2020 m. birželio 5 d. penktadienis - 6:18
   

SEIME – DARBO KODEKSO PRIĖMIMAS

«
2017 06 06
Prieš Seimo posėdį, kuriame bus priiminėjamos Darbo kodekso pataisos, dėl kurių sutarta Trišalėje taryboje, įvyko Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis. Jame svarstytos Seimo Teisės deparmento pastabos bei Seimo narių Rimanto Jono Dagio ir Tomo Tomilino pasiūlymai.

Konservatorius R.J.Dagys registravo panašius pasiūlymus, kuriems nebuvo pritarta praeitą savaitę svarstant Darbo kodeksą Seime, tačiau komitete jie taip pat nerado pritarimo. Svarstant pasiūlymą dėl garantijų išplėtimo vykstant darbo ginčui didesniam darbuotojų atstovų ratui, buvo pritarta T. Tolmilino alternatyviniam pasiūlymui. Jis numato apsaugą ir profsąjungų valdymo organų nariams, tačiau nustato ir jų skaičių: nuo 3 iki 11, priklausomai nuo įmonės dydžio.

Be to, numatyta, kad „per 10 darbo dienų nuo Darbo kodekso įsigaliojimo dienos darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos raštu pateikia valdymo organų narių, kuriems taikomos šios dalies garantijos, sąrašus darbdaviui, o naujai įsteigtos – ne vėliau kaip per 10 dienų nuo įsteigimo dienos.“

Alternatyvus siūlymas buvo pateiktas ir daug profsąjungų nepasitenkinimo sukėlusiam streikų reglamentavimo klausimui. R.J Dagio pasiūlymui numatyti draudžiamus veiksmus darbdaviui vykstant streikui pateikta alternatyva, kurioje tėra vienas draudimas – streiko metu į streikuotojų vietas priimti naujus darbuotojus. Komitete pritarimo balsų neužteko nė vienam iš šių pasiūlymų, todėl galutinis sprendimas bus priimtas Seimo plenariniame posėdyje. Jame taip pat bus balsuojama ir dėl aukščiau minėtų pasiūlymų.

Tarp jų – ir trys Teisės departamento pasiūlymai, kurių vienam – redakciniam – komitetas pritarė, kitam pritarė iš dalies, tuo tarpu pasiūlymo dėl laikinojo įdarbinimo įmonių kriterijų, kuriuos (taip sutarta Trišalėje taryboje) nustatytų Vyriausybė, o tai esą prieštarauja Konstitucinio teismo doktrinai (kriterijai turėtų būti nustatyti įstatymu), komiteto nariai nepalaikė. Nes pritarus departamento pataisai, Darbo kodekse apskritai neliktų jokių papildomų reikalavimų laikinojo įdarbinimo įmonėms. Juolab kad socialinių partnerių sutarimas įformintas taip, kad kriterijai ar tvarka minėtoms įmonėms turėtų atsirasti tik nuo 2018 m. liepos 1 d.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvada.


Seime Darbo kodekso pataisų priėmimas – nuo 12.00

lprofsajungos.lt


NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai