2020 m. gegužės 31 d. sekmadienis - 5:13
   

2012 07 31 - J.KUTKAUSKIENĖ TOLIAU "DOROJA" JAI NETINKAMĄ PS PIRMININKĘ A.KAVALIAUSKAITĘ

«
Komentarų: (9)
2012 m. liepos 25 d. prie Vilniaus Karoliniškių poliklinikos įvyko piketas po 4 teismo procesų į darbą grąžintai tesėtai poliklinikos profesinės sąjungos pirmininkei Albinai Kavaliauskaitei ginti nuo poliklinikos direktorės J.Kutkauskienės moralinio psichologinio teroro.  Piketą surengė  Samdomųjų darbuotojų profesinė sąjunga SAMPRO;  iki tol ji kartu su PN parengė ir paskelbė atitinkamos peticijos projektą, kuriam piketo dieną jau buvo pritarę 200 piliečių (peticija pasirašoma ir toliau). Baigiantis piketui J.Kutkauskienei oficialiai buvo įteikas peticijos tekstas ir piketo dalyvių reikalavimai.

Piketo eigą nufilmavo bei paskelbė  PN (Juozas Steponas) ir tinklalapis slaptai.lt.

Po piketo J.Kutkauskienė toliau tęsia psichologinį smurtą prieš  A.Kavaliauskaitę. Liepos 30 d. A.Kavaliauskaitei buvo įteiktas  "Raštas dėl paaiškinimo pateikimo". Publikuojame jo tekstą.

 

PERSONALO KABINETO VADYBININKĖ
 EGLĖ ZUJŪTĖ

VšĮ Karoliniškių poliklinikos kineziterapeutei
Albinai Kavaliauskaitei

RAŠTAS DĖL PAAIŠKINIMO PATEIKIMO

2012 m. liepos 30 d. Nr.P-3-4.9-71

Turimais duomenimis 2012-07-25 VšĮ Karoliniškių poliklinikos patalpose Jūs filmavotės; tą pačią dieną 221 kabinete buvote pasikabinusi plakatą su reikalavimais. Šiais savo veiksmais Jūs galimai pažeidėte savo pareigų instrukciją, VšĮ Karoliniškių poliklinikos vidaus tvarkos taisykles, Darbuotojo dirbančio Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje kineziterapeuto pareigose darbų saugos ir sveikatos instrukciją, teisės aktų, reglamentuojančių darbo drausmę reikalavimus, etikos ir deontologijos normas, teisės aktus.

Siekiant išsiaiškinti kaip Jūs vykdote savo pareigas, laikotės teisės aktų, etikos ir deontologijos reikalavimų bei išspręsti klausimą dėl galimo darbo drausmės pažeidimo, prašau Jus pateikti paaiškinimą atsakant į žemiau išvardytus klausimus:

1.  Kur buvote 2012-07-25 nuo 9 iki 11 vai.?

2.  Ar Jūsų žiniomis buvo gautas įstaigos administracijos leidimas filmuoti įstaigos patalpose? Jei taip, kokia forma ir kas jį išdavė?

3.  Kokias funkcijas vykdėte bendraudama su visuomenės informavimo priemonėmis?

4.  Ar Jūsų žiniomis buvo gautas įstaigos administracijos leidimas tretiesiems asmens apsilankyti tarnybinėse patalpose?

5.  Kuo vadovaudamasi atstovavote VšĮ Karoliniškių polikliniką aprodydama tretiesiems asmenims tarnybines patalpas?

6.  Kokias funkcijas ir kieno nurodymus vykdėte visuomenės informavimo priemonių atstovus vedžiodama po įstaigos tarnybines patalpas?

7.  Su kuo derinote trečiųjų asmenų apsilankymą bei filmavimą įstaigos tarnybinėse patalpose (prašau nurodyti konkrečius asmenis)?

8.  Kuo vadovaudamasi pakabinote plakatą su reikalavimais 221 kabinete?

9.  Su kuo derinote plakato su reikalavimais pakabinimą 221 kabinete (prašau nurodyti konkrečius asmenis)?
Norėdama priimti motyvuotą sprendimą dėl drausminės atsakomybės taikymo tikslingumo, įpareigoju Jus iki š.m. liepos 31 d.17 val.
pateikti rašytinį pasiaiškinimą dėl aukščiau nurodytų aplinkybių. Šiame pasiaiškinime taip pat prašau nurodyti visas aplinkybes, Jūsų nuomone, turinčias reikšmės sprendimo dėl drausminės nuobaudos taikymo priėmimui ir (ar) taikytinos drausminės nuobaudos parinkimui.

VšĮ Karoliniškių poliklinikos Personalo kabineto vadybininkė
 Eglė Zujūtė

NAUJAUSI KOMENTARAI
2012-08-30 20:37:04nejaugi
ar taip gali daryti teisės mokslų daktarė,tai jai diplomą atimt kuo skubiausiai.Ką ji nesupranta ką įstatymai byloja ar ji nemoka jų skaityt,o be to kam tai išaiškins juk jai teismas už poliklinikos pinigus.
2012-08-30 20:30:48oi
paciente tu nežinai kas po to buvo.Kavaliauskaitę del prievartos nevykdymo nušalino nuo darbo.Matai kokia teisybė triunfuoja Karoliniškių poliklinikoje.Ten vadovei visai jokie įstatymai negalioja, sumąstė galvelė ir pirmyn
2012-08-30 20:23:56paciente
kada p.Kutkauskienė subręs tokias nesamones krečia,kad nebetelpa į jokius rėmus.šiandien atvarė trys kažkokie atseit darbuotojai į Kavaliauskaites kabinetą ir priverstinai norėjo ją išvešti atseit sveikatos patikrint.Bet kavaliauskaitė nevažiavo, nes neaišku kur būtų nuvežę.Tai ką poliklinika Karoliniškių visus taip veža prievarta Normaliose darbovietėse tai darbuotojai patys atneša pažymas,o čia kas per smurtas
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai