2021 m. sausio 25 d. pirmadienis - 12:38
   

NEPAISYDAMA SUNKUMŲ, REGIONINĖ ORGANIZACIJA GYVUOJA

«
2017 01 26
Narių plėtra pripažinta šių metų Alytaus apskrities valstybės darbuotojų profesinės sąjungos veiklos prioritetu, - tai "labiausiai jaudina". Tačiau ši regioninė profsąjunga, jos vadovė ir 5 narių komitetas nenuleidžia rankų. Palaikomas nuolatinis ryšys su 35-iomis susivienijimo organizacijomis, organizuojamos diskusijos, dalykiški (ir kartu šventiški) profsąjungų moterų susibūrimai, dalyvaujama bendruose šalies profsąjungų renginiuose, viešinama veikla žiniasklaidoje.
Sausio 23 d. Alytaus apskrities valstybės darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Danutė Bačinskienė sukvietė šios susivienijimo įgaliotinių susirinkimą, kuriame aptarė praėjusių, 2016-jų metų, darbus ir šių, 2017-jų metų planus, problemas, iššūkius. Kalbėta apie socialinius reikalus, profsąjungos organizacinius reikalus, finansinę būklę, bet labiausiai, pasak pirmininkės, narių plėtrą, kuri "labiausiai jaudina".
PRIORITETAS - PLĖTRA

Šiuo metu profesinę sąjungą sudaro 35 organizacijos, iš viso 306 nariai, o štai prieš penkerius metus deklaruotos 39 organizacijos, vienijusios 340 narių.

Kai kurios organizacijos mažos, tik po penkis narius turinčios, bet vis dėlto jos dar veikia ir gyvuoja.

Pati pirmininkė sakosi pernai apvažinėjusi visas savo organizacijas, veikiančias seniūnijose, pašto skyriuose, kitose valstybinėse įstaigose agituodama aktyvesnisu darbuotojus stoti į profesines sąjungas.

Senoji karta išeina į pensiją, o juos keičiantis jaunimas sunkiai pritraukiamas į profesinę sąjungą, pasakoja D.Bačinskienė. Narystės mažėjimas, žinoma, - visos Lietuvos profsąjungų problema, bet tai neturi mūsų guosti, pripažįsta pašnekovė. Tai didžiausias iššūkis ir svarbiausias šių metų uždavinys: reikia "betarpiškai dirbti" su kiekvienu galimu profsąjungos nariu, reikia "ieškoti naujų veiklos formų, kad išsaugotume ir esmaus narius"- taip buvo susitarta įgaliotinių susirinkime. Lyderiai turi palaikyti nuolatinį ryšį su žmonėmis, jie to nori.
VIENAS RENGINYS – TIK MOTERIMS

Per 2016 metus veikta gana sėkmingai, ir, išskyrus plėtros problemas, anot pirmininkės, "reikalai neblogi".Tęsta ir bendrų renginių, švenčių tradicija.

Bent kartą per metus į vieną būrį paprastai sukviečiamos profsąjungų moterys.

"Moterims renginys būtinas, jos to nori, mielai ateina; renginys vyksta su koncertu, paskaitomis moterims. Paprastai pakviečiame dalyvauti iš svečių ką nors, tarp jų - reguliariai kviečiame ir gydytoją".

Pernai, liepos 5 d., renginyje moterims paskaitą skaitė Alytaus rajono Visuomenės sveikatos biuro direktorė gydytoja Dalia Kitavičienė. Ji nuolat mūsų kviečiama "pakalbėti visais moterų sveikatos klausimais", nes yra parengusi visą paskaitų ciklą.

Paminėtinas lapkričio 15 d. įvykęs apskritasis stalas "Socialinis dialogas vietinių organizacijų lygmeniu". Be to, buvo perskaitytas pranešimas apie darbų saugos reikalus regione; "Sodros" atstovės aiškino ligos ir motinystės įstatymą - kas naujo numatoma 2017 metais.

Į šį renginį buvo pakviesti ne tik valstybės darbuotojų profesinės sąjungos, bet ir kitų LPSK priklausančių organizacijų ("Alitos", "Dzūkijos vandenų" ) atstovai.

Diskusijose dalyvavo ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos vadovė Regina Dapšytė.
KARTU SU ŠALIES DARBUOTOJAIS

Kaip ir visos šalies darbuotojai, jų atstovės profsąjungos, taip ir alytiškiai "labai pergyveno ir pergyvena" dėl Darbo kodekso likimo. Paaiškinti situaciją alytiškiai 2015 m. rugsėjį buvo pakvietę net tuometinę socialinės apsaugos ir darbo ministrę Algimantą Pobedinskienę. Alytiškiai gausiai ir aktyviai dalyvavo birželio 16d. Vilniuje įvykusioje akcijoje "Mes gyvensim ir dar balsuosim",kuri buvo pritaikyta prie Darbo kodekso svarstymo Seime.


Ir apskritai D.Bačinskienės aktyvas LPSK renginiuose dalyvauja visada, "kada pakviečia". Į viešus LPSK renginius, protesto akcijas paprastai bent po 10 žmonių atvyksta.
VIEŠINA SAVO ORGANIZACIJOS VEIKLĄ

D.Bačinskienė stengiasi viešinti profsąjungų veiklą - "pagal finansines mūsų galimybes, žinoma". Pirmininkė - nuolatinis svečias  "Alytaus naujienose". Štai ir praėjusių metų gruodį šiame leidinyje buvo paskelbtas išsamus - net 6 skirsnių - D. Bačinskienės straipsnis "Ko tikisi profesinės sąjungos iš naujos Vyriausybės ir Seimo ekonomikos srityje"


Profesinės sąjungos viliasi, kad nauja valdžia padės išsaugoti tautinį identitetą, pagarbą paprastam dirbančiam žmogui, ypač kaimo. Iki šiol politikai nekovojo už savo žmones, už savo tautą. Nenorėjo girdėti tautos balso. Neatsižvelgė į referendumų rezultatus, aklai vykdė ES politiką <...>

Norime, kad politikai visu veidu atsisuktų į kaimo žmogų, nemenkintų jo, nes jis mus išmaitina. Jis sukuria produktą, o mes esame tik valgytojai. Reikia sulyginti išmokas ES ūki­ninkams, nes jeigu patys pasigaminame, tai savo žmonėms reikia ir kainas sumažinti. Būtina jaunoms šeimoms padėti sukurti verslą neapkraunant jų mokesčiais, - rašo minėtame straipsnyje Alytaus valstybės darbuotojų profsąjungos lyderė.

"Alytaus naujienų" nuotr.


NAUJAUSI KOMENTARAI
2017-01-27 20:54:25Pašalinis
Redakcijai. Ko čia aiškinate, juk matote, kad komentatorius s privetom.
2017-01-27 19:47:41Makliovija
Jei redakcija deda info, tai nereiškia, kad ji turi organizacijos įstatus, narių sąrašą, nario mokesčio ir organų dydį. Jau ir taip daug davė - pirmininkės tel. nr.
2017-01-27 15:52:34Red.
Jei dedate info, tai, tikiuosi, turite ir duomenis.
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai