2020 m. gegužės 27 d. trečiadienis - 5:34
   

Dveji metai kalėjimo - už nuomonės reiškimą

«
Autorius: Kęstutis Čilinskas - Viso pranešimų: 4 - Tema sukurta: 2010-06-18 14:59:19
2010-07-12 10:30to Vladimir
Laisvė yra, sakai. Na, taip - laisvė emigruoti, laisvė tiems, kurie prie lovio ir kurie užgrobę dideles valstybines ir nevalstybines firmas, laisvė nedirbti, būti bomžu, laisvė neprisidurti pensinnkui prie algos ir laisvė tyliai, tik sau šnibždėti; o prie ruselio paprastam žmogui buvo geriau... Laisvė ir profsąjungų bosams, jei jie palaiko tuos, kurie prie lovio. Navaro už darbuotojų interesų pardavinėjimą pakanka...
2010-07-12 07:41Владимир
Будь спокоен Слобода есть и будет, а ты сам случайно не из Слбоды будеш? Привет земеля!
2010-07-10 22:42vladimir (sovietikus@one.lt)
А ЧТО В ЛИТВЕ НЕТУ УЖЕ СЛОБОДЫ СЛОВА?
2010-06-18 14:59Kęstutis Čilinskas
Kodėl būtent šiandien prireikė sodinti į kalėjimą už pasakymą „prie ruselio buvo geriau“?
Pasak Teisės projektų ir tyrimų centro tarybos pirmininko Kęstučio Čilinsko, šią savaitę Seime priimta Baudžiamojo kodekso pataisa savo esme primena sovietinio Baudžiamojo kodekso straipsnį, pagal kurį tūkstančiai lietuvių buvo represuoti.
Šis Stalino laikų straipsnis numatė bausmę už „antitarybinę propagandą“, t.y., už pasakymą ar parašymą nuomonės, prieštaraujančios oficialiai sovietinės valdžios nuomonei. O šią savaitę Seimo priimtas įstatymas taip pat numato bausmę už nuomonę, už tokią, kuri pateisina sovietinę ar vokiečių okupaciją, menkina bolševizmo ar nacizmo nusikaltimus.
K.Čilinsko teigimu, nei jis pats, nei absoliuti dauguma Lietuvos žmonių nepritartų nacizmo ir sovietinio režimo nusikaltimams prieš Lietuvą ir kitas šalis. Tačiau Lietuva pagal Konstituciją yra ne stalininė, o demokratinė teisinė valstybė, todėl valdžia neturi teisės represuoti kitaip nei valdžia, galvojančių žmonės. Bylos pagal šią savaitę priimtą Seimo įstatymą bus neteisėtos politinių represijų bylos ir šio proceso iniciatoriams anksčiau ar vėliau teks atsakyti. Dar liko viltis, Prezidentė nepasirašys šio įstatymo.
Teisininko K.Čilinsko teigimu, nusikaltimu galima pripažinti tik visuomenei pavojingą veiką. Jau senokai nebėra nei fašistinės Vokietijos, nei Sovietų sąjungos. Lietuviai dvidešimt metų pragyveno nejausdami pavojaus dėl to, kad Baudžiamajame kodekse nėra straipsnio, numatančio atsakomybę už palankią nuomonę apie tuos išnykusius režimus. Nė vienas politikas negalėjo paaiškinti, kuo ta nuomonė būtent šiemet pasidarė taip pavojinga valstybei, kad reikia žmonėms už šią nuomonę atimti laisvę.
Anot K.Čilinsko, atsakymas, kodėl šiandien valdantiems prireikė Baudžiamojo kodekso straipsnio, matyti iš to straipsnio formuluotės.
Pasak Teisės projektų ir tyrimų centro pranešimo spaudai, teisininkas mano, jog pagal ją žmonės galės būti baudžiami, jei jų palanki nuomonė apie sovietinį režimą bus pasakyta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to bus sutrikdyta viešoji tvarka. Iš šio prierašo aiškiai matyti, kad Baudžiamojo kodekso straipsnis priimtas su tikslu persekioti žmones, kurie, pasipiktinę blogėjančiomis gyvenimo sąlygomis, mitinguose ir kitose akcijose pavartoja tokias frazes kaip „prie ruselio buvo geriau“. Tuos žodžius mitinguotojai palydi grasinimais siekti tvarkos ir teisingumo, oligarchijos panaikinimo ir pan...
Žinoma, valdantieji politikai įsižeidžia dėl palyginimo, kad prie ruselio buvo geriau. Todėl prokurorai lengvai įrodys, kad mūsų minėtieji mitinguotojai turi būti nuteisti, nes savo mintis jie išreiškė grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu ar dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka, pvz., nuomonė buvo pasakyta viešame mitinge ir pan.
Pasak K.Čilinsko, iš šių naujo įstatymo formuluočių matyti, kad Baudžiamojo kodekso pataisomis valdantieji politikai ruošiasi galimiems neramumams ryšium su naujomis „antikrizinėmis priemonėmis“, kurios ypač pablogins vyresnio amžiaus žmonių padėtį, o jie ir yra linkę ne visada „teisingai“, t.y., pagal valdžios nuomonę, t.y., mūsų valdžios prestižą žeidžiančiu būdu lyginti sovietines socialines garantijas su dabartinių garantijų atėmimo vajumi.
Tad, kaip mano K.Čilinskas, valdantieji politikai, norėdami įbauginti žmones, pasinaudojo Stalino patirtimi, įgyta represuojant žmones už valdžiai nepalankias nuomones. Įdomu tai, kad šis už nuomonę persekiojantis Baudžiamojo kodekso straipsnis buvo gana gudriai priskirtas prie tų, kurie įgyvendina Europos Tarybos sprendimus prieš rasizmą ir ksenofobiją.
O iš tikrųjų Seimo priimtasis Baudžiamojo kodekso straipsnis kaip tik yra kraštutinės ksenofobijos pavyzdys: mūsų Seimo politikai neteisingų pasisakymų apie politinius rėžimus, kurių jau senokai nebėra, tiek bijo, kad nustatė pasisakymų autorius įkalinti.
RAŠYTI ATSAKYMĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai