2021 m. sausio 21 d. ketvirtadienis - 14:00
   

ILGAS IR AUDRINGAS PASKUTINIS DERYBŲ DĖL DK RAUNDAS (Papildyta: "Sandrauga" nuo susitarimo atsiriboja)

«
2017 03 16
Kovo 15 d. visą dieną posėdžiavusi Trišalė taryba vakare užbaigė derybas dėl Darbo kodekso. Apie 20.30 val. socialiniai partneriai pasirašė susitarimą dėl per visas derybas sutartų kodekso punktų. Deja, dėl streikų organizavimo, lokautų skelbimo paskutiniame posėdyje, dalyvaujant DK rengėjui prof. Tomui Davuliui, darbdavių ir darbuotojų atstovams nepavyko rasti kompromiso: profesinės sąjungos siekė supaprastinti streikų skelbimą, o darbdaviai pageidavo, kad streikas kuo mažiau sutrikdytų įmonių darbą.

Anksčiau nesusitarta dėl darbuotojų atstovų papildomų garantijų, terminuotų darbo sutarčių, darbo grafikų, kolektyvinės sutarties sudarymo, interesų konfliktų.

Buvo susitarta dėl atostogų reglamentavimo, teisės į nedarbo išmoką, maksimalaus darbo laiko ir darbo laiko apskaitos, darbo tarybų ir profesinių sąjungų funkcijų pasiskirstymo, dėl informavimo ir konsultavimo, taip pat dėl kriterijų, pagal kuriuos bus atrenkami nariai į Trišalę tarybą.

Toliau Darbo kodekso projektas per Vyriausybę keliaus į Seimą. Socialiniai partneriai taip pat perduos parlamentarams atskiras pozicijas tais klausimais, dėl kurių nesusitarta. Neatmetama galimybė, jog dar Vyriausybė pati bandys ieškoti kompromiso ginčytinais klausimais.

Be to, tiesiai į Vyriausybę pasiūlymus dėl atidėto Darbo kodekso teigia siunčiančios ir profesinės sąjungos, nepriimtos į Trišalę tarybą.

Atidėtas naujasis Darbo kodeksas turėtų įsigalioti nuo šių metų liepos 1 d.

PAPILDYTA: Trišalėje taryboje atstovaujama Lietuvos profesinė sąjunga "Sandrauga", jos pirmininkas Kęstutis Juknis PN informavo, jog minėtą susitarimą pasirašyti atsisakė. Jis Trišalės tarybos narių pasirašytą susitarimą vadina "profsąjungų gėdos aktu". Anot K. Juknio, darbuotojų atstovai neturėjo sutikti su daugeliu punktų, dėl kurių neva sutarta: dėl 60 val. darbo savaitės, dėl suminės darbo laiko apskaitos, dėl tam tikrų profsąjungų funkcijų perdavimo darbo taryboms. "Mes visur pralošėm, o blogiausia, kad susilpninamos ir taip silpnos profsąjungos", - portalui lprfsajungos.lt sakė K. Juknis.


Jis taip pat pastebėjo, kad į derybų pabaigą neliko susitikimų, kai buvo derinamos visų profesinių sąjungų pozicijos.
Suderintų DK punktų suvestinė (pagal SADM inf.)

Remiantis susitarimais, darbdaviai privalės vesti visų darbuotojų, išskyrus dirbančių pagal nekintantį darbo grafiką, laiko apskaitą.

Palengvintos sąlygos gauti nedarbo išmoką. Teisę į nedarbo išmoką turėtų žmogus, kuris iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 (o ne 24, kaip nurodyta priimtame Nedarbo socialinio draudimo įstatyme) mėnesių, nedarbo socialinio draudimo išmoka mokama 9 mėnesius.

Ateityje pavyzdinę darbo sutarties formą tvirtintų ir darbo sutarties pasibaigimo, kai neįmanoma nustatyti fizinio asmens ar darbdavio atstovų buvimo vietos, tvarką tvirtintų socialinės apsaugos ir darbo ministras.

Darbo ginčų komisijų narių darbo apmokėjimo, tarpininkų apmokėjimo bei arbitrų atlygio dydį ir apmokėjimo tvarką tvirtintų Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Sutarta, kad kasmetinių atostogų dienos, sukauptos iki naujo Darbo kodekso įsigaliojimo (liepos 1 dienos) bus perskaičiuojamos darbo dienomis, įvedant koeficientus, kurie priklausys nuo sutartos kasmetinių atostogų trukmės.

Pagal naująjį susitarimą darbuotojai per savaitę negalės dirbti ilgiau nei 60 val., įskaitant papildomą darbą ir viršvalandžius. Dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą taikomas 3 mėnesių apskaitinis laikotarpis, o maksimalus darbo laikas – ne daugiau kaip 52 val. per savaitę, neįskaitant papildomo darbo ir šio apribojimo netaikant budėjimui.

Šalys taip pat sutarė, kad darbuotojai per metus galės atostogauti 20 darbo dienų, o papildomos ir pailgintos atostogos bus reguliuojamos Vyriausybės nutarimais.

Darbo taryba privaloma, jeigu dirba 20 ir daugiau darbuotojų. Viena vieta taryboje yra skiriama profesinės sąjungos nariui, kuris bus renkamas iš ne mažiau kaip 3 įmonės profesinių sąjungų kandidatais pasiūlytų įmonės darbuotojų. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančiai profesinei sąjungai, darbo taryba nesudaroma ir jos funkcijas vykdo įmonės profesinė sąjunga. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančioms profesinėms sąjungoms, darbo tarybos funkcijas vykdo įmonės profesinių sąjungų narių išrinkta profesinė sąjunga arba jungtinė profesinių sąjungų atstovybė. Posėdyje sutarta, kad informacija apie darbo užmokestį bus teikiama, jei profesijos grupėje yra daugiau nei du darbuotojai.

Nuspręsta nekeisti nuostatų, kad darbuotojai turės teisę, išdirbus daugiau nei trejus metus darbo vietoje, esant ypatingoms aplinkybėms, prašyti darbdavio leisti dirbti ne pilną darbo dieną, tačiau dėl sudėtingų sąlygų, pastarieji galėtų netenkinti šio prašymo. Jei jis bus patenkintas, darbuotojui negalės būti mokamas mažesnis nei minimalus valandinis darbo užmokestis už realiai išdirbtą darbo laiką.

Trišalės tarybos nariai bus priimami pagal tuos pačius kriterijus, kaip buvo nustatyta prieš mėnesį pasipildžius tarybai. Organizacija turėtų veikti ne mažiau kaip trejus metus, būti juridiniu asmeniu, turėti ne mažiau kaip penkis darbuotojus, jai neturėtų būti iškelta bankroto byla, ji neturėtų skolų, veiktų tarptautiniu lygmeniu, turėtų atstovų ar padalinių teritoriniu lygmeniu.

Asmenims, įsivaikinantiems vaikus, suteikiamai teisę į tėvystės ir vaiko priežiūros atostogas (Prezidentūros siūlymas, jau pateiktas Seime, kuriam pritaria ir socialiniai partneriai).

Paskutiniame posėdyje taip pat buvo svarstomi klausimai, dėl kurių praėjusiais metais priiminėjant Darbo kodeksą nesutarimų nebuvo, tačiau tiek profesinių sąjungų, tiek darbdavių atstovai turėjo savo siūlymų dėl galimų pakeitimų. Papildomai pavyko sutarti dėl šių pakeitimų: darbo arbitražo sprendimų nevykdymo maksimalaus baudos dydžio, darbo arbitražą galima bus inicijuoti abiejų pusių sutarimu, dėl darbinio teisnumo ir veiksnumo sąvokos grąžinimo, dėl kompensacijos už darbą lauko sąlygomis ir kilnojamo darbo pobūdžio grąžinimo.

lprofsajungos.lt inf.


NAUJAUSI KOMENTARAI
2017-03-20 18:40:11Kęstutis Juknis
Jei jau taip viešai užsikabinėja ponia G. Gruzdienė reikia jai atsakyt :))))
Jūs gi vaikščiojanti enciklopedija Gražina !!! Viską žinot, ėjot paskui mus, rašėte pasiūlymus už mus, dalyvavote seimo komitetų posėdžiuose už mus, protestavote su Kauniečiais 2 savaites prie Vyriausybės už mus ir žinote kas ir kur tylėjo ar kas su kuo kalbėjo. Man gėda, kad Jums patyrusiai profsąjungietei dar reikia kalbėti visiems suprantamas tiesas, kad ieškote kaltų. Mūsų visų, ne tik JŪSŲ nedovanotina kaltė, kad iki tokio absurdo nuvažiavom pasitikėdami tipo centrais ir profsąjunginiais ,,stulpais" ir tas FAKTAS kad toliau profsąjungiečiai savo parašais lengvabūdiškai suteikia progą darbdaviams, politikams terorizuoti Lietuvos dirbančiuosius
Bet taip toliau nebus. Gal bus blogiau, gal geriau, bet kad keli žmoneliai sistemingai per eilę metų ,,susitarimų" būdu vis blogintų dirbančiųjų padėtį taip nebus.... Dar nėra buvę atvejo, kad pirmadienio nepakeistų antradienis... Sėkmės Gražina, žmonės supras mus, jei pasistengsim išeit iš tos duobės, galvosim ką daryti, taikysim priemones, kad padėtis keistusi. Laiko dar yra.
2017-03-20 16:58:30Jukniui
Esi tiesiog tobulas neįvertintas profsąjungininkas. Kažkaip tik pasiūlymų ir argumentų ir paties nelabai matėsi jokiose derybose. Ypatingai Seime gražiai pratylėjai, jokių pasisakymų nei teikimų. Nematau prasmės daugiau tokiai diskusijai. Kas sugeba, palyginkit pirminį ir dabartinį DK tekstus esminiais klausimais. Profsąjunga - komandinis darbas. Gražina
2017-03-20 09:39:20Sandrauga
Išsišokėliai, į paskutinį traukinį išokę ir šiaip nesveiki :)))) ( bet kodėl po dviejų metų ???) va kokie nenaudėliai :))) ,,Sandrauga" dirba keturi teisininkai ponia Gražina jei ką... pasitikrinkite. Nereikia žmonėms išvedinėti, kalbėti, kad Jūs 25 - is metus dirbot, dirbot ir nusiritom iki tokio lygio, kad pasiūlyti normalių, visoj Europoj suprantamų darbo sąlygų. Kažkos marazmas. Apie kokį pasiruošimą posėdžiams Jūs kalbate, jei net pačios profsąjungos nesirinkdavo į bendrus pasitarimus, neturėjo bendros pozicijos vienu ar kitu klausimu, bet leido ponui Davuliui diriguot eigą... Nekalbėkim geriau apie tai, nes mūsų pozicijos visų apgailėtinos. ,,Sandrauga" pasiūlė rengtis mitingams, kitoms protesto akcijoms, gal judėkim ta linkme.
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai