2021 m. sausio 25 d. pirmadienis - 12:44
   

2006 11 21 - ALDONA JAŠINSKIENĖ: KAM NAUDINGOS „SODROS LUBOS“?

»

Milijonieriumi galima tapti išdirbus 150 metų,- sarkastiškai replikavo LPS „ Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė lapkričio 10 d. mitinge prie Vyriausybės. Savo kalboje ji sutelkė dėmesį į stambiajam kapitalui atstovaujančių  organizacijų siūlymus įvesti vadinamąsias „Sodros“ lubas.

Visą straipsnį skaitykite paspaudę antraštę.


 

Komentarų: (0)

2006 11 21 - RAMUNĖ MOTIEJŪNAITĖ. JAUNAS ŽMOGUS PRADEDA DIRBTI. KAM TAI RŪPI?

»

Visi saugos darbe specialistai, Darbo inspekcijos atstovai, dėstytojai, skaitantys paskaitas darbo saugos ir sveikatos temomis pasakys, kaip turi būti rūpinamasi darbuotojų ir ypač jaunų darbuotojų sauga ir sveikata. Tačiau kaip yra iš tikrųjų ir kodėl nelaimingi atsitikimai darbe Lietuvos jaunus žmones užklumpa dažniau nei vyresnius? Ar jaunimas profesinio gyvenimo pradžioje gauna pakankamai žinių, kaip dirbti saugiai, ar supažindinamas su rizikos faktoriais? Ar darbdaviai, kurie atsakingi už saugaus darbo organizavimą, jaunimui skiria tinkamą dėmesį? Į šiuos ir kitus klausimus, apklausę keliasdešimt jaunuolių, pabandysime atsakyti šiame straipsnyje.

Visą straipsnį skaitykite paspaudę antraštę.


 

Komentarų: (0)

2006 10 26 - POVILAS GYLYS: RESPUBLIKA - TAI VIEŠASIS REIKALAS!

»

"Lietuvos profsąjuntų" 13-ame numeryje spausdinamas Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakulteto Teorinės ekonomikos katedros vedėjo prof. Povilo Gylio straipsnis "Respublika - tai viešasis reikalas" , parengtas pagal paskaitos profsąjungininkams diktofono įrašą.

Autorius straipsnį pradeda teiginiu, kad per 15 Nepriklausomybės metų Lietuva nutolo nuo Sąjūdžio skelbtų principų:

"Esu iš tų žmonių, kurie labiau tiki ir labiau nori evoliucinės raidos, nes manau, kad revoliucijos dažniausiai yra griovimas,- jos naikina turtą. Be to, revoliucijos dažniausiai neatneša to rezultato, kurio jos iniciatoriai siekia.
Kai mes ėjome į Sąjūdį, aš buvau aktyvus jo dalyvis ir vienas iš Lietuvos kompartijos atsiskyrimo  nuo TSKP iniciatorių. Daugelis buvome ryžtingų ir pagreitintų reformų, o ne revoliucijos šalininkai. Reformų, kurios  ištaisytų tarybinės sistemos sukeltas deformacijas, pagerintų mūsų gyvenimą politine, socialine,  ekonomine ir t.t. prasmėmis.
Ar ištaisėme tas deformacijas, ar nesukėlėme naujų? Ar iš tikrųjų norėjome ir siekėme tos ekonominės sistemos, kurią šiandien Lietuvoje turime,- t.y. nemažu laipsniu laukinį kapitalizmą?
Vienu iš kertinių Sąjūdžio principų buvo socialinis teisingumas ir solidarumas. Deja, per 15 metų nutolome nuo šito tikslo."

Visą straipsnį skaitykite paspaudę antraštę. 


 

Komentarų: (5)

2006 10 02 - PRAMONININKAI RŪPINASI TIK SAVIMI, O VALDŽIA LINKUSI JIEMS PATAIKAUTI

»

Gyvenimas gerėja ir ateityje dar labiau gerės. Gero gyvenimo garantu pretenduoja būti darbdaviai. Nenuilstamu jų rūpesčiu ir bendru sutarimu su Vyriausybe netolimoje ateityje mes ilgiau dirbsime ir galbūt šiek tiek daugiau uždirbsime. Visiems bus dar kartą sumažinti mokesčiai net iki 20 procentų, verslininkams nebereikės nuo pelno atskaičiuoti laikino 3-4 procentų socialinio mokesčio, o už būtiniausius maisto produktus mokėsime mažesnį PVM. Svajonių rojus pasiekimas ranka.

Taip optimistiškai būtų galima nusakyti rugsėjo viduryje įvykusio Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovų ir Vyriausybės susitikimo prie ovaliojo stalo esmę.
Analizuojant pateiktus siūlymus, džiaugsmas pamažu blėsta, - rašo "Lietuvos profsąjungose" laikraščio apžvalgininkė doc. dr. Lidija Šabajevaitė.

Visas straipsnis - paspaudus antraštę.

 

Komentarų: (1)

2006 07 17 - ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS, RINKA IR PROFSĄJUNGŲ DROVUMAS

»

Tai paskaitos, kurią prof. Povilas Gylys gegužės 23 d perskaitė Lietuvos statybininkų profesinės sąjungos seminre, konspekto I dalis.

Iš diktofono įrašo spaudai parengė Juozas Steponas Ir Aistė Dagytė. Galutinį tekstą autorius peržiūrėjo ir pataisė.

Paskelbta  "Lietuvos profsąjungų" Nr.2006'09 (2006 m. liepos 4 d.)

Visą publikaciją skaitykite paspaudę antraštę!

 

 

Komentarų: (5)

2006 06 15 - VIEŠAS LŠDPS LAIŠKAS ŠALIES PARLAMENTINĖMS PARTIJOMS

»

Lietuvos švietimo dar buotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) birželio 8 d. išplatino viešą kreipimąsi į šalies parlamentines partijas, besiderančias dėl naujos Vyriausybės sudarymo. LŠDPS pareiškia, jog pageidauja, kad Švietimo ir mokslo ministerijai ir toliau vadovautų šiuo metu laikinai einantis ministro pareigas Remigijus Motuzas, kuriuo LŠDPS visiškai pasitiki.

Straipsnio tekstą skaitykite paspaudę antraštę.


 

Komentarų: (0)

2006 05 28 - RAMUNĖ MOTIEJŪNAITĖ: LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTAS VĖL KANDA PROFESINĖMS SĄJUNGOMS

»

Balandžio 25 d. Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) pristatė tyrimo „Migracija: pagrindinės priežastys ir gairės pokyčiams“ rezultatus. Jame pateikiamos rekomendacijos, kaip spręsti problemas dėl augančios darbuotojų migracijos. Deja, šalia kitų siūlymų, LLRI toliau įsikibęs laikosi į savo pamėgto „arkliuko“ karčius - siūlo atsisakyti kolektyvinių sutarčių.

Visą R.Motiejūnaitės straipsnį skaitykite paspaudę antraštę


 

Komentarų: (1)

2006 05 28 - KAIP DIRBSIME, JEI BŪSIME IŠRINKTI

»

2006 m. gegužės 6 d. įvyko III Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos suvažiavimas. Konfederacijos vadovų rinkimuose vėl laimėjo Artūras Černiauskas, Algirdas Kvedaravičius ir Janina Matuizienė.  Suvažiavimo išvakarėse išėjusiose „Lietuvos profsąjungose“ (2006 m., Nr.6) buvo paskelbtos kandidatų į pirmininko, jo pavaduotojo ir generalinio sekretoriaus postus prisistatymai – „rinkiminės programos“.
Publikuojame išrinktųjų vadovų prisistatymus, paskelbtus laikraštyje.

Prisistatymo tekstus skaitykite paspaudę antraštę.

 

Komentarų: (0)

2006 05 06 - LĖŠŲ SKIRIAMA DAUGIAU, REFORMA TARSI VYKSTA, O SVEIKATOS APSAUGA BLOGESNĖ NEI... TARYBINIAIS METAIS (ATNAUJINTA)

»

Sergu glaukoma. Reguliariai turiu tikrintis ir išsirašinėti kompensuojamus lašus. Tačiau neretai juos tenka nusipirkti pačiam, nes nepataikau užsiregistruoti pas savo okulistę. Prieš dvi savaites iki vaistų baigimosi termino skambinau į registratūrą, tačiau ir vėl priėmimo dieną paskyrė dvi savaites vėliau.
Daktarė buvo sakiusi, kad  tokiu reikalu galiu eiti be eilės. Nuvažiavau į polikliniką, tačiau toje pamainoje  priiminėjo kita gydytoja. Matydamas, kad laukiančiųjų nėra, pravėriau kabineto duris, pasakiau, kokiu reikalu. Seselė mane pasitiko grubia replika (gal dėl to, kad ne jų pacientas), vis dėlto liepė atsinešti kortelę. Atsinešiau, padaviau. Iškišo pro duris receptų knygelę, tačiau nepakvietė net akių spaudimo pamatuoti, nors iki priėmimo pabaigos dar buvo likusi valanda. Grįžau į namus įskaudintas, na bet su reikiamu receptu.
Kitą kartą buvau apdairesnis. Skambinau į registratūrą 30 dienų iki baigiantis terminui. Deja... paskyrė priėmimą  tik po 45 dienų.
Abi gydytojos- geros specialistės. Todėl greičiausiai (manoji – tikrai) dirba dar ir kitoje gydymo įstaigoje. Gal dėl pas ją patekti tokios didelės eilės.
S.S., Vilnius
Iš laiško LP redakcijai

„Lietuvos profsąjungų“ redakcija kreipėsi į žinomą sveikatos apsaugos organizavimo specialistą Nacionalinės glaukomos sąjungos pirmininką medicinos daktarą Vytautą GURAUSKĄ, prašydama pakomentuoti šį ir kitus nusiskundimus šiandienine sveikatos apsaugos būkle ir pareikšti savo požiūrį į kitas sveikatos apsaugos problemas.

Interviu skaitykite paspaudę antraštę!

 

Komentarų: (0)

2006 04 19 - KAS TRUKDO PROFSĄJUNGŲ JUDĖJIMUI LIETUVOJE?

»

Daugiau nei prieš dvejus metus esu rašęs, kad LPS Konfederacijai reikia rimtos strategijos ir veiklos sistemos, kuri padėtų šakoms ir jų vadovybei jaustis saugiai. Tai pirmoji ir pagrindinė LPSK funkcija.
Šiandien problema tampa dar aktualesnė, nes vis dažniau girdime, kad Lietuvoje profsąjunginis judėjimas silpsta ir net miršta. Gal dar taip ir nėra, tačiau Profesinės sąjungos „Solidarumas“ rietenų labirintuose ir bebalsės Darbo Federacijos fone vienas kitas LPSK šūktelėjimas tikrai nesudaro perspektyvaus profsąjunginio judėjimo įspūdžio. Ir tai vyksta Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, kurioje valstybių ir jų visuomeninis gyvenimas be profsąjungų net neįsivaizduojamas.

Dr. Aleksas BRUŽAS

Visą publikaciją skaitykite paspaudę antraštę!

 

Komentarų: (4)

2006 03 11 - STREIKŲ LIBERALIZAVIMAS - BŪTINAS DARBO KODEKSO PAKEITIMAS

»
Kolektyvinių derybų esmė yra organizuotų darbuotojų derybos su įmone, kurių metu „parduodama darbo jėga“. Kolektyvinės derybos palyginus su kitomis derybomis turi vieną labai reikšmingą skirtumą – jos vyksta jau esant darbo santykiams tarp organizuotų darbuotojų ir darbdavio, t.y. kada darbo jėga „jau yra parduota“. Tokiomis sąlygomis visus sprendimus dėl darbuotojų darbo apmokėjimo, darbo laiko ir kitų socialinių garantijų iš esmės priima darbdavys kaip įmonė. Darbuotojų atstovas šiuo atveju neturi ekonominių svertų, būdingų komercinėms deryboms – galimybės atsisakyti „parduoti darbo jėgą“. Šio įprasto komercinėse derybose ekonominio sverto atitikmuo darbo santykiuose ir yra streikas – streikuojant darbuotojams yra sukuriamas ekonominis efektas, sumažėja darbo jėgos pasiūla. Marius DAGYS, teisininkas Visas straipsnis - paspaudus antraštę!    
Komentarų: (1)

2006 03 06 - LIDIJA ŠABAJEVAITĖ: EURO ĮVEDIMAS NĖRA PAPRASTAS PROCESAS

»

Sausio mėnesį vykusioje neeilinėje sesijoje 112 Seimo narių balsavo už Konstitucijos pataisą, kuria atsisakoma pinigų emisijos teisės ir ji perleidžiama ES Centriniam bankui. Po trijų mėnesių bus pakartotinis balsavimas ir Konstitucijos 125 pataisa pakeis Lietuvos banko galias bei atvers teisinį kelią euro įvedimui. Ar tikrai galėsime nuo 2007 metų sunaikinti litus, priklausys ir nuo ekonomikos raidos, t.y. infliacijos lygio.
Euro įvedimas nėra paprastas procesas. Jame slypi du aspektai: socialinis-ekonominis ir politinis.

Visas straipsnis - paspaudus antraštę!  
Komentarų: (0)

2006 03 05 - POKALBIAI SU JUSTU VINCU PALECKIU

»
Manau, kad galimi du ateities scenarijai: arba Lietuva nepakils, neatsities kaip socialinė, t.y. visiems savo piliečiams gera, valstybė, ir tada tikrai tas dabar taip pastebimas tautos nukraujavimas, emigracija,  toliau vyks. Arba po šių praradimų praėjus kiek laiko Lietuva vėl atsigaus, kaip savo laiku buvo, pavyzdžiui, Portugalijoje, kaip buvo Ispanijoje, iš kurių pokario metais daugybė žmonių išvažiavo į Vakarų Europą, į turtingesnes šalis. Vėliau daugelis emigrantų sugrįžo, nes pakilo tų šalių ekonomika.
Pastarųjų metų Lietuvos ekonomikos šuolis, kurį dar labiau turėtų pajusti mūsų piliečiai savo pragyvenimo lygmenyje, liudija, kad antrasis scenarijus realesnis. ES finansinės institucijos prognozuoja, kad Lietuva ES vidurkį pasieks po 18  metų, tuo tarpu kai visos naujosios ES valstybės - vidutiniškai po 25 metų. Justas Vincas PALECKIS, Europos Parlamento narys Visas straipsnis - paspaudus antraštę!  
Komentarų: (0)

2006 01 28 - AR DAR GALIMAS POSŪKIS Į SOCIALINĘ VALSTYBĘ?

»
Ką turėtų daryti Lietuva, kad įveiktų socialinį atsilikimą? Atsakymas į tai yra surašytas Europos pokarinėje istorijoje ir Europos Sąjungos dokumentuose. Iš ten galima pasimokyti, kaip didinti piliečių užimtumą, stiprinti socialinę saugą, mažinti skurdą bei socialinę atskirtį, atitinkamai plėtoti mokslinius tyrimus.

Deja, Lietuvoje kaip prioritetai keliami kitokie tikslai - kaip sudaryti geresnes sąlygas verslui, mažinti verslo mokesčius, mažiau reguliuoti rinką. O juk pokarinės Europos istorija rodo, kad į ES šalių dabartinę socialinę gerovę eita toli gražu ne tuo keliu. Šiandieninėje Lietuvoje pavyzdžiu dažnai renkamasi Jungtinės Amerikos Valstijos, kai kalbama apie siūlomas reformas Lietuvoje (tarkime, sveikatos apsaugos, darbo rinkos reguliavimo). Bet  orientuotis tik į JAV būtų klaida.

Dr. Romas LAZUTKA

Visas straipsnis - paspaudus antraštę!  
Komentarų: (0)

2006 01 15 - MOLOTOVO PARAŠAS ANT... EURŲ ?!

»

MolotovasKad ir kaip būtų keista, tačiau įvedant įvairiose šalyse eurus iš užmaršties išniro… V. Molotovas – buvęs TSRS užsienio reikalų ministras, J.Stalino bendražygis bei parankinis. Mums, lietuviams, šis vardas skamba ypač neigiamai: Ribentropo-Molotovo paktas ir kt. Todėl žinutės autorius pavadinime neišvengė ir klaustuko, ir šauktuko…

Bet V. Molotovo parašą iš tiesų galima pamatyti ant euro. Gali būti, kad ir mes patys aptiksime euro monetų su Molotovo parašu… Žodžiu,  euro moneta, ant kurios tarp 9 parašų įžvelgiamas ir V.Molotovo parašas, egzistuoja.

Jonas VĖLYVIS

Visas straipsnis - paspaudus antraštę!

 
Komentarų: (0)

2005 02 12 - NEEILINIAME SUVAŽIAVIME LPSK PIRMININKU IŠRINKTAS A.ČERNIAUSKAS

»

Atsistatydinus pirmajam Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK)  pirmininkui Algirdui Sysui buvo sukviestas neeilinis LPSK suvažiavimas pirmininkui rinkti. Suvažiavimas įvyko 2005 m. vasario 17 d. Vilniuje, Karolinos viešbutyje. Per du pirmininko rinkimų turus iš keturių kandidatų LPSK pirmininku  buvo išrinktas iki tol buvęs Vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos vadovu Artūras Černiauskas. Antrajame ture jis laimėjo prieš Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininką Aleksą Bružą santykiu 94:64. Į LPSK pirmininko postą dar kandidatavo AB "Mažeikių nafta" profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotojas Kęstutis Simonavičius ir Radioelektronikų profsąjungų federacijos atstovas Kęstutis Lubys.

Nuotr.: kandidatai akistatoje su suvažiavimo delegatais. Visą fotoreportažą ž.: http://picasaweb.google.lt/redas.profas/LPSKneeilinisSuvaz050212#

Reportažas iš suvažiavimo - paspaudus antraštę

 

Komentarų: (0)

2003 03 22 - P.GYLYS. AR SOCIALDEMOKRATIŠKA SOCIALDEMOKRATŲ POLITIKA

»

Prieš penkerius metus, duodamas interviu "Lietuvos profsąjungoms", prof. Povilas Gylys kalbėjo:

"... O dabar - man skaudžiausia mano atsakymo dalis: Lietuvoje net socialdemokratai paklūsta rinkos fundamentalizmo ideologijai. Taip, ne visi. Tačiau nemažai LSDP narių bei vadovų arba nesuvokia vertybinio, ideologinio laukinį kapitalizmą palaikančio fono keliamo pavojaus (nors galbūt viduje ir jaučia, kad “kažkas yra ne taip”), arba yra sąmoningi ar instinktyvūs rinkos fundamentalizmu paremtos ekonominės politikos šalininkai.
Tai ir paaiškina, kodėl vis daugiau žmonių dabartinėje politikoje pasigenda to, ką galima pavadinti “social”, t.y. socialdemokratišku ar socialliberaliu...

Man rodos, mūsų profsąjungoms trūksta ne tik ir gal ne tiek lėšų, patalpų ir t.t., kiek tikėjimo su suvokimu. Profsąjungos, kaip ir visas visuomenės kairysis flangas, neatsikrato dešiniųjų joms įskiepyto, primesto nepilnavertiškumo komplekso. Profsąjungininkai, nebūdami tikri, jog jie atstovauja pažangai, jog jie yra turto kūrėjai, negali turėti šiam laikui pakankamos traukiamosios, gravitacinės, magnetinės galios.
... Profsąjungos žmonių tikėjimas savo misija turi remtis solidžia ekonomine doktrina, koncepcija, t.y. mąstyti ir suvokti ekonominę tikrovę kitaip, nei ją dabar aiškina dominuojanti neoliberali doktrina. Tokia tikėjimo ir suvokimo sintezė gerokai padidintų profsąjungų jėgą pagerintų įvaizdį".

Visą interviu skaityk paspaudęs antraštę!

 

Komentarų: (0)

2002 10 29 - POLITINIAI POKALBIAI VIRTUVĖJE PRIEŠ 10 METŲ (HUMORAS IŠ LP KOMPLEKTŲ)

»
 Su laikraščiu "Lietuvos profsąjungos" (nuo 2009 m. LPSK viešųjų ryšių leidinys) keletą metų bendradarbiavo nūnai jau išėjęs Anapilin  klasikinės filologijos profesorius  Henrikas Zabulis (1927-2010). Greta kitų įvairaus pobūdžio straipsnių,  jis skaitytojus džiugino politinės humoristikos rašiniais, laikraštyje spausdintais su rubrika "Mieliems bičiuliams, žiūrintiems televizorių" ir pasirašomais "Jūsų - Pilypas iš Kanapių".

Siūlome paskaityti porą humoreskų. Pavadinimus jiems PN redakcija parinko iš rašinių  teksto.

Prof. H.Zabulis apie 2009 metus (Juozo Stepono nuotr.)

Skaitykite paspaudę antraštę!
Komentarų: (0)
5
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai