2021 m. sausio 20 d. trečiadienis - 20:49
   

2016 – 2017: ĮSISENĖJUSIOS PROBLEMOS IR NAUJI IŠŠŪKIAI

«
2017 01 11
Tokia antraštė formuluojasi peržvelgus šalies profsąjungų tinklalapius, ieškant atsakymų į klausimą, su kokiomis problemomis bei naujovėmis jos susiduria prie 2017-jų slenksčio.

Kaip žinome, ne visos, net ir labai stipriomis save laikančios, profsąjungos turi savo tinklalapius. Nemaža ir tokių, kurios internete tik prisistato ar perkelia aktualius straipsnius iš "didžiųjų" šalies portalų, bet savo organizacijos naujienų neskelbia.

Vis dėlto veiklesnių profesinių sąjungų tinklalapiai pakankamai aktyviai atspindi savo organizacijų gyvenimo pulsą ir patenka į globalinio tinklalapių reitingų stebėtojo Alexa.com akiratį.

Taigi pažvelkime, kokius iššūkius, vidines ir išorines problemas profsąjungos akcentuoja žvelgdamos į prasidėjusių 2017-jų perspektyvą.

*


Priminsime, kad ne viena organizacija surengė metines savo veiklos ataskaitas - tarybų, valdybų posėdžių ir kitais formatais. Štai tinklalapyje paskelbtoje Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (LMPF) valdybos ataskaitoje "Profsąjungiečių 2016 metai" konstatuojama, jog "pagrindinės darbo kryptys buvo susiję su naujojo Darbo kodekso bei viso Socialinio modelio rengimu bei priėmimu ir su numatomu miškų urėdijų veiklos optimizavimu".

Miškininkystės valdymo reforma, kuriai federacija kategoriškai priešinosi (2015 m. gegužę surengusi masišką protesto akciją), atrodo, laikinai pristabdytas. Profsąjunga tikisi, kad urėdijų veiklos optimizavimas bus vykdomas protingai, atsižvelgiant į darbo vietų išsaugojimą ir kitus socialinius faktorius, ir nusiteikia optimistiškai.


"Pirmieji susitikimai su naujai išrinkto Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininku Kęstučiu Mažeika taip pat nuteikia konstruktyviam bendradarbiavimui bei supratimui. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis susitikime su profsąjungiečiais taip pat yra sakęs, kad supranta miškų urėdijų, kaip valstybės įmonių – vienų didžiausių darbdavių regionuose, reikšmę", - sakoma LMPF valdybos pranešime.

Vis dėlto čia pat tinklalapio leidėjai persikelia šviežią "Ūkininko patarėjo" straipsnį , kuriame, be kita ko, teigiama: "Kol kas niekas nesiryžta pasakyti, kuo baigsis ši jau kelerius metus besitęsianti istorija, – urėdijos bus sustambintos ar visai panaikintos. Šiuo metu rengiama nauja miškų valdymo koncepcija, kurios metmenys turėtų paaiškėti šio mėnesio pabaigoje. Kokia ji bus, neaišku, nes politikai savo planų viešai neatskleidžia, o miškininkų nuomonės dar niekas ir neklausė".

Naujieji metai atnešė didelių sukrėtimų bei nerimo valstybinės įmonės "Lietuvos geležinkeliai" darbuotojams. Čia pasikeitė vadovybė, net baiminamasi, ar įmonės neištiks "Mažeikių naftos" likimas. Apie tai informuoja Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos (LGPF) tinklalapis. Kartu pranešama, jog Naujųjų metų išvakarėse LGPF vadovas Vilius Ligeika lankėsi pas naująjį bendrovės generalinį direktorių Mantą Bartušką, pristatė jam 4500 narių vienijančią organizaciją, įmonėje nuo 1991 veikiančią kolektyvinę sutartį (KS).

"Pristatytos planuojamos naujos KS sudarymo, po naujo Darbo kodekso priėmimo 2017 m. liepos 1 d. gairės ...", o ir pats "susitikimas vyko darbinėje, bendro supratimo aplinkoje, kurio pabaigoje buvo pasiektas bendras sutarimas – dirbti socialinės partnerystės pagrindais, vardan tolimesnio AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonės ir darbuotojų gerovės didinimo".

Suformavus naująją Vyriausybę profesinės sąjungos skuba užmegzti dialogus su naujais Seimo komitetų pirmininkais, frakcijomis, naujai paskirtais ministrais. Vos spėję išgerti naujametines šampano taures, pas švietimo ir mokslo ministrę Jurgitą Petrauskienę, viena su kita lenktyniaudamos, nuskubėjo prisistatyti švietimo profesinės sąjungos (jų, berods, dabar yra 6). Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga (LŠDPS) savo žinybiniuose tinklalapiuose dalijasi įspūdžiais apie sausio 2 d. įvykusį susitikimą su ministre.

Pasak svietimoprofsajunga.lt, LŠPS vadovaujama trijų profsąjungų grupė ragino ministrę forsuoti šakinės kolektyvinės sutarties pasirašymą, bet ministrė esą juos nuvylė siūlydama kitą socialinio dialogo programą - susitelkti į vadinamąją pedagogų etatinio darbo apmokėjimo problemą.

Ilgos LŠPS pirmininko A.Jurgelevičiau ironija atmieštos apžvalgos išvada pesimistinė:

" Vienas kitas profsąjungos atstovų pasakytas aštresnis žodis aiškiai bylojo, kad nieko gero ir iš šios valdžios nebus sulaukta, o ministrės J. Petrauskienės ir jos palydos žmonių kalbose vis pasigirsdavusios susierzinimo gaidelės rodė, kad ir ateityje jie norėtų iš mokytojų girdėti tik susižavėjimo bei pritarimo jų darbams šūksnius. Taigi nihil novi sub sole (po saule - nieko nauja -lot., red. pastaba)".

Tuo tarpu Andriaus Navicko vadovaujamos LŠDPS tinklalapyje skelbiamos informacijos tonas - optimistinis. Šakinės švietimo sutarties klausimas (kuris, kaip matėme, sausio 2 d. susitikime buvo aštrokai keliamas) LŠDPS tinklalapio pranešime iš viso ignoruojamas pabrėžiant, kad "ministrės teigimu, šiuo metu pagrindinis darbas – mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelio sukūrimas, o šiame procese ji pageidaujanti ir profesinių sąjungų dalyvavimo". O "LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas pasidžiaugė, kad ministerijoje intensyviai kimbama į darbą ir išreiškė viltį, jog abi pusės dirbs konstruktyviai. Jis pageidavo, kad ministrė telktų švietimo bendruomenę ir palinkėjo visus girdėti".

Pozityviau atrodo 2016 m. pabaigoje startavęs trijų LPSK sudėtyje esančių švietimo profesinių sąjungų organizacinio susivienijimo projektas. Dabar jau pranešama, kad "sausio 5 d., ketvirtadienį, Kaune antrą kartą posėdžiavo jungtinė derybų grupė, kurianti būsimos organizacijos, veiksiančios susijungus LŠPS (Lietuvos švietimo profesinė sąjunga), LŠĮPS (Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga) ir LMPS (Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga), įstatų projektą. Pirmas darbo grupės posėdis vyko 2016 m. lapkričio 17."

Gaila, kad į šį projektą neįtraukiama dar viena stambi švietimo profesinė sąjunga - A.Navicko vadovaujama LŠDPS. Bet tai - atskiro straipsnio tema.

Kova prieš buvusio premjero Algirdo Butkevičiaus bandytą primesti liberalizuotą Darbo kodeksą (DK) dar nesibaigė, todėl DK problema ir nerimas dėl jo likimo "tebekabo" daugumos tinklalapių puslapiuose. Tarp jų aktyviausiai ir kovingiausiai skamba Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) balsai.

Pastaroji organizacija, Juozo Neverausko vadovaujama LPPSF, nebe pirmą kartą stengiasi įtraukti kitas profsąjungas bei profsąjungų žiniasklaidą į tarptautines akcijas, - šį kartą - į tarptautinį darbuotojų organizacijų pasipriešinimą prieš vadinamąją CETA.

Štai ir dabar tinklalapyje pramprof.lt skaitome tokią informaciją:

"Europos Parlamento (EP) Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (USRK) priėmė nuomonę, kuria ragina EP neratifikuoti Europos Sąjungos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo (angl. santr. CETA, liet. „Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS)“).

Ir toliau:


"Šio komiteto narė socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė balsuodama pritarė komiteto nuomonei. Susitikime su visuomeninių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovais Vilniuje Europos Parlamento narė V. Blinkevičiūtė pažymėjo, kad USRK savo nuomonėje nurodė skaudžius socialinius padarinius, kuriuos sukeltų susitarimas CETA".

Įvairaus profilio organizacijas vienijanti "Sandrauga" aktyviai reiškiasi šalies profsąjungų gyvenime, jos tinklalapis dažnai patenka į lankomiausiųjų dešimtuką. Apibendrindama praėjusius 2016-uosius "Sandrauga"pažymi:

"2016-aisias svarbiausia profesinės sąjungos galvosūkiu tapo dvi svarbios reformos. Viena jų, žinoma, nei iš dirbančiųjų, nei iš profesinių sąjungų, nei iš politikų ar žiniasklaidos akiračio beveik visus metus nesitraukęs skandalingasis Darbo kodeksas. Kita – policijos sistemą purčiusios reformos."

Apie "policijos sistemą purčiusias" reformas, jos grėsmes (galimai planuota sumažinti apie 7 tūkst. pareigūnų) kalbama ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos tinklalapyje, analitiniame pirmininkės Loretos Soščekienės straipsnyje "Policijos metai, paženklinti slėpynių žaidimu".

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) tinklalapyje pareigunai.lt publikuojamas labiau optimistinis pirmininko Vladimiro Banel interviu "Tikėtinas proveržis teisėtvarkos sistemoje". NPPSS vadovas, be kita ko, čia pastebi:

"Jau ne kartą sakėme viešai, kad policijos reforma vykdoma netinkamai. Kartu su mumis apie tai kalbėjo Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kalba ir dabartinis Premjeras Saulius Skvernelis. Deja, bet policijos vadovai nedaro jokių išvadų. Naujas vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas greitai reagavo į keliamas problemas ir žengė logišką žingsnį – kuriam laikui sustabdė cinišką reformų buldozerį policijoje.

Dabar, mano nuomone, svarbiausia, kad vidaus reikalų ministras išliktų principingas ir įvertintų visą policijoje vykstančių procesų visumą ir kylančias problemas..."

*

Baigdami opiausių profesinėms sąjungoms rūpimų problemų apžvalgą, pateikiame aktyviausiai bei masiškiausiai lankomų profsąjungų tinklalapių dešimtuką, kurį, naudodamiesi Alexa.com metodika, sudarėme sausio 11 d. (eilės Nr; tinklalapio adresas; kuriai ps priklauso; globalinis reitingas; regioninis - Lietuvos - reitingas).

1-2. pareigunai.lt *** NPPSS *** 3,352,275 *** Liet. 8,971

1-2. svietimoprofsajunga.lt *** 3,267,338 *** Liet. 9,644

3. lsdps.lt *** LŠDPS *** 4,811,355 *** Liet. 19,226

4. vpp.lt *** Vilniaus polic. ps *** 5,430,526

5. lsso.lt *** L. slaugos specialistų org. *** 7,062,841

6. lpsk.lt *** LPSK *** 7,880,457

7. lsadps.lt *** L. sveikatos aps. ps *** 8,342,758

8. sandrauga.lt *** PS "Sandrauga" *** 8,343,281

9. lps.lt *** PS "Solidarumas" *** 8,371,764

10. lgs.lt *** L. gydytojų sąj. *** 9,060,910


Parengė JS


NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai