2021 m. sausio 25 d. pirmadienis - 11:45
   

2007 02 20 - RAMUNĖ MOTIEJŪNAITĖ: Į RINKIMUS - SU DEVYNIOMIS PARTIJOMIS

«
Komentarų: (2)

Artėjantys savivaldybių tarybų rinkimai kelia daug aistrų, įtarinėjimų ir nelabai daug vilčių. Profesinių sąjungų atstovai, būdami aktyvūs visuomenininkai, paprastai gana aktyviai dalyvauja savivaldos rinkimuose ir su įvairiomis partijomis. Pasidomėjome, ar profsąjungininkai aktyvūs ir šį kartą, kokių partijų sąrašus jie renkasi, kokias pozicijas užima, kokie motyvai juos ten nuvedė. Be to, kaip vykdomas Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) ir Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) bendradarbiavimo susitarimas, kuriame numatyta galimybė profsąjungininkams kandidatuoti į savivaldybių tarybas LSDP sąrašuose. Nepilnais LP surinktais duomenimis, profesinių sąjungų aktyvistai į rinkimus eina, be LSDP, dar bent su septyniomis partijomis - Lietuvos socialdemokratų sąjunga (LSDS), Valstiečiais liaudininkais, Liberalų ir centro sąjunga, Liberalais demokratais, Tėvynės sąjunga, Pilietinės demokratijos partija, Darbo partija ir Liberalų sąjūdžiu.


Vietos valdžios veteranai


Kai kuriuos iš jų jau galima vadinti senbuviais. Štai „Mažeikių naftos“ profesinės sąjungos pirmininkė Virginija Vilimienė Mažeikių savivaldybės tarybos narė yra nuo 2000-ųjų. Ir šiemet ji įrašyta antruoju numeriu į Socialdemokratų sąjungos sąrašus.


Beje, šiais metais su ja tos pačios sąjungos sąrašuose kandidatuoja dar 7 bendrovės profsąjungininkai.


Nuo 2000 metų savivaldoje dirba ir Lietuvos lengvosios pramonės profesinės sąjungos pirmininkė, šiuo metu auginanti dukrytę, Ingrida Mazaliauskienė. Ji Panevėžio miesto taryboje atstovauja jau kitiems socialdemokratams - yra Lietuvos socialdemokratų partijos narė. Šių metų savivaldybių rinkimuose I.Mazaliauskienė įrašyta trečiuoju numeriu.


Trečiuoju numeriu socialdemokratų partijos sąraše į Alytaus miesto tarybą kandidatuoja ilgametis AB „Snaigė“ profesinės sąjungos pirmininkas Henrikas Šivokas, šiuo metu - ir Alytaus apskrities regioninio centro pirmininkas. Jis taryboje taip pat nuo 2000-ųjų. Su juo tame pačiame sąraše dar du profsąjungininkai: Šarūnas Miliauskas (11 nr.) ir Erikas Vaičaitis (25 nr.).


O štai Visagino profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Rimantas Kumpis yra tikras veteranas - tarybos nariu jis yra jau daugiau nei dešimtmetį, nuo 1995 metų. Buvęs Socialdemokratų partijos narys, šiuo metu yra nepartinis, tačiau „veda“ į rinkimus Valstiečių liaudininkų partijos sąrašą, t. y. jis įrašytas jame pirmuoju numeriu. Pasak R.Kumpio, su socialdemokratais jis išsiskyrė po partijos lyderio Algirdo Brazausko pareiškimo, jog ketinama uždaryti Ignalinos atominę elektrinę. Pasak jo, į savivaldybės tarybą balotiruojasi ir daugiau miesto profsąjungininkų.


Naujokai - aukštose vietose


Šiaulių profesinių sąjungų lyderė Rasa Jasmontienė, Liberalų ir centro partijos narė, į miesto tarybą kandidatuoja pirmą kartą ir sąraše yra gana aukštai - net 6 vietoje. Pasak jos, buvo siūlyta jai net trečioji vieta, tačiau ji atsisakiusi. R.Jasmontienė mano, kad žinant tarybos galimybes, tikėtis labai daug nuveikti yra sunku. Ji įsitikinusi, jog būnant sąrašuose yra daugiau galimybių daryti įtaką. Jeigu taip atsitiktų, kad patektų į tarybą, profsąjungininkė sako neatsižadės profsąjunginio darbo, įdirbio, įsitikinimų ir netaps partijos įrankiu be nuomonės. R.Jasmontienė mano, kol nėra galimybės į savivaldybių rinkimus eiti visuomeninių organizacijų nariams, „mes priversti šlietis prie partijų, tačiau jokiu būdu nereikia pamiršti, jog esame profsąjungininkai“.


Mažeikių švietimo darbuotojų profesinių sąjungų lyderė Judyta Čejauskienė taip pat pirmą kartą balotiruojasi į rajono tarybą. Ji Socialdemokratų sąjungos sąraše įrašyta penktuoju numeriu. Pasirodo, Socialdemokratų sąjungos šūkis - „Kartu su profesinėmis sąjungomis“.


Socialdemokratų sąjungos kandidatų į Mažeikių savivaldybę sąraše nemažai: jau minėjome 8 naftininkus, dar yra 5 švietimo darbuotojai, medikai, komunalininkai. J.Čejauskienę ši partija patraukė tuo, kad nespaudė stoti į jos gretas. Ji prisipažino, kad nemėgstanti politikos, tačiau, deja, kovojant dėl darbuotojų ekonominės ir socialinės gerovės neįmanoma išsiversti be politinių sprendimų, kurie priiminėjami savivaldybės taryboje.


Padeda susitarimai


Dešimtąjį numerį LSDP partijos sąrašuose „gavo“ ir Rokiškio profsąjungų regioninio centro vadovas Erikas Gaigalas. Pasirodo, bendradarbiavimo susitarimas tarp LSDP Rokiškio skyriaus ir keturių didžiausių rajono profesinių sąjungų pasirašytas dar prieš 2003 m. rinkimus į savivaldybių tarybas. Tuo metu pirmajame dešimtuke profsąjungoms atstovavo partijos narė ir profsąjungininkė Teresė Gailiūnienė. Prieš šiuos rinkimus nutarta susitarimą pratęsti, o į sąrašą įrašytas nepartinis E.Gaigalas.


Kita Švietimo profsąjungų lyderė - Klaipėdos miesto susivienijimo pirmininkė Laima Juknienė, nebūdama partijos nare, Socialdemokratų partijos sąraše yra dešimta. Tai - tai pat jos debiutas rinkimuose. Anot profsąjungininkės, tokia aukšta vieta yra LPSK ir LSDP susitarimo vykdymas. Ji teigė, jog Klaipėdos skyriaus socialdemokratai yra labai geranoriški, patys ieško kontaktų su profesinėmis sąjungomis, galbūt jau greitai bus pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas ir uostamiestyje. L.Juknienę tapti partijos nare ir kandidatuoti į miesto tarybą yra kvietusios kelios partijos, tačiau ji įsitikinusi, jog profsąjungininkas negali būti partiniu, nes juo tapęs, „netektų stuburo“.


Antruoju numeriu Elektrėnų LSDP sąraše įtrauktas Audrius Jurgelevičius - Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vicepirmininkas. Būdamas partijos nariu jis jau antrą kartą bando laimę, o štai jo kolegė - Elektrėnų švietimo darbuotojų profesinės sąjungos lyderė Asta Juknienė tame pačiame sąraše yra trečioji. Pasak A.Jurgelevičiaus, be jos pačios aktyvumo, čia padėjo ir tarp LPSK ir LSDP pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas.


Mano, kad susitarimo nesilaikoma


Deja, ne visi palankiai vertina LPSK ir LSDP susitarimo vykdymą. Štai Akmenės Švietimo darbuotojų profsąjungų susivienijimo lyderis Vytautas Butkus LP sakė, jog jam buvo pasiūlyta trečioji vieta socialdemokratų sąraše, tačiau su sąlyga, kad jis taps partijos nariu. Teko atsisakyti. Tiesa, sąraše yra vienos ugdymo įstaigos profsąjungos lyderė Virginija Trimailova, tačiau tik 39 vietoje. Dar keli Akmenės švietimo darbuotojų lyderiai yra kitų partijų sąrašuose: Rita Masiulienė - 12-ta Liberalų ir centro partijos, Jonas Mačius - 12-tas Liberaldemokratų partijos sąrašuose.

 

Šiek tiek aukščiau, tačiau irgi „nerealioje“ vietoje atsidūrė Klaipėdos rajono švietimo darbuotojų lyderė Laima Tučienė. Ji yra socialdemokratų partijos narė, tačiau į sąrašą pakliuvo to nė nežinodama. Tiesiog tuo metu, kai buvo sudaromas sąrašas, jos nebuvo Lietuvoje. „Jeigu būčiau žinojusi, būčiau ėmusis kokių nors priemonių, nes dabar sąrašo viršuje beveik vien verslininkai“, - apgailestauja ji.


Kauno regioninio centro pirmininkas Ramūnas Narbutas, iš LPSK ir Socialdemokratų partijos pasirašyto bendradarbiavimo susitarimo tikėjęsis į sąrašus pakliūti jei ne pirmame, tai bent jau antrame dešimtuke, gavo pasiūlymą būti 36-uoju kandidatų į Kauno rajono savivaldybės tarybą. Jis atsisakė tokios „dovanelės“ ir yra įsitikinęs, jog susitarimo nesilaikoma. Beje, jo pavaduotojas Zigmas Jančiauskas, būdamas LSDP nariu, sąraše yra 26-asis.


Partijų, kandidatų ir pozicijų įvairovė


LP atliktos apklausos duomenimis, Vilniaus ir Kauno miestuose tarp besibalotiruojančių kandidatų sąrašuose profsąjungų žmonių beveik nėra. Vilniaus miesto apygardoje Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos ir Centro partijos koalicijos sąraše 21-uoju numeriu įrašyta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos darbuotojų profesinės organizacijos, priklausančios Švietimo darbuotojų profesinei sąjungai, pirmininkė Virginija Apanavičienė. Toje pačioje apygardoje LSDP sąraše 10-uoju numeriu įrašytas Albinas Visockas, „Solidarumo“ transportininkų organizacijos vadovas. Tėvynės sąjungos sąrašuose 16-uoju numeriu sostinės apygardoje kandidatuoja ir Valstybės tarnautojų profesinės sąjungos narys Audrius Skaistys.


Vilniaus rajono apygardos LSDP sąraše pirmasis yra LSDP narys ir vienas iš Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos lyderių Jonas Garelčikovas. Kandidatu į Kauno miesto savivaldybės tarybą Pilietinės demokratijos partijos antruoju numeriu įrašytas Gintaras Čižikas, Lietuvos darbo federacijos Kauno apskrities skyriaus pirmininkas.


Elektrėnų miesto rinkiminėje apygardoje Liberalų ir centro partijos sąraše 4-uoju numeriu eina Lietuvos energetikos darbuotojų federacijos atstovas - ilgametis Kruonio akumuliacinės hidroelektrinės profsąjungos pirmininkas Gediminas Kriščiūnas. Tai pačiai partijai, tik jau kitoje rinkiminėje apygardoje, atstovauja Kazlų Rūdos miškų urėdijos profesinės sąjungos pirmininkė Asta Čepienė. Būdama partijos nare ji sąraše įrašyta 3-iuoju numeriu. Elektrėnų apygardos Liberalų sąjūdžio sąraše ketvirtu numeriu įrašytas Lietuvos elektrinės profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Valentinas Algimantas Bitinas.


Utenos regioninio centro pirmininkė Laimutė Taleikienė LSDP sąrašuose kandidatuoja 12-uoju numeriu. Ji rajono tarybos nare jau buvo 1997-2003 metais. 12-oji tos pačios partijos sąraše, tik jau Radviliškio rinkiminėje apygardoje, yra Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos rajono lyderė Angelė Ambrazienė. Marijampolės rinkiminės apygardos LSDP sąraše 14-asis - Marijampolės savivaldybės Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos susivienijimo pirmininkas Kęstutis Petraška. Viečiūnų profesinės sąjungos „Vienybė“ (Lietuvos lengvosios pramonės profesinė sąjunga) profesinės sąjungos pirmininkė Birutė Janušauskienė Druskininkų rinkiminėje apygardoje LSDP sąraše yra 18-ta.


Net trys tauragiškiai profsąjungininkai įrašyti LSDP sąraše Tauragės rinkiminėje apygardoje: profesinių sąjungų regioninio centro įkūrėja, šiuo metu jo pirmininkės pavaduotoja Birutė Jokšienė (5 nr.), beje, rajono tarybos nare esanti nuo 2003 m., Laima Šimkūnienė (nr. 13), rajono Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos lyderė bei Tauragės Miškininkų profesinės sąjungos pirmininkas Žydrūnas Bagdonas (22 nr.). Visi trys yra LSDP nariai. O štai Tauragės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Stripeikienė 7 numeriu įrašyta Darbo partijos kandidatų sąraše.


Vievio paukštyno „Solidarumo“ organizacijos vadovą Mykolą Masį 10-uoju numeriu randame įrašytą Elektrėnų apygardos Tėvynės sąjungos partijos kandidatų sąraše. Vladimir Moskvičiov, Jungtinei profesinei sąjungai (Kaunas) priklausančios geležinkelininkų profesinės sąjungos aktyvistas, 18-uoju numeriu įrašytas į Kauno miesto apygardos „Tvarka ir teisingumas“ (Liberalų demokratų) partijos rinkiminį sąrašą.


 A. Černiauskas  peikia  rinkimų tvarką


„Raginame žmones balsuoti už profsąjungininkus - nesvarbu, kurios partijos sąraše jie dalyvauja savivaldybių tarybų rinkimuose. Manome, kad tik jie savivaldoje gali tinkamai atstovauti darbuotojų interesams“,- apie artėjančius savivaldybių tarybų rinkimus sakė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas A.Černiauskas.


LPSK vadovas įsitikinęs, kad ydinga rinkimų į savivaldą tvarka trukdo profsąjungų atstovams be politinių partijų siekti vietų savivaldybių tarybose. „Manome,- sakė A.Černiauskas,- kad piliečiams turi būti leista kandidatuoti ir ne pagal partijų sąrašus.“


Jam antrina ir Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Eugenijus Jesinas. Jis mano, kad galimybę kelti savo kandidatus atskiruose sąrašuose turėtų turėti ir profesinės sąjungos, nes būtent jų, o ne partijų deleguoti žmonės tarybose geriausiai atstovautų darbuotojams.

"Lietuvos profsąjungos", 2007m. Nr.2

NAUJAUSI KOMENTARAI
2010-10-10 15:47:44Kestas
Visi zinome kad ziniasklaidoje neliko svariu zurnalistu...jie visi atidirbineja pinigelius ir formuoja kazkam reikalinga nuomone.
Aisku tik viena kad tik visuomenes reformacija gali keisti ja.Reformacija kriskcionybei.Zmogus suprantantis kad uz savo darbus ir zodzius tures atsakyti po mirties-gyvena ir elgiasi visiskai kitaip nei tas kuris to nesupranta nes ji suklaidino Komunistai, Fasistai ar dar kokie socialistai.O dar jeigu toks zmogus patenka i valdzia...Pasekmes tokiu valdymo visi matome...
Iseitis viena i valdiza norincius patekti zmones privalome patikryti del krikscionisku vertybiu ...Ar jie jas tik deklaruoja ar ir patvirtina savo darbais ir gyvenuimu...Tai puikia atliko latvijos kriskcionys.Kadangi ten daugiau protestantu, o jei gyvena pagal bilija- visos kriscionybes pamata , ne paga katakizma.Jie pasikviete visus busimus politikus i viesa pokalbi apie deklaruojama kriskcionybe ir jos vertybes.Vien po keleto klausimu niekam nekilo abejoniu kas is tiruju gyvena taip ir elgiasi o kas tik tuo prisidengia noredamas pakliuti kaip sakant ärciau lovio".Tokias aklausas butina daryti ir Lietuvoje ir per tv ar radiaj , tirmituojant per visas ziniasklaidos priemones...Tada zmones matys kiek pretendentas vertas savo zodziu is jo atsakymu darbu ir gyvenimo pavyzdziu.
2007-02-25 11:01:37Vladimir (sovietikus@one.lt)
Šiandien Lietuvoje labiausiai reikia TVARKO IR TEISINGUMO,todel stojau į ta partija ,kurioje yra neteisetai nuverstas tikrasis Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas ir pažadu ,kad mes visi profsajungos nariai,o ypač tie kurie gina savo darbo žmones ir reikalauja didesnio demesio iš valdžios kovosime ir nugalesime,ta blogi, kuris kol kas dar yra mano Tevyneje-Lietuvoje.Su pagarba visiems Vladimir Moskvičiov.Kauno geležinkelio stoties profesines sajungos atstovas ir taip pat kandidatas į Kauno miesto Taryba ir aišku,kad einu ginti savo mylima taip TAUTA Lietuivos prezidenta,kaip ir paprasta savo darbo žmogu ginčiau nuo tolesnio ir gedingo tradiciniu partiečiu valdymo .Pažiurekite ir pasakykite-KAS JUSU PARTIJOS VADAS IR KĄ JISAI DARO IKI ŠIOS DIENOS GERO LIETUVOJE-PADISKUTUOSIME PO RINKIMU.
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai