2021 m. sausio 20 d. trečiadienis - 22:25
   

2007 10 02 - AR SUSKILS SKALDOMA LŠDPS?

«
Komentarų: (1)

Iki 2007 metų pavasario buvusi stipriausia ir autoritetingiausia šalyje Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) kažkieno džiaugsmui, tačiau daugelio nusivylimui, išgyvena krizę. Dar pavasarį prasidėjęs konfliktas išsirutuliojo iki to, kad dabar turime du LŠDPS pirmininkus ir į dvi stovyklas pasidalijusią organizaciją. 

Nė vieno bent kiek profesinių sąjungų gyvenimu besidominčio žmogaus abejingo nepaliekanti drama tęsis, atrodo, iki tol, kol taškus sudės teismai. O dabar abi pusės kviečia dviejų Koordinavimo tarybų posėdžius, vieni kitiems negaili aštrių epitetų, vieni kitus šalina iš organizacijos, įvardija „personas nongratas“, savaip interpretuoja įstatus. 

Pirmoji rugsėjininkų sėkmė

2007 m. rugsėjo 7 d. įvyko LŠDPS Aukštaitijos regioninio susivienijimo pirmininko Audriaus Jurgelevičiaus vadovaujamos iniciatyvinės grupės sukviestas suvažiavimas. 

Nors LŠDPS prezidiumas nutarimą sukviesti šį suvažiavimą buvo pripažinęs neteisėtu ir jame nedalyvavo teisėtas LŠDPS pirmininkas Aleksas Bružas, taip pat nė vieno iš kelis tūkstančiu narių, 15 susivienijimų aprėpiančio Žemaitijos regiono atstovų, 159 delegatai pripažino suvažiavimo teisėtumą. 

Iš kelių kandidatų atviru balsavimu buvo išrinkta pirmininkė. Ja tapo Vilniaus susivienijimo vadovė Rūta Osipavičiūtė. Suvažiavime iškėlus ir A.Jurgelevičius kandidatūrą, šis atsisakė balotiruotis, motyvuodamas tuo, jog neturįs moralinės teisės būti pirmininku, nes taip pat yra atsakingas už tai, „kas įvyko“. 

Suvažiavimo sėkmė (pasak A.Jurgelevičiaus, visomis priemonėmis jį buvo trukdoma sukviesti) A.Bružo šalininkams buvo nemalonus siurprizas, bet jie pasiduoti toli gražu neketino. Tebevyksta informacinis (ir ne tik informacinis) karas.

„Rugsėjininkai“ (šis vardas vis labiau prigyja rugsėjo 7 d. įvykusiame suvažiavime įsiforminusiam LŠDPS dariniui) toliau kaltina A.Bružą, jo pavaduotoją E.Jesiną LŠDPS turto iššvaistymu, dokumentų klastojimu, noru pasipelnyti iš profsąjungos, pagaliau, kad jie sukėlę ūkinę-finansinę LŠDPS krizę. „Kaltinamieji“ bei jų šalininkai savo ruožtu teigia, kad Palangoje rekonstravus poilsio namus „Dalia“ atsirado norinčiųjų juos užvaldyti. 

A.Bružo, E.Jesino kaltintojus savanaudiškumu turėjo sutrikdyti dienraštyje “Respublika” (ir LP tinklalapyje) paskelbta informacija, jog viešbutį Palangoje statančios bendrovės akcijas, A.Bružo ir E.Jesino asmeniškai įsigytas, rugpjūčio 10 d. per valstybinį Registrų centrą jie sugrąžino profesinei sąjungai.

Drama be įkaitų

Rugsėjo 17 d. R.Osipavičiūtė kaip LŠDPS pirmininkė įregistruota valstybiniame Registrų centre. Tačiau A.Bružo šalininkams teigiant, kad Registrų centras neatlieka teisingumo vykdytojų funkcijų ir R.Osipavičiūtės įregistravimas - tik formalus įrašas, jai atsisakoma perduoti pirmininko įgaliojimus, nereaguojama į jos potvarkį atleisti A.Bružą iš ligi šiol užimamų pirmininko pareigų, į LŠDPS būstinę nei ji, nei jos bendražygiai neįleidžiami. 

Kovoje dėl būstinės pasiekta žiniasklaidoje noriai paeksploatuoto skandalo lygio, kai rugsėjo 18 d. į R.Osipavičiūtės Koordinavimo tarybos posėdį atvykę tarybos nariai susidūrė įėjimą į LŠDPS būstinę užtvėrusiais apsauginiais bei dabar A.Bružui vėl talkinančiais dviem buvusiais LŠDPS Vykdomojo komiteto darbuotojais.

Per valandą trukusį skandalingą susidūrimą "taikos vėliavos" nepavyko iškelti net Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkui Artūrui Černiauskui. Į būstinę patekti negalinčių susirinkusiųjų pasipiktinimas augo, o kažkam paraginus “vyriška jėga” šturmuoti pastatą, dvejojančiųjų nebuvo daug. Kilus muštynėms, pasak ten dalyvavusiųjų, plyšo rūbai, buvo naudojamas ir smurtas. Buvo surašytas net konflikte nukentėjusiųjų pareiškimas į Vilniaus 3-ąjį policijos komisariatą. 

LPSK pirmininkas A.Černiauskas, konflikto metu buvęs įleistas pas A.Bružą, laukaintiemsprie būstinės pranešė, jog A.Bružas sutinkąs kalbėti ir tartis "tik neutralioje aplinkoje". Apie tokią “nuolaidą” rugsėjininkai nenorėjo nė girdėti.

Išrinko penkis pirmininkės pavaduotojus

Nors A.Černiauskas posėdžio dalyviams siūlė LPSK patalpas, šie dar bandė kovoti, iškvietė policiją. Nieko nepešę tarybos nariai nusprendė posėdžiauti kitur ir pasirinko Miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos patalpas. 

Koordinavimo tarybos posėdį vedusi Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Asta Lapinskienė pastebėjo, jog pirmasis po rugsėjo 7 d.suvažiavimo Koordinavimo tarybos posėdis neįvyko dėl kvorumo stokos. Šis laikytinas teisėtu nepaisant to, kiek tarybos narių jame dalyvauja (dalyvavo 21 susivienijimo pirmininkas). 

Pradžioje kalbėjęs A.Černiauskas konstatavo, jog situacija išties nevaldoma, tačiau pakvietė pasistengti pamiršti tai, kas įvyko, susitelkti į švietimo darbuotojų problemas neatmetant ir menkiausios galimybės derėtis su A.Bružu. 

LPSK pirmininkas kelis kartus pabrėžė, kad jis nesiima vertinti, kas yra teisėti LŠDPS vadovai, kas ne,- tai teismo prerogatyva. Kad ir kas nutiktų, svarbiausia - žmonės, pedagogai, kurių padėtis šiuo metu ypač kritiška, - pabrėžė A.Černiauskas. 

Kol išsispręs ginčai dėl būstinės, LPSK pirmininkas pasiūlė rugsėjininkams kabinetą viename iš LPSK pastatų.

Taryba išrinko penkis LPSK pirmininkės pavaduotojus, kuriais, apibrėžus jų funkcijas, tapo Virginija Apanavičienė, Erikas Gaigalas, Rasa Jasmontienė, Audrius Jurgelevičius, Asta Lapinskienė. 
Pastaroji patvirtinta ir Koordinavimo tarybos pirmininke. 

„Kišeninė“ profsąjunga?

Tuo tarpu papildomų argumentų gavo tie, kurie pritaria A.Bružo nuo pat konflikto pradžios skelbiama versijai, jog rugsėjininkų veiksmai išprovokuoti valdžios noro „nutildyti“ stiprią organizaciją, suskurti „kišeninę“, geltonąją profsąjungą. Mat nepraėjus nė dviem savaitėms po rugsėjo suvažiavimo R.Osipavičiūtės vadovaujama delegacija kartu su Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos bei LDF krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovėmis buvo priimta Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo. 

Šio vizito rezultatai, oficialūs pranešimai buvo gerokai netikėti profsąjungų bendruomenei. 

Dar rugsėjo 7-osios suvažiavime išrinkta R.Osipavičiūtė prasitarė, jog streikas, kaip profsąjungos tikslų siekimo būdas jai nepriimtinas, ir naudotinas tik kraštutiniu atveju, jeigu derybų keliu nepavyksta susitarti. Profsąjungų vadovai tą patį pakartojo ir Premjerui, - jiems esą nepriimtinos ligšiolinio LŠDPS vadovo A.Bružo „proteguotos‘“ akcijos - streikai, todėl jie norį ieškoti kompromiso ir tartis.  

Ministras Pirmininkas tokiai pozicijai, suprantama, pritarė. Nepaisant to, Premjeras tebesilaikė nuostatos, kad švietimo darbuotojų atlyginimai 10-11 proc. gali būti keliami tik nuo kitų metų. Buvo susitarta dėl taikių ilgalaikių profsąjungos derybų su ministerija.

Rugsėjininkų nuostata prieš “mitingavimą” pasitvirtino ir A.Bružo vadovaujamai Koordinavimo tarybai pakvietus pedagogus į protesto akciją, kuri turi įvykti spalio 5 d. - Mokytojo dieną prie Vyriausybės rūmų. “Ši diena mitingams netinka”,- pareiškė rugsėjininkai, planuodami kitokio tipo renginius.


„Išvalė“ organizaciją

Rugsėjo 20 d. susirinko A.Bružo vadovaujamos LŠDPS dalies Koordinavimo taryba. Kadangi Valstybiniame registrų centre yra registruoti 44 LŠDPS susivienijimai, 10 iš jų čia pat buvo pašalinti, tai dalyvaujant 25 Koordinavimo tarybos nariams posėdis įvardytas teisėtu (vėliau Kaunui atstovavęs laikinasis šio susivienijimo pirmininkas saviškių buvo “nuverstas”; konferencijoje, dalyvaujant R.Osipavičiūtei ir A.Jurgelevičiui, išrinkta rugsėjininkams pritarianti vadovė). 
Rugsėjo 20 d. susirinkusi Koordinavimo taryba buvo nusiteikusi ryžtingai: jokių kompromisų nei su buvusiais saviškiais, nei su valdžia. 

Iš organizacijos dėl nario mokesčio nemokėjimo buvo pašalinti Anykščių, Elektrėnų, Kupiškio, Šalčininkų, Šiaulių, Švenčionių, Trakų, Vilniaus, Visagino susivienijimai; “už ardomąją veiklą ir įstatų pažeidimus” buvo asmeniškai pašalinti Audrius Jurgelevičius, Rasa Jasmontienė, Asta Lapinskienė, Rūta Osipavičiūtė ir Tatjana Babrauskienė. 

(LP žiniomis, rugsėjininkai iš LŠDPS planavo pašalinti A.Bružą ir E.Jesiną, tačiau šio ketinimo kol kas neįvykdė).

Koordinavimo taryba paskelbė, kad rugsėjo 7 d. suvažiavimas bei jo nutarimai neteisėti, nustatė artesnę “teisėto” V LŠDPS suvažiavimo datą - spalio 5 d. (iki tol buvo skelbiama, kad suvažiavimas įvyks lapkričio 24 d.). 

Nutarta, kad tą pačią dieną rengiama ir pedagogų protesto akcija prie Vyriausybės būstinės. 

Nors aukštųjų mokyklų profesinės sąjungos iki šiol turėjo susivienijimų statusą, pirmininko pavaduotojo Eugenijaus Jesino siūlymu"ši klaida“ ištaisyta. Argumentai: daugumos aukštųjų mokyklų profsąjungos teturi po keliolika ar keliasdešimt narių, todėl netikslinga jas prilyginti po kelis šimtus narių turintiems susivienijimams. Pagal teisininkus, ligšiolinis “privilegijuotas” aukštųjų mokyklų atstovavimas prieštaravo ir LŠDPS įstatams.

Su pašalintųjų susivienijimų pirminėmis organizacijomis dialogą numatyta tęsti, kaip ir dar su keliais susivienijimais, kurie iki šiol iki galo nėra pasirinkę, su kuria LŠDPS “puse” jiems pakeliui.
Koordinavimo taryba specialiu nutarimu išreiškė pasitikėjimą pirmininku A.Bružu, patvirtino, kad jis turi visus įgaliojimus veikti LŠDPS vardu iki spalio 5 d. suvažiavimo. 

Tarybos nariai buvo supažindinti ir su nepriklausomo LŠDPS ūkinio finansinio audito išvadomis. Konstatuota, jog finansinių pažeidimų auditas nenustatė, tačiau pareiškus pretenzijų dėl ataskaitų sudėtingumo, nuspręsta parengti aiškinamąjį audito rezultatų komentarą ir pateikti jį kitame Koordinavimo tarybos posėdyje.  

Jau vėlu?

Bet kokios LPSK pastangos susodinti abi puses prie derybų stalo kol kas bevaisės. LPSK valdyba sudarė ir „taikinimo grupę“, į kurią deleguoti LPSK pirmininkas A.Černiauskas, pavaduotojas Algirdas Kvedaravičius, generalinė sekretorė Janina Matuizienė ir Kultūros darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Aleksandra Leparskienė.

A.Bružo vadovaujama Koordinavimo taryba nutarė, jog derėtis su tais, kurie, pagal ją, sukėlę organizacijos krizę, nesą prasmės. Rugsėjininkai, atrodo, nėra taip kategoriškai nusiteikę. 

Rugsėjo 14 d. LŠDPS Rokiškio rajono susivienijimo pirmininkas E.Gaigalas buvo išplatinęs kreipimąsi į LŠDPS Koordinavimo tarybos narius, pirmiausia - į Žemaitijos regiono susivienijimų pirmininkus siūlydamas susitikti abiejų Koordinavimo tarybų nariams nedalyvaujant konfliktuojantiems lyderiams.

Deja, į jo kvietimą neatsiliepė nė viena, nė kita pusė...

Kas daugiau, kas mažiau kaltas dėl šiuo metu vykdomo LŠDPS skaldymo, šiandien spręsti dar sunku. Vieni kaltina A.Bružo autoritarinį valdymo stilių, aroganciją, įtardami jį ir jo bendražygius savanaudiškumu, kiti įtaria, jog po “demokratine pertvarka”, kurios pagrįstai ilgisi kai kurie rugsėjininkai, slepiasi suinteresuotų socialinių ir politinių jėgų inspiruojama “geltonoji revoliucija”.
Viena aišku: ši krizė yra negali būti traktuojama tik kaip “vidinis” LŠDPS reikalas - ji jaudina visą profsąjungų bendruomenę, ji neišvengiamai kenkia mūsų judėjimui. 

R.M., J.S.

("Lietuvos profsąjungos", 2007 m., spalio 2 d., Nr.11)

NAUJAUSI KOMENTARAI
2011-11-18 12:02:13Pinigai
Per didelė orientacija į pinigus. Mokytojas turėtų paaiškinti pinigų vietą žmogaus gyvenime ir nesusitelkti į korupciją.
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai