2020 m. rugpjūčio 13 d. ketvirtadienis - 11:24
   

POKYČIAI NAFTININKŲ PROFSĄJUNGOS VADOVYBĖJE (papildyta)

«
2018 06 04
Birželio 1 d. įvykusioje Naftininkų profesinės sąjungos konferencijoje pirmininke ketverių metų kadencijai išrinkta Sonata Samoškienė. Antrame ture už ją balsavo 36 delegatai iš 68, ilgametė organizacijos vadovė Virginija Vilimienė gavo 31 balsą.

Šiuo metu viena didžiausių šalies profesinių sąjungų, susidūrusi su naujosios AB „Orlen Lietuva“ vadovybės bandymais skaldyti organizaciją, išgyvena krizę, apie tai rašė ir pati V. Vilimienė. Taip pat gegužės 30 d. ji kreipėsi ir į koncerno PKN ORLEN valdybos pirmininką Daniel Obajtek ir AB „Orlen Lietuva“ generalinį direktorių Michal Rudnicki dėl esminių socialinio dialogo principų ignoravimo įmonėje AB „Orlen Lietuva“.


Personalo vadovė mielai nurodinėtų ir profesinei sąjungai

Rašte V. Vilimienė teigia, jog jau kuris laikas įmonėje pastebimos tendencijos, kad bendrovės vadovybė vengia teikti profesinei sąjungai informaciją apie priimamus sprendimus, liečiančius darbuotojų darbo sąlygas, bei vykdyti konsultacijas.

„Štai neseniai buvo priimti vidiniai teisės aktai, reguliuojantys asmens duomenų apsaugą įmonėje, tačiau su darbuotojų atstovais ne tik kad nebuvo konsultuojamasi dėl šių teisės aktų projektų, jiems taip pat nebuvo suteikta informacija apie laukiančius pasikeitimus. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 206 straipsnis įpareigoja darbdavio atstovus tokiais atvejais informuoti ir konsultuotis, tačiau tai nebuvo atlikta“, -  laiške dėstė jau dabar buvusi Naftininkų profesinės sąjungos lyderė. 

Taip pat laiške atkreipiamas dėmesys, jog įmonės Personalo tarnybos vadovė ne kartą nurodinėjo profesinei sąjungai, kaip jie turintys atstovauti darbuotojams, bei ką deleguoti į bendras komisijas, nors panašūs klausimai yra profesinės sąjungos vidaus reikalas.

Naujoji pirmininkė – ne naujokė


Kol kas neaišku, kokios taktikos laikysis naujoji Naftininkų profesinės sąjungos vadovė Sonata Samoškienė. Ji naftos perdirbimo įmonėje dirba 27 m. ir visą tą laiką buvo ne tik eiline profsąjungos nare, bet dalyvavo ir kolektyvinėse derybose, kur, jos pačios žodžiais, „visomis išgalėmis, gal net šiek tiek per „aštriai“ siekiau kolektyvinės sutarties geresnių darbo sąlygų bei naudos darbuotojams“.

Savo rinkiminėje programoje, publikuotoje Naftininkų profesinės sąjungos leidinyje „Profsąjungų žinios“, Sonata Samoškienė teigia, jog yra „pasirengusi būti profesinės sąjungos veidu, kuriuo galėtų didžiuotis profesinės sąjungos nariai ir įmonės darbuotojai“.

Jo steigimu, efektyviam darbuotojų atstovavimui reikalinga: profesinės sąjungos skaidri veikla, darbuotojų apklausa įvertinti profesinės sąjungos populiarumui – žinomumui, profesinės sąjungos etatinių darbuotojų darbo užmokesčio peržiūrėjimas ir konkursai į šias darbo vietas.


Naujoji profsąjungos pirmininkė taip pat sieks, kad darbdavio pervedamos lėšos už kolektyvinės sutarties administravimą turėtų būti naudojamos  profesinės sąjungos narių švietimui, tobulėjimui bei laisvalaikiui. Be kita ko, S. Samoškienė mano, jog pirmininkas turėtų būti renkamas visų profsąjungos narių. Na, o ypatingą dėmesį ji teigia skirsianti kolektyvinės sutarties deryboms, bei sieks „sutarti kuo daugiau punktų mūsų darbuotojų gerovei“.

Rinkimuose į pirmininko postą dalyvavo dar vienas kandidatas – Arvydas Adomavičius, jis į antrą rinkimų turą nepakliuvo.

J. Neverauskas: kai profesinės sąjungos ima veikti pagal verslo principus, jos išsigimsta

Tačiau pati konferencija nevyko sklandžiai, joje buvo gausu nekonstruktyvių ginčų. Kaip informuoja Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (LPPSF), jau jos pradžioje kilo ilga diskusija dėl delegatų kvotos ir jų paskyrimo, nors pirmininkaujantis Ramūnas Bertulis ir priminė, kad delegatų sąrašo sudarymo principai jau anksčiau buvo aptarti profesinės sąjungos taryboje. Galiausiai buvo balsuojama dėl mažesnių padalinių atstovų teisės atstovauti šioms įstaigoms konferencijoje, nors jų darbuotojai ir priklauso Naftininkų profesinei sąjungai. Po balsavimo paaiškėjo, jog dauguma delegatų nepritaria tam, kad minėtos atstovės pilnateisiškai atstovautų savo įstaigoms, taigi jos turėjo grąžinti savo mandatus ir balsavimo biuletenius.

Konferencijoje dalyvavęs LPPSF pirmininkas Juozas Neverauskas mano, jog, nors konferencija ir yra aukščiausias profesinės sąjungos organas, tačiau jos sprendimas neleisti pilnateisiškai, su balsavimo teise, dalyvauti ir mažesnių įstaigų, kurių darbuotojai yra Naftininkų profesinės sąjungos nariai ir moka narių įnašus, atstovams, nėra teisingas.

„Nors šios įstaigos ir nėra skaitlingos, tačiau ir jų darbuotojų atstovai turi teisę dalyvauti sprendimų priėmime. Profesinių sąjungų veikloje svarbiausias principas yra solidarumas bei vieninga komandos dvasia. Kai imame veikti pagal verslui būdingą principą „išlieka tik stipriausieji“, tuomet profesinės sąjungos išsigimsta, ir galiausiai jos nebeatlieka esminės funkcijos, t.y., ginti silpnesnįjį – darbuotoją, nes darbdavys darbo santykiuose visada yra stipresnioji pusė“, - įsitikinęs LPPSF lyderis J. Neverauskas.

Pasak pirmininko, LPPSF visada stengiamasi išlaikyti vienybės dvasią ir atsižvelgti į silpnesnių, mažesnių organizacijų interesus: net jeigu šios ir moka nedidelius nario įnašus ar turi mažai narių, jų atstovai naudojasi savo teisę balsuoti, priimti sprendimus ir visateisiškai dalyvauti federacijos veikloje.

„Išties, man, kaip federacijos vadovui, neramu dėl to, kas vyko Naftininkų profesinės sąjungos konferencijos metu. Belieka apgailestauti, kad dalis konferencijos dalyvių ne ieškojo sprendimų, kaip pagerinti ir stiprinti organizacijos veiklą, bet skyrė savo energiją ir laiką nekonstruktyviems ginčams. Gal kažkas turėjo tikslą – suskaldyti ir tokiu būdu susilpninti profesinę sąjungą? Juk žinome, kad neveikiant išvien derėtis su darbdaviu dėl savo teisių ir garantijų yra beveik neįmanoma“, - LPPSF informacijoje cituojamas Juozas Neverauskas.


lprofsajungos.lt inf.

NAUJAUSI KOMENTARAI
2018-06-14 16:31:16Pastebėjimas
OHO ! Karaliene nepasiduoda.
2018-06-14 10:08:05JS
Tai kad rinkimai buvo nedemokratiški: iš dalies deputatų atimta balso teisė. Keliolika metų stebiu profsąjungų gyvenimą, bet tokių atvejų iki šiol neteko girdėti. Formaliai tarsi teisėti rinkimai, bet šiuo atveju įvyko tai, ką galima pavadinti demokratijos raidės dirbtiniu pastatymu aukščiau demokratijos dvasios.
2018-06-13 13:14:53vardas
Pasirodo Vilimiene nemoka garbingai pralaimeti. Niekaip neperduoda pareigu ir atrodo ruosias per teismus pripazinti negaliojanciais rinkimus
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai