2021 m. sausio 17 d. sekmadienis - 17:25
   

SAUSIO 16-OJI – ISTORINĖ DIENA

«
2018 01 16
Lygiai prieš devynerius metus prie Seimo įvyko bene daugiausiai piliečių sutraukusi profesinių sąjungų surengta protesto akcija. Apie 7 tūkst. žmonių minia greit tapo nevaldoma, o daliai profsąjungų atstovų, kaip planuota, nužygiavus link vyriausybės būstinės, tarp likusiųjų kilo riaušės. Į Seimo langus skriejo akmenys ir sniego gniūžtės, išdrįsusius pasirodyti politikus pasitiko mėtomi kiaušiniai. Šie neramumai malšinti neadekvačiomis priemonėmis – ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis.

Sužeista arti 40 žmonių, dujų skonio gavo paragauti ir tuometinis „Lietuvos profsąjungų“ laikraščio vyriausiasis redaktorius Juozas Steponas. Ketverius metus vykę teismų procesai baigėsi 27 žmonių apkaltinimu sukėlus riaušes.

S.Glovackas: pakraščių jaunimo išvyka į centrą


Daugelis kairiojo sparno atstovų neigiamai įvertino valdžios atsaką į protestą bei grasinimus persekioti riaušininkus.

„Būtų didžiulė klaida, jei valdžios vyrai įvykdys grasinimus ir surengs parodomąjį teismą su parodomosiomis bausmėmis. Jei vaikėzas už mestą į Seimo langą akmenį bus nuteistas porai metų, o už didžiausios aviakompanijos išvogimą ar milijoninę žalą valstybei ką nors privatizuojant – nieko, galime sulaukti didelio gaisro“, - praėjus kelioms dienos po įvykio rašė žinomas tarptautinių profsąjungų organizacijų darbuotojas (šiuo metu – TDO) buvęs Lietuvos profsąjungų jaunimo lyderis Sergejus Glovackas specialiai ta proga paskelbtame straipsnyje „Jaunimas iš pakraščių“.

A.Bielskis: nevengčiau žodžio fašistinis

„Naujosios kairės 95“ lyderis prof. Andrius Bielskis viename savo interviu nepriklausomam laikraščiui „Lietuvos profsąjungos“ (2010 metų balandžio numeryje), prisimindamas „istorinę“ sausio 16-ąją, sakė: „Apibūdindamas valdžios aparatą nevengčiau žodžio „fašistinis“, - kalbėjo profesorius. - Štai pažvelkime: pernai, sausio 16 d., įvyksta pirmoji demokratiška spontaniška protesto akcija. Nieko ypatinga neatsitinka: pasipiktinę valdžios politika žmonės išmušė pora langų, pasvaidė akmenų ir sniego gniūžčių (tik pagalvok!) į Seimą. Užtat valdžios aparato reakcija - guminės kulkos ir ašarinės dujos!

Kad išvengtų tokių incidentų, valdžia galėjo iš anksto visiškai kitaip pasiruošti - paprasčiausiai atitverti pastatą“.

K.Čilinskas: siekiama įbauginti piliečius

Tuo tarpu pačios profesinės sąjungos (bent jau trys nacionaliniai centrai) nuo riaušių iš karto atsiribojo. Nepaisant to, valdžia vis tiek „pateikė sąskaitą“ Artūrui Černiauskui (LPSK), Aldonai Jašinskienei („Solidarumas“) ir Vydui Puskepaliui (LDF) kaip akcijos organizatoriams. Premjerui Andriui .Kubiliui nurodžius po akcijos, kurios metu Seimui ir Vyriausybei įteikti Lietuvos piliečių reikalavimai, profsąjungų nacionalinių centrų vadovams buvo surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolai ir tų pat metų kovo mėn. teisme buvo nagrinėjama trijų nacionalinių centrų vadovų administracinės teisės pažeidimo byla.

Tąsyk neseniai įsteigtas Jungtinis demokratinis judėjimas išplatino pranešimą spaudai su šio judėjimo pirmininko advokato šviesaus atminimo Kęstučio Čilinsko komentaru, kuriame profsąjungų vadovų persekiojimą jis vadino dalimi politinės valdžios plano, „kuriuo siekiama suvaržyti konstitucines žmonių teises, įbauginti piliečius, kad jie nedrįstų rinktis į mitingus ir naudotis kitomis konstitucinėmis teisėmis savo nepasitenkinimui valdžia išreikšti“.

Vis dėlto teismai profsąjungų atstovus išteisino konstatavę, jog profsąjungos rengė taikų mitingą.

J.Steponas: vietoj klasių kovos – kavutė ir nemokami pietūs

2013 m. sausio 16 d., praėjus lygiai ketveriems metams po riaušėmis virtusios profesinių sąjungų protesto akcijos, nacionaliniai profsąjungų centrai surengė piketus prie teismų. Jais siekta atkreipti valdžios ir visuomenės dėmesį į Lietuvoje suvaržytą teisę streikuoti.

2014 m. sausio 16 d. socialinio teisingumo reikalaujančių profsąjungų surengto mitingo, peraugusio į riaušes, penkerių metų sukaktį paminėjo Socialistinis liaudies frontas su plakatu „Čia 2009.01.16 valdžia šaudė į žmones“, laidotuvių vainiku ir kalbomis.

Po penkerių metų šį įvykį galimybę pakomentuoti turėjo ir A. Černiauskas leidiniui „Express-nedelia“. Jo teigimu, nors langus daužė "ne mūsų kontingentas", tačiau valdžiai prieš demonstrantus panaudojus ginklą buvo viršytos jėgos priemonės. "Natūralu, kad  po visa to žmonės nenori dalyvauti masiniuose mitinguose", - komentavo LPSK lyderis. Tačiau, antra vertus, esą "po to mitingo Vyriausybė pradėjo su mumis derėtis, nors iki tol su profsąjungomis nenorėjo nieko kartu aptarinėti".

Istorinę sausio 16-ąją iš laiko perspektyvos tąsyk apžvelgė ir ilgametis profsąjungų žurnalistas Juozas Steponas, liūdnai konstatavęs, jog vietoj sausio 16-osios mūšių vis labiau įsigali „socialinis dialogas“ su kavute, nemokamais pietumis bei nakvyne Trakuose ar Dubingiuose.


lprofsajungos.lt inf.

NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai