2021 m. sausio 25 d. pirmadienis - 2:35
   

2013 06 05 - LPSK PROJEKTAS: PROFESINIŲ SĄJUNGŲ REPREZENTATYVUMO KRITERIJAI

«
Komentarų: (1)

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK)  parengė profesinių sąjungų reprezentatyvumo kriterijus.

Projektas gegužės 27 d. pristatytas LPSK valdyboje. LPSK kviečia "prisidėti ir teikti savo nuomonę bei siūlymus".


Publikuojame projektą ir siūlome jį įvertinti.Projektas


diskusijai dėl profesinių sąjungų reprezentatyvumo kriterijų bei profesinės sąjungos padalinio reglamentavimo

2013-05-22

31 straipsnis. Profesinių sąjungų reprezentatyvumas


1. Atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis nacionaliniu lygiu pripažįstamos profesinės sąjungos, atitinkančios tokius kriterijus:

1) įregistruota kaip profesinių sąjungų susivienijimas ir veikianti ne mažiau kaip 5 metus;

2) turi struktūrinius padalinius ne mažiau nei dešimtadalyje Lietuvos Respublikos savivaldybių arba jungia ne mažiau kaip 5 skirtingų ekonominės veiklos sektorių susivienijimus;

3) jungia ne mažiau kaip 10% visų Lietuvos profesinių sąjungų narių;

4) yra europinių arba tarptautinių profesinių sąjungų organizacijų narė.
 

2. Atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis šakos lygiu pripažįstamos profesinės sąjungos, atitinkančios tokius kriterijus:

1) įsteigta kaip ekonominės veiklos profesinė sąjunga ar profesinių sąjungų susivienijimas;

2) turi struktūrinius padalinius arba jungia narius (alternatyva: profesines sąjungas) daugiau nei vienoje Lietuvos Respublikos savivaldybėje;

3) jungia ne mažiau kaip 5% atstovaujamo sektoriaus darbuotojų arba veikia ne mažiau kaip 5 % atstovaujamojo sektoriaus įmonių;

4) yra europinių arba tarptautinių profesinių sąjungų organizacijų narė.

3. Atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis teritoriniu lygiu pripažįstamos profesinės sąjungos, atitinkančios tokius kriterijus:

1) tiesiogiai ar per savo struktūrinius padalinius veikiančios konkrečioje teritorijoje (apskrityje, savivaldybėje ar kt.);

2) jungiančios ne mažiau kaip 5 % atstovaujamos teritorijos ar atstovaujamo sektoriaus darbuotojų konkrečioje teritorijoje.

4. Jei nėra organizacijų, atitinkančių  1 dalies 3 punkte, 2 dalies 3 punkte ir 3 dalies 2 punkte nurodytus kriterijus, atstovaujančia atitinkamo lygio organizacija pripažįstama ta, kuri jungia daugiausiai darbuotojų bei atitinka kitus jos lygio atstovaujančiai profesinei sąjungai keliamus kriterijus.

 6 straipsnis. Profesinių sąjungų steigimas.

Profesinės sąjungos gali būti steigiamos profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais. Profesinės sąjungos turi teisę steigti struktūrinius padalinius.

Profesinei sąjungai įsteigti būtina, kad ji turėtų:

1) ne mažiau kaip 20 steigėjų arba įmonėje, įstaigoje, organizacijoje steigėjai sudarytų ne mažiau kaip 1/10 visų darbuotojų (o 1/10 visų darbuotojų būtų ne mažiau kaip trys darbuotojai), ir profesinės sąjungos susirinkime patvirtinti jos įstatai bei išrinkti valdymo organai;

2) susirinkime patvirtintus įstatus;

3) išrinktus valdymo organus;

4) priimtą sprendimą dėl buveinės.

 Profesinė sąjunga laikoma įsteigta nuo tos dienos, kai įvykdytos šio straipsnio antrojoje dalyje nurodytos sąlygos.

Profesinės sąjungos struktūrinio padalinio steigimui būtina, kad jis turėtų šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą steigėjų skaičių. Profesinės sąjungos struktūriniai padaliniai turi visas profesinės sąjungos teises ir garantijas.
 

8 straipsnis. Profesinės sąjungos įstatai (statutas) ir dokumentų pateikimas Juridinių asmenų registrui
„11) profesinės sąjungos struktūrinių padalinių, filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo tvarka“.
ŠALTINIS: lpsk.lt
Projekto tekstas autentiškasNAUJAUSI KOMENTARAI
2013-08-10 22:41:15Feliksas
Taip. Aš jau esu senais laikas rašęs "Lietuvos profsąjungose" maždaug ta tema. Vadai ilgisi TSKP laikų ir nori savo junginius padaryti politinio biuro organais. Arba, visai neseniai radau internete terminą (komercializuotos profesinės sąjungos). Tai gimininės , draugų, bendražygių užimtos profesinės sąjungos, kur tikslas užsitikrinti lengvai apmokamą darbo vietą, įdedant minimumą pastangų bendruomenės labui. Deja, visi šie bandymai yra tik profesinių sąjungų tolimesnio diskreditavimo, suaugimo su vergvaldžiais siekis. Net ir pasaulinė profesinių sąjungų bendrija jau pripažino, jog profesinės sąjungos paskutiniu metu pastebimai perdaug suartėjo ir baigia susigiminiuoti su darbdaviai jų organizacijomis. Nes darbdavių savivalė pastoviai didėja, o profsąjungų įtaka darbo įstatymų kūryboje, vykdymo kontrolėje tampa vis mažesnė, nors aukščiau minimumo nebuvo ir pakilusi. Gaila! O ką mano tos profesinės sąjungos, kurias LPSK karaliai nori visiškai išguiti? Ko tylit?
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai