2020 m. liepos 9 d. ketvirtadienis - 21:56
   

PIRMASIS GEGUŽĖS DEŠIMTADIENIS PROFSĄJUNGŲ TINKLALAPIUOSE

«
2017 05 11
Gegužės menesį profesinės sąjungos dar tebegyvena rūpesčiu dėl būsimojo Darbo kodekso, - ši opi tema pagrindiniu motyvu nuskamba kone visuose renginiuose, straipsniuose, diskusijose.
Neišsisprendė ir miškininkus jaudinanti urėdijų reformos problema, todėl jų profesinė sąjunga rengiasi streikui. Viltingai atsiduso ugniagesiai-gelbėtojai, įtartinai skubiai į pensiją išėjus ilgamečiam ir profesinių sąjungų kritikuotam žinybos viršininkui.
O švietimo profesinės sąjungos įtemptai derasi dėl etatinio darbo apmokėjimo, šakos kolektyvinės sutarties...

Gegužės 10 d. Seime įvyko eilinė diskusija dėl Darbo kodekso. LPS „Solidarumas“nuotr.

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS), gegužės 11 d.

Gegužės 10 d. dieną įvyko Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis ir diskusija dėl Darbo kodekso bei su juo susijusio socialinio dialogo iniciatyvos, kuriame dalyvavo ir kelių profsąjungų atstovai. Ryšium su šiuo renginiu NPPSS vadovas Vladimir Banel publikuoja savo aiškinimą, kodėl "darbuotojų interesai taip ir lieka neapginti".

Pareigūnų lyderio nuomone, „dėl to kalti visi, įskaitant profesines sąjungas, darbdavius, politikus, Seimą, Vyriausybę, Trišalę tarybą ir nesėkminga derybas“. Trūkstą kelių esminių dalykų.

„Visų pirma, turime per mažai atsakingos lyderystės. Galvoje turiu asmenis, kurie, būdami lyderiais ir atstovaudami tam tikrą interesų grupę, turi per mažai lyderiams būdingų asmeninių savybių arba jas turėdami nejaučia atsakomybės už savo veiksmus.

Antra, per mažai pagarbos ir pasitikėjimo visomis derybose dalyvaujančiomis pusėmis.

Trečia, negebame susitarti bendradarbiaujant ir randant abiems pusėms tinkamą sprendimą <...>

Galiausiai, trūksta elementarios derybų kultūros".

Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija, gegužės 10 d. Primenama, kad federacija pradėjo teisines procedūras dėl šakos streiko paskelbimo. Kita rengimosi streikui  procedūra – taikinimo komisijos sudarymas, ir šiuo tikslu Generalinėje miškų urėdijoje jau įvyko darbo ginče dalyvaujančių šalių susitikimas. Nutarta artimiausiu metu susitarti dėl taikinimo komisijos sudėties, reglamento, svarstomų problemų sąrašo.

NPPSS, gegužės 8 d. Publikuojamas Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininko Alfredo Povilansko komentaras "Sistemai reikia generalinės tvarkos".

"Po dešimtmečio baigėsi departamento direktoriaus Remigijaus Baniulio karaliavimas. Pastarasis, matyt, nujausdamas „kažką negero“ išėjo pensiją. O tada... daugelis drąsiau ir garsiau pradėjo kalbėti apie galimą korupciją, neaiškios kilmės pirkinius ir kitas galimai neteisėtas veiklas... Akivaizdu, kad tai, apie ką kalbėjome ne vienerius metus, įgauna teisinę reikšmę, - džiaugiasi profsąjungos vadovas ir pabrėžia, kad "daug metų stagnavusi priešgaisrinės apsaugos sistema turi keistis iš esmės".

Jungtinė profesinė sąjunga, gegužės 5 d. organizacijos vadovas Arvydas Dambrauskas ir kiti jos atstovai dalyvavo Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojų profesinės sąjungos komiteto posėdyje. Čia buvo nutarta inicijuoti kolektyvinį ginčą, ir centro direktorei Linai Kazokienei buvo įteiktas raštas dėl taikinamosios komisijos sudarymo kolektyviniam ginčui spręsti.Ginčijamasis dėl darbo krūvių ir atlyginimų, dėl darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, ir kt.

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga, gegužės 5 d. Profesinės sąjungos atstovai kartu su kolegomis iš Belgijos giminingos profesinės sąjungos dalyvavo bendrame seminare apie „Pasikeitimų darbo įstatymuose įtaką kolektyvinėms deryboms Lietuvoje ir Belgijoje“.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, gegužės 4 d. Pranešama, kad tą dieną "švietimo profesinių sąjungų iniciatyva" buvo atnaujintos derybos dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties.

Derybos buvo nutrūkusios keičiantis valdančiai daugumai ir suformavus naują Vyriausybę.

LPS „Solidarumas“, gegužės 4 d. Pranešama, kad įvyko šios profesinės sąjungos ir visuomeninio intelektualų sambūrio - Nacionalinio komiteto „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ atstovų susitikimas.

Profesinė sąjunga „Sandrauga“, gegužės 3 d. Kritikuojama premjero Skvernelio pozicija naujojo Darbo kodekso atžvilgiu. "Nors Prezidentė teigia, kad jame (kodekse – red.) darbuotojų teisės ginamos per silpnai, S. Skvernelis laikosi savo ... Nekyla tik klausimo dėl verslo intereso, – valdančiųjų narys T.Tomilinas kodeksą netgi įvardijo kaip surašytą verslo pageidavimu, mat bus lengviau atleidinėti darbuotojus... Kokiems interesams atstovauja naujasis Darbo kodeksas, matyt, geriausiai žino S.Skvernelis", - sarkastiškai pastebi "Sandrauga"

NPPSS, gegužės 3 d. Maltoje įvykusiame Europos policijos konfederacijos (EuroCOP) vykdomojo komiteto posėdyje kartu su pareigūnus vienijančių profesinių sąjungų atstovais iš daugiau kaip 20 Europos valstybių dalyvavo ir NPPSS atstovas.Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (LPPSF), gegužės 3 d. Pranešama, kad balandžio 21 d. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose buvo paminėta Lietuvos Energetikų diena ir tarp ta proga apdovanotų energetikų - net 9 LPPSF nariai iš Elektrėnų, Tauragės, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos. Publikuojamas apdovanotųjų profsąjungininkų sąrašas.

(Šventę surengė Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija ir Lietuvos energijos gamintojų asociacija).

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, gegužės 2 d. Pranešama, kad „ryškėja" pedagogų "etatinio darbo apmokėjimo modelio kontūrai". Balandžio 27 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko dešimtasis darbo grupės, modeliuojančios etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarką, posėdis. Po ilgų diskusijų pavyko suformuluoti kai kuriuos sprendimus. Mokytojo etatą sudarys trys dedamosios dalys: kontaktinės valandos, su jomis susijusios nekontaktinės bei nekontaktinės, nesusijusios su ugdomąja veikla.

Taip pat nutarta, kad mokytojo kvalifikacija bus laikoma kriterijumi nustatant kontaktinių valandų skaičių etate.

lprofsajungos.lt


NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai