2020 m. vasario 25 d. antradienis - 16:38
   

2010 05 05 - LPSK 2006 - 2010 METŲ VEIKLA "LIETUVOS PROFSĄJUNGŲ" VEIDRODYJE

«
Komentarų: (0)

LPSK 2006 - 2010 METŲ VEIKLA "LIETUVOS PROFSĄJUNGŲ" VEIDRODYJE

 Vartydama laikraščio „Lietuvos profsąjungos" archyvą - komplektą bei į pagalbą pasitelkdama internetinį puslapį www.lprofsajungos.lt  redakcija išrinko, jos požiūriu, svarbiausius LPSK veiklos momentus, vienaip ar kitaip aprašytus laikraštyje. 

Gegužės 7 d. įvyksiančio LPSK suvažiavimo delegatams ši publikacija, tikimės, padės suvažiavimo delegatams  ir visiems tinklalapio skaitytojams susidaryti išsamesnį vaizdą apie pastarosios LPSK vadovų A.Černiausko, A.Kvedaravičiaus, J.Matuizienės ir LPSK narių veiklą, taip pat ir apie "Lietuvos profsąjungų" laikraščio vaidmenį ją atspindint, propaguojant bei skatinant.

 

2006 metai

Tuoj po suvažiavimo LPSK kreipėsi į Prezidentą Valdą Adamkų, silydama susitikti dėl mažų šalies darbuotojų atlyginimų bei socialinio dialogo stokos.

Birželio 28 d. įvyko LPSK mitingas prie Vilniaus savivaldybės dėl galimai neskaidraus ir korumpuoto Naujosios Vilnios ir Karoliniškių poliklinikų perdavimo koncesininkams. Tą pačią dieną posėdžiavusi savivaldybės taryba nesiryžo pritarti sprendimui dėl koncesijos.

Rugpjčio 3 d. LPSK pirmininkas A.Černiauskas ir pavaduotojas A.Kvedaravičius kartu su kitų dviejų profsąjungų centrų vadovais susitiko su Premjeru Gediminu Kirkilu. Tai Vyriausybės reakcija į liepos 26 d. profsąjungų išsiųstą kreipimąsi. Tada profsąjungininkai išgirdo daug pažadų.

Rugsėjo 19 d. LR trišalėje taryboje LPSK atstovai pasilė nuo 2007 m. pradžios mėnesio minimalią algą (MMA) pakelti iki 700 litų ir po 50 litų kas pusmetį kelti iki 850.

Rugsėjo 26 d. LPSK, kategoriškai nepritardama Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) silymui pailginti darbo savaitę nuo 48 iki 60 valandų, surengė piketą prie LPK bstinės Vilniuje ir prie Pramonininkų bstinių kituose miestuose.

Spalio 21 d. įvyko bendras Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ir Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybų posėdis, kuriame pritarta naujam bendradarbiavimo darbų planui.

Spalio 27 d. LPSK išplatino pareiškimą, kuriuo ragina Vyriausybę kitame gyventojų pajamų mokesčio mažinimo etape įvesti diferencijuotą pajamų mokesčio tarifą.

Visą spalį vyko LPSK renginių ciklas „Profesinių sąjungų vaidmuo trišaliame bendradarbiavime": Utenoje, Panevėžyje, Klaipėdoje, Kaune, Plungėje, Tauragėje.

Lapkričio 1 d. visuomeniniu konsultantu prie Vyriausybės pradėjo dirbti Sergejus Glovackas.

Lapkričio 10 d. įvyko protesto akcija „Lietuvos darbuotojui - europinį atlyginimą!". Trijų centrų surengtame mitinge prie Lietuvos pramonininkų konfederacijos bstinės ir Vyriausybės rmų dalyvavo apie 1000 žmonių. Buvo įteikti reikalavimai darbdavių organizacijoms ir Vyriausybei.

Lapkričio 16 d. Radviliškio savivaldybės salėje patvirtinta dvišalė bendradarbiavimo sutartis. Trečioji šalis - darbdavių atstovai - Radviliškyje dar neasocijuoti.

Lapkričio 20 d. LPSK valdybos posėdyje nutarta pradėti derybas dėl susijungimo su kitais nacionaliniais profesinių sąjungų centrais.

Lapkričio 22 d. oficialiai atkurtas Tauragės rajono profesinių sąjungų centras.

Lapkričio 23 d. A.Černiauskas oficialiai įteikė ketinimų susijungti susitarimo projektą LPS „Solidarumas" pirmininkei Aldonai Jašinskienei ir Lietuvos darbo federacijos generalinei sekretorei Janinai Švedienei.

Gruodžio 8 d. įvyko trečiasis visų profesinių sąjungų forumas tema „Ar Lietuvai reikia tikro socialinio dialogo?".

Gruodžio 14 d. pagal LPSK vykdomą projektą „Sedvita" surengtoje konferencijoje „Socialinis dialogas valstybiniame sektoriuje" dalyvavo net trys ministrai: V.Blinkevičitė, R.Žakaitienė ir R.Šukys.

Gruodžio 14 d. įvyko pirmosios Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir šalies profesinių sąjungų centrų derybos po lapkritį profsąjungų mitinge įteiktų reikalavimų. Pasiekta principinių susitarimų.

Gruodžio 21 d. LPSK tarybos posėdyje A.Černiauskas pristatė pasilymą dėl minimalaus nario mokesčio šakai nustatymo. Jo teigimu, šakinė organizacija – nesvarbu, daug ar mažai ji turi narių – nario mokesčio turėtų mokėti ne mažiau kaip už 2000 narių. Nutarta dėl šio klausimo balsuoti kitame LPSK tarybos posėdyje.

 

2007 metai

Sausio 22 d. eiliniame LPSK valdybos posėdyje pradėta diskusija dėl LPSK regioninių struktrų krimo, kurioms paremti atsirado lėšų gavus tikslinę Vyriausybės finansinę paramą.

Sausio 29 d. įkurtas Plungės rajono profesinių sąjungų centras.

Vasario 14-15 d. Druskininkuose trijų nacionalinių profesinių sąjungų vadovai nutarė sudaryti darbo grupę, kuri turėtų parengti centrų bendradarbiavimo deklaraciją.

Vasario 20 d. pasirašytas susitarimas dėl trišalės tarybos Plungės rajone įkrimo.

Vasario 28 d. LPSK vadovai susitiko su Konfederacijos regioninių darinių atstovais. Buvo keičiamasi nuomonėmis dėl regioninių centrų veiklos perspektyvų, jų struktrų, dėl to, kaip derinti jų kompetenciją ir tikslus su LPSK šakinėmis profsąjungomis.

Kovo 6 d. LPSK silymui Trišalės tarybos posėdyje kitame gyventojų pajamų mokesčio reformos etape pereiti prie progresyvinės mokesčių sistemos nepalaikė nei darbdavių, nei Vyriausybės atstovai.

Kovo 15 d. LR Seimo Valdybos nutarimu sudaryta darbo grupė kolektyvinių darbo ginčų tvarkos reglamentavimo pakeitimo projektui parengti. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai joje atstovauja LPSK teisininkė Jolanta Cinaitienė.

Balandžio 4 d. LPSK tarybos posėdyje be ilgų diskusijų balsavimu taryba nepritarė nario mokesčio Konfederacijai priklausomybės nuo minimalaus darbo užmokesčio projektui, bet nutarė padidinti nario mokestį: šakinės organizacijos Konfederacijai mokės po 21 centą už kiekvieną deklaruojamą narį (buvo 15 centų). LPSK pirmininkas A. Černiauskas silė mažosioms šakoms, dabar turinčioms LPSK valdyboje balso teisę, mokėti nario mokestį ne mažiau kaip už 1000 profsąjungos narių. Nubalsuota prieš šį silymą.

Lietuvos jūrininkų sąjunga, vadovaujama Petro Bekėžos, įstojo į LPSK priklausančią Klaipėdoje esančią šaką - Lietuvos vandens transporto darbuotojų profesinių sąjungų federaciją.

Balandžio 12 d. LPSK kreipėsi į Europos profesinių sąjungų konfederaciją (ETUC) prašydama pasisakyti LPSK vardu Europos ministrų komitete dėl Lietuvos įstatymų neatitikimo Europos socialinei chartijai.

Gegužės 1 d. Rumšiškėse, minint Tarptautinę darbo dieną, pasirašyta LPSK, LPS „Solidarumas" ir LDF bendradarbiavimo deklaracija. Paminėtas LPSK penkmetis.

Birželio 6 d. Vyriausybės posėdyje pritarta minimalios mėnesinės algos kėlimui nuo 600 iki 700 litų nuo liepos 1 d.

Birželio 8 d. LPSK kreipėsi į visas LR Seimo frakcijas silydama pritarti kitame gyventojų pajamų mokesčio mažinimo etape įvesti progresinį pajamų mokesčio tarifą.

Birželio 14 d. su Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) atstovais susitikę Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas A.Kvedaravičius bei LPSK generalinė sekretorė J.Matuizienė sutarė siekti kuo glaudesnio bendradarbiavimo, ypač kovojant prieš atlyginimų mokėjimą „vokeliuose".

Birželio 15 d. trijų profesinių sąjungų centrų atstovai surengė piketą prie Prezidentros ir įteikė V.Adamkui adresuotą kreipimąsi, kuriame prašo jį pakeisti nuomonę dėl progresinio gyventojų pajamų mokesčio.

Liepos 2 d. LPSK valdybos posėdyje priimtas pareiškimas, kuriuo kategoriškai prieštaraujama iniciatyvai rentą skirti kadenciją baigusiems parlamentarams iniciatyvai.

Liepos 11 d. Ministrų kabinetas patvirtino Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007-2011 metais programą.

Rugpjčio 29 d. įkurta Ukmergės trišalė taryba.

Rugsėjo 5 d. LPSK įvyko pasitarimas-diskusija apie Socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2007–2011 m. programą.

Rugsėjo 20 d. Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis centras pasiuntė aukščiausioms valdžios institucijoms pareiškimą, kuriuo išreiškė „nepasitenkinimą dėl prekių ir paslaugų kainų augimo, kuris lenkia pajamų augimą".

Rugsėjo pabaigoje Lietuvos Respublikos vyriausybei įteiktas Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinio centro pareiškimas, kuriuo palaikomas pedagogų reikalavimas - nedelsiant padidinti darbo užmokestį ne mažiau kaip 20 proc.

Spalio 25 d., Lietuvos Respublikos Konstitucijos dieną, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje, Utenoje, Plungėje ir kituose miestuose surengti piketai, kurių škiai priminė valdžiai, jog laikas prisiminti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir joje įrašytas garantijas, saugančias piliečių orumą.

Lapkričio 10 d. buvo tęsiamos spalio 25 d. startavusios pilietinės akcijos. Vyko piketai dėl augančių prekių ir paslaugų kainų. Vilniuje piketuota prie LR Ūkio ministerijos, LR Konkurencijos tarybos, AB "Vakarų skirstomieji tinklai", AB "Rytų skirstomieji tinklai". Valstybinės kainų ir energetikos komisijos. Klaipėdoje piketuota prie bendrovių „Klaipėdos energija", „Klaipėdos vanduo", "Vakarų skirstomieji tinklai", Panevėžyje – prie "Rytų skirstomųjų tinklų" bstinės.

Lapkričio 24 d. Vilniuje profesinių sąjungų centrų surengtoje pilietinėje akcijoje „Stop kainų augimui" dalyvavo apie 4 tkst. žmonių.

Gruodžio 7 d. įvyko LPSK tarybos posėdyje dalyvavo gausi Vyriausybės delegacija - premjeras G.Kirkilas, ministrai V.Blinkevičitė, R.Šadžius, R.Turčinskas.

Gruodžio 20 d. prie Utenos rajono savivaldybės Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Utenos regiono centras kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis surengė piketą protestuodami prieš Utenos pirminės sveikatos priežiros centro (PSPC) privatizavimą.

 

2008 metai

Sausio 14 d. Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis centras išplatino Seimui ir Vyriausybei adresuotą viešą pareiškimą „Dėl Lietuvos energetikos", kuriuo nepritaria Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės politikai bei veiksmams energetikos srityje.

Sausio 15 d. Seime balsuojant dėl atominės elektrinės įstatymo pataisų profsąjungos surengė piketą prie parlamento rmų.

Sausio 29 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdyba oficialiai pritarė pilietinės iniciatyvinės grupės paskelbtai kampanijai siekti Ignalinos atominės elektrinės veiklos pratęsimo. Taip pat pažadėta ir parama renkant 50 tkst. piliečių parašų.

Vasario 7 d. Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis centras įteikė kreipimąsi Lietuvos Respublikos Prezidentui, kuriuo prašoma vetuoti Lietuvos Respublikos Atominės elektrinės įstatymo 8, 10, 11, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą, įteisinantį „Leo LT" projektą.

Vasario 19 d. LPSK valdybos posėdyje pritarta G.Gruzdienės pristatytam bendradarbiavimo susitarimo tarp LPSK ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos.

Vasario 20 d. Anykščiuose pasirašyta sutartis dėl trišalės tarybos įsteigimo.

Vasario 22 d. Seime įvyko Lietuvos socialdemokratų partijos ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos konferencija „Solidari Lietuva". Tema - progresiniai pajamų mokesčiai.

Vasario 29 d. LPSK tarybos posėdyje priimtas pareiškimas, kuriuo solidarizuojamasi su Lietuvos pedagogais, pasiryžusiais ginti teisėtus interesus, ir besąlygiškai palaikomas reikalavimas didinti mokytojų darbo užmokestį.

Kovo 22 d. LSPK išplatino kreipimąsi į švenčių metu dirbančių įstaigų vadovus bei visus Lietuvos gyventojus, ragindama gerbti savo valstybę. LPSK ragina darbdavius „suteikti visiems darbuotojams galimybę švęsti Velykas kartu su savo šeimos nariais".

Kovo 26 d. LPSK valdybos posėdyje į LR Trišalę tarybą atstovauti „biudžetininkams" deleguota Sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė.

Balandžio 5 d. Slovėnijos sostinėje Liublianoje Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) surengtoje demonstracijoje normalių atlyginimų reikalavo ir LPSK bei LPS „Solidarumas" delegacijos.

Balandžio 22 d. LPSK pirmininko pavaduotojas, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys A.Kvedaravičius Briuselyje pasisakė dėl šalies energetikos perspektyvų ir Lietuvos energetikos nepriklausomybės.

Balandžio 24 d. įvykusioje apibendrinamojoje projekto „Sedvita" (sektorinių dvišalių tarybų krimas ir jų veiklos intensyvinimas) konferencijoje 25 mėnesius trukęs darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų projektas buvo įvertintas gerai.

Gegužės 1 d. LPS „Solidarumas" ir Lietuvos darbo federacija surengė mitingą prie Seimo rmų, o LPSK – Tarptautinei darbo dienai skirtą konferenciją. Nors LPSK valdybos posėdyje buvo nutarta tęsti tradiciją ir Gegužės pirmąją minėti Rumšiškėse, tam nepritarė kiti du centrai.

Gegužės 13 d. Seime pritarta Darbo kodekso pakeitimams, tarp kurių ir liberalesnė streikų paskelbimo tvarka.

Gegužės 19 d. LPSK Valdybos posėdyje Seimo rinkimuose nutarta remti buvusio LPSK vadovo tuometinio Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko Algirdo Syso kandidatrą.

Gegužės 27 d. Utenoje pasirašytas susitarimas dėl rajono trišalės tarybos įkrimo.

Gegužės 28 d. Susirpinę dėl Lietuvos pramonininkų konfederacijos pastangų sugrąžinti Seimui tobulinti gegužės 13 d. priimtas Darbo kodekso pataisas, nacionalinių profesinių sąjungų centrų pirmininkai ir Trišalės tarybos pirmininkė Gražina Gruzdienė susitiko su Prezidento patarėjais ir įteikė kreipimąsi Prezidentui.

Birželio 2 d. LPSK valdybos posėdyje nuspręsta pritarti pasilymui nuo spalio 1 d. iki 1000 litų didinti MMA (tuo metu buvo 800 litų) ir nustatyti, kad ateityje minimalus darbo užmokestis turėtų bti 50 proc. vidutinio šalies atlyginimo dydžio.

Birželio 27 d. LPSK Vyriausybei įteikė reikalavimą iki rugpjčio mėnesio pateikti šalies visuomenei ekonomikos ir socialinės raidos stabilizavimo planą.

Birželio 27 d. atnaujinta Šiaulių trišalės tarybos veikla.

Liepos 16 d. Lietuvos socialdemokratų partijos ir LPSK pirmininkai pasirašė bendrą partijos prezidiumo ir LPSK valdybos nutarimą dėl bendradarbiavimo pratęsimo.

Rugsėjo 29 d. LPSK valdybos posėdyje konstatuojamas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos išstojimo iš LPSK faktas.

Spalio 7 d. Lietuvos profesinės sąjungos pirmą kartą minėjo Tarptautinę dieną už orų darbą. Įvyko trijų nacionalinių profesinių sąjungų centrų surengta konferencija bei jaunimo surengta agitacinė akcija Vilniaus troleibusų maršrutu Nr. 2.

Spalio 16 d. prie Seimo ir Vyriausybės rmų, protestuodamos prieš Vyriausybės ketinimus nuo 3 iki 4 proc. didinti darbuotojų įmokas „Sodrai", piketavo LPSK, „Solidarumo" ir LDF atstovai.

Spalio 21 d. vykusiame neeiliniame Trišalės tarybos posėdyje profesinių sąjungų atstovai kategoriškai pareiškė, jog nepritars socialinio draudimo įmokų didinimu.

Lapkričio 6 d. trys profesinių sąjungų nacionaliniai centrai kartu su vartotojų, pensininkų ir verslo darbdavių organizacijomis išplatino kreipimąsi į prezidentą Valdą Adamkų ir premjerą Gediminą Kirkilą, kuriuo reiškiamas susirpinimas Vyriausybine protekcionistine politika energetikos srityje.

Lapkričio 17 d. LPSK valdybos posėdyje nutarta kreiptis į prezidentą Valdą Adamkų, kad šis vetuotų lapkričio 13 d. praeitos kadencijos Seimo priimtą įstatymą, kuriuo didinamos parlamentarų algos.

Lapkričio 24 d. įvyko trijų nacionalinių profesinių sąjungų centrų socialinio dialogo stiprinimo Lietuvoje 2007 - 2011 metais programos darbuotojų susitikimas. Posėdžio dalyviai tvirtino, kad šis projektas labai svarbus vystant socialinį dialogą, o Vyriausybės skirtos lėšos naudojamos efektyviai.

Lapkričio 26 d. LDF, LPSK ir „Solidarumo" vadovai susitiko su kandidatu į Ministro Pirmininko postą Andriumi Kubiliumi bei kai kuriais bsimaisiais ministrais. Abi pusės sutarė, kad dialogas yra btinas.

Gruodžio 5 d. įvykusiame LPSK tarybos posėdyje priimtas pareiškimas dėl penkioliktosios Vyriausybės programos projekto. Jame teigiama, kad projekte nėra aiški bsimosios Vyriausybės darbo politika. Taip pat priimtas ir nutarimas kreiptis į Seimo narius raginant juos atsisakyti padidėjusio darbo užmokesčio.

Gruodžio 9 d. LR Seimui svarstant naujosios Vyriausybės programą, nacionaliniai darbuotojams atstovaujantys centrai surengė piketą prie Seimo rmų.

Gruodžio 15 d. LPSK valdyba nutarė kreiptis į Vyriausybę silydama jai tartis dėl oficialių derybų su profsąjungomis pradžios įteikiant jai profesinių sąjungų reikalavimus pakoreguoti Antikrizinę programą.

Gruodžio 16 d. trys nacionaliai profsąjungų centrai Seimo nariams išsiuntė pareiškimą dėl planuojamos mokesčių sistemos reformos.

Gruodžio 16 d. daugiau nei 15 tkst. profsąjungininkų iš visos Europos protestavo Strasbre prieš ES darbo laiko direktyvos liberalizavimą. Demonstracijoje dalyvavo ir 50 žmonių delegacija iš Lietuvos.

Gruodžio 22 d. LPSK valdybos posėdyje paskutinį kartą derinamas reikalavimų Vyriausybei paketas. Nuspręsta sausio 16 d. surengti visuotinę protesto akciją.

 

2009 metai

Sausio 15 d. įvyko Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Irenos Degutienės, Seimo Pirmininko pavaduotojo Česlovo Vytauto Stankevičiaus bei Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko Donato Jankausko susitikimas su mitingą-eitynes sausio 16 d. organizuojančių profesinių sąjungų atstovais.

Sausio 16 d. Lietuvos profesinės sąjungos surengė taikų susirinkimą prie Seimo, eitynes Gedimino prospektu ir mitingą prie Vyriausybės. Susirinkimas prie Seimo peraugo į riaušes, profesinių sąjungų vadovai vėliau pareiškimu atsiribojo nuo jas sukėlusių veiksmų.

Sausio 17 d. taikią manifestaciją Klaipėdoje surengė uostamiesčio profsąjungos.

Sausio 21 d. įvykusiame neeiliniame LPSK valdybos posėdyje konstatuota, kad sausio 16 d. profsąjungų surengtas mitingas-eitynės pavyko bei iš dalies pasiekė tikslą. Nuspręsta tuo neapsiriboti ir esant btinybei rengti kitas protesto akcijas. Posėdyje taip pat sudarytos derybų su Vyriausybe grupės.

Sausio 21 d. profsąjungų atstovai susitikime su Seimo pirmininku Arnu Valinsku.

Sausio 29 d. Vyriausybės bstinėje įvyko socialinės apsaugos ir darbo ministro Rimanto Dagio sumanytas „Dialogas su Lietuva", kuriame dalyvavo apie 350 nevyriausybinių organizacijų ir profsąjungų atstovų. Daugumos LP kalbintų profsąjungininkų nuomone, kol kas tai - tik pažadais grindžiama socialinio dialogo imitacija.

Vasario 2 d. neeiliniame LPSK valdybos posėdyje visuomeninio patarėjo nuo profsąjungų Seime pareigoms eiti pritarta Miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininko Algirdo Raukos kandidatrai. Atstovauti profsąjungoms Vyriausybėje patikėta LDF generalinei sekretorei Janinai Švedienei.

Vasario 13 d. profesinių sąjungų atstovai susitiko su prezidentu Valdu Adamkumi. Per dvi V.Adamkaus vadovavimo valstybei kadencijas tai pirmas kartas, kai jis teikėsi priimti nacionalinių profesinių sąjungų centrų atstovus.

Vasario 13 d. Mažeikiuose pasirašoma rajono trišalės tarybos steigimo sutartis.

Vasario 18 d. profsąjungų derybinių grupių, sudarytų deryboms su Vyriausybe dėl per mitingą įteiktų reikalavimų, atstovai susitiko su Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktoriumi Boguslavu Gruževskiu ir Vilniaus universiteto profesoriumi Romu Lazutka.

Vasario 19 d. eiliniame LSPK tarybos posėdyje Premjero patarėja socialiniais klausimais Skirma Kondrotas, atsakydama į priekaištus dėl vis neprasidedančių derybų, pareiškė, jog „diskusijos gali bti, tačiau derybos šitokiu formatu yra kaip ultimatumas".

Kovo 17 d. LPSK valdybos posėdyje atmesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos silymai liberalizuoti Darbo kodeksą.

Kovo 31 d. Vilniaus miesto II apylinkės teismo rmuose buvo nagrinėjama administracinės tesės pažeidimo byla dėl sausio 16 d. prie Seimo kilusių riaušių. A. Černiauskas, A.Jašinskienė ir V.Puskepalis – išteisinti. Teismo posėdžio metu prie teismo pastato vyko jų palaikymo akcija.

Balandžio mėn. 7 d. įvyko profesinių sąjungų ir Lietuvoje investuojančiųjų įmonių asociacijos „Investors forum" (IF) atstovų susitikimas prie apskritojo stalo tema „Darbo santykių liberalizavimas".

Balandžio 16 d. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė įstatymo projektui, kuriuo trumpinamas ligos pašalpos mokėjimo terminas. LPSK, LDF ir „Solidarumas" išplatino pranešimą, kuriame teigiama, jog toks sprendimas prieštarauja Konstitucijai. Balandžio 21 d. tuo tikslu surengtas protestas prie Seimo.

Gegužės 1 d. LPSK, šį kartą tik iš dalies remiama vieno iš kitų dviejų nacionalinių susivienijimų - LPS „Solidarumo", suorganizavo Gegužės pirmosios šventę: eisena Vilniuje pražygiavo maršrutu Žvėrynas-Kalnų parkas, kur įvyko koncertas-mitingas.

Gegužės 12 d. LPSK pirmininkas A.Černiauskas išplatino kreipimąsi į visus profesinių sąjungų narius, kuriame ragina teikti pasilymus, kokius renginius ar akcijas organizuoti, kokių priemonių derėtų imtis, kad dabartinė valdžia „išgirstų" profsąjungų reikalavimus, neignoruotų jų silymų.

Birželio 12-13 d. Lietuvoje viešėjo Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) generalinis sekretorius John Monksas.

Birželio 13 d. LPSK kartu su kitomis profsąjungomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis prie Vyriausybės surengė mitingą.

Birželio 19 d. LPSK išplatino pareiškimą „dėl neapgalvotos ir neargumentuotos Vyriausybės vykdomos politikos", kuriame primenama valdžiai apie galimus protestus.

Birželio 22 d. neeiliniame LPSK valdybos posėdyje priimtas nutarimas pradėti rengtis bado akcijai. Ji vyks prie Seimo, jei Vyriausybė neatšauks sprendimų 13 proc. mažinti pareignų, valstybės tarnautojų, švietimo ir kultros darbuotojų bazinius atlyginimus, didinti PVM mokestį, ilginti pensinį amžių.

Liepos 2 d. prie Seimo iškilo badausiančiųjų palapinė.

Liepos 3 d. posėdyje Vyriausybė atšaukė birželį priimtą nutarimą, kuriuo bazinė alga mažėjo nuo 128 Lt iki 115 Lt. Tą pačią dieną profesinių sąjungų atstovai lankėsi Vyriausybėje. Bado akcija sustabdoma.

Liepos 7 d. aptartas Vyriausybės silomas Nacionalinio susitarimo projektas.

Liepos 7 d. profesinių sąjungų atstovai buvo pakviesti į pasitarimą Vyriausybėje dėl Nacionalinio susitarimo.

Profsąjungininkai pasilė diskutuotinus klausimus suskirstyti grupėmis ir sudaryti atskiras darbo grupes.

Liepos 8-10 d. įvyko profsąjungininkų derybos su Vyriausybe dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimų. Atlyginimų fondą sutarta mažinti ne 10, kaip ketino Vyriausybė, o 8 proc.

Liepos 15 d. premjeras Andrius Kubilius neformalaus pokalbio pakvietė derybose dėl Nacionalinio susitarimo dalyvavusių organizacijų atstovus.

Liepos 21 d. profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovai eiliniame Trišalės tarybos posėdyje stengėsi išsiaiškinti, kaip tas Nacionalinis susitarimas atrodys, kas jo šalys ir kodėl taip skubama jį parafuoti.

Liepos 22 d. su Vyriausybe derybas vedusių organizacijų atstovai Ministro Pirmininko buvo pakviesti „galutinai aptarti, suderinti ir pasirašyti Nacionalinį susitarimą". Tačiau susitikime nutarta jį dar tobulinti.

Rugpjčio 24 d. LPSK išplatina pareiškimą, kuriame konstatuojama, jog pagal dabar silomą Nacionalinio susitarimo variantą Vyriausybė nesiima realios atsakomybės, o Nacionalinis susitarimas neatitinka Lietuvos žmonių lkesčių. Todėl tokio varianto, koks yra silomas LPSK nepasirašys.

Rugsėjo 16 d. Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis pakvietė socialinius partnerius atnaujinti derybas dėl nacionalinio susitarimo.

Rugsėjo 22 d. trijų nacionalinių centrų lyderiai susitiko su Prezidentės patarėjais.

Rugsėjo 25 d. trijų profsąjungų centrų bendrame posėdyje suformuluoti pasilymai Vyriausybės rengiamam Nacionaliniam susitarimui. Tarp jų – ir sąlyga, jog susitarimo galiojimo metu daugiau nebebtų mažinami valstybės tarnautojų ir biudžetinio sektoriaus darbuotojų atlyginimų baziniai dydžiai. O teisės aktai, reglamentuojantys darbo santykius, negali bti keičiami nepritarus Lietuvos Respublikos trišalei tarybai.

Rugsėjo 28 d. įvyko dar vienas socialinių partnerių susitikimas su Premjeru ir kitais Vyriausybės atstovais dėl Nacionalinio susitarimo.

Spalio 14 d. spaudos konferencijoje šešių LPSK "biudžetininkų" profsąjungų atstovai pareiškė, jog tokio Nacionalinio susitarimo, koks iki šiol yra pateiktas, LPSK valdyba neaprobuos.

Spalio 21 d. LPSK valdyba po audringų diskusijų, visų valdybos narių pozicijų išsakymo 4 balsų persvara priėmė nutarimą įpareigoti pirmininką A.Černiauską Nacionalinį susitarimą pasirašyti.

Spalio 28 d. Premjeras Andrius Kubilius su didžiausiomis profesinių sąjungų, verslo ir darbdavių, pensininkų organizacijomis pasirašė Nacionalinį susitarimą.

Lapkričio 6 d. Kaune įvyko konferencija „Stiprs socialiniai partneriai socialinės partnerystės garantas".

Lapkričio 20 d. į LPSK įstoti sprendimą priima UAB „Kauno autobusai" darbuotojų profesinė sąjunga.

Gruodžio 10 d. Pagyvenusių žmonių asociacijos surengtą mitingą prieš pensijų mažinimą palaikė ir jį organizuoti padėjo LPSK.

 

2010 metai

Sausio 15 d. Vyriausybė inicijavo susitikimą su Nacionalinį susitarimą pasirašiusių organizacijų atstovais. Susitikimas įvardintas „Darbo forumu"; misija - ieškoti bdų, kaip įveikti nedarbą. Sudarytos trys darbo grupės.

Sausio 18 d. LPSK valdybos posėdyje galutinai aprobuotas protokolo prie Nacionalinio susitarimo projektas, kurį nacionalinių profsąjungų centrai įteiks Vyriausybei.

Sausio 29 d. LPSK išplatino pranešimą, jog ji kategoriškai prieštarauja Lietuvos laisvosios rinkos instituto išsakytai nuomonei dėl radikalios valstybinio socialinio draudimo, valstybinių pensijų ir sveikatos draudimo sistemų pertvarkos.

Vasario 19 d. paskutiniajame prieš IV suvažiavimą LPSK tarybos posėdyje atmesta dauguma silymų keisti LPSK įstatus.

Vasario 23 d. LPSK išplatino pranešimą, kuriame piktinamasi, jog ministerijose, kurios privalėtų bti pavyzdžiu, valdininkai dalijasi tkstantinius priedus.

Kovo mėn. LPSK išplatino pranešimą, jog "sprendimai, susiję su pensijos amžiaus vėlinimu šiuo metu, – nepagrįsti, nes dar labiau skatintų migraciją, didintų nedarbą ir darbdavių kaštus sunkmečio laikotarpiu".

Vasario 27 d. Visagino profesinių sąjungų susivienijimas surengė mitingą prieš nesaikingai išaugusias šildymo kainas uždarius IAE.

Kovo 15 d. LPSK valdybos posėdyje visi trys LPSK atstovai Vyriausybės sudarytose darbo grupėse kritikavo darbo grupių veiklą.

Kovo 17 d. įsteigtas Marijampolės profesinių sąjungų centras.

 

Parengė Ramunė Motiejūnaitė-Pekkinen

("Lietuvos profsąjungos", 2010 m. balandis - Nr.4)

NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai