2021 m. sausio 25 d. pirmadienis - 11:54
   

2012 08 02 - K.ČILINSKAS. LIETUVOS TEISĖ LABIAUSIAI GINA STAMBŲJĮ KAPITALĄ IR DARBDAVĮ

»
2007 m. birželio 12 d. žinių portalas "Delfi" paskelbė straipsnį "Apie vergovę „Maximoje" prabilusi neįgalioji negavo nė cento". Straipsnis sukrėtė skaitytojus ir, žinoma, profsąjungininkus.
Redakcija ryžosi jį perspausdinti LP internete ir atskirai padiskutuoti dėl “vergovės" (kuri egzistuoja, kaip žinoma, ne vien maximose) priežasčių ir būdų jai panaikinti, dėl profsąjungų ir pilietinių organizacijų pareigų ir galimybių šioje srityje.
Paskelbę straipsnį LP tinklalapyje (dabar – Profsąjungų naujienos -red.), kartu kreipėmės keliais žinomais adresais. Vienas jų - buvusio G.Vagnoriaus vyriausybės kanclerio Kęstučio Čilinsko, šiuo metu (2007 metais - red.) - advokato, Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininko.
Komentarų: (0)

2012 07 31 - J.KUTKAUSKIENĖ TOLIAU "DOROJA" JAI NETINKAMĄ PS PIRMININKĘ A.KAVALIAUSKAITĘ

»
2012 m. liepos 25 d. prie Vilniaus Karoliniškių poliklinikos įvyko piketas po 4 teismo procesų į darbą grąžintai tesėtai poliklinikos profesinės sąjungos pirmininkei Albinai Kavaliauskaitei ginti nuo poliklinikos direktorės J.Kutkauskienės moralinio psichologinio teroro.  Piketą surengė  Samdomųjų darbuotojų profesinė sąjunga SAMPRO;  iki tol ji kartu su PN parengė ir paskelbė atitinkamos peticijos projektą, kuriam piketo dieną jau buvo pritarę 200 piliečių (peticija pasirašoma ir toliau). Baigiantis piketui J.Kutkauskienei oficialiai buvo įteikas peticijos tekstas ir piketo dalyvių reikalavimai.
Piketo eigą nufilmavo bei paskelbė  PN (Juozas Steponas) ir tinklalapis slaptai.lt.
Komentarų: (9)

2012 07 16 - TOKS NACIONALINIS SUSITARIMAS GALĖTŲ BŪTI PRIIMTINAS PROFESINĖMS SĄJUNGOMS

»

Kol vyksta diskusijos dėl darbdavių iniciatyva parengto Nacionalinio susitarimo 2012-2016 metams projekto, "Švyturio" profesinės sąjungos pirmininkas, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos Klaipėdos regiono koordinatorius Raimondas Tamošauskas siūlo diskusijai savo parengtą dokumento redakciją.

Toliau - spausk antraštę!

 

Komentarų: (1)

2012 07 13 - PILIETINĖ AKCIJA "KONSTITUCIJA BE DEKORACIJŲ"

»
 Konstitucija, kuri neveikia, tėra graži dekoracija“, – sako piliečių grupė, š. m. liepos 16 d., pirmadienį, 14 val., V. Kudirkos aikštėje, Vilniuje, sumaniusi akciją, kurios metu iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos bus teatralizuotai pašalinti tie straipsniai, kurie, akcijos rengėjų nuomone, iš tikrųjų neveikia, neatitinka tikrovės ir tarnauja tik kaip graži dekoracija.

Video iš akcijos.


Toliau - spausk antraštę!


Komentarų: (0)

2012 07 10 - 2012-2016 m. NACIONALINIO SUSITARIMO PROJEKTAS

»
2012 m. liepos 10 d.LR  Trišalės tarybos posėdyje pristatytas Nacionalinio susitarimo 2012-2016 m. projektas..
.

2012 m. rugpjūčio 31 d. trys ps centrai parengė pastabas dėl aukščiau minimo projekto. Publikuojame, siūlome aptarti.Tekstas - paspaudus antraštę.
Komentarų: (2)

2012 05 21 - PROFESINIŲ SĄJUNGŲ 20120516 RAŠTAS VALDŽIAI DĖL DK PATAISŲ PROJEKTO

»
 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
DĖL DARBO KODEKSO PROJEKTO
.
Lietuvos profesinių sąjungų nacionalinių junginių koordinacinis centras (toliau - LKC) susipažino su teikiamu Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47, 96, 99, 101, 108, 109, 110, 129, 130, 135, 136, 138, 140, 141, 144, 147, 149, 152, 153, 154, 165, 166, 167, 168, 172, 177, 184, 194, 202, 206, 256, 297 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 116, 190 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektu (toliau -DK projektas) ir pateikia savo pastabas.

Toliau - spausk antraštę!


Komentarų: (0)

2012 05 14 - PO DVEJŲ METŲ BYLINĖJIMOSI MEDIKĖ GRĄŽINTA Į DARBĄ

»

Apie Lietuvos medikų profesinės sąjungos pirmininkės Albinos Kavaliauskaitės istoriją esame rašę ir mes, tačiau Lietuvos radijo žurnalistės Audros Čepkauskaitės išsami situacijos studija kelia pagarbų susižavėjimą.

Kad prireikus mes ir mūsų skaitytojai turėtų šią medžiagą po ranka, publikuojame šį straipsnį ir savo portale.

Straipsnį skaityk paspaudęs antraštę!

 

Komentarų: (0)

2012 05 02 - PROFSĄJUNGŲ LYDERIAI VIEŠĖJO BELGIJOJE

»

Kaip jau rašėme, balandžio pabaigoje Europos Parlamento nario Justo Paleckio kvietimu Briuselyje viešėjo grupė profesinių sąjungų lyderių iš Lietuvos. Gana išsamiai vizitą jau aprašė nenuilstantys parlamentaro asistentai Jurgis Gurskis ir Kasparas Kemeklis, tad savo skaitytojams pateiksime kartu su grupe Belgijoje viešėjusios tinklalapio www.lprofsajungos.lt partnerės ir redaktorės apžvalginį komentarą.

Per pusantros dienos J. Paleckio komanda sugebėjo surengti maksimaliai užpildytą programą, Jurgis ir Kasparas pasikeisdami visur mus lydėjo, vertėjavo ir suteikė daug naudingos informacijos. Aštuoni įvairių profesinių sąjungų lyderiai susitiko su Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) generaline sekretore, su trijų profesinių sąjungų atstovais, keliais Europos Parlamento nariais.

Toliau - spausk antraštę!

 

Komentarų: (2)

2012 04 13 - VIRGINIJA VILIMIENĖ. STIPRINKIME MŪSŲ ORGANIZACIJĄ!

»
Balandžio 6 d. įvyko metinė ataskaitinė Naftininkų profesinės sąjungos konferencija. Metinę 2011 m. ataskaitą perskaitė profsąjungos tarybos pirmininkė Virginija  VILIMIENĖ.


 "Naftininkų profesinė sąjunga vienija 999 narius. Ataskaitiniais metais į organizaciją įstojo ir ją paliko po 31 darbuotoją, tačiau 23 nariais profsąjunga vis tiek sumažėjo. Taip atsitiko todėl, kad iš įmonės 2011 metais atleisti 105 darbuotojai. Šiuo metu pagrindinėje bendrovėje dirba apie 1850, antrinėse įmonėse – apie 300 žmonių," - informavo delegatus pirmininkė.

Visas ataskaitos tekstas - paspaudus antraštę!


Komentarų: (0)

2012 04 03 - JŪRATĖ VOLOSKEVIČIENĖ: VIS DĖLTO NUEITA NE TUO KELIU

»
Aplink Lietuvos švietimo darbuotojų profesinę sąjungą (LŠDPS) susibūrusio Lietuvos švietimo sistemos profesinių sąjungų centro, Mokytojų profesinės sąjungos (LMPS) iniciatyva kovo 31 d. įvyko Visos Lietuvos mokytojų suvažiavimas, kuris surinko į Forum Palace konferencijų salę apie 500 delegatų.

Pranešimą "Visgi nueita ne tuo keliu" pateikusios LMPS pirmininkės Jūratės Voloskevičienės ir po jos pranešimą "Iššūkiai Lietuvos švietimui: sprendimų paieškos" perskaičiusio švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus priešingi požiūriai susilietė gal tik vienu momentu - ties Smetonos laikų Lietuvos švietimo reikalų paminėjimu.

Ministras priminė, kad šiuo suvažiavimu tęsiama tarpukaryje rengtų mokytojų suvažiavimų tradicija ir pacitavo 1936 metų mokytojų suvažiavime pasakytą Antano Smetonos kalbą, o J.Voloskevičienė pastebėjo, kad dabartinės mokyklos struktūra nuplagijuota iš tarpukario Lietuvos laikų.

J.Voloskevičienės  pranešimo tekstas - paspaudus antraštę!
Komentarų: (1)

2012 03 08 - KAIP MOTERYS SIEKĖ LAISVĖS IR LYGYBĖS

»

„Kovingojo vasario ir kovo“ darbininkių moterų tradicija, kaip ir Gegužės pirmoji, gimė JAV viename iš XIX amžiaus darbininkų centrų. Anot miesto legendų, Niujorke 1857 m. kovą moterys, dirbusios Žemutinio Istsaido tekstilės fabrikuose, surengė demonstraciją siekdamos sutrumpinti darbo laiką ir pagerinti darbo sąlygas.

Maršą žiauriai išvaikė policija. Istorikai lyg šiol ginčijasi, ar toks įvykis buvo, ar jį sugalvojo „atgaline data“, kad paaiškintų Kovo 8-osios ištakas.

Toliau - spausk antraštę!

 

Komentarų: (0)

2012 03 03 - VASARIO 21 DIENOS STREIKO ORGANIZATORIAI GALĖJO Į JĮ ĮTRAUKTI DAR IKI 300 PEDAGOGŲ

»

2012 m. vasario 21 d. dviejų valandų įspėjamajame pedagogų streike nedalyvavo  dar apie 300 potencialių dalyvių..

Kodėl taip atsitiko?

Atsakymą "Dialogo" savaitraštyje paskelbtame pareiškime   pateikia LIetuvos švietimo sistemos darbuotojų profesinių sąjungų (LŠDPS) centro nariai: Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (pirmininkas Aleksas Bružas),  Lietuvos mokytojų sąjunga (vadovė Jūratė Voloskevičienė),  Lietuvos  krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (Aldona Kindurienė), Lietuvos profesinė sąjunga “Sandrauga” (Kęstutis Juknis).  

Protesto akcijų organizatoriai nuo pat pradžių pabrėžtinai nepaisė solidaraus veikimo principo, - teigia pareiškimo autoriai.

zrpss.lt nuotraukoje: streikas vienoje Klaipėdos mokykloje

Pareiškimą skaityti - paspaudus antraštę!


Komentarų: (0)

2012 02 02 - FILOSOFAS K.STOŠKUS APIE TRIŠALĘ TARYBĄ, NAC. SUSITARIMĄ IR TIESIOGINĖS DEMOKRATIJOS PROFANAVIMĄ

»

Čia publikuojamame pranešime "Tiesioginė demokratija bei ekonominės ir visuomenės reikalų tarybos likimas Lietuvoje" filosofas Krescencijus Stoškus, be kita ko, sako:

 

Kai tauta šaukte šaukėsi savitarpiškais apsiribojimais grindžiamo susitarimo, jai iš aukšto buvo nuleistas nomenklatūriniu Trišalės tarybos „susitarimu“ įformintas  eilinis klanų suokalbis su ciniškais siūlymais prisijungti ir visoms kitoms organizacijoms. Lygiateisiškumo principas reikalavo užtikrinti visų piliečių išgyvenimo galimybes gimtojoje šalyje, tačiau tariamasis elitas be ceremonijų išsukinėjo saviškius nuo diržų susiveržimo prievolės.

Užuot paskatinęs ir savo pačių pavyzdžiu patraukęs žmones pasidalinti užgriuvusią krizės naštą, imtis apsiribojimų ir susitelkti bendram išgyvenimui, jis nepajėgė įveikti savo arogancijos, įžūlumo ir pasipūtimo. Net priešingai, jis pažabojo tris labiausiai papirkimui pasidavusias profsąjungas, ir taip jau bedantes ir nuolankias, kad jos tylėtų, o jaunų žmonių srautai buvo priversti masiškai bėgti į svetimus kraštus.

 

Gintaro Jonaičio nuotr.

 

Pranešimą skaityk paspaudęs antraštę!

 

Komentarų: (0)

2012 01 29 - VYTAUTAS BAKAS. KAIP SUSTIPRINTI PROFESINES SĄJUNGAS?

»

Kaip jau esame pranešę, 2011 m. spalio 22 d. Vilniuje įvyko konferencija "Nacionalinis susitarimas dėl valstybės stiprinimo".

Pranešimus joje skaitė Vilniaus universiteto profesorius ekonomikos mokslų habil. dr.  Povilas Gylys, politologas Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Antanas Kulakauskas, filosofas humanitar. m. dr. Krescencijus Stoškus,  teisės filosofas Mykolo Romerio universiteto profesorius Alfonsas Vaišvila, Vilniaus universiteto profesorius, socialinių mokslų daktaras (hp) Romas Lazutka, Vilniaus universiteto docentė ekonomikos m. dr. Aušra Maldeikienė.

Tarp pranešėjų buvo ir Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vytautas Bakas, kurio pranešimą čia skelbiame.

Gintaro Jonaičio nuotr.

Toliau - paspaudus antraštę!


 

Komentarų: (7)

2012 01 27 - KAIP IŠGELBĖTI LIETUVĄ NUO „MŪSŲ“ DUJŲ VARTOJIMO SUMAŽĖJIMO

»

arba

Kodėl ir kam taip reikia nekęsti „kaimynų“

Daugiau kaip prieš metus užrašiau savo pasvaičiojimus apie tai, kas gi vyksta su ta mūsų šilumos energetika. Tada padiskutavome apie tai su kolegomis ir padėjau rašinį į šalį. Šiandien tai tapo dar aktualiau, juolab kad dabar ta tema kalama tik į vienus vartus.

Toliau - spausk antraštę!

 

Komentarų: (0)

2012 01 07 - ANDRIUS BIELSKIS DŪSTA NUO KAPITALIZMO

»
 "Tačiau labiausiai liūdina kairiųjų bejėgiškumas. Pasaulio ekonominės krizės akivaizdoje bei galvas keliančių Europos fašistinių populistų kontekste politinės kairės lyderiai atrodo beviltiškai. Karlas Marxas, autorius kuris šiandien vis dar yra tabu steriliems Lietuvos inteligentams, buvo teisus sakydamas, kad profesinės sąjungos ir kairiosios partijos, priimdamos kapitalistinės visuomenės žaidimo taisykles, ilgainiui bus nukenksmintos, panašiai kaip yra nukenksminami iškastruoti katinai".

VISA PUBLIKACIJA - PASPAUDUS ANTRAŠTĘ

Komentarų: (0)

2011 12 30 - IRINA JUDINA APIE SOCIALINĮ DIALOGĄ ROKIŠKYJE

»

Irina Judina. Nuomonė. Popierinis socialinis dialogas, Europos milijonai ir alkani žmonės .

.Socialinė apsaugos ir darbo ministerija 2011 m. metų pabaigoje paskirstė 15,4 mln. litų devynioms darbuotojus ir dvylikai darbdavius atstovaujančioms organizacijoms socialinei partnerystei ir dialogui vystyti. Šie pinigai bus skirti daugiausia mokymams ir propagandiniams renginiams. Lietuva turės ką papasakoti Briuselyje, kaip gerinama darbuotojų padėtis šalyje, kaip atsakingi darbdaviai paiso pavaldinių nuomonės ir siekia gero klimato darbe.- Delfi.

****

Komentarų: (0)

2011 12 28 - SVARBIAUSIAS 2011 M. ĮVYKIS

»

Išrinkime svarbiausią 2011 metų profesinių sąjungų įvykį. Balsuoti arba pasiūlyti Jūsų nuomone svarbų įvykį galima rašant komentaruose arba prisijungus prie Facebook'o.

Reitinguojamas sąrašas -  paspaudus antraštę.

 

Komentarų: (2)

2011 10 04 - FOTOGALERIJA

»

Čia rasite PN nuotraukų galeriją.

 

Komentarų: (0)

2011 10 04 - A.MALDEIKIENĖ: SAMDOMIEJI NUKENČIA LABIAUSIAI

»

Jei Lietuvoje veiktų „kas nors panašaus į profsąjungas“, šalis nebūtų atsidūrusi tokioje beviltiškoje situacijoje, kaip yra dabar, -  sakė ekonomistė Aušra Maldeikienė paskaitoje „Socialinio modelio ypatumai“, skaitytoje Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos kvietimu gegužės 20 d. Trakuose.

Visas tekstas – paspaudus antraštę!

 

 

Komentarų: (0)

2011 09 27 - ŽURNALISTIKA IR PROFESINĖS SĄJUNGOS

»
Žurnalistai jau nebėra ta elitinė grupė, informuojanti visuomenę. Tarp jų ir skaitytojų išnyko distancija, nes pastarieji įsijungė į informacijos kūrimą (blogai, socialiniai tinklai), - konstatuoja buvęs Tarptautinės žurnalistų federacijos generalinis sekretorius Aidanas Vaitas (Aidan White), rugsėjo 26 d. „Transparency International“ Lietuvos skyriaus surengtų „Žurnalistų pusryčių“ svečias.

Diskusijos tema - kaip žurnalistų profesinės sąjungos gali prisidėti prie žurnalistų darbo sąlygų gerinimo ir etiškos žurnalistikos kūrimo.

Nori išsamiau - spausk antraštę!
Komentarų: (0)

2011 09 03 - AR REIKIA PROFSĄJUNGOMS NAUJOVIŲ?

»

Sparčiai globalizuojantis kapitalui, lygiai taip pat sparčiai nyksta organizuotų darbuotojų galia. Niekam įspūdžio nebedaro tūkstantinės minios, taikiai (kad ir ne visada) reiškiančios savos valią. Dabar jau protestuojančiųjų minioms suvaldyti metamos didesnės riaušių policijos pajėgos. Streikais taip pat nelabai ką išgąsdinsi, - privačiame sektoriuje kapitalui tai dažnai būna tik dar vienas pretekstas perkelti gamybą į pigesnės darbo jėgos šalis.

Supratusios, kad stipresnėmis tapti įgalins narių ir finansų koncentracija, darbuotojų organizacijos pradėjo jungimosi žygius.

Stambesnių profsąjunginių darinių lyderiai visi lyg susitarę tvirtino, jog solidarumas, vienybė yra būtini, ir pritarė mažų darinių jungimosi į stambius idėjai. Tačiau kalbos ir liko kalbomis.

Vis dėlto pernai įvykusiame Chemijos pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos suvažiavime nuspręsta inicijuoti naujo, vienijančio daugiau organizacijų, darinio kūrimą. Chemikų iniciatyvą tuoj palaikė energetikai, po kiek laiko prie jungimosi procesų nutarė dėtis ir miškininkai.

Pagrindiniai konkrečių žingsnių iniciatoriai – Naftininkų profesinė sąjunga. Jos atstovai gegužės mėnesį vykusioje diskusijoje Trakuose paragino sudaryti ir atitinkamą darbo grupę LPSK lygmeniu.

Pareikšti savo požiūrį į jungimosi idėją paprašėme keletos LPSK valdybos narių.

Visas tekstas - paspaudus antraštę!

 

Komentarų: (0)

2011 06 30 - PROF. ROMO LAZUTKOS ARGUMENTAI PRIEŠ PRIVATIZAVIMĄ SOCIALINĖJE SFEROJE

»

Naujosios kairės 95 auditorijos pakvietė padiskutuoti  tema „Ko ieškoma ir kas randama privatizuojant socialines (sveikatos, švietimo, studijų, pensijų) paslaugas?“

Birželio pradžioje įvykusioje diskusijoje pagrindinį pranešimą skaitė sociologas, ekonomistas prof. Romas Lazutka.

Pasak jo, rinkos ar jos elementų įvedimas į tris visuomenei labai svarbias sritis – švietimą, sveikatos apsaugą ir socialinį draudimą – paprastai aiškinamas valstybės nepajėgumu jas tinkamai finansuoti ir valstybinių įstaigų veiklos neefektyvumu. Įprastas privatizavimo šalininkų atsakymas: vardan efektyvumo tenką aukoti šiek tiek teisingumo. Tačiau rinkas nuolat ištinka nesėkmės, kurios socialinėje sferoje ypač skaudžiai atsiliepia visuomenei.

Profesoriaus teigimu, socialinis teisingumas ir rinkos principai tiesiog nesuderinami.

Pagal R.Lazutkos paskaitą "Lietuvos profsąjungos" parengė ir paskelbė  straipsnį.

Skaityti paspaudus antraštę!

 

Komentarų: (0)

2010 10 21 - PREZIDENTĖ, MAXIMA, IKI, NORFA IR ...PROFSĄJUNGOS

»
 2010 m. spalio 21 d. visuomeninis judėjimas Naujoji Kairė 95 ir DEMOS kritinės minties institutas paskelbė "priminimą" Lietuvos Respublikos Prezidentei po to, kai į susitikimą su ja pakviestiems keturių didžiųjų Lietuvos prekybos tinklų vadovams Prezidentė Dalia Grybauskaitė išsakė kritikos ir pareikalavo, kad didieji prekybininkai rastų būdų sumažinti maisto kainas taip, kad nenukentėtų tiekėjai.

"Tačiau, - rašo pareiškimo autoriai, - apie darbuotojus Prezidentė neužsiminė nė žodžiu, o juk būtent ant jų pečių, eilinį kartą, bus užkrauta sumažintų kainų našta".

Pareiškime konkrečiai buvo kalbama ir apie Maxima, IKI, Norfa kasininkių ir kitų darbuotojų išnaudojimą bei primenama Prezidentės išsakyta skeptiška nuomonė apie profsąjungų reikalingumą.

Toliau - spausk antraštę!


Komentarų: (0)

2010 08 31 - PROFESINIŲ SĄJUNGŲ VIENYBĖ - UTOPIJA? (Žurnalistinis tyrimas)

»

Profesinių sąjungų vienybės problema opi ir skaudi kone visus atkurtos nepriklausomos Lietuvos metus. Skaldymasis, iki šiol besitęsianti konfrontacija pirmiausia, matyt, sietini su tarybinių profsąjungų palikto turto dalybomis.

Jeigu iš keturių stambių skėtinių organizacijų liko trys, kurios jau veikia kartu ar bent imituoja bendrą darbą, tai šalia jų nebe pirmi metai veikia arba vis dar randasi profsąjungos, kurios vadina save laisvomis, nepriklausomomis ir oponuoja trims vadinamiesiems nacionaliniams centrams. Vienos šalia jų esančios profesinės sąjungos veikia šakiniu principu (Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų profesinių sąjungų centras), kitos (Jungtinė profesinė sąjunga, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“) – pretenduoja ir į nacionalinių centrų statusą.

Visi centrai ir šakos deklaruoja vienybės prioritetus. Tačiau įmonėse ar regionuose praktiškai nubrėžtos ar brėžiamos tą vienybę skaldančios ežios. Akivaizdu, kad atskirtį, susvetimėjimą įtvirtina ir asmeninės lyderių ambicijos, simpatijos antipatijos, iš centrų „žemyn“, į pirmines organizacijas, generuojama savimonė, esą mūsų profsąjungos esančios „tikresnės“ už kitas, mūsiškės nuosekliau gina darbuotojus negu kitos...

Galiausiai - pyktis ar pavydas dėl vienokių ar kitokių pinigų, lydimas kaltinimais „geltonumu“, darbuotojų interesų „pardavimu“ ir t.t., ir pan.

Visą straipsnį skaitykite paspaudę antraštę!


 

Komentarų: (2)

2010 06 29 - KAI JAU NEBESINORĖS NEI DIRBTI, NEI SKŲSTIS ...

»
  Šiandien reikia mažiau skųstis, o daugiau dirbti. Taip liepė Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2010 m. vasarą lankydama Dzūkijos kaimus.

"Lietuvos profsąjungų" redakcijos komentarą  skaitykite  paspaudę antraštę
Komentarų: (0)

2010 05 07 - SUVAŽIAVIMAS PRAĖJO LABAI SKLANDŽIAI

»
2010 metų gegužės 7 d. Vilniuje įvykusiame Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos  (LPSK) IV suvažiavime be diskusijų pritarta veiklos ir finansinei ataskaitoms, priimtos organizacijos įstatų pataisos, perrinkti iki šiol buvę visi  trys vadovai, patvirtintos LPSK veiklos 2010-2014 metais kryptys bei  rezoliucijos.

Suvažiavimą pasveikino Ministro Pirmininko kancleris Deividas  Matulionis, socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, Seimo narys Algirdas Sysas, tarptautinių ir šalies profsąjungų centrų, darbdavių organizacijų atstovai, svečiai iš užsienio.

Visas reportažo tekstas - paspaudus antraštę


Komentarų: (0)

2010 05 07 - A. ČERNIAUSKO AUTOBIOGRAFIJA IR RINKIMINĖ PROGRAMA

»

2010 m. gegužės 7 d. Vilniuje įvyko IV Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) suvažiavimas.

Trečią kartą į LPSK pirmininko postą balotiravosi ir ARTŪRAS ČERNIAUSKAS.

Be suvažiavime pasakytos kandidato prisistatymo kalbos, A.Černiauskas delegatams pateikė ir agitacinį lapelį - autobiografiją bei glaustą kandidato programą.

Autobiografiją ir programą skaityk paspaudęs antraštę!

 

Komentarų: (1)

2010 05 07 - R. TAMOŠAUSKAS: KAD PROFSĄJUNGOS TAPTŲ BENT ŠIEK TIEK AKTYVESNĖS

»

2010 m. gegužės 7 d. Vilniuje įvyko IV Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) suvažiavimas, kuris kitiems ketveriems metams išrinko  LPSK vadovus. Greta dabartinio LPSK vadovo A.Černiausko į LPSK pirmininko postą pretendavo LPSK narės Maistininkų profesinės sąjungos (MPS) kandidatas MPS koordinatorius Klaipėdoje "Švyturio" alaus darykos profesinės sąjungos pirmininkas Raimondas Tamošauskas. Rinkimus į LPSK pirmininko postą jis pralaimėjo. Tuo tarpu jis pateikė išsamiausią rinkiminę programą.

Tokia pat išsami buvo ir R.Tamošausko kalba suvažiavime. Jos tekstą R.Tamošauskas atsiuntė lp redakcijai prašydamas ją paskelbti. Kadangi kandidato kalboje pateikiami išties dėmesio verti siūlymai publikuojame R.Tamošausko  kalbos LPSK suvažiavime tekstą.

(Nuotr.: R.Tamošauskas su šeima)

Kalbos tekstą skaitykite - paspaudę antraštę!

 

Komentarų: (0)

2010 05 05 - LPSK 2006 - 2010 METŲ VEIKLA "LIETUVOS PROFSĄJUNGŲ" VEIDRODYJE

»

Vartydama laikraščio „Lietuvos profsąjungos" archyvą - komplektą bei į pagalbą pasitelkdama internetinį puslapį www.lprofsajungos.lt  redakcija išrinko, jos požiūriu, svarbiausius LPSK veiklos momentus, vienaip ar kitaip aprašytus laikraštyje. 

Gegužės 7 d. įvyksiančio LPSK suvažiavimo delegatams ši publikacija, tikimės, padės suvažiavimo delegatams  ir visiems tinklalapio skaitytojams susidaryti išsamesnį vaizdą apie pastarosios LPSK vadovų A.Černiausko, A.Kvedaravičiaus, J.Matuizienės ir LPSK narių veiklą, taip pat ir apie "Lietuvos profsąjungų" laikraščio vaidmenį ją atspindint, propaguojant bei skatinant.

Skaityti publikaciją - paspaudus antraštę!

 

Komentarų: (0)
3
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai