2021 m. sausio 20 d. trečiadienis - 21:43
   

REFORMOS RENGĖJAI, ATSIPEIKĖKITE!

«
2017 02 01
Aplinkos ministerijos planuojama valstybinių miškų ūkio valdymo reforma kelia didelį susirūpinimą miškininkams. Ketinama 42 urėdijas kartu su Generaline miškų urėdija (GMU) ir Valstybiniu miškotvarkos institutu sujungti į vieną centralizuotą įmonę. „Pasirinktas ne lenkiškasis vienos įmonės variantas su stipriais filialais, kuris mūsų, miškininkų, bendruomenei būtų ne toks skausmingas, bet latviškasis, kur svarbiausias centralizuotos įmonės veiklos prioritetas – stambaus verslo įmonėms palanki medienos ruoša ir prekyba. Po šios reformos tikroji miškininkystė Latvijoje buvo tiek apleista, kad latviai neteko tarptautinio valstybinių miškų sertifikato“, - teigiama Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (LMPF) valdybos atvirame laiške.

Tuo tarpu GMU informuoja, jog 2016 m. visos urėdijos uždirbo 7,3 mln. eurų grynojo pelno, t. y. 1,1 mln. daugiau nei 2015 m.

Ir tai esą padaryta nepaisant mažėjusių apvaliosios medienos pardavimo kainų, brangusių rangos paslaugų bei nuosekliai didinamo darbuotojų darbo užmokesčio.

„Reformos rengėjai, atsipeikėkite. Nuo kada Lietuvoje gerai dirbantis žmogus jau nebereikalingas? Ar mes galime sau leisti švaistytis darbuotojais, kurie atneša į valstybės biudžetą milijonus, iš kurių mes išlaikome švietimo, sveikatos apsaugos ir kitas sistemas, palaikom regionų egzistavimą?“ - retoriškai klausiama LMPF Facebook paskyroje.

Priimti miškų įstatymo pataisas planuojama Seimo pavasario sesijoje.

Anot LMPF, ministerijos „vizijoje“ neatsispindi, kokias funkcijas vykdys naujasis darinys. „Reformos iniciatoriai ir ministras nekalba apie valstybinių miškų ekologinę, aplinkosauginę, ekonominę, rekreacinę bei kitas visuomenei svarbias vertes, tvarkant juos tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais. Kalbama tik apie iš valstybinių miškų gaunamą naudą, stambiam verslui palankias prekybos sąlygas ir prielaidas mažinti medienos kainas“, - susirūpinimą reiškia miškininkai.

42 miškų urėdijose šiuo metu dirba apie 3800 žmonių. Pridėjus GMU ir Valstybinio miškotvarkos instituto darbuotojus, reforma paliestų apie 4000 žmonių. Pagal aplinkos ministro Kęstučio Navicko teikiamą viziją centralizuotoje įmonėje 1 darbuotojas, įskaitant administraciją, aptarnautų 1000 hektarų miško. Kadangi valstybinės reikšmės miškai užima 1018 tūkst. ha šalies teritorijos, LMPF skaičiuoja, jog naujajame darinyje dirbtų ne daugiau 1018 darbuotojų.

Įvertinus tai, kad dalis jų dirbs centrinėje administracijoje Vilniuje (ar kitame didmiestyje), bus atleidžiama 3000 darbuotojų, ir tik esą apie 800 urėdijų darbuotojų turėtų galimybę išsaugoti savo darbo vietas naujajame darinyje. „Tiesa ta, kad dėl planuojamos reformos 3 iš 4 šiandien urėdijoje dirbančių žmonių neteks darbo. Optimizmui priežasčių nematome, – reforma palies didžiąją daugumą urėdijų darbuotojų“, - teigiama federacijos valdybos kreipimesi į miškininkus.

LMPF teigia dedanti pastangas, kad planuojama „drastiška“ reforma neįvyktų. Federacijos valdybos nariai susitiko su Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininku Kęstučiu Mažeika, kuriam išsakė miškininkų lūkesčius. Federacijos pirmininkė Inga Ruginienė raštu kreipėsi į aplinkos  ministrą, jog miškininkų profesinės sąjungos siūlomai reformai nepritaria. Į tai reaguodamas ministras pakvietė pirmininkę į susitikimą neva aptarti planuojamos valstybinių miškų valdymo reformos ir jos tikslų. I. Ruginienė išsakė nuomonę, kad pritaria miškų urėdijų stiprinimui persitvarkant sektoriaus viduje, pasisakė už darnią socialinę politiką ir darbo vietų išsaugojimą kaimiškuose regionuose. Deja, Aplinkos ministerijos tinklalapyje po susitikimo buvo paskelbta, jog LMPF neva ministro siūlomai reformai pritaria.

„LMPF valdyba kviečia visus papildyti savo urėdijų profesinių sąjungų gretas. Jūsų visų pagalba labai reikalinga, nes Federacija, tokių reformų metu, gindama urėdijų darbuotojus neskirsto jų į profsąjungos ar ne profsąjungos narius. Kalbame visos miškininkų bendruomenės vardu. Mes palaikome Jus – Jūs narystės didinimu ir profsąjungų stiprinimu palaikykite mus. Šiuo sunkiu laikotarpiu kviečiame visus susitelkti, būti vieningais, nepasiduoti manipuliacijoms, laikytis vieningos pozicijos“, - teigiama LMPF valdybos atvirame laiške.

miskobirza.lt nuotr.

lprofsajungos.lt inf.

 

NAUJAUSI KOMENTARAI
2017-02-01 11:50:26JS
Mano senelis ir dėdė buvo girininkai. Jau smetonmečiu Lietuvos miškininkai civilizuotai prižiūrėjo mūsų brangųjį nacionalinį turtą. Tarybiniais metais (išskyrus pirmuosius pokario metus) šis kultūringas elgesys su mišku buvo tęsiamas, - kiek žinau, miškas buvo tausojamas ir atsodinimas. O dabar ponas Kapitalas užrištomis akimis ir godžiai vaikydamasis pelnų kėsinasi į mūsų nacinalines vertybes. Beje, ir dvasinėje srityje...
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai