2021 m. sausio 17 d. sekmadienis - 18:22
   

KONSULTUOJAMASI DĖL MIŠKŲ URĖDIJOS STRUKTŪROS

«
2018 02 27
Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija (LMPF) informuoja, jog pradėtos konsultacijos dėl Valstybinių miškų urėdijos struktūros. Pirmasis valstybinių miškų urėdijos ir profesinių sąjungų jungtinės atstovybės susitikimas įvyko vasario mėn. 22 d. Kaune. Šiame susitikime konsultuotasi dėl regioninių padalinių skaičiaus, dėl šių padalinių centrų vietos, dėl kvalifikacinių reikalavimų padalinių vadovams. Taip pat aptarta įmonės centrinės administracijos struktūra.

Konsultacijose dalyvavo VĮ Valstybinių miškų urėdijos laikinasis direktorius Valdas Kaubrė,  direktoriaus pavaduotojai Valdas Vaičiūnas ir Alfredas Galaunė, Valstybinių miškų urėdijos valdybos narė Ina Bikuvienė.  Profesinių sąjungų jungtinei atstovybei atstovavo Inga Ruginienė, Asta Čepienė, Ala Vitkevičienė, Nerijus Lemežis, Dainius Dapkus, Mindaugas Kriščiūnas, Juozas Ūsas.  Į susitikimą taip pat buvo pakviesti kai kurių kitų darbuotojus atstovaujančių organizacijų atstovai.

Konsultacijose sutarta pritarti siūlymui 42 dabar veikiančius padalinius apjungti į 26 regioninius padalinius. Taip pat sutarta, kad jungiant Veisiejų ir Druskininkų padalinius, jungtinio padalinio centrą, atsižvelgiant į tikslą palaikyti regionus, steigti Veisiejuose, o jungiant Kuršėnų ir Šiaulių padalinius, atsižvelgiant į turimą techninę bazę – centrą steigti Toliočių km., Šiaulių raj. Taip pat sutarta, kad ruošiant kvalifikacinius reikalavimus regioninių padalinių vadovams bus privalomas miškininkystės magistro ar jam prilygintas išsilavinimas, bet nebus keliamas užsienio kalbos kvalifikacijos reikalavimas.

Susitikime aptarta įmonės centrinės administracijos struktūra. Pritarta Valstybinio miškotvarkos instituto profesinės sąjungos siūlymui vietoje struktūroje numatytų miškotvarkos šešių skyrių, steigti keturis skyrius su atitinkamais poskyriais. Kiti administracijos skyriai dar tik formuojami. Profesinių sąjungų jungtinės atstovybė akcentavo, kad atleidžiamų darbuotojų per struktūrinius pertvarkymus būtų kuo mažiau, atrenkant darbuotojus tiek į įmonės centrinę administraciją, tiek į padalinius, apie tai pirmiausia turi būti skelbiama įmonės viduje ir tik neradus tinkamų darbuotojų įmonėje, jie būtų priimami iš kitur.  Konstatuota, kad darbuotojų apsisprendimą dalyvauti atrankoje į centrinę administraciją riboja tai, kad dar nežinoma centrinės įmonės biuro vieta bei nėra aiški darbo apmokėjimo sistema.

Taip pat kalbėta dėl valstybinių miškų pareigūnų sąrašo praplėtimo. VMU vadovybės nuomone, dabartinės Aplinkos ministerijos vadovybės nusistatymu sąrašas tikrai nebus praplėstas. Valstybinių miškų pareigūnų uniformų siuvimo konkurso organizavimas pavestas Valstybinei miškų tarnybai. Likusius darbuotojus (ne pareigūnus) numatoma  aprūpinti Valstybinių miškų urėdijos darbuotojo apranga (bent lauko).

Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės siūlymu, antrąjį konsultacijų etapą dėl regioninių padalinių struktūros nutarta surengti po to, kai bus atrinkti regioninių padalinių vadovai bei parengti  padalinių darbuotojų pareiginiai nuostatai.

Pagal LMPF inf.

NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai