veidu į TV bokštą ir nugara į namą Sudervės g. 37. Staiga išgirdome skambius šūvius ir pamatėme ugnies pliūpnsius nuo šito namo stogo, jie būdingi medžiokliniams šautuvams. Pasijutome nesaugūs ir pasitraukėme tolyn.“
.
Liudininkė O. B.: “Tą vakarą svečiavausi pas draugę, kuri gyveno priešais TV bokštą. Jau eidama pas ją pastebėjau jaunus juodai aprengtus vyrukus su pailgais, šautuvams pritaikytais maišais skubančius pro mane į daugiaaukštį. Vėliau pro langą, išeinantį į bokšto pusę, girdėjau šūvius nuo stogo.
.
Liudytojas Alvydas Medalinskas, tapęs inkriminuojamo nusikaltimo – A. Paleckio žodžių „Žinių Radijo“ laidoje „Ir kaip dabar aiškėja, saviškiai šaudė į savus“ – liudininku, padovanojo visuomenei politinės minties perlą: "Pripažinti kitą traktuotę šitų įvykių būtų politiškai nenaudinga." Ne tiesa rūpi, o nauda? Ponas Alvydai, Jūs esate teisus: kai kam tai būtų, o tiksliau – yra ir bus – labai nenaudinga.
.
Lingvistė D. Satkauskytė, kalbėjusi teisme, sutiko su tuo, kad A. Paleckio frazės pradžia „Ir kaip dabar aiškėja, ...“ reiškia, kad tai ne kategoriškas teiginys, o nuomonė, implikuojanti kalbančioji santykį su tam tikrais jam žinomais informaciniais šaltiniais. (A. Paleckis juos yra ne kartą nurodęs.)
.
Lapkričio 4 d. 9:00 vyks kitas teismo posėdis, skirtas jau tik baigiamosioms kalboms. Jo metu bus apibendrinta ir papildyta visa paaiškėjusi faktinė informacija.
***
.
M. Gorbačiovas nusikalto pasiųsdamas tankus į civilių žmonių susikaupimo vietą.
.
Bet neslėpkime kaip stručiai galvos į smėlį, vengdami aiškėjančių faktų.
.
Juos viešumon kelia sąžinės ir drąsos nepraradę paprasti šalies gyventojai.
.
Pagarba jiems
Ir jų yra ateitis.
RAŠYTI ATSAKYMĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai