2021 m. sausio 25 d. pirmadienis - 13:44
   

PRADĖTI SVARSTYTI DARBUOTOJŲ GALIAS DIDINANTYS PROJEKTAI

«
2017 09 21
Rugsėjo 21 d. Seime po pateikimo pritarta įstatymų projektų rinkiniui, kuris turėtų padidinti profesinių sąjungų derybines galias.

Projektų iniciatorius ir juos plenariniame posėdyje pristatęs Seimo  narys Tomas Tomilinas sakė, jog tiek profesinių sąjungų derybinę galią stiprinantys įstatymai, tiek rengiamas nacionalinis susitarimas yra tęstinis procesas, kuris žadėtas įteisinant naująjį Darbo kodeksą. 

Pakeitimai susiję su Profesinių sąjungų įstatymu, Valstybine darbo inspekcija ir administracinių bylų teisenos reglamentavimu.

Profesinių sąjungų įstatymą siūloma papildyti nuostata, jog profesinių sąjungų atstovaujamųjų ir (arba) valdymo organų nariai savo pareigoms eiti turi būti nuo darbo atleidžiami ne mažiau kaip 120 (dabar – 60 val.) valandų per metus.

Taip pat minėta įstatymą siūloma papildyti nuostata, jog darbdavys, prieš priimdamas sprendimus dėl darbuotojų grupės atleidimo, privalo informuoti ir konsultuotis su įstaigoje, įmonėje veikiančia profesine sąjunga, siekdamas abi šalis tenkinančių sprendimų.

Be to, siūloma nustatyti, jog darbuotojui, išrinktam į vienasmenį darbdavio lygiu veikiančios profesinės sąjungos valdymo organą ir sudariusiam su šia profesine sąjunga darbo sutartį, išskyrus darbo sutartį dėl papildomų darbo funkcijų, jo prašymu suteikiamos nemokamos atostogos visuomeninėms pareigoms atlikti.

Valstybinės darbo inspekcijos įstatyme siūloma nustatyti, jog Lietuvos Respublikos piliečius ir užsieniečius, turinčius darbinį teisnumą ir veiksnumą profesinių sąjungų steigimo klausimais konsultuoja Valstybinė darbo inspekcija.

Siūlomi administracinių bylų teisenos reguliavimo pakeitimais siekiama paskatinti tarnybinių ir darbo ginčų nagrinėjimą neteismine tvarka bei užtikrinti, jog proceso šalis, kurios teisės buvo pažeistos dėl vengimo spręsti ginčą neteisminę tvarka, gautų dėl to patirtų nuostolių atlyginimą. Be to, siekiama įtvirtinti administracinę atsakomybę darbdaviams už sąmoningą ir nepagrįstą vengimą spręsti darbo, tarnybinius ginčus neteismine tvarka. Kadangi darbuotojų ir darbdavių bei tarnautojų ir pareigūnų ginčai yra nagrinėjami vadovaujantis skirtinga teisena, teikiamais įstatymų projektais siekiama užtikrinti visų dirbančiųjų grupių interesų apsaugą.

Antrasis įstatymų projektų svarstymas, po nagrinėjimų komitetuose, numatytas lapkričio 23 d.

lprofsajungos.lt inf.

NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai