2020 m. gegužės 27 d. trečiadienis - 19:11
   

2012 07 31 - J.KUTKAUSKIENĖ TOLIAU "DOROJA" JAI NETINKAMĄ PS PIRMININKĘ A.KAVALIAUSKAITĘ

»
2012-08-30 20:37:04nejaugi
ar taip gali daryti teisės mokslų daktarė,tai jai diplomą atimt kuo skubiausiai.Ką ji nesupranta ką įstatymai byloja ar ji nemoka jų skaityt,o be to kam tai išaiškins juk jai teismas už poliklinikos pinigus.
2012-08-30 20:30:48oi
paciente tu nežinai kas po to buvo.Kavaliauskaitę del prievartos nevykdymo nušalino nuo darbo.Matai kokia teisybė triunfuoja Karoliniškių poliklinikoje.Ten vadovei visai jokie įstatymai negalioja, sumąstė galvelė ir pirmyn
2012-08-30 20:23:56paciente
kada p.Kutkauskienė subręs tokias nesamones krečia,kad nebetelpa į jokius rėmus.šiandien atvarė trys kažkokie atseit darbuotojai į Kavaliauskaites kabinetą ir priverstinai norėjo ją išvešti atseit sveikatos patikrint.Bet kavaliauskaitė nevažiavo, nes neaišku kur būtų nuvežę.Tai ką poliklinika Karoliniškių visus taip veža prievarta Normaliose darbovietėse tai darbuotojai patys atneša pažymas,o čia kas per smurtas
2012-08-01 07:52:48PN
P. Kutkauskienė videointerviu laidos "Profesija" žurnalistui pasirodė labai labai skaidri, net kyšio jai niekas nesiūlė. Medicina nekorumpuota, pasak jos, o kalbos apie tai esą - tai tik sovetmečio paveldas. Tuo tarpu PN redakcija gavo štai tokį laišką apie korupciją kataraktos (ir glaukomos) gydymo srityje. Daktaras Jašinskas - operuoja, imami neteisėti priedai už operacijas, reklamuojami brangūs lęšiukai ir suniekinami pigesni ar nemokami "kietesni". O pats Jašinskas yra ministerijos, kuri tuos "kietesnius" nemokamus lęšiukus užsako, vyr. konsultantas. Beje, girdėti, kad jau statosi ptivačią kliniką. Beje, tokia visa kompanija.
Publikuojame keturių potencialių pacientų pasirašytą PN gautą laišką.
Iš žiniasklaidos sužinojome, kad katarakta sergantiesiems privačiose akių klinikose nemokamai implantuojami lęšiukai ir kompensuojamas chirurgų darbas.
Deja, tikrovėje yra kitaip. Vienam iš čia pasirašiusiųjų prireikus keisti lęšiuką, kreiptasi telefonu į keletą privačių akių klinikų Vilniuje. Kirtiklio-Soščiavičienės klinikos, Medicinos centro ir kt. klinikų darbuotojai į užduotą tuo reikalu klausimą atsakė, kad kataraktos operacijų išlaidos nekompensuojamos.
Kreipėmės telefonu 2709120 į Medicinos centrą ir sužinojome, kad nemokamai įdedamas tik lęšiukas, nupirktas Sveikatos apsaugos ministerijos. Tačiau tokie lęšiukai, aiškino mums, esą nekokybiški, ir operuojantis kataraktą geriau įsigyti lęšiuką vietoje.
O klinikoje įsigyjant lęšiuką jo kaina yra 821 litas, papildomai kainuoja ir operacija, už ją reikia mokėti 695 litus. Dėl tų 695 litų paskambinome į teritorinę ligonių kasą (telefonu 2661338) ir gavome atsakymą, kad reikalaujama 695 litų priemoka neteisėta. Dar buvo paaiškinta, kad akių gydytojo konsultacija kainuotų 140 litų, lęšiuko pritaikymas – 38 litai, iš viso – 1700 litų.
Be to, sužinojome, kad Vilniaus teritorinė ligonių kasa sudarė sutartį su Medicinos centru dėl minėtų kataraktos operacijų, pagal kurias už chirurgų darbą kompensuoja nuo 700 iki 1200 litų.
Taigi iš tikrųjų: kodėl ligonis papildomai turi mokėti už chirurgo darbą?
Aiškindamiesi toliau sužinojome, jog lęšiukai kataraktos operacijai yra platinami privačių įmonių, kurias valdo gydytojai, - jose už lęšiukus ir imamas 821 litas. O Sveikatos apsaugos ministerijos perkami lęšiukai yra peikiami. Kodėl? Galbūt todėl, kad gydytojai pasipelnytų iš privačių įmonių?
Kada viskas šitaip nesiderina ir neskaidru, kyla ir tokios abejonės: kas gali užtikrinti, kad operacijos metu nėra įdedamas už valstybės pinigus nupirktas lęšiukas, o paimami pinigai kaip už belgišką ar amerikietišką lęšiuką, kanuojantį 821 Lt?
Beje, sužinojome, kad valdiškų lęšiukų pirkimą prižiūri Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis specialistas V. Jašinskas. O jis verčiasi ir privačia praktika, berods, dar ir dėsto. Sužinojome, kad šiose lęšiukų įdėjimo operacijose dalyvauja ir kiti akių ligų gydytojai: Soščevičienė, Kirtiklis, Ašoklis.
Kalbama, kad valstybės nupirkti lęšiukai metų pabaigoje yra nurašomi kaip netinkami. Taip pat išgirdome, kad lęšiukų verslu ypač plačiai užsiiminėja privati A. Gutausko įmonė.
Prašome išaiškinti, kodėl valdiškos įstaigos šitaip „skatina“ gydytojų privatininkų biznį ir kaip vis dėlto yra su geromis Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvomis, kurios, nuėjus operuotis, iki mūsų neprieina?
2012-08-01 07:33:50Žurnalistas
Pretenzijas dėl filmavimo Kutkauskienė (teisės m. dr) turėtų teikti tiems, kurie fimavo - t.y. žurnalistamas, tačiau neteikia, nes žino, kad gaus špygą. O vergijoje atsidūrusi Kavaliauskaitė elgiasi teisėtai. Ar ji turi tylėti ir sakyti: negaliu kalbėti , nes Kutkauskienė draudžia. Yra toks Visuomenės informavimo įstatymas, kuris VISIEMS PILIEČIAMS, nekalbant apie žurnalistus, suteikti teisę gauti ir pateikti informaciją (ypač VIEŠOSIOS įstaigos ar Savivaldybės įmonės) ribose. Kutkauskienės cirkuliarai (vidaus taisyklės) galioja tik tuo atveju, kai tai susiję su pacientų, gydymo ir pan. specifinėmis medicinai paslaptimis. Teisės mokslų daktarė turėtų atidžiai perskaityti ir LR Visuomenės informavimo įstatymą, kuris yra aukščiau už jos rašinius...
2012-07-31 21:37:38kyšis - smulkmena
Na, kai pelningas tandemas su vyru (jis gamina med. produkciją, ji per "viešuosius pirkimus" jo produkciją perka - dvigubas navaras abiem). O viršuje - stogas, siekiantis valdančiuosius Seime ir ministerijoje. Savivaldybėje - zuokynė - taip pat palanki.
2012-07-31 20:11:58Kutkauskienė apie korupciją
youtube.com/watch?v=4wednZS5epo
Nedavė jai niekas kyšio iki šiol, užtai ir nežino - imtų ar ne... Matyt, linkusi tik pati papirkinėti :) Galimai (čia papildomai, kad į teismą nepaduotų už šmeižimą).
2012-07-31 15:03:21Pagalba Albinai:
išvardytus klausimus:
1. Kur buvote 2012-07-25 nuo 9 iki 11 vai.? – DARBOVIETĖS PATALPOJE.
2. Ar Jūsų žiniomis buvo gautas įstaigos administracijos leidimas filmuoti įstaigos patalpose? Jei taip, kokia forma ir kas jį išdavė? – NUO KADA VALSTYBINĖ ĮMONĖ TAPO PRIVAČIA?
3. Kokias funkcijas vykdėte bendraudama su visuomenės informavimo priemonėmis? – DAVIAU INTERVIU.
4. Ar Jūsų žiniomis buvo gautas įstaigos administracijos leidimas tretiesiems asmens apsilankyti tarnybinėse patalpose? – DAR KARTĄ KARTOJU: TAI NE KIENO NORS NUOSAVYBĖ, O MŪSŲ VISŲ ĮMONĖ.
5. Kuo vadovaudamasi atstovavote VšĮ Karoliniškių polikliniką aprodydama tretiesiems asmenims tarnybines patalpas? – ATSTOVAUDAMA DARBUOTOJŲ INTERESAMS TURIU TEISĘ RODYTI TAI, KAS YRA PASLĖPTA NUO MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ.
6. Kokias funkcijas ir kieno nurodymus vykdėte visuomenės informavimo priemonių atstovus vedžiodama po įstaigos tarnybines patalpas? – ATSAKYTA 5 ME KLAUSIME. (NA IR NEATIDI TA EGLE:).)
7. Su kuo derinote trečiųjų asmenų apsilankymą bei filmavimą įstaigos tarnybinėse patalpose (prašau nurodyti konkrečius asmenis)? – DEMOKRATINĖJE VISUOMENĖJE, PROFSĄJUNGOS VADOVUI TO DARYTI NEPRIVALU.
8. Kuo vadovaudamasi pakabinote plakatą su reikalavimais 221 kabinete? – NORIU TIESOS IR TEISYBĖS. NENORIU SAVIVALIAVIMO VADOVĖS IR KT.
9. Su kuo derinote plakato su reikalavimais pakabinimą 221 kabinete (prašau nurodyti konkrečius asmenis)? - NA ATSIBODO! REIKIA TOKIAI NEIŠPRUSUSIAI BŪTI, KAD TOKIUS KVAILUS KLAUSIMUS UŽDUOTI:).
Norėdama priimti motyvuotą sprendimą dėl drausminės atsakomybės taikymo tikslingumo, įpareigoju Jus iki š.m. liepos 31 d.17 val. pateikti rašytinį pasiaiškinimą dėl aukščiau nurodytų aplinkybių. Šiame pasiaiškinime taip pat prašau nurodyti visas aplinkybes, Jūsų nuomone, turinčias reikšmės sprendimo dėl drausminės nuobaudos taikymo priėmimui ir (ar) taikytinos drausminės nuobaudos parinkimui.
Na jau tikrai kaip Kolumbijoje. Į VDI ir į teismą už smurtą ir šantažą. Geriau jau ligoniais lai rūpinasi, kad nemirštų belaukdami pagalbos. Nuo vadovės nuodų gali ne vienas numirti, kas ir darosi šioje taip vadinamoje poliklinikoje :(.
2012-07-31 13:02:53Juzė
Manau, kad šiuo atveju p. A.Kavaliauskaitė iki 17 val. galėtų pateikti labai rezervuotą trumpą pasiaiškinimą. Neigdama pažeidusi BET KOKIĄ instrukcijose, taisyklėse nurodytą nuostatą ir
neatsakydama į klausimus, kuriuos turėtų jau būti išsiaiškinęs darbdavys, pati darbdavio atstovo (jeigu jis turi įgaliojimą reikalauti pasiaiškinimų) paklausti, kur ir kaip ji padarė pažeidimą, kokias įstatymų, taisyklių, instrukcijų nuostatas ji pažeidė? Skirdamas drausminę nuobaudą, jos pagrįstumą turi ĮRODYTI DARBDAVYS !
Beje p. Albina ne naujokė. Viską ir pati gerai žino. JAI belieka SUSIKAUPTI !
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai