2021 m. sausio 17 d. sekmadienis - 17:58
   

MARKSAS NESUSIJĘS SU GULAGAIS, O „KAPITALAS“ – VIS DAR PRASMINGAS

«
2017 12 14
„Marksas = Leninas = Stalinas = Gulagas”, - tokia formulė, anot prof. Andriaus Bielskio, kritinės minties instituto DEMOS direktoriaus, deja, vis dar galioja Lietuvoje. Atidarydamas tarptautinį koliokviumą, skirtą Karlo Markso knygos „Kapitalas“ pirmojo tomo 150 metinėms, jis pabrėžė, jog  renginys, skirtas pagerbti šiai knygai, yra ypač prasmingas šiandien, kai Lietuvoje stebimos negeros tendencijos – siaurinti demokratijos ribas, nuolat gąsdinti žmones grėsmėmis iš užsienio.

Prasminga ir tai, kad susitikimas vyko Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, kurios direktorius Renaldas Gudauskas pabrėžė, jog ši erdvė nebijo jokių temų, ypač susijusių su kritine mintimi, demokratija. „Turime pažinti reiškinį, turėjusį didelės įtakos visuomenės raidai“, - sakė jis.

Holger Politt, Roza Luxemburg fondo regioninės atstovybės Varšuvoje vadovas, sakydamas savo sveikinimo kalbą, paminėjo, jog Vilnius atliko svarbų vaidmenį darbininkų judėjime carinėje Rusijoje. Čia 1897 m. įkurta Žydų darbininkų sąjunga – viena iš pirmųjų socialdemokratinių partijų pasaulye. Svečias taip pat priminė artimą marksistės Rozos Liuksemburg bendražygį, Europos darbininkų judėjimui labai nusipelniusį Leo Jogishes (Jan Tyška), kuris gimė Vilniuje.

Parlamentaras, DEMOS instituto narys Tomas Tomilinas taip pat atvyko pasveikinti renginio. Jis teigė jaučiąs, jog kairės renesansas politikoje įvyks jau greitai, nes kitos alternatyvos įveikti socialinei nelygybei nėra. Jis išreiškė viltį, jog dar šioje kadencijoje bus įvesti progresiniai mokesčiai.

Dėl kairės minties renesanso suabejojo kitas Seimo narys – Algirdas Sysas. Jo teigimu, abejones patvirtina kad ir negausiai į renginį susirinkę žmonės. Antra vertus, anot jo, Lietuvoje kalbėjimas apie kairiąją ideologiją vis dar prilyginamas nusikaltimui.

Pranešimus mokslinėje konferencijoje skaitė žinomi Lietuvos ir Vokietijos mokslininkai: politologas ir politikos analitikas dr. Erhard Crome, filosofas dr. Holger Politt, sociologas Christoph Lieber, politinis filosofas dr. Andrius Bielskis, filosofas, religijotyrininkas habil. dr. Helmutas Arnašius, socialinių mokslų magistrė Agnė Bagdžiūnaitė, politikos teoretikas dr. Egidijus Mardosas.

Pranešėjai aptarė skirtingas su Markso „Kapitalu“ susijusias temas. Nagrinėta „Kapitalo“ reikšmė diskusijoje apie teisingumą ir sprendžiant socialinius prieštaravimus, pateikta analizė apie reprodukcinį darbą, aptarta gamybos santykių reikšmė. Kolokviume taip pat buvo analizuojamos klaidingai suprastos Markso idėjos bei „Kapitalo“ reikšmė šiuolaikiniams socialiniams mokslams.

Apibendrinant diskusijas ir stebint pastarųjų dešimtmečių tendencijas (augančią nelygybę, stagnuojančius atlyginimus, sukaupto kapitalo augimą, ypač per krizes) darytina išvada, jog vienos klasės išnaudojimas, kuriuo, anot Markso, grįstas kapitalizmas, niekur nedings. Nepaisant skaitmenizacijos, automatizacijos ir kitų neva progreso reiškinių, kurių vaisias ir toliau galės naudotis tik privilegijuota klasė. Todėl darbuotojų klasei reikia emancipuotis ir kairiųjų pastangomis kreipti visuomenės raidą jai palankia linkme. Ir jeigu kapitalas neturi tėvynės ir yra globalus, tai ir darbuotojų judėjimas turi peržengti valstybių ribas.

---

Pirmoji K. Markso „Kapitalo“ knyga yra vienintelis tomas išleistas Marksui esant gyvam 1867 metais, antrasis ir trečiasis tomai buvo išleisti Frydricho Engelso 1885 bei 1894 metais. „Kapitalas“ yra laikomas brandžiausiu Markso teoriniu darbu, klasikiniu sociologijos ir politinės ekonomijos veikalu. Ši knyga yra reikšminga dėl pateikiamos kapitalizmo kritinės analizės.

„Kapitalo“ kaip klasikinio sociologijos veikalo reikšmė nebuvo ir nėra pakankamai įvertinta Lietuvoje, todėl šio mokslinio renginio tikslas – prisidėti prie neideologizuoto bei kritinio šios knygos įvertinimo“, - teigė organizatoriai renginio anotacijoje.

Renginį suorganizavo VšĮ ,,DEMOS kritinės minties institutas” bendradarbiaudamas su Rozos Liuksemburg Fondu.

lprofsajungos.lt inf.

NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai