2020 m. birželio 2 d. antradienis - 15:04
   

Alus - gyvybinis Lietuvos piliečių interesas?

«
Autorius: R. - Viso pranešimų: 3 - Tema sukurta: 2011-06-21 10:49:12
2011-06-21 16:19Citata
Jeigu nebūtume ES nariai ir neturėtume galimybės laisvai judėti po ES, šiandien Lietuva turėtų tris savo raidos scenarijus.
Pirmasis – tauta ant šakių išneštų „užsimiršusius“ politikus iš Seimo, pakeistų rinkimų ir partijų finansavimo įstatymus, nubaustų nusikaltusiuosius ir vėl turėtume demokratinę šalį.
Antrasis scenarijus niūresnis: Dimitravo priverčiamojo darbo stovykla dirbtų pilnu tempu ir gyventume policinėje valstybėje. Kai kas sako, kad ir taip jau esame ten pakeliui.
O juodas trečiasis scenarijus būtų grįstas pakartotinu kurio nors buvusio veikėjo anūko žygiu į Rytus – naujos saulės atvežti. Kurio labiausiai trokštumėte? Aš – pirmo...
Dainius Paukštė, Lietuvos socialdemokratų sąjungos pirmininko pirmasis pavaduotojas
2011-06-21 10:55maist
Anot teismo, alaus gamyba pakliūva į sąrašą įmonių , kurios teikia būtinas neatidėliotiniems(gyvybiniams) visuomenės poreikiams tenkinti sąlygas (paslaugas).
Tad ar įmanoma Lietuvoje streikuoti?
2011-06-21 10:49Klaipėdos teismas
Civilinė byla Nr. 2-9660-676/2011
---
Procesinio sprendimo kategorija 110.1 -
---
KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS NUTARTIS
---
2011 m. birželio 20 d. Klaipėda
----
Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, susipažinęs su ieškovo UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" ieškinį atsakovams AB ..ŠVYTURYS" profesinės sąjungos organizacijai. Utenos alaus darbininkų sąjungai, dėl streiko pripažinimo neteisėtu.
nustatė:
---
Ieškovas prašo pripažinti 2011-06-15 paskelbtą streiką neteisėtu; pripažinti 2011 m. birželio 9-10 UAB „Švyturys-Utcnos alus" darbuotojų susirinkimo balsavimo rezultatus dėl pritarimo skelbti streiką ieškovo gamybiniame padalinyje negaliojančiais; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas. įvertinęs gręsiančius neigiamus padarinius visuomenės teisių ir teisėtų interesų apsaugai, siekdamas sustabdyti neteisėto streiko procedūrą bei siekdamas išvengti streiko įvykdymo ir su juo susijusių galinių neigiamų padarinių, taip pat prašo pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovams skelbti, organizuoti ir vykdyti streiką ieškovo gamybiniame padalinyje - ..Švyturio" ir „Utenos alaus" daryklose iki tol. kol nebus priimtas teismo sprendimas Šioje byloje. Prašymas teikiamas CPK 144 str. I d. pagrindu, kad teismui nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, prašoma taikyti CPK 145 str. I d. 6 p. numatytą laikinąją apsaugos priemonę - draudimą atsakovams imtis tam tikrų veiksmų.
---
Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamas nepranešus atsakovams (CPK 148 str. 1 d.).
Prašymas tenkinlinas iš dalies.
---
Įstatymu nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taip pat įstatymas numato teismo teisę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant apginti viešąjį interesą (CPK 144 str. 2 d.). Įstatymas išvardina laikinųjų apsaugos priemonių rūšis (CPK 145 str. 1 d. 1 p.-!2 p.). Tam tikrų kategorijų civilinėse bylose įstatymais gali būti nustatytas konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas (CPK 145 str. 3 d.). Įstatymas suteikia teismui teisę atidėti neprasidėjusi streiką trisdešimčiai dienų, o prasidėjusį tokiam pat laikui sustabdyti (DK 81 str. 4 d.).
---
Ieškovo prašymas dalyje dėl uždraudimo atsakovams skelbti streiką remiantis balsavimo rezultatais yra tiesiogiai susijęs su ieškovo pareikštu reikalavimu ir yra ginčo dalykas nagrinėjamoje byloje, nurodyti veiksmai yra jau atlikti - pagal ieškovo pateiktus duomenis byloje, streikas jau paskelbtas nurodytais Utenos alaus darbininkų sąjungos 2011-06-14 nutarimu bei UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" jungtinės profsąjungų atstovybės 2011-06-15 sprendimu, todėl prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė - draudimas skelbti streiką. netenkintinas.
---
LR Konstitucijos 51 str. 1 d. įtvirtinta darbuotojų teisė, ginant savo ekonominius ir socialinius interesus, streikuoti. LR Darbo kodekso nuostatos įpareigoja darbdavius ir darbuotojus tarp jų iškilusius ekonominių ir socialinių interesų konfliktus spręsti visų prima taikiai, derybose, siekti kompromisų. Tik išsėmus visas taikaus ginčo sprendimo galimybes, gali būti panaudota kraštutinė poveikio priemonė darbdaviui - streikas. Ieškovo vykdomos funkcijos įtakoja ieškovo bei kitų asmenų, kaip ūkio subjektų, teisių bei laisvių įgyvendinimą, taip pat įtakoja ir ieškovo darbuotojų teisių ir pareigų įgyvendinimą, todėl streikas tiesiogiai gali neigiamai paveikti bei įtakoti visuomenės interesus, pažeisti ūkio subjektų, susijusių su ieškovo veiklą, taip pat žmonių teises ir pareigas, teisėtus interesus.
----
Siekiant išvengti asmenų teisių pažeidimo bei galimų su tuo susijusių neigiamų padarinių atsiradimo bei apginti viešąjį interesą. taip pat atsižvelgiant į tai, kad teismui nėra pateikta jokių dokumentų, iš kurių būtų matyti, kad streikui vadovaujantis organas kartu su darbdaviu ėmėsi priemonių, kad būtų užtikrintas minimalus ieškovo atliekamų funkcijų vykdymas bei į tai. kad streiko atidėjimu nebus pažeista darbuotojų teisė streikuoti, nurodytais Utenos alaus darbininkų sąjungos 2011-06-14 nutarimu bei UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" jungtinės profsąjungų atstovybės 2011-06-15 sprendimu skelbtas 2011-06-23 streikas atidėtinas trisdešimčiai dienų. Vadovaujantis LR DK 80 str.. LR CPK str. 145 str. 1 d. 12 p., ieškovas ir atsakovai iki teismo posėdžio pradžios įpareigotini pateikti teismui veiksmų planą (kitą dokumentą), kuriame būtų nustatytas minimalus ieškovo atliekamų funkcijų užtikrinimas streiko metu.
---
Laikinosios apsaugos priemonės taikytinos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.).
---
Vadovaujantis LR CPK 144. 145. 148 str. str.. LR DK 80 str.. 81 str. 4d.. teismas
nutaria:
---
Ieškovo UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti iš dalies.
---
Utenos alaus darbininkų sąjungos 2011-06-14 nutarimu bei UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" jungtinės profsąjungų atstovybės 2011-06-15 sprendimu skelbtą 2011 m. birželio 23 d. streiką atidėti trisdešimčiai dienų.
---
Įpareigoti ieškovą UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" bei atsakovus Utenos alaus darbininkų sąjungą, UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" jungtinės profsąjungų atstovybę iki teismo posėdžio pradžios pateikti teismui veiksmų planą (kitą dokumentą), kuriame būtų nustatytas minimalus ieškovo UAB ..ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" atliekamų funkcijų užtikrinimas streiko metu.
---
Nutartį vykdyti skubiai.
---
Nutartį skubiai (faksu, paštu ir per kurjerį) įteikti ieškovui, atsakovams.
---
Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos, tačiau per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.
---
Teisėjas Raimondas Dilys
RAŠYTI ATSAKYMĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai