2020 m. birželio 1 d. pirmadienis - 22:18
   

Ar tikrai gedulas nesuderinimas su socialiniu protestu?

«
Autorius: JS - Viso pranešimų: 30 - Tema sukurta: 2011-02-18 20:18:20
2011-02-23 09:53Pagiežingam
Eik geriau paslidinkėk, kol dar sniego yr. Tamstos ironija čia visai netinka
2011-02-22 19:31Pagiežingas
Ale tai netikėlis tas Marcinkevičius.Net išdrįso nepasiklausti kai ko(pvz. kai kurių profsąjungininkų) kada numirti?Ai,blogai.
2011-02-21 18:57Pašalinis
O jaunimas vis dėlto praėjo UŽ PROFSĄJUNGAS su poeto žodžiais...
2011-02-20 18:27JS į Pagarba
Anarchija.lt, informuodama apie simboliškas eitynes vasario 19 d. vietoj uždrausto profsąjungų mitingo, rašo:
„Nors Justinas Marcinkevičius buvo garbstomas abiejų valdžių – sovietinės ir tautinės, tačiau išliko liaudies poetu, o jo eilėraščiai tapo folkloru“.
Tai nėra tikslus pasakymas: jeigu vieni ar kiti - tarybiniai ar tautiniai - funkcionieriai „garbstė“ Poetą, tai ne Poeto kaltė, o tarybinės ir šiandieninės buržuazinės sistemų funkcionierių, jų ideologų „problema“.
Paradoksalu, bet Justiną Marcinkevičių mažiau „garbstė“ ir labiau įžeidinėjo šiuolaikinėje santvarkoje kylanti valdžia. Ypač tai išryškėjo Sąjūdžio - V.Landsbergio - bandymų įvesti autoritarinį valdymą periodu.
Gal kai kas, matydami V.Landsbergį poeto laidotuvėse, ir pamiršo, kad anuo metu skandalingą ir tarybiniu metodu patriotų smerkiamą grupės intelektualų pareiškimą prieš posąjūdinį V.Landsbergio siekį tapti smetonišku „tautos vadu“ J.Marcinkevičius taip pat buvo pasirašęs.
Poetas nukentėjo ir tuo metu, kai V.Landsbergis dar nebuvo praradęs vilties tapti Prezidentu, o buvo pasklidę gandai, kad Prezidentu galėtų būti Justinas Marcinkevičius.
Neteigiu, kad su šiuo incidentu sietinos ir televizijoje eskaluojamos insinuacijos neva J.Marcinkevičiaus apysaka „Pušis, kuri juokėsi“ parašyta tarybinių ideologų specialiu užsakymu.
Būta ir dar kai ko (ir dabar būtų galima pateikti pakankamai faktų), kas paliudytų, kaip dabartinė valdžia „garbina“ dvasinį kūrybinį tautos elitą...
Bet tai – istorija, kaip kad specialaus aptarimo reikalautų ir tarybinė (savo dvasia - taip pat!) Justino Marcinkevičiaus poezija, - pavyzdžiui, poemos „Dvidešimtas pavasaris“, Pirčiupio tragedijos tema parašytos poemos „Kraujas ir pelenai“. Dabr jau mažai kas drįstų cituoti ir liudyti, kad pastarojoje autorius pasmerkė „visų pirma“ Bažnyčią, „išmokiusią lietuvį atsiklaupti“.
Dar yra ir daugiau. Yra įtaigus Justino Marcinkevičiaus eilėraščių ciklas „Šiandieninis Leninas“, parašytas tada, kai, žlungant stalinizmui, daugelis intelektualų (ir visuomenė) buvo patikėję, kad ateina socializmas „su žmogišku veidu“ (Kaip kad dabar tebetikima, jog dar ateis „kapitalizmas su žmogišku veidu“).
Yra ir eilėraščių ciklas „Šešiolikmečiai“ (imantys šautuvus – „vieni už tautą, kiti – už liaudį“), dėl kurio raukėsi tarybiniai ideologai, o dabar šio ciklo apsimeta neskaitę pokario „miško brolių“ garbintojai...
Tačiau tai ilgesnė ir sudėtingesnė kalba.
Norėjau pabrėžti, mano nuomone, svarbesnę mintį. Jai pasakyti raktą man davė D. Grybauskaitės perskaitytas tekstas laidotuvėse, tiksliau, teiginys: POETAS PAKILO VIRŠ SISTEMOS.
Prezidentės kalboje nebuvo įvardinta tarybinė sistema, bet buvo aišku, kad Velionis buvęs virš jos.
Manau, kad D.Grybauskaitės perskaitytą (tikrai gražų ir iš esmės teisingą) derėtų patikslinti:
JUSTINAS MARCINKEVIČIUS (kaip ir, pavyzdžiui SALOMĖJA NĖRIS) buvo ir liks aukščiau SISTEMŲ. Justino Marcinkevičiaus poezija nesuvestina net į Sąjūdžio ideologiją, juo labiau - į tarybinio socializmo ir landsbergininkų inicijuoto kapitalizmo ideologijas. Žinoma, jam tapo nepriimtina ir „dabartine Lietuva“, - viename interviu j taip irrašė, kad ne tokios Lietuvos tikėjosi. Ir, kaip jau minėjau, padalyvavęs Sąjūdyje, kurio idėjų „paveldėtojai“ jį apspjaudė, Poetas atsisakė dalyvauti politikoje, iš esmės atsiribojo nuo jos kūrybinės laboratorijos sienomis.
Deja, šiandien, kai jau nereikėjo su pačiu Poetu derinti laidotuvių scenarijaus, mirusį Poetą laidojo pagal politikų dūdelę - kaip prezidentą ar politiką: laidojimo komisijos pirmininkas - konservatorių Premjeras (!), karstą lydi karių garbės sargybos kuopa ir pan., į kapus jį lydi pats Vytautas Landsbergis! Pasišildyti rankas prie gedulo žvakių panoro konservai-krikdemai. (Panašiai, žinoma, būtų elgęsi, ko gero, ir kirkiliniai socdemai).
Tačiau Justinas Marcinkevičius - ne valstybinis, o NACIONALINIS (tai skirtingi statusai!) dainius, žodžiu -ne valdančiųjų dvaro, o tautos poetas.
TIKRASIS MENAS VISADA FORMUOJASI VIRŠ POLITINIŲ IR SOCIALINIŲ EKONOMINIŲ SISTEMŲ. TIKRASIS MENAS - VISADA OPOZICIJOJE SISTEMAI, IR NE TIK SISTEMAI, BET IR JĄ PALAIKANČIOMS INSTITUCIJOMS, TELEVIZIJŲ ŠOU FORMUOJAMIEMS VISUOMENĖS SKONIAMS, MADOMS.
Neatsitiktinai tad daug žinomų kapitalizmo sistemose išaugusių menininkų ir intelektualų buvo ar yra kairieji, - nemaža tarp jų ir komunistų.
2011-02-20 15:47Pagarba
Blogiausias sovietmečio tradicijas pavedėjusi Litch**ienijos valdžia uždraudė vasario 19-osios eitynes ir mitingą. Šiluvos atlaidus sovietinė valdžia drausdavo prisidengdama kiaulių maru –profsąjungų mitingą tautinė valdžia uždraudė prisidengusi poeto mirtimi.
Profsąjungų vadai ir eiliniai pakluso idiotiškiems valdžios nurodymams (įsivaizduokite – protesto mitingas buvo prilygintas pramoginiam reginiui!), tačiau eitynės, nors ir simboliškos, vis tiek įvyko. Vasario 19 d., 12 val. grupelė jaunuolių pražygiavo nuo seimo iki vyriausybės ir uždrausto mitingo vietoje surengė protesto piketą.
„Varžyti susirinkimų laisvę prisidengiant žmonių mylimo poeto mirtimi yra šlykštu ir nežmoniška. Nors Justinas Marcinkevičius buvo garbstomas abiejų valdžių – sovietinės ir tautinės, tačiau išliko liaudies poetu, o jo eilėraščiai tapo folkloru. Ant transparanto užrašyta jo eilėraščio eilutė „Dainuoti – tai užmiršti mirtį“ simbolizuoja gyvenimo pergalę prieš mirtį, Šias eitynes surengėme protestuodami ne tik prieš mitingo draudimą, bet ir prieš valdžios propaguojamą mirties bei gedulo kultą,“ – sakė V. Kudirkos aikštėje piketuojantys jaunuoliai.
Prieš eitynių pradžią policija kruopščiai iškratė protestuotojus, nors pačių eitynių nedraudė. Visą kelią nuo seimo iki vyriausybės juos sekė keli policijos automobiliai. Apie 13 val. baigę piketuoti, jaunuoliai paliko transparantą V. Kudirkos aikštėje. Netrukus pasirodęs policijos patrulis išmetė J. Marcinkevičiaus žodžius į šiukšlių dėžę.
a.lt info, 2011 02 19
2011-02-20 06:48evaldas
bjauru yra ne mitingų nukėlimas, o tai, kaip jūsų organizacijos vadai iki paskutinės minutės vaidina karingumą ir paskui kaip teliukai pasišalina . Prieš Sausio 16 d. Kvederavičius aiškino, kad guminės kulkos jų nesustabdys, o dabar tas policinjos provokatorius aiškino - kad mitingas įvyks...
Visa tai parodo, kad siekiate tik būti matomais, kad koks Kubilius kavos pakviestų. O rimtis, kieno tai atminimas, visa tai antriniai dalykai. Senai aišku, kad žmonėms norintiems protestuoti reikia organizuotis be jūsų. Esate balastas.
2011-02-19 17:45Makliovija
ATrodo, kad ta netektis kažkas nesuprantamo ir neįmanomo! Staiga visi apsižiūrėjo, kad turi Poetą. Kodėl miniomis neplūdote ir nenešėte gėlių prie Justino Marcinkevičiaus namų, kai jam sukako 80? Ar jis tada buvo mažiau poetas negu tada, kai numirė? Juk jis visa tai būtų pats matęs ir pajutęs tautos pagarbą.
Pritariu JS, kad kol gyvi vienas kito net nepastebim, bet užtat kokias laidotuves mokam ištaisyt!
2011-02-19 17:34EURO3 (post.euro3@gmail.com)
Kol svarstė atkelt mitngą ar ne, kol susirinko valdyba, taryba, komitetai, prezidiumas, pirmininkas, generalinis sekretorius, pavaduotojas ... mitingą jau nukėlė valdžia ... Pirmą minutę po pranešimo apie Justino Marcinkevičiaus netektį buvo aišku kaip pasielgt.
2011-02-19 17:18JS į Zosė
Noriu papildyti Zosės teiginį.
Gal prieš pusmetį, gal prieš metus lankydamasis Antakalnio poliklinikoje eilėje prie kardiologo kabineto pastebėjau laukiantį Justiną Marcinkevičių. Eidamas pro šalį jį prakalbinau, paspaudžiau jam ranką (buvome geri pažįstami nuo mano darbo Vagos leidykloje laikų). Į pasveikinimą atsakė pavargusiu rezignuojančiu, tarsi įžeisto žmogaus tonu (taip man pasirodė).
Nueidamas pagalvojau: TOKS ŽMOGUS, O STUMDOSI EILĖJE SU MUMIS, PAPRASTAIS SENIAIS.
Dabar, kai Poetą laidojo valstybiniu mastu -kone oficialiau ir pompastiškiau nei Prezidentą Brazauską, prisiminiau aną epizodą ir susimąsčiau: kodėl Poetui - aštuoniasdešimtmečiui, įžymybei - tada nebuvo parodyta dėmesio? Nejaugi jo nepažino poliklinikos registratorės, nejaugi apie jo atėjimą nebuvo pranešta vyr. gydytojui, kuris disponuoja atskiru VALDŽIAI skirtu sektoriumi šioje poliklinikoje, išlikusiu dar nuo tarybinių laikų?
Poetai ne visada valdžios pripažįstami (žinoma, ir Landsbergio nemeilė bei pyktis, kai Justinas Marcinkevičius kartu su kitais pasirašė pareiškimą prieš "tautos tėvo" autoritarizmą, ir dar kai kas).
Tiesa, Poetas buvo gražiai pačios Prezidentės pagerbtas 80-mečio proga. Vis dėlto pagerbti pagerbtas, bet ar buvo bent minimaliai globojamas?
Bendras dėsnis: gyvųjų negerbiame, nedėmesingi jiems, užtat laidoti mirusiuosius pagarbinti mokame.
Net astrofizikas Aleksandras šiandien rauda ir deklamuoja atmintinai išmoktus Poeto eilėraščius...
2011-02-19 15:22Makliovija
Beje, o gal kas žino, kodėl atsisakyta perkelti mitingą viena diena? P.Aleksandrai, ar tie jūsų 500 žmonių nebūtų sutikę ateiti į mitingą sekmadienį?
2011-02-19 15:08Zosė
o pikčiausia, kad kai buvo gyvas Poetas taip nerūpėjo valdžiai, kaip čia visi dabar apsibuzoję vaizduoja. Jeigu būtų juo taip rūpinęsi, kaip jo laidotuvėm...
2011-02-19 14:42Makliovija
O šmeižtas čia kur? Mano supratimu, čia išsakomos nuomonės. Ir jeigu jums ne visos patinka, tai nereikia pradėti mėtytis kaltinimais.
2011-02-19 14:34Aleksandras
Nesvarbu apie kokį centrą ar aplamai apie profsąjungą, profsąjungietį pasisakymai mane skaudiną,- tai rodo, kad ne tik darbdaviai, bet ir mes patys skaidome judėjimą ir mūsų nedraugams leidžiame šmeištį visuomenei profesines sąjungas Lietuvoje, o mūsų jėga -vienybėje.
2011-02-19 14:17Makliovija
O pamazgos tai kur? kad sau prisitaikote kažkokius pasakymus tai čia jau teksto suvokimo reikalas.
2011-02-19 13:43Aleksandras
Nereikia didžiuotis, paprasčiausiai, nenoriu, kad piltų pamazgas neišsiaiškinę kas yra kas.
2011-02-19 13:37to Aleksandras
Kad ASMENIŠKAI pakvietė tai gerai. Mes didžiuojamės tavimi Aleksandrai Posochovai
2011-02-19 12:53Aleksandras
...be to, buvau asmeniškai pakviestas į Mokslų akademijoje vykusią Mokslo ir kultūros veikėjų konferenciją, kurioje poetas nusivylęs kalbėjo apie ęsamą valdžia ir tuo metu Kubilius su dviračiais darė žygį, prasukdamas pro prospekte vykstančią mugę, bet neužsukdamas pagerbti Lietuvos šviesuomenę....
2011-02-19 12:43Aleksandras
Mano universitetinis išsilavinimas ( ne humanitarinis, -astrofizika),ne koks nors vakarinis ar neakivaizdinis, o dieninis, patikėkit labai daug skaičiau ir dabar galėčiau pacituoti ne vienas J.Marcinkevičiaus eiles, nes man kaip žmogui jos patiko.
2011-02-19 12:34to Aleksandras
Jo, nieko nedaryti ir išsigąsti rengt nesankcionuotą mitingą, prisidengus šviesulių vardais, - reikia drąsos. Dar kai kam reikėtų drąsos prisipažinti , kad ir Marcinkevičiaus knygų nė rankose nelaikiau, ale ašaroju su tauta...
2011-02-19 11:55Info apie Čilinską
Advokatas K.Čilinskas - buvęs konservatorių partijos narys, Vagnoriaus Vyriausybės kancleris. 2007 m. spalį pagal Tėvynės sąjungos sąrašą Alytaus rajone vykusiuose rinkimuose pateko į Seimą, aplenkęs Darbo partijos narį Viktorą Uspaskichą. Vėliau Kęstutis Čilinskas buvo „Krekenavos agrofirmos” darbuotojos Dalios Budrevičienės atstovas.
2011-02-19 11:31Aleksandras
Aleksandras Posochovas- Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, Vilnius. www.lpsdps.com
2011-02-19 11:23to Aleksandras
O kas tas Aleksandras? Jei jis ne eilinis anonimas - tegu savo pavardę ir iš kokio miesto yra parašo.
2011-02-19 11:20Makliovija
Kodėl iš karto triukšmaujantys mitinguotojai? Juk galima buvo perdaryti scenarijų ir daug labiau pagerbti mirusį poetą nei nuėjimu į laidotuves. Ir ta pagarba būtų prasminga ir tęsianti Justino Marcinkevičiaus darbą. Gaila, kad valdžios cinizmu apsikrėtė ir profsąjungos. Negi jūs nesuprantant, kad iš poeto atminimo padaryta politika? Juo politikai prisidengia savo pačių nuodėmes, o visi pseudointelektualai, su ašaromis akyse kalbėdami apie Didį Poetą, jo mirtį, nesuvokia, kad tokie žmonės nemiršta.
2011-02-19 11:06Aleksandras
Man truputi pikta, kad eiliniai anonimai, kalba apie bailumą. Didesnė drasa šiuo atveju, pareikšti, - neišeiti. Nes į šią akciją buvo išleista krūva pinigų, masiškai ketino ateiti žmonės ( bent mano aplinkoje virš 500 ir ne tik profsąjungos narių), bet iš dalies būtų negražu, kai šalia triukšmaujančių mitinguotojų, būtų išnešamas Lietuvos šviesulio karstas.
Šiandien aš pats dirbu ir 12 ir 14 val būsiu prie Seimo ir paprašysiu, jei kas nežinodamas ateis į mitingą, geriau ramiai nueitų ir palydėtų amžino poilsio poetą.
2011-02-19 10:41Bonkė
Štai ir pamatėme tikrąjį Čilinsko veidą
2011-02-19 10:35Kita nuomonė
Advokatas, Asociacijos „Nepartinis demokratinis judėjimas“ įsteigėjas Kęstutis Čilinskas ragina visus piliečius šeštadienį ateiti į Tautos dainiaus Justino Marcinkevičiaus laidotuves, o ne į profesinių sąjungų organizuojamą mitingą.
K.Čilinskas pabrėžia, kad Konstitucija užtikrina susirinkimų laisvę ir profesinės sąjungos gali ja naudotis. Bet mitingo organizatoriai, anot jo, turėtų nuspręsti, ar jie, rinkdamiesi į mitingą Tautos gedulo dieną, visam laikui nesukompromituos konstitucinės piliečių susirinkimų, mitingų laisvės. Šeštadienį turime savo sąžinėje dėti ant svarstyklių dvi vertybes: vienoje pusėje – gedulas ir kiekvienam lietuviui brangaus Tautos dainiaus Išėjimo pagerbimas, kitoje-mitingo reikalavimų valdžiai išsakymas. Dėl tų mitingo reikalavimų galima susirinkti ir kitą dieną. O Tautos dainius miršta tik vieną kartą. J.Marcinkevičius save aukojo tam, kad Lietuva išliktų poetiniu žodžiu įprasminta amžinybėje ir kiekvieno lietuvio širdyje. Būtų moralu ir teisinga netrukdyti mitingo šurmuliu paskutinės Tautos dainiaus žemiškos kelionės, sako K.Čilinskas.
2011-02-19 10:07Liuks straipsnis!
Vitalijus Balkus. Viena mirtis ir du mirties nuosprendžiai
Pamirškite viską, ką skaitėte apie taikias piliečių akcijas LR Konstitucijoje ar Susirinkimų įstatyme. Šie dokumentai surašomi ne tam, kad jais būtų galima vadovautis. Jie surašomi tam, kad reikalui esant būtų galima pasigirti likusiam pasauliui, kokia valdžia pažangi bei demokratiška ir kiek daug teisių turi šalies piliečiai.
Štai Egiptas Mubarako valdymo laikais buvo visiškai nedemokratiškas, nes piliečiai negalėjo protestuoti, o lietuviai – gali: kada tik nori ir kur nori. Ir susirinkti į akciją jų gali tiek, kiek panorės. Be abejo, piliečių norai turi būti teisingi. Argi teisinga rinktis prie Seimo rūmų, kai visai šalia yra tokia šauni pelkę primenanti aikštelė? Ar gripo epidemijos metu teisinga stovėti vienam šalia kito, kai daug patogiau įsitaisyti per vieną metrą vienas nuo kito. Pagaliau kam tie masiniai renginiai? Devyni žmonės – pats tinkamiausias skaičius pilietinei akcijai.
Anksčiau skaitydamas Vilniaus savivaldybės biurokratų atsakymus, kodėl eilinį kartą draudžiamas vienas ar kitas renginys, aš supykdavau. Dabar – juokiuosi. Argi galima pykti, kai savivaldybės klerkai į prašymą leisti nedidelį mitingą Lvovo gatvėje atsako, kad tai neįmanoma, nes mitinguotojai „trikdys vairuotojų dėmesį“. Tikrai sveikintinas rūpestis eismo saugumu, kai žinai, kad minėta vienpusio eismo gatve važiuojantį automobilį pamatysi ne dažniau nei savivaldybės klerką penktadieni popietę savo darbo vietoje.
Tądien, kai eismo saugumu buvo rūpintasi ypač aktyviai, nebuvo išduotas leidimas ir kitam renginiui, turėjusiam vykti kitoje vietoje. Norėjusiems susirinkti vidaus reikalų sistemos pensininkams buvo išaiškinta, kad jie nepatikimi, todėl galimos riaušės. Bandau įsivaizduoti žilus patyrusius policininkus, šturmuojančius vyriausybės rūmus ir mėtančius akmenis į savo buvusius kolegas. Spėju, kad klerkas, pagimdęs neigiamą atsakymą, turi ypač lakią fantaziją.
Dar prastesni reikalai su pilietine saviraiška, kuomet renginys tiesiogiai liečia įtakingųjų interesus ir gali sukelti jiems rimtų nepatogumų. Tuomet biurokratų nesustabdo net tai, kad dėl renginio gali nukentėti visos šalies prestižas. Taip bendri Europos protesto renginiai, vykę vienu metu visose ES valstybėse, Vilniuje tiesiog buvo uždrausti. Turbūt klerkai tuomet tiesiog neįvertino renginių masto, nes pasirodžius neigiamai reakcijai, už Lietuvos ribų į nepatogius klausimus teko atsakinėti jau vyriausybės vadovui.
Labai gaila, kad profsąjungų vadovybė, besiblaškanti tarp šalies valdžios ir savo narių, tada taip ir nesugebėjo, o gal ir nenorėjo, pasinaudoti proga ir pagaliau imtis veiksmų prieš nuolatinius Konstitucijos pažeidimus. Todėl nieko nuostabaus, kad šiek tiek nurimus aistroms, biurokratinė „neleidimų“ mašina ir vėl pradėjo suktis.
Bet iš tiesų kai kas pasikeitė. Į draudimų procesą jau įsikišo ir centrinė Lietuvos valdžia. „Proginis“ š.m. sausio 16-osios draudimas jau buvo atvirai palaikomas „iš viršaus“. Ciniškai prisidengus sausio 13-osios minėjimu ir pradėjus atvirą piliečių tarpusavio kiršinimo kampaniją, vėl buvo nuslopintas bandymas surengti protesto akciją.
Besiblaškantys profsąjungų veikėjai vėl nenuvylė valdžios. Kas tądien buvo aikštėje prie Seimo rūmų, matė, kokios gausios policijos pajėgos buvo sutelktos aplinkui. Akivaizdu, kad valdantieji puikiai suvokia, jog piliečių nepasitenkinimas yra pasiekęs tokį lygį, kuomet jam nuraminti jau nebepakaks kosmetinių reformų – gali tekti atsisveikinti su savo minkštomis kėdėmis. Tačiau kol profsąjungos, galinčios sutelkti piliečius konstruktyviam protestui, flirtuoja su ta pačia valdžia, „tautos išrinktieji“ gali ramiai miegoti.
Tuo tarpu biurokratinis cinizmas jau pasiekė naujas aukštumas. Vakar sužinojome, kad taikus pilietinis protestas yra pramoginis renginys. Suprask, kad žmonės, susirinkę pareikšti protestą prieš mažas pensijas bei atlyginimus, taip tik pramogauja.
Bandžiau surasti, kokiu pagrindu savivaldybės biurokratai uždraudė pilietinę vasario 19-osios akcija. Išsiaiškinau, kad paskelbus gedulą, gali būti atšaukti pramoginiai renginiai. Apie kitus renginius nekalbama. Taigi, jei atšauktas leidimas mitingui, turėtų būti uždaryta ir Vilniaus knygų mugė. Juk ten vyksta daugybė tikrai pramoginių renginių.
Beje, šiuo atveju vėl įjungtas kiršinimo mechanizmas. Leidžiama suprasti, kad visi, išėję į gatvę, pareikš nepagarbą a.a. J. Marcinkevičiui. Apgailėtinas ir šlykštus valdančiųjų bandymas išspręsti savo svylančio pasturgalio problemas prisidengiant žmogaus, tapusio pilietiškumo ir sąmoningumo mokytoju, mirtimi. Deja, mitingo organizatoriai, dėl vaizdo truputį pasispardę, vėl sutiko su visiškai nepagrįstu draudimu.
Žinoma, net pati demokratiškiausia valdžia nenorėtų, kad piliečiai žengtų protesto keliu. Tačiau demokratiškose šalyse protestas suvokiamas kaip normali piliečių (rinkėjų) ir valdžios komunikacijos forma. Tuo pačiu ir piliečiai , puikiai suvokdami, kad taikus protestas yra vienintelė greito atsako į valdžios sprendimus forma, noriai naudojasi šia galimybe. Uždrausti taikų pilietinį protestą tolygu pasirašyti sau politines mirties nuosprendį.
Mirties nuosprendį sau pasirašė ir protesto organizatoriai. Kokie gi jie protesto „vedliai“, jei pataikauja tiems, prieš kuriuos ketina protestuoti?
2011-02-19 09:34Makliovija
manau, kad tie, kurie balsavo už mitingo atšaukimą su palengvėjimu atsiduso, juk niekas nebepamatys, kiek žmonių iš jo šakos nesusirinko. O šiaip, iš tikrųjų labai liūdna, kad visokie pseudointelektualai nulėmė tokį durną sprendimą. Dreba kinkos ir toliau, orumo jokio, žiūrėkite neperlūžkite pusiau besilankstydami nomenklatūrai. Man tikrai būtų gėda būti kurios nors LPSK šakos nare, gerai, kad priklausau kitai profsąjungai. O maistininkams - pagarba. Kaži ar dar buvo išdrįsiusių balsuoti už mitingą?
2011-02-18 20:50Maistininkai
Mes balsavimo už mitingą. pagarbų, orų ir neišsigandusių laisvų žmonių. Už poeto vertybes, kurias jis gynė visą savo gyvenimą. Kitas scenarijus jau buvo paruoštas.Deja.dauguma lėmė tokį politiškai netoliaregišką sprendimą. Toliau važiuojam atbuliniu bėgiu. Kaip manote kodėl ?
2011-02-18 20:36Js
Jau likviduojant sausio 16 d. mitingą daugelis mūsų superpatriotų ir ypač superpatriočių "praregėjo": kaip galima mitinguoti - juk žuvo žmonės!
Ant to paties valdžios demagogijos kabliuko vėl užkibo mūsiškiai (mūsiškės) prieš vasario 19-ąją. Neapsieta net be isterijos. Teko girdėti, kad viena žurnaliste ir intelektuale save laikanti profsąjunginė asaba, bene vidurnaktį paskambinusi į asmeninį mob. telefoną , šiurkščiausiai išplūdo vieną LPSK mitingo organiztorių: kaip taip galima? Juk mirė Poetas!
O kodėl laidotuvės ir nacionalinis gedulas prieštarauja protesto mitinge išsakomam gedului dėl iš Lietuvos bėgančiios tautos, gedulo dėl savižudžių, skurdinamųjų, žeminamųjų? Juk tame mitinge pagal savo pažiūras ir kūrybos kryptį galėjo dalyvauti ir Velionis Poetas. Juk mitinge buvo galima ištisai cituoti jo žodžius ir eiles, jo paskutiniuosius interviu, nusivylimą, kad išduoti Sąjūdžio idealai?
Kodėl mes paklūstame demagogams ir išpuikusių poniučių raginimams: "stop - stop". Juk galėjome oriai ištaisyti sausio 16 d. fiasko bent jau vasario 19-ąją ir antrą kartą neužlipti ant valdžios pakišto grėblio?
Nepretenduoju į visažinius, kaip jau kartą man prikišo vienas labai labai autoritetingas profsąjungų Vadas. Pretenduoju , kaip ir visi, į teisę turėti ir ginti savo nuomonę, nes, manau, kad profsąjungų garbė ir perspektyvos - nėra vien tik lyderių prerogatyva.
Taigi dar kartą: ar pažemintos tautos protestas ir liūdesys dėl žlugdomos Lietuvos tikrai nesuderinamas su Lietuvos dainiaus netekties gedulu ir liūdesiu?
RAŠYTI ATSAKYMĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai