2021 m. sausio 26 d. antradienis - 18:17
   

DAR VIENAS SUSITARIMAS, KURIAME AKIS BADO FORMULAVIMŲ APTAKUMAS

«
2017 10 20
Švietimo ir mokslo ministerija skelbia, jog vėlų spalio 18 d. vakarą susitarta su švietimo darbuotojų profesinių sąjungų atstovais dėl šakos kolektyvinės sutarties.Dvi profesinės sąjungos – Lietuvos švietimo (LŠPS) ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS) – nors ir rezervuotai, tačiau sveikina derybų pabaigą ir reiškia viltį dėl sklandaus tolesnio darbo.

Tuo tarpu Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) paskelbtame pirmininko Andriaus Navicko komentare teigiama, jog derybų rezultatas netenkina, o koordinavimo taryba spręsianti, ar netęsti šešių profsąjungų pradėto kolektyvinio ginčo.

Vertinimai „už“


Prieš derybinį posėdį LŠPS paskelbė, jog neketina išeiti iš Švietimo ir mokslo ministerijos tol, kol nebus pasirašyta šakos kolektyvinė sutartis.Na, po 20 val. vis dėlto visi derybininkai paliko ministerijos pastatą, nors sutartis ir nebuvo pasirašyta. Tačiau dėl jos susitarti vis dėlto pavykę.

„Neabejotinai didele dalimi prie sėkmingos pabaigos prisidėjo Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas prof. E. Jovaiša, kuris, nors ir formaliai nedalyvavo derybose, tačiau savo taikliomis pastabomis padėjo šalims geriau išgirsti vienas kito argumentus ir neperžengti korektiško kalbėjimo ribų. Akivaizdu buvo ir tai, jog tiek ministrė J. Petrauskienė, tiek jos komandos žmonės irgi buvo pasiruošę siekti konstruktyvios derybų pabaigos“, - kitą šalį savo komentare, paskelbtame svietimoprofsajunga.lt, giria LŠPS pirmininkas Audrius Jurgelevičius.

Tiesa, jis vėliau pripažįsta, jog „pažvelgus į susitarimų turinį, akį bado užrašytų formuluočių aptakumas“. Bet šį trūkumą LŠPS pirmininkas aiškina tuo, jog „sprendimų priėmimo bei atsakomybių sistema šalies švietimo sektoriuje yra daugiapakopė ir be galo paini“. O ministrė Jurgita Petrauskienė, gavusi Vyriausybės mandatą derėtis, aiškiai nubrėžusi raudonas ribas, kurių nebuvo galima peržengti.

Po „aštrių“ derybų pasiektą kompromisą LŠĮPS pirmininkas Eugenijus Jesinas vertina dvejopai: „pergalės nepasiekėm, pralaimėjimo didelio nepatyrėm, bet rezultatas turėjo būti geresnis“.

 „Mokytojų lūkestis, kad bus didelis pagerėjimas nebus nepatenkintas, tačiau yra viltis ir užfiksuoti pažadai, kad ateity pažadai mokytojams bus realiai pradėti vykdyti. Visgi didžiausia sąlyga yra ta, kad turi būti politinis susitarimas dėl švietimo reformų finansavimo, dėl mokytojo įvaizdžio gerinimo, dėl mokytojo darbo sąlygų pagerėjimo. Nors valdininkai ir nenori to pripažinti, bet tai yra tiesiogiai susieta su finansavimu“, - derybų rezultatas apibendrinamas LŠĮPS tinklalapyje.

Vertinimas „prieš“


Tuo tarpu Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) paskelbtame pirmininko Andriaus Navicko komentare teigiama, jog tokį rezultatą jis vertina neigiamai.

„Aš asmeniškai nepritarsiu tokiam šakos kolektyvinės sutarties projektui, kuriame tesusitarta "siekti", "aptarti", "sudaryti prielaidas". Ir dargi atsižvelgus į šalies ekonominę raidą, finansines galimybes. Manau, kad jau išaugome iš tos stadijos, kai reikia susitarti, kad tarsimės“, - komentuoja A. Navickas.

Jo teigimu, spalio 30 d. numatytame LŠDPS koordinavimo tarybos posėdyje bus svarstoma, ar „netikslingiau būtų tęsti kolektyvinį ginčą, kurį pradėjome vieningai visų šešių profesinių sąjungų vyriausybei įteiktais reikalavimais“.

Primename, jog rugsėjo 26 d. šešios švietimo ir mokslo profesinės sąjungos premjerui Sauliui Skverneliui įteikė aštuonis reikalavimus.

LŠDPS vadovas primena, jog didžioji dalis reikalavimų taip ir liko neįvykdyta. „Sutartis dėl sutarties, ar kompromisas dėl kompromiso – ar tai yra tai, ko iš mūsų tikisi mokytojai, kuriems mes atstovaujame?“ - retoriškai klausia A. Navickas.

Kas susitarta

Pasak Švietimo ir mokslo ministerijos, pagrindiniai sutarties punktai susiję su mokytojų etatinio darbo užmokesčio įvedimu: „Valstybė etatiniam darbo užmokesčiui įvesti papildomai skirs 93 mln. eurų. Iki 2020 metų mokytojų atlyginimas sieks tūkstantį eurų.

2018–2022 m. numatyta sudaryti prielaidas didinti dėstytojų, mokslininkų algas, gerinti jų darbo sąlygas“.

Kolektyvinės sutarties projekte numatoma iki kiekvienų metų birželio 1 d., atsižvelgus į Vyriausybės programą ir šalies ekonominę raidą, finansines galimybes, su sutartį pasirašiusiomis profesinėmis sąjungomis aptarti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimų didinimo galimybes, siekiant iki 2020 metų juos sulyginti su bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbo užmokesčiu.

Taip pat sutarta iki 2018 m. rugsėjo 1 d. sudaryti galimybes mokytojams mokyti kitus dalykus ir įgyti kitą pedagoginę specializaciją.

Sutarta skatinti mokyklų tinklo optimizavimą ir tobulinti mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles. Užtikrinant švietimo prieinamumą ir siekiant ugdymo kokybės, nustatyti tinkamą didžiausią ir mažiausią mokinių skaičių klasėje.

ŠMM nuotr.

lprofsajungos.lt inf.
NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai