2021 m. sausio 21 d. ketvirtadienis - 12:44
   

„IŠŠŪKIAI MAN PATINKA”

«
2017 02 27
 Pernai, gegužės pabaigoje, įvykusiame Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos (LRDPS) suvažiavime nauja organizacijos pirmininke buvo išrinkta Regina Dvaržeckytė, pakeitusi ilgametę šios organizacijos vadovę Almą Smilgienę.

Nors iki pirmųjų metinių dar tolokai, tačiau Reginai profsąjunginės kompetencijos netrūksta, - kaip profsąjungininkė ji faktiškai ir išaugo aktyviai darbuodamasi LRDPS.

Kad išsaugotų aktyvią organizaciją, pirmininkei kasdien tenka susidoroti su naujais iššūkiais, tarp kurių šiandien rimčiausias - Lietuvos pašto reforma, kelianti įtampą dėl besikeičiančių darbo sąlygų laiškininkams. O šiaip "iššūkiai man patinka, nes tik su jais susiduriant atsiranda priežastis veikti ir kurti ką nors nauja", - sako naujoji pirmininkė atsakinėdama į PN klausimus.

Kokius prioritetus kėlėte tapdama pirmininke? Ar realybė juos pakoregavo?
Galbūt būsiu neoriginali, tačiau pirmiausia norėjosi nepabloginti esamos situacijos, o pokyčius planuoti atsargiai ir tariantis su šakos aktyviausiais nariais. Stabili narystė rodo, kad situacija blogesne netapo – tuo džiaugiuosi. Kai dėl pokyčių, tai daug komunikavome tarpusavyje ir mūsų nariams išsakius įvairių idėjų stengiamės įgyvendinti iš pradžių nedidelius pokyčius, kurie, tikiu, vėliau mūsų narių pastangomis taps ir dideli. Tokie, pavyzdžiui, vidinės struktūros pokyčiai, kada keičiasi mažųjų pirminių organizacijų veiklos principai joms prisijungiant prie didesniųjų arba pereinant į tiesioginę šakos narystę.

Taip pat ieškome būdų komunikacijai su esamais bei potencialiais nariais pagerinti. Susikūrėme grupę socialiniame tinkle Facebook, tariamės su darbdaviais dėl galimybės mūsų naujienas skelbti jų vidiniuose informaciniuose puslapiuose ir kt.
Kokios jūsų organizacijos tendencijos: narystė auga, mažėja?
Praėjusiais metais pavyko išsaugoti stabilią šakos narystę pritraukiant naujų narių. Džiaugiamės, kad tai pavyko, nepaisant vykstančių pokyčių telekomunikacijų rinkoje (Teo LT, AB bei Omnitel susijungimas, dėl kurio daug darbuotojų išėjo iš darbo, tarp jų - ir mūsų nariųi).

Tikiu, kad ir šiemet pavyks išlaikyti stabilią narystę, nors vykstanti reforma Lietuvos pašte susijusi su dideliu skaičiumi atleidžiamų darbuotojų. O svarbiausias šių metų tikslas - kad narių skaičius pradėtų augti, kas tikrai įmanoma, nes, įsigaliojus naujai darbo santykių reguliavimo įstatyminei bazei, pagaliau galėsime pradėti įmonėse kolektyvines derybas, kurios buvo atidedamos laukiant naujojo Darbo kodekso.
Taigi iššūkių netrūksta?
Iššūkiai man patinka, nes tik su jais susiduriant atsiranda priežastis veikti ir kurti ką nors nauja, taigi be jų nepraeina nei viena diena. Šiandien didžiausiu iššūkiu įvardinčiau jau minėtą Lietuvos pašto reformą. Keičiamas pašto paslaugų teikimo būdas didelėje dalyje Lietuvos, - pašto paslaugas teiks laiškininkas atvykęs į namus pas gyventoją, kuriam nebereikės eiti iki pašto.

Pastaruoju metu tenka nuolatos konsultuojuosi su mūsų nariais, kuriems kyla daug klausimų apie jų ateitį įmonėje. Kartu jie suteikia ypač svarbios informacijos vertinant šios reformos įtaką jų darbo sąlygoms.

Mums šioje reformoje svarbiausia – besikeičiančios darbo sąlygos laiškininkams, dėl kurių nuolatos konsultuojamės su darbdavio atstovais, bet kol kas visiško aiškumo nėra, todėl laukia dar daug susitikimų ir derybų.

Labai laukiame Lietuvos pašto Valdybos sprendimų dėl šios reformos, nes dabartinė situacija darbuotojams kelia papildomos įtampos; jie ir taip atsidūrę sudėtingoje situacijoje dėl būsimų pokyčių, kurie vienokie ar kitokie, manau, tikrai bus.

Ką manote apie profsąjungų judėjimą Lietuvoje?
Tikiu, kad darbuotojai susivieniję į profesines sąjungas gali pagerinti savo gyvenimo kokybę tiek Lietuvoje, tiek mūsų šakoje, todėl ir susiejau savo darbinę veiklą su jomis tapdama Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininke.

Remiantis statistika (t.y. narystės duomenimis) profsąjungų judėjimo situacija Lietuvoje tarsi ir blogėja, tačiau, jeigu remsimės gyventojų išreiškiamu pasitikėjimu profesinėmis sąjungomis, – tuomet gerėja. Aš manau, kad vykstančios „kovos-derybos“ dėl naujo Darbo kodekso suteikė galimybę profesinėms sąjungoms būti matomoms, girdimoms ir reikšmingoms. Nors mūsų vykdomose akcijose ir trūko visuomenės palaikymo, bet, stebint nuolat vykstančios pilietines akcijas, akivaizdu, kad mes tampame aktyvesni, o tai geras ženklas ir profesinėms sąjungoms, kurios kol kas išlieka vieninteliu instrumentu darbuotojams sprendžiant darbo sąlygų klausimus.

Kaip pradedanti pirmininkė nuoširdžiai esu dėkinga tai nedidelei grupei Konfederacijos (Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos - red. pastaba) lyderių, aktyvistų, kurie gina visų Lietuvos darbuotojų teises ir interesus. Ir jeigu tokių profsąjungininkų būtų daugiau, – kokių viršūnių galėtume pasiekti tada! Vien dėl tų galimybių verta stengtis, tobulėti, siekti ir pasiekti!

NAUJAUSI KOMENTARAI
2017-02-28 10:56:44NIJOLĖ (kau.kaunas.26@post.lt)
Didelės sėkmės naujajai pirmininkei
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai