2019 m. gruodžio 6 d. penktadienis - 21:11
   

2012 04 13 - VIRGINIJA VILIMIENĖ. STIPRINKIME MŪSŲ ORGANIZACIJĄ!

«
Komentarų: (0)
Balandžio 6 d. įvyko metinė ataskaitinė Naftininkų profesinės sąjungos konferencija. Metinę 2011 m. ataskaitą perskaitė profsąjungos tarybos pirmininkė Virginija  VILIMIENĖ.

Publikuojame ataskaitos tekstą.

Naftininkų profesinės sąjungos tarybos pirmininkės Virginijos Vilimienės metinė (2011 m.) ataskaita

2012 04 06
STIPRINKIME MŪSŲ ORGANIZACIJĄ!

Šiuo metu Naftininkų profesinė sąjunga vienija 999 narius. Ataskaitiniais metais į organizaciją įstojo ir ją paliko po 31 darbuotoją, tačiau 23 nariais profsąjunga vis tiek sumažėjo. Taip atsitiko todėl, kad iš įmonės 2011 metais atleisti 105 darbuotojai. Šiuo metu pagrindinėje bendrovėje dirba apie 1850, antrinėse įmonėse – apie 300 žmonių.

Pernai metais profesinė sąjunga pakeitė pavadinimą, todėl ant pastato, kur įsikūrusi mūsų būstinė, puikuojasi reklaminis stendas su naujuoju logotipu ir pavadinimu.
Informavimas

Manome, kad vienas iš svarbiausių profesinės sąjungos veiklos barų – laiku pateikti informaciją  darbuotojams. Dar 1999 m. pradėjome leisti informacinį  leidinį ir iki šiol profesinės sąjungos nariai nuolat informuojami per spaudą, el. Paštu; informacija viešinama ir tinklalapyje www.naftininkai.lt.

2011 m. viešosios įstaigos „Profesinių sąjungų leidykla“, kuri leido laikraštį „Lietuvos profsąjungos“, dalininkai (mūsų organizacija buvo vienas iš jų) dėl sunkios finansinės būklės priėmė sprendimą likviduoti įstaigą. Jau nuo praeitų metų pabaigos laikraščio leidybą perėmė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK). Dabar „Lietuvos profsąjungose“  rašoma apie veiklą LPSK ir šakos lygmeniu, todėl Naftininkų profesinės sąjungos taryba priėmė sprendimą kartu su dar dviem organizacijomis - „Lifosos“ ir Achemos profesinėmis sąjungomis – leisti leidinį  „Chemikų naujienos“. Jame informuojame profsąjungos narius apie tose įmonėse vykdomą profsąjunginę veiklą bei dalijamės patirtimi.

Labai džiaugiuosi, kad mums pasisekė susitarti su profesionalia žurnaliste, dirbančia Vilniuje, Ramune Motiejūnaite-Pekkinen, kuri rašo straipsnius apie profsąjungas. Jai talkina Juozas Stepšys, redaguojantis ir maketuojantis mūsų leidinį.

Beje, jie abu, negaudami jokio, leidžia tinklalapį www.lprofsajungos.lt. Ir į jį rašo. Skaitydami šį tinklalapį rasite nuorodą į Naftininkų profesinės sąjungos interneto portalą.

„Lietuvos profsąjungų“ laikraštis skelbiamas vidiniame „ORLEN Lietuva“ tinklalapyje – intranete.
Socialinis dialogas

Nuo 2010 m. gegužės mėnesio įmonei vadovauja Ireneusz FąFara. Pernai aukščiausio lygio vadovai dalyvavo susitikimuose su profesinės sąjungos tarybos nariais, kur buvo aptariami patys svarbiausi įmonės darbuotojams klausimai: darbuotojų mažinimas, atlyginimų kėlimas, darbo sąlygos ir kt. Tačiau profsąjungai nerimą kelia tai, kad galutinių spendimų šie vadovai nepriima.

Svajūnas Stravinskas pernai pristatė SOLOMON studijos rezultatus. Ši studija apima 111 naftos perdirbimo įmonių – mūsų konkurenčių – Europoje, Šiaurės Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose. Naftos sektorius išgyvena sunkiausią situaciją istorijoje, vien Europoje kiekvienais metais uždaromos vidutiniškai 5 gamyklos.

Įvertinus šios studijos rezultatus darytina išvada, kad mūsų įmonei reikia labai pasistengti tam, kad galėtumėm apskritai išgyventi. Tačiau studijoje įvardinti ir mūsų gamyklos pasiekimai: geri rezultatai personalo srityje, sutaupyta išlaidų atlyginimams, ko pavyko pasiekti tik, deja, mažinant darbuotojų.

Socialinis dialogas mūsų gamykloje vyksta, ir tai yra gerai. Juk kiekvienas įmonės savininkas siekia ekonominės naudos: optimizuoja ir organizuoja darbą taip, kad galėtų pasiekti geresnių įmonės rezultatų ir įmonė išgyventų rinkos sąlygomis. Kartais darbdavio apetitas išauga - ir kai kuriose srityse perlenkiama lazda: likusiems darbuotojams padidėja darbo krūviai, nors  atlyginimas taip ir liko toks pats; būna atvejų, kad to krūvio net nebeįmanoma įveikti...

Todėl profsąjungos tikslas – teisingai atstovauti darbuotojams pasirašant kolektyvinę sutartį. Joje turi būti numatomi visi „niuansai“, padedantys išvengti neigiamų pertvarkymų pasekmių ar jas sušvelninti. Dėl to profesinė sąjunga siekia susitarti su darbdaviu; kiekvienas susitarimas įforminamas protokolais.

Nuolat kontroliuojama, kaip vykdoma sutartis, nes joje buvo numatyta, jog įvairiose dvišalėse komisijose sprendimai turi būti priimami tik bendru sutarimu.

Taigi kalbamės tol, kol randame bendrą, abi puses tenkinantį sprendimą.

Nuolat veikiančiose veiklos rodiklių, pareigybių vertinimo komisijose dirba  profsąjungos deleguoti aktyvūs atstovai: Gražina Veršinskienė, Rolandas Embrasas, Valdas Visockis, Ramūnas Bertulis, Gedminas Stasiūnas.

Kas ketvirtį renkasi socialinio fondo poreikių komitetas, kuriame sprendžiant klausimus dėl materialinės paramos skyrimo darbuotojams, dėl stovyklų organizavimo darbuotojų vaikams aktyviai profsąjungai atstovauja Silva Valkerienė, Birutė Vaitkevičienė, Gražina Veršinskienė.

 Įmonės darbuotojams iš įmonės lėšų kelialapiai į stovyklas buvo kompensuojami po 200 litų visų darbuotojų vaikams, o profsąjungos nario vaikai gavo papildomą 50 litų kompensaciją. Taip pat vyko derybos su „Lukoil“ ir RV degalinėmis dėl nuolaidų profesinės sąjungos nariams perkant degalus, deja dėl didesnės nuolaidos susitarti nepavyko.
Sauga ir sveikata

 2011 m. gegužės 18 d. į AB „ORLEN Lietuva“ saugos ir sveikatos komitetą darbuotojai  išrinko vyresniuosius darbuotojų saugos ir sveikatos atstovus: Algirdą Nacį, Rolandą Embrasą, Genovaitę Malakauskienę, profsąjungos taryboje išrinktas Ramūnas Bertulis ir pakaitinis narys – Stanislovas Andriulis. Darbdaviui komitete atstovauja: Vaidas Saldukas, Aleksandras Pitalenko, Jolanta Jonušienė.

Komitetas per šį laikotarpį jau spėjo išspręsti nemažai problemų: dėl darbo rūbų, dėl elektros pastočių grindų dangos sutvarkymo; dėl darbuotojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu ir kt. Dar sprendžiamas klausimas dėl 55-os siurblinės buitinių ir sanitarinių sąlygų gerinimo bei apmokėjimo už akinių stiklus su dioptrijomis, kuriuos būtų galima įdėti į saugos akinių rėmus.
Derybos dėl kolektyvinės sutarties

Derybos dėl kolektyvinės sutarties prasidėjo 2011 m. lapkričio 17 d. Į kolektyvinės sutarties (didžiąją) komisiją nuo profsąjungos deleguoti Virginija Vilimienė, Gražina Veršinskienė, Sigitas Kazlauskas, Ramūnas Bertulis, Valdas Visockas, Virginijus Pilvelis. Darbdaviui jame atstovaujau Jolanta Jonušienė, Linas Čiapas, Kęstutis Ruškys, Leokadija Vaupšienė, Darius Žilinskas, Aurelija Jonauskaitė

Į derybinę (mažąją) grupę išrinkti profsąjungos atstovai: Virginija Vilimienė, Sigitas Kazlauskas, Ramūnas Bertulis. Darbdavio į ją paskirti Jolanta Jonušienė, Leokadija Vaupšienė, Aurelija Jonauskaitė.

Paskutinis oficialus Kolektyvinės sutarties komisijos posėdis įvyko 2012 m. vasario 2 d. (protokolas Nr. 18).

Dar liko klausimų, dėl kurių nerandama sutarimo, todėl vyksta atskiri  susitikimai su valdybos nariais.

Kaip ir visada, klausimas dėl atlyginimo kėlimo lieka pačiu svarbiausiu. Kitas svarbus punktas – išeitinių išmokų dydžiai, jeigu dėl vykdomų struktūrinių ir (ar) darbo organizavimo pertvarkymų būtų nutrauktos darbuotojams darbo sutartys bendrovėje ir jie priimtų pasiūlymą dirbti antrinėje ar kitoje PKN ORLEN grupės įmonėje.

Apie kolektyvinės sutarties derybų eigą nuolat informuojame profsąjungos tarybos narius ir kiekvienu klausimu tariamės, kokios pozicijos turėtume laikytis derybose.

Labai nuoširdžiai noriu padėkoti Sigitui Kazlauskui už aktyvų dalyvavimą derybose bei įvairiuose pasitarimuose.
Antrinės įmonės

 2008 m. sausio 1 d. įsteigtos UAB „Mažeikių naftos sveikatos priežiūros centras“ profesinė sąjunga iki šiol nebaigė derybų dėl kolektyvinės sutarties. Su direktore Liudmila Riabova esame susitarę, kad jas užbaigsime tada, kai bus susiderėta dėl sutarties pagrindinėje įmonėje. Norėčiau paagituoti šio centro profsąjungos atstovus būti aktyvesniems sprendžiant su darbuotojų socialinėmis garantijomis susijusius klausimus.

2011 m. gruodžio 14 d. pasirašyta kolektyvinė sutartis UAB „Paslaugos tau“. Pavyko susitarti dėl priemokos dydžio, dėl ilgesnių atostogų darbuotojams.

Pirmajame susirinkime darbuotojai kolektyvinės sutarties projektui nepritarė, derybų komisijos nariai buvo įpareigoti derėtis dėl ilgesnių nei įstatyme numatytų atostogų. Po dvi savaites trukusių intensyvių derybų buvo susitarta dėl 32 dienų atostogų. Už principingą atstovavimą darbuotojams derybose dėl kolektyvinės sutarties dėkoju Rimutei Galinauskienei, taip pat Romai Gulbinienei bei Vygantui Žabaliūnui.

2009 m. balandžio 27 d. UAB „EMAS“ buvo pasirašytas trišalis susitarimas, todėl jau greit baigiasi šio susitarimo galiojimo terminas. Naftininkų profsąjunga jau inicijavo derybas bei pateikė kolektyvinės sutarties projektą. Susitikimas su naujuoju UAB „EMAS“ direktoriumi J. Wicsnewskiu jau įvyko, susitarta artimiausiu metu pradėti derybas.

Noriu paminėti profsąjungos atstoves: Mažeikių politechnikos mokykloje Reginą Ąžukienę bei  lopšelyje-darželyje „Delfinas“ Reginą Kulbickienę, kurios nuolat rūpinasi profsąjungos nariais. 

Jaunimo veikla

Nerimstanti jaunimo atstovė Sonata Samoškienė nuolat organizuoja renginius Naftininkų profsąjungos jaunimui. Štai pernai po talkos „Darom“ apie trisdešimt talkininkų vaišinosi jos paruoštu maistu.

Aktyviausi penki profsąjungos nariai buvo išvykę į mitingą Budapešte. Daugelis jaunų darbuotojų prisimena futbolo varžybas, tinklinio turnyrą Nidoje, profesinio meistriškumo konkursą Trakuose. Šventojoje įvyko energetikų profesinių sąjungų narių šeimų spartakiada, buvo surengtas  žygis dviračiais vaizdingomis Mažeikių rajono vietomis.

Dėkoju visiems „jaunimiečiams“, kurie aktyviai dalyvauja profsąjungos organizuojamuose renginiuose (profsąjungos kabinete puikuojasi jų iškovotos taurės ir prizai), bei kviečiu prisijungti prie šios veiklos ir tuos, kurie širdyje jaučiasi esantys jauni.
Projektai

Naftininkų profesinė sąjunga dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte socialinio dialogo vystymo tema, kurį parengė Lietuvos chemijos įmonių asociacija ir Lietuvos chemijos pramonės darbuotojų profsąjungų federacija. Šio projekto dalyviai – AB „ORLEN Lietuva“, AB „Lifosa“, AB „Achema“ darbuotojai ir administracijos atstovai.

Žemaitijos regione kuriasi naujos profesinės sąjungos, tačiau joms atstovauti darosi vis sunkiau, nes nėra dirbančio etatinio darbuotojo. Laimėjome finansavimą projektui dėl socialinio dialogo vystymo, jame dalyvaus penkios savivaldybės įmonės.

Mažeikių rajone veikia Trišalė komisija, jos pirmininke kol kas esu išrinkta aš.
Posėdžiai ir renginiai

Profsąjungos tarybos posėdžius organizuojame pagal poreikį, vis daugiau lankomės cechuose. Pagal galimybę siekiame taip organizuoti darbą, kad galėtumėme būti kuo arčiau žmonių.

Įmonėje įrenginėjama vaizdo filmavimo sistema, darbuotojai susirūpinę dėl jų stebėjimo buitinėse patalpose. Todėl profsąjungos iniciatyva susipažinti su šia sistema į apsaugos padalinį pagal iš anksto suderintą leidimą buvo nuvykę profsąjungos atstovai: Valdas Visockas, Sigitas Kazlauskas, Gedminas Stasiūnas, Andrius Japertas, Darius Makiejevas, Virginijus Auryla.

Cechų profsąjungų atstovai su profsąjungos nariais rengė projektus, kurie buvo aptariami tarybos posėdžiuose. Projekto tinkamumo finansuoti kriterijai: bendravimas, bendruomeniškumo skatinimas. Tokio pobūdžio renginiuose jau dalyvavo keli šimtai profsąjungos narių.

Praeitų metų pabaigoje LPSK surengė protesto akciją Vilniuje prie Seimo rūmų dėl Darbo kodekso pakeitimų. Gaila, kad mūsų profsąjunga nesugebėjo surinkti pilno autobuso į šią išvyką.

2011 m. spalio mėn. Druskininkuose LPSK organizavo posėdį dėl reorganizacijos, vyko diskusijos dėl LPSK ateities, mokesčio pervedimo ir struktūrinių pertvarkymų.

Kaip žinote, Chemikų profsąjungų federacija baigia jungimosi su Energetikų federacija procesą. Dirbantys profsąjungininkai supranta, jog pavieniui neišgyvensime, turime jungtis. Steigiamasis Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos suvažiavimas įvyks gegužės 17 d.

Profsąjunga nėra vienas žmogus – pirmininkas ar teisininkas, profsąjunga esame visi mes. Turime turėti bendrą interesą, siekti tarpusavio paramos. Jeigu tu esi tikras profsąjungos žmogus, neleisk patogiai kitų sąskaita jaustis tam darbuotojui, kuris nebūdamas nariu laukia iš tavęs informacijos ar užtarimo. Visi turime dėti visas pastangas, kad toks darbuotojas „neparazituotų“, o taptų mūsų bendruomenės nariu.

Kilkim į kovą prieš profsąjungos sąskaita parazituojančius darbuotojus, raginkime savo kolegas, kurie dar nėra nariai, stoti į profsąjungą. Stiprinkime mūsų organizaciją!


www.naftininkai.lt


NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai