2021 m. sausio 25 d. pirmadienis - 2:01
   

2014 11 11 - AR MINISTRAS ŽINO?

«
Komentarų: (0)
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojo Vytauto Silvanavičiaus kalba spalio 28 d. mitinge prie Švietimo ir mokslo ministerijos.
Pasiklausius švietimo ir mokslo ministro kalbų viešoje erdvėje iškyla abejonių ar ministras yra skaitęs mūsų iškeltus reikalavimus dar vasaros pradžioje... Ar ministras žino, kad 2009 m. MK (mokinio krepšelio) dydis buvo drastiškai sumažintas 464 litais, t. y. beveik puse tūkstančio litų vienam mokiniui. Dėl to daugelyje šalies mokyklų bendrieji ugdymo planai įgyvendinami 70–80 proc minimaliai vykdomas neformalus ugdymas (popamokinė mokinių veikla), tiek pat procentų sumažėjo mokytojų darbo krūviai, atlyginimų tarifiniai koeficientai tapo minimaliais. Ar žino ministras, kad vaikų ugdymui dabar skiriant apie 70-80 proc. reikalingų lėšų jaunoji karta negauna tinkamo išsilavinimo, blogėja ugdymo kokybė, mažėja mokinių raštingumas, krinta mokymosi motyvacija.
Jei ministras tai žino, tuomet kodėl komentuodamas pirmąjį mūsų reikalavimą – atkurti MK dydį į ikikrizinį 2009 m. lygį skiriant vienam mokiniui 3774 litus – viešojoje erdvėje pareiškia, kad mokytojai reikalauja padidinti atlyginimus. Juk prašoma mokiniams atkurti mokymui skirtas lėšas, t.y. sudaryti mokiniams tokias mokymosi sąlygas, kokios buvo dar 2009 m.
Kodėl ministras aiškina, kad mokytojas kaime turėdamas kelias valandas, nori daug uždirbti? Mūsų rengiamas protesto akcijas įvardija kaip Kremliaus organizuotas. Negi Kremliaus politikams atkurti mokymo lėšas Lietuvoje labiau rūpi nei LR švietimo ir mokslo ministrui? Ar susivokia ministras ką kalba? Kodėl iškraipant mūsų reikalavimus siekiama supriešinti visuomenę? Ar galima pasitikėti taip kalbančiu ministru? Ar šis ministras suvokia švietimo problemas ir gali siekti tinkamo jų sprendimo?! Abejotina!!!
Ministras MK lėšų atkūrimą laiko nerealiu ir netgi siūlo „nesvaigti“, nes atseit nėra lėšų. Tačiau statistika, pateikta pačios ministerijos, sako ką kita. Jei 2009 m. MK finansuoti buvo skirta 2 mlrd. 212 mln., tai šiais (be ikimokyklinio ugdymo) – daugiau nei 0,5 mlrd. mažiau. Įdomu, kur „iškeliavo“ iš švietimo sistemos „atsilaisvinusios“ lėšos. Šiemet BVP šalyje pasiekė 2009 m. lygį, o dabar ir viršija jį. Taigi kodėl mokymui skirtos lėšos negali grįžti į 2009 m. lygį? Dėl sumažėjusio per šį laikotarpį mokinių skaičiaus mokinio krepšelio dydžiui atkurti net nereikėtų to pusės milijardo. ŠMM paskaičiavimais pakaktų 246 mln. metams. Tai kur problema? Problema valdžios prioritetuose? Kodėl Estijoje, Lenkijoje ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų atlyginimai prilygsta mokytojų atlyginimams, o Lietuvoje ne? Esu įsitikinęs, kad taip yra tik dėl netinkamo valdžios požiūrio į švietimo darbuotojų darbą...
Tiesa, ministras džiūgauja, kad ateinančių 2015 m. biudžete mokinio krepšelis padidės 15 litų. Labai daug nuveikė ministras! Paskaičiuokite, per kiek metų tokiais tempais grąžinsite mokiniams skolą? Ar skaičiavo ministras? Net 25 m. bus maža grąžinti likusį 411 litų įsiskolinimą mokiniui.
Vietoj to, kad ministras rūpintųsi mokymosi lėšų grąžinimu į ikikrizinį lygį, jis kuria mitus, kad dėl prastos mokymo proceso finansavimo padėties kalta MK metodika, ją reikia keisti kita. Jei turima metodika yra problema, tai kyla natūralus klausimas: ką darė ministras tuos dvejus savo darbo metus, kad sukurtų naują finansavimo modelį? Nėra parengtas net jo projektas, o iki kadencijos pabaigos teliko dveji metai. Kam reikalinga ta naujo darbo imitacija? Net jei ką nors naujo jis ir parengs savo kadencijos pabaigoje, tai ar atėjęs naujas ministras ją pripažins? Tikriausiai „naują kūrinį“ kaip įprasta vėl kritikuos... Akivaizdu, kad ne mokymo lėšų skaičiavimo metodikoje, o skiriamų lėšų dydyje yra problema, kurią reikia nedelsiant spręsti. Tačiau švietimui ir toliau mažinamos lėšos. 2015 m. valstybės biudžeto projekte švietimui lėšos vėl mažinamos – šįkart 60 mln. litų.
Ministre, kodėl stumi mokytojus į streiką?

NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai