2021 m. kovo 5 d. penktadienis - 21:50
   

NAUJASIS DK: DARBO TARYBOS IR PROFESINĖS SĄJUNGOS

«
2017 07 13
Lietuvos slaugos specialistų organizacija (LSSO) atkreipia dėmesį į tai, kad įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK) darbdavys turi inicijuoti darbo tarybų steigimą tose įstaigose, kuriose nėra profesinių sąjungų arba jų narių skaičius nevienija trečdalio darbuotojų. Šia informacija dalijamasi Facebook paskyroje „Lietuvos slaugytojų balsas“.
„Taip pat prašau atkreipti dėmesį, kad darbo tarybas darbdavys tik inicijuoja, tačiau jos yra renkamos remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose“, - žinutėje cituojama LSSO atsakingoji sekretorė Jurgita Šimkuvienė. LSSO atkreipia dėmesį į Darbo kodekso 168 str. 3 d., kurioje pasakyta, kad „per dešimt darbo dienų nuo Darbo kodekso įsigaliojimo dienos darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos raštu pateikia valdymo organų narių, kuriems taikomos šios dalies garantijos, sąrašus darbdaviui, o naujai įsteigtos – ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo įsteigimo dienos.“

168 str. 5 d. sako, kad „šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytos garantijos taikomos tokiam kiekvienos darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos valdymo organų narių skaičiui, koks būtų (yra) darbo tarybos narių skaičius, nustatytas pagal šio kodekso 170 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į vidutinį darbdavio darbuotojų skaičių.“

Tačiau 169 str. 3 d. nurodo: „jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų, darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančioms profesinėms sąjungoms, darbo tarybos funkcijas vykdo profesinių sąjungų narių išrinkta profesinė sąjunga arba jungtinė profesinių sąjungų atstovybė.“

Jeigu įstaigoje nesusidaro reikiamas profesinės sąjungos narių skaičius, - pastebi LSSO, - tai pagal 169 str. 1 d. darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų. Pagal to paties straipsnio 2 d. darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios.

Darbo kodekso 170 str. numato darbo tarybų sudėtį: „atsižvelgiant į vidutinį darbdavio darbuotojų skaičių ją sudaro ne mažiau kaip trys ir ne daugiau kaip vienuolika narių, jeigu:

1) darbuotojų yra iki šimto darbuotojų – trys darbo tarybos nariai;

2) darbuotojų yra nuo vieno šimto vieno iki trijų šimtų darbuotojų – penki darbo tarybos nariai;

3) darbuotojų yra nuo trijų šimtų vieno iki penkių šimtų darbuotojų – septyni darbo tarybos nariai;

4) darbuotojų yra nuo penkių šimtų vieno iki septynių šimtų darbuotojų – devyni darbo tarybos nariai;

5) darbuotojų yra daugiau kaip septyni šimtai vienas darbuotojas – vienuolika darbo tarybos narių.“

Atkreiptinas dėmesys į darbo tarybų narių skaičių, kadangi nesant reikiamo skaičiaus profesinės sąjungos narių ir steigiant darbo tarybas, garantijos profesinių sąjungų nariams (rinktiems) išlaikomos tik tam skaičiui, kuris atitiks darbo tarybos narių skaičių.

Taip pat atkreiptinas dėmesys į 171 str. 5 d., kuriame numatytas profesinės sąjungos narių dalyvavimas darbo tarybų veikloje: „Kandidatus į darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai. Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, išskyrus rinkimų komisijos narius. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą. Darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos turi teisę pasiūlyti ne mažiau kaip tris rinkimų teisę turinčius darbuotojus kandidatais į darbo tarybos narius, iš kurių išrinktu bus laikomas daugiausia darbuotojų balsų gavęs kandidatas. Visų kandidatų sąrašas turi būti sudarytas ne vėliau kaip likus keturiolikai dienų iki darbo tarybos rinkimų dienos. Jeigu pasiūlytų kandidatų skaičius yra lygus renkamos darbo tarybos narių skaičiui arba mažesnis už šį skaičių, rinkimų komisija nustato papildomą laiką, per kurį galima siūlyti papildomus kandidatus. Šiuo atveju kandidatus pakartotinai gali siūlyti ir tie darbuotojai, kurie jau yra pasiūlę savo kandidatus. Jeigu per papildomą laiką nepasiūloma pakankamai kandidatų į darbo tarybos narius, rinkimų komisija surašo ir viešai paskelbia protokolą, kad darbo tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais. Tokiu atveju nauji darbo tarybos rinkimai rengiami pagal šiame kodekse nustatytą tvarką ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo rinkimų komisijos sprendimo darbo tarybos rinkimus laikyti neįvykusiais priėmimo.“

LSSO įspėja, kad pagal naująjį Darbo kodeksą įstaigų profesinės sąjungos turi darbdaviui pranešti, koks skaičius darbuotojų priklauso profesinėms sąjungoms. Jeigu skaičius neviršija 1/3 visų darbuotojų, darbdavys turės inicijuoti darbo tarybų rinkimus.

Atkreipkite dėmesį, į darbo tarybų narių skaičių, kadangi nesant reikiamo skaičiaus profesinės sąjungos narių ir steigiant darbo tarybas, garantijos profesinių sąjungų nariams (rinktiems) išlaikomos tik tam skaičiui, kuris atitiks darbo tarybos narių skaičių.

Darbo tarybos yra inicijuojamos tik tuo atveju jeigu profesinės sąjungos narių skaičius nesudaro 1/3 visų dirbančiųjų.

lprofsajungos.lt inf.


NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai