2021 m. sausio 20 d. trečiadienis - 20:45
   

2009 08 13 - KAM TARNAUJA FNTT?

«
Komentarų: (1)

Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos bendruomenė nespėjo pasidžiaugti moraline pergale – mokyklai itin palankiomis Seimo kontrolieriaus A. Normanto išvadomis, kai įvykiai mūsų mokyklos byloje pasisuko dar įdomesne linkme – rugpjūčio 6 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba išplatino pranešimą  apie menamus mokyklos direktoriaus Valdo Ragausko piktavališkus veiksmus pasisavinant mokyklos pinigus. Šį pranešimą su FNTT filmuota medžiaga tuoj pat  išplatino daugelis žiniasklaidos priemonių.

 

Įdomu pastebėti įvykių seką: FNTT mokykloje apsilankė ir direktoriaus bei jo tėvų namuose kratą atliko š.m. liepos 22 d., mokyklai palankios Seimo kontrolieriaus tyrimo išvados buvo paskelbtos liepos 30 d., o, rugpjūčio 8 d., lyg norint sumenkinti Seimo kontrolieriaus išvadas, savo grėsmingą pranešimą išplatino FNTT.

 

Pastebime ir daugiau požymių, leidžiančių manyti, kad šis FNTT tyrimas yra sąmoningai, pikta valia inicijuotas iš šalies ir nukreiptas prieš konkretų asmenį – Zarasų rajono savivaldybei nenuolaidžiaujantį mokyklos direktorių, siekiant sukompromituoti jį, o kartu ir nepaklusniąją mokyklos bendruomenę.

 

Kovojant už mokyklos išlikimą direktorius V. Ragauskas, priešingai nei kai kurių uždaromų mokyklų direktoriai, neatsiskyrė nuo mokyklos bendruomenės ir drauge dalyvavo visose mokyklos gelbėjimo akcijose, puikiai žinodamas, kaip tai gali atsiliepti jo karjerai nesėkmės atveju.

 

Kas tai per pinigai, kuriuos neva pasisavino mokyklos direktorius?

 

Kai prasidėjo mokyklos reorganizavimo arba, tiksliau, naikinimo procesas, vyko mokyklos bendruomenės atstovų bado akcija, buvo atidaryta ir bado akcijos sąskaita. Į ją pinigus aukojo labdaros organizacijos ir fiziniai asmenys. Taip surinkome 16 000 lt, kuriuos norėjome pasiūlyti Zarasų rajono savivaldybei padengti Baibių pagrindinės mokyklos mokinio krepšelio lėšų trūkumą. Lėšų trūkumas buvo vienas iš pagrindinių Zarasų rajono savivaldybės argumentų mokyklai uždaryti (Seimo kontrolierius šį argumentą sukritikavo). Be to, buvo ir pinigų, pervestų į 2 % sąskaitą mokyklos reikmėms.

 

Šių metų gegužės pabaigoje Zarasų rajono savivaldybės taryba patvirtino Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo  prijungimo būdu prie Salako pagrindinės mokyklos sąlygas.

 

Sukvietėme Baibių mokyklos tarybą (3 mokytojai, 3 mokiniai ir 3 tėvai). Tarybos posėdyje kolektyviai svarstėme, kaip pasielgti su mokyklos paramos pinigais, kurie nėra mokyklos biudžeto dalis, o yra lyg ir visuomeniniai, ir morališkai priklauso mokyklos bendruomenei. Nutarėme, kad šiuos pinigus bandysime išsaugoti tol, kol pagaliau bus išspręstas Baibių mokyklos klausimas. Nusprendėme pinigus pervesti į fizinio asmens sąskaitą, nes tai buvo vienintelis būdas tuos pinigus išsaugoti, kol paaiškės mokyklos likimas.

 

O mokyklos klausimo nagrinėjimas yra be galo painus ir vingiuotas, ir jo galo nematyti: čia vieną kartą teismas priima sprendimą, palankų mokyklai, kitą – savivaldybei (jau įvyko 3 teismo procesai). 2009 m. liepos 10 d. Registrų centre mokyklą kaip juridinį  asmenį  kažkas išregistravo, nors 2009 m liepos 08 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas sustabdė Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimą iki galutinio teismo sprendimo priėmimo šioje byloje.

 

Dar žiemą, sausio 29 d., Vilniaus apygardos administraciniam teismui apskundėme Zarasų rajono Tarybos sprendimą dėl Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, pateikėme pažymą apie mūsų turimus pinigus ir pranešėme, kad esame pasirengę jais padengti mokinio krepšelio lėšų trūkumą. Taigi, šių pinigų netekimas reikštų, kad nebegalėtumėm finansiškai pagelbėti savo mokyklai. Todėl mokyklos bendruomenės taryba ir nusprendė padėti juos į kitą sąskaitą, kad jų niekas iš mūsų negalėtų atimti.

 

Banko specialistams patarus, banke buvo atidaryta sąskaita mokyklos direktoriaus vardu, sutartyje nurodant, jog tai yra mokyklos pinigai ir kad jie bus naudojami mokyklos reikmėms. Norime atkreipti dėmesį į tai, kad visas pinigines operacijas direktorius V. Ragauskas atliko įpareigotas mokyklos tarybos sprendimų, kurie yra užfiksuoti tarybos posėdžių protokoluose, todėl direktorius išleistų pinigų tikrai nesisavino ir savo reikmėms jų tikrai nepanaudojo. FNTT pareigūnams buvo pateikti visi mokyklos tarybos protokolai dėl pinigų panaudojimo. Jie turi ir V. Ragausko bei banko sutartį su papildymais, kuriuose aiškiai nurodytas šios sąskaitos tikslas. Ir nors sprendimai dėl pinigų panaudojimo buvo kolektyviniai, nebuvo apklaustas nė vienas tų sprendimų priėmime dalyvavęs mokyklos tarybos narys. 

 

Baibių pagrindinės mokyklos buhalterija yra tvarkoma centralizuotai Zarasų rajono savivaldybėje, tad, neturint šalia buhalterės, sunku buvo patiems preciziškai ir laiku sutvarkyti visus pinigų apskaitos dokumentus. Kaip savo srities profesionalė, savivaldybės buhalterė privalėjo patarti mokyklos direktoriui, kaip teisingai vesti šių pinigų apskaitą.

 

Kaip tvarkingai vesti apskaitą turėjo patarti ir savivaldybės vidaus audito tarnyba bei savivaldybės kontrolierė (mero žmona V. Abramavičienė), kuri š.m. birželio mėn. pareikalavo mokyklos lėšų apskaitos dokumentų.  Tačiau šios patikros tikslas, matyt, buvo kitas, nes, be reikalavimo parašyti begalę raštiškų pasiaiškinimų, mokykla taip ir neišgirdo jokių pamokymų, kaip teisingai vesti apskaitą.

 

Ir štai netikėtai apsilanko FNTT pareigūnai! Na, tarkim, savivaldybė įtaria mokyklą neūkiškumu ir nusiunčia savo vidaus audito tarnybą padėčiai išsiaiškinti. Arba, savivaldybė ir mokykla apsipyksta ir iškviečiama Valstybės kontrolė. Bet  kviesti FNTT?!

 

Esame tvirtai įsitikinę, kad tokios priemonės kaip FNTT įtraukimas ir nusižengimo klasifikavimas pagal Baudžiamąjį kodeksą visiškai neatitinka nusižengimo masto ir kad šis konkretus Baibių mokyklos klausimas yra net ne FNTT lygmens. Todėl galbūt FNTT centrinei vadovybei derėtų pasidomėti, ar jos skyriuose veikla organizuojama racionaliai, ar tokių ne FNTT lygio klausimų tyrimui tikrai reikia eikvoti  FNTT biudžeto lėšas.

 

Informacijos paviešinimas, mūsų nuomone, sąmoningai parinktu laiku, apie konkrečiam asmeniui mestus įtarimus, neparemtus jokiais įrodymais, yra akivaizdus puolimas siekiant sukompromituoti, įbauginti ir palaužti žmogų, tuo pačiu suklaidinant ir žurnalistus. Gaila, kai keršto akcijose įrankiu tampa tokia įstaiga, kuri turėtų būti nepriekaištingai objektyvi, patikima.

 

Tikimės, kad laukiamas Vilniaus apygardos administracinio teismo nuosprendis bus palankus Baibių bendruomenei ir kad jai toliau vadovaus Valdas Ragauskas, kurio žmogiškom, moralinėm savybėm nė karto neteko suabejoti per 10 jo vadovavimo mūsų mokyklai metų ir kuriuo visiškai pasitikime.

 

Taip pat tikimės, kad  FNTT centrinė vadovybė ištirs Utenos apskrities skyriaus atliekamo tyrimo aplinkybes.

 

Viktoras Juozėnas, Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininkas

 

Baibiai, Zarasų r., 2009 m. rugpjūčio 11 d.

 

NAUJAUSI KOMENTARAI
2010-05-14 16:42:03bendruomenė. RYTINIS PAKRAŠTYS (rimvydas.homolupus@gmail.com)
Pinigų pervedimas į asmeninę sąskaitą, kai tie nepriklauso asmeniui, visada truputi "smirdės".
Patikėkit manim.
Jei tai nesąmoninga, tai rimta klaida.
Jūsų sunkias problemas žinau. Negražbyliaukit ir tuo labiau nesiteisinkit. Bus daug įtikinamiau.
Pagarbiai
Rimvydas.
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai