2021 m. sausio 17 d. sekmadienis - 18:13
   

V. BANEL BAIGĖ DARBĄ SADM

«
2018 02 26
Beveik du mėnesius socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio patarėjo pareigas ėjęs Vladimir Banel atsistatydino. Jo teigimu, tiek laiko pakako, kad būtų atliktas jam pavestas darbas.

V. Banel buvo atsakingas už socialinės partnerystės, socialinio dialogo vystymo, darbuotojų atstovavimo, jų derybinių galių stiprinimo klausimų įgyvendinimą.

„Lietuvoje kol kas turime tik socialinio dialogo užuomazgas, palyginti su darbuotojų ir darbdavių santykiais, pavyzdžiui, Vokietijoje, Skandinavijos valstybėse. Politinė valia keisti situaciją yra – apie socialinę partnerystę, veiksmingą socialinį dialogą ir darbuotojų atstovavimą daug kalbama šios Vyriausybės programoje, Nacionaliniame susitarime. Tačiau programos ir susitarimai yra tik popierius, jei ten įtvirtinti siekiai nėra paverčiami darbais. Mano užduotis buvo parengti ir pateikti konkrečius pasiūlymus sistemai suaktyvinti, pagrįsti trūkstamų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų bei tų, kuriuos būtina keisti, poreikį. Siūlomas  priemones  pristatyti profesinėms sąjungoms, darbdavių atstovams, ekspertams, visuomenininkams, sužinoti jų nuomonę ir pradėti įgyvendinti“, - Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkas V. Banel cituojamas portale pareigunai.lt.

Anot jo, dabar sprendimai yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), Vyriausybės ir Seimo  rankose.

„Siūlau ministerijoje suburti ekspertų grupę, kuri užtikrintų, kad įstatymai ir kiti teisės aktai būtų kokybiškai parengti ir priimti Seimo pavasario sesijoje, būtų įgyvendintos konkrečios derybinių galių stiprinimo programos bei modeliai, atlikti kiti būtini darbai. Šiame procese dalyvausiu kaip NPPSS vadovas ir darysiu viską, kad darbai būtų baigti ir turėtume realią socialinę partnerystę“, –sako V. Banel.
Jis iš pareigų pasitraukė kelios dienos po to, kai SADM buvo surengti susitikimai su profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovais.

Anot SADM pranešimo, vasario 21 d. susitikimai parodė, kad „abi socialinio dialogo pusės iš esmės turi panašius siūlymus socialiniam dialogui stiprinti, darbuotojų derybinėms galioms didinti“.
Išskiriamos penkios pagrindinės galimos socialinio dialogo stiprinimo kryptys. Siūloma orientuotis į saugumo didinimą, numatant atstovų ir lyderių apsaugos priemones. Ne mažesnė svarba teikiama sąlygoms veiklai tobulinti, kad darbuotojų atstovams būtų sudarytos tinkamos sąlygos veikti.
Trečioji išskiriama kryptis – įtraukimo ir jo kokybės didinimas. Kaip viena iš socialinio dialogo stiprinimo krypčių išskiriamas skatinimas, daug dėmesio iš abiejų pusių taip pat skiriama ugdymui – ypač lyderių, taip pat bendroms konferencijoms, mokymams, sąmoningumo, požiūrio, tradicijų kūrimui.

V. Banel ministro patarėjo pareigas pradėjo eiti sausio 2 d.

Socmin.lt nuotr.: vasario 21 d. susitikimas SADM su profesinių sąjungų atstovais.

Lprofsajungos.lt inf.

NAUJAUSI KOMENTARAI
2018-03-18 09:00:51sese
nesupratau...tik pradėjo dirbti ir nėra, kas paaiškins?
2018-03-01 16:26:00Įdomu
Būtų vyras paskalbtų tikras prižastis atsistatydinimo
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai