2020 m. rugpjūčio 13 d. ketvirtadienis - 11:33
   

2014 10 30 - AŠ ŠIANDIEN TURIU SVAJONĘ ...

«
Komentarų: (2)
Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos profesinės sąjungos pirmininko Žydrūno Mickeliūno kalba, pasakyta 2014 m. spalio 28 d. mitinge prie Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM).

Aš svajoju, kad mūsų bendruomenė taps pilietiška, kad atsikratysime vergo dvasios ir tapsime laisvi, o aš nebestovėsiu piketuose lagerininko uniforma.

Dar šiandien svajoju, jog vieną dieną švietimo ministrais bus skiriami švietimo sistemos profesionalai, nelaikantys profesinių sąjungų progreso stabdžiais, kad ŠMM ir vyriausybei visos profsąjungos bus lygios ir vertos derybų partnerio statuso, o profsąjungų ir ŠMM derybos nevyks vien dėl kitų derybų. Viliuosi, jog išauš diena, kai Premjeras pilietinių profsąjungų akcijų nebeinterpretuos kaip grėsmės valstybės saugumui ir stabilumui, o pačios profesinės sąjungos bus laikomos tikraisiais darbuotojų atstovais ir socialiniais partneriais.

Tikiuosi, greitai ateis laikas, kai švietimo profsąjungų nariai nebevaidins streiklaužių vaidmens ir nepiktins vyriausybės bei politikų nepatogiais pedagogų mitingais. Tikiuosi, kad mokytojų profsąjungos ir Vyriausybė bei politikai kartu derins švietimo strategijas ir pritars švietimo bendruomenės interesams.

Taip pat tikiu, kad vieną dieną mano kolegų, mokytojų asmeninius interesus ir ambicijas nugalės viešieji interesai. Tada tūkstančiai mokytojų solidariai rinksis į mitingus ar žengs streiko keliu ginti bendro švietimo bendruomenės reikalo.

Aš šiandien turiu svajonę, kad visos profesinės sąjungos, didelės ir mažos, geltonos ir bespalvės, reikšmingos ir nespėjusios pasižymėti, susijungusios į jungtines atstovybes ir pavienės, labai daug ir nedaug nusipelniusios, garsios ir nežinomos, turinčios ryšių politikoje ir politikams nemielos, senos ir naujos, geros ir geriausios susivienys ir kartu stovės pedagogų piketuose išdrįsdamos iš Vyriausybės reikalauti pagarbaus požiūrio mokytoją ir jo darbą.

Tikiuosi, ateis diena, kai profsąjungos taps nepriklausomos nuo partijų ir koalicijų, netarnaus jokioms administracijoms, o vienys visus mokytojus ir atstovaus jų interesams.

Taip, išauš diena, kai nebus neteisėtai mažinami švietimo darbuotojų atlyginimai ir delsiama juos atstatyti, nebebus ,,komercinių“ švietimo įstaigų reorganizacijų, nebus jungiamos klasės ir atleidinėjami mokytojai, nebereikės mokykloms varganai egzistuoti iš steigėjo ūkinėms reikmėms metams gaunamų kelių šimtų litų, o mokytojai nebepiketuos, nebestreikuos ir negaiš laiko teismuose.

Taip, bus diena, kai tautos išrinkti politikai suvoks, kad švietimo įstaigos atlieka ne vien ,,kiaulių taupyklių“ funkcijas, o steigėjai atsisakys mokyklų ,,naikintojų“ vaidmens, kai švietimo sistema nebus verčiama komerciniu UAB‘u, skirtu taupyti lėšas. Bus diena, kai švietimo sistema bus pakankamai finansuojama kaip prioritetinė valstybės sritis.

Bus ir tokia diena, kai mokinio krepšelis ims didėti sparčiau nei parlamentarų kanceliarinėms reikmėms skiriamos lėšos, kai Lietuvos mokytojų atlyginimai nebus vieni mažiausių ES.

Ir dar drįstu svajoti, kad švietimo įstaigų direktorių skyrimas nebebus politizuotas, kad bus suvokta, jog mokytojas, sulaukęs 55- erių metų, yra tikrai pavargęs ir vertas užtarnauto poilsio. O pedagogui, išdirbusiam keturiolika metų dalyko mokytoju, nebegrės būti atleistam kaip nespecialistui.. Gal ateis ta diena, kai mūsų išrinktieji tarnauti visuomenei suvoks, kad provincijoje baigiančios išnykti ar baigiamos išnaikinti mokyklėlės yra paskutinis kultūros židinys. Juk krizė jau seniai baigėsi...

Aš turiu svajonę, kad vieną dieną tai taps nuostabia tikrove ir mes, mokytojai, stovėsime visi čia, kad tos svajonės išsipildymu kartu pasidžiaugtume. Tą dieną visi kartu išdidžiai savo sūnums ir dukroms pasakysime: tai pasiekėme mes kartu, tai pasiekiau Aš.

Nors šiandien mano išsakyti reikalavimai tėra tik svajonė, bet tikiu, kad ji išsipildys...

O Jūs, mano draugai, ar turite svajonę?

Kokią svajonę turite Jūs, profsąjungų kolegos?

Ar svajojate Jūs, Ministre Pirmininke?

Ar leidžiate sau svajoti Jūs, švietimo ministre ?

P.S. M.L.Kingo jaunesniojo kalbos, pasakytos 1963 m. Vašingtone, motyvais.

NAUJAUSI KOMENTARAI
2014-11-15 22:36:10V.Keraitis
SUSISKALDĘ, VIE-NY-KI-TĖS.
2014-11-09 11:05:08eilinis
Na va ir turiu bendramintį. Tik taip ir ne kitaip. Tik susivieniję, bendromis jėgomis !
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai