2021 m. sausio 25 d. pirmadienis - 13:12
   

TRIŠALĖJE TARYBOJE – BATALIJOS DĖL DK IR PAČIOS TARYBOS

«
2017 02 08
Vasario 7 d. įvyko Lietuvos trišalės tarybos posėdis. Darbotvarkėje buvo du klausimai: pirmuoju ketinta išklausyti socialinių partnerių pranešimų apie Trišalės tarybos atnaujinimą (išnagrinėjus, ar pretendentai atitinka kriterijus), antruoju – toliau svarstyti Darbo kodekso (DK) nuostatas.

Profesinių sąjungų siūlymu klausimai buvo sukeisti vietomis ir Darbo kodeksas svarstytas neatnaujinus Trišalės tarybos formato. Tik posėdžio pabaigoje išklausyta Trišalėje taryboje atstovaujamų darbdavių ir profesinių sąjungų informacija apie tai, kas nuspręsta išnagrinėjus prie tarybos norinčių prisijungti organizacijų duomenis. Netikėtai darbdavių pusėje atsirado vieta asociacijai „Investuotojų forumas“, o profesinių sąjungų pusė teigė dar norinti daugiau diskusijų su pretendentais į Trišalę tarybą.

Investuotojų forumui“ - žalia šviesa

Danas Arlauskas iš Lietuvos darbdavių konfederacijos pareiškė, jog jeigu ir nepavyktų susitarti su kitais darbdaviams atstovaujančiais Trišalės tarybos nariais, LDK yra pasirengusi vieną vietą perleisti asociacijai „Investuotojų forumas“. Visi pretendentai esą yra geri, tačiau minėta asociacija nuosekliai dalyvavusi svarstant Darbo kodeksą ir niekada neįžeidinėjusi pačios institucijos – Trišalės tarybos.

Į Trišalę tarybą pretenduojančios Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) atstovai stebėjosi tokiu sprendimu ir prašė pakomentuoti, kokių kriterijų neatitinka LVK. Į tai D. Arlauskas atsakė, jog esą ne tiek svarbu kriterijai, kiek žinojimas, su kuo sėdi prie vieno stalo ir ar jautiesi komfortiškai.

Ši žinia, atrodo, buvo netikėta kitiems darbdaviams, nes Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) atstovas Jonas Guzavičius teigė, jog jokios pozicijos šiuo klausimu jis pareikšti negalįs, nes sprendimą turinti priimti LPK valdyba.

Trys posėdžiai – apie tą patį, o sprendimo vis nėra

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) vadovas Artūras Černiauskas teigė, jog duomenis apie atitikimą kriterijams atsiuntė visos pretenduojančios organizacijos, tačiau juos pateikė ne visos taryboje jau atstovaujamos profesinės sąjungos. Anot pranešėjo, visiškai kriterijus atitinka tik dvi pretendentės, todėl profsąjungos priėmusios sprendimą pratęsti diskusijas, pasikviesti į jas visus norinčiuosius ir atrinkti tuos, kurie toliau galės dalyvauti Trišalės tarybos veikloje kaip visaverčiai nariai.

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (su kitomis profesinėmis sąjungomis pretenduojančio į Trišalę tarybą) pirmininkas Vladimir Banel paprašė gerbti žmonės ir jų laiką. Anot jo, jau trečią posėdį šis klausimas „vyniojamas į vatą“, užuot iš karto pasakius, jog nenorime jūsų priimti, nes, pvz., jums su mumis nekompfortiška, - ironizavo jis.

Premjero patarėjas Lukas Savickas tuo tarpu priminė Premjero ir Vyriausybės poziciją, jog formatas, kuriame vyksta derybos dėl Darbo kodekso, turi būti praplėstas. Tokiu atveju derybų rezultatas būtų „maksimalus“, kai įstatymo projektas, išėjęs iš Trišalės tarybos, keltų kuo mažiau diskusijų. Vis dėlto jis pažymėjo, kad kitu atveju priimant sprendimą bus įsiklausoma tiek į Trišalės tarybos, tiek į kitų organizacijų pasiūlymus ir pozicijas.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė išreiškė viltį, jog kitame posėdyje, kuris numatytas po savaitės, vasario 14 d., šalys dirbs atnaujintu formatu.

Prieš Trišalę tarybą – dvišalis formatas?

Grįžtant prie Darbo kodekso svarstymo, ir čia neišvengta netikėtumų. Šiame posėdyje svarstytos nuostatos, susijusios su darbuotojų informavimu ir konsultavimu bei atstovavimu. LPSK pirmininkas A. Černiauskas pareiškė, jog profsąjungos su darbdaviais prieš pat posėdį susitarusios, jog darbdaviai neturėtų privalomai informuoti ir konsultuotis su darbuotojų atstovais, o informaciją teiktų tik pareikalavus profesinėms sąjungoms.

Vyriausybės atstovai, nusistebėję, jog apie darbdavių ir profsąjungų susitarimą nieko nežinantys, gynė poziciją, kad visi darbuotojai būtų informuojami ir konsultuojami privalomai per darbo tarybas ar profesines sąjungas.

Kadangi socialinių partnerių nuomonės išsiskyrė, kada steigiama darbo taryba ir kada profesinės sąjungos gali perimti darbo tarybų funkcijas, nuspręsta klausimą atidėti vėlesniam posėdžiui. Beje, neradus sutarimo atidedama vis daugiau klausimų, o Trišalės tarybos pirmininkė Kristina Krupavičienė (Lietuvos profesinė sąjunga "Solidarumas") suabejojo, ar pozicijos bus baigtos derinti iki kovo 10 d., kaip kad pageidavo Premjeras.


Taip pat svarstyta Trišalės tarybos sudarymo tvarka po naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo ir kriterijai, kurių pagrindu joje būtų atstovaujama socialiniams partneriams ir Vyriausybei. Profsąjungų ir darbdavių organizacijų atstovai išreiškė norą, jog šie kriterijai neturėtų būti nustatomi Darbo kodeksu, o veikiau tarpusavio susitarimu. Kaip vėliau prasitarė D. Arlauskas, kaip tik šis sprendimas ir inspiravo jį, nepaisant kriterijų, vietą Trišalėje taryboje pasiūlyti „Investuotojų forumui“.

Socmin.lt nuotr.

lprofsajungos.lt inf.

NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai