2021 m. sausio 21 d. ketvirtadienis - 14:13
   

KVIEČIAMI TIK TIE, KURIE „SOLIDARŪS, SĄŽININGI IR TEISINGI”

«
2016 11 10
Spalio 27 d. Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS), Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) ir Lietuvos mokytojų profesinės sąjungų (LMPS) tarybos bendrame posėdyje priėmė rezoliuciją „Dėl susijungimo ir socialinės partnerystės“. Joje deklaruojama, jog per keturis mėnesius turėtų būti parengtas būsimos organizacijos įstatų projektas ir jungimosi procedūrų reglamentai. Naujos organizacijos sukūrimas bus įteisintas suvažiavime, kuris įvyktų 2017 metais.

Šios organizacijos yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) narės. Nepaisant to,  jų paskelbtoje rezoliucijoje deklaruojamas siūlymas jungtis ir kitoms švietimo profsąjungoms, kurios, rezoliucijos autorių požiūriu, „laikosi solidarumo, sąžiningumo ir teisingumo principų.” Atitinkamas rezoliucijos punktas suformuluotas šitaip:

„Švietimo sistemai atstovaujančioms profesinėms sąjungoms, kurios laikosi solidarumo, sąžiningumo ir teisingumo principų bei pritaria LŠĮPS, LŠPS ir LMPS vykdomai politikai, siekiant bendrų tikslų bei vadovaujantis  savitarpio pagarbos, šalių lygiateisiškumo, realių įsipareigojimų vykdymo principais, siūlyti prisijungti prie demokratiniais principais sukurtos organizacijos stiprinimo ir didinimo.“

Minėtą rezoliuciją priėmusiame posėdyje kitų profesinių sąjungų atstovų nebuvo. Todėl PN ir kreipėsi į visus rezoliucijos „signatarus“ klausdamos, kodėl prie trijų besijungiančiųjų neprisideda LŠDPS ir Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“? Ar jos buvo kviestos ir atsisakė, ar nekvietėte jų? Jei nekvietėte, tai  dėl kokių priežasčių?

Atsakymų ilgai laukti neteko.

LŠĮPS pirmininkas Eugenijus Jesinas:

 Jūsų minėtos trys profesinės sąjungos, besijungiančios į vieną organizaciją, šią procedūrą pradėjo prieš dvejus metus, priimdamos sprendimus dėl susijungimo savo suvažiavimuose ir dabartiniu metu tai yra tęstinis procesas. Taip pat pažymiu, kad LŠĮPS, LŠPS ir LMPS priklauso vienai konfederacijai – LPSK (Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija – red.), o ŠMPS „Solidarumas“ ir LŠDPS priklauso kitam struktūriniam junginiui –„Solidarumas“, ir apie jų sprendimus informacijos neturime. Viešame kreipimesi ir dabartinėje rezoliucijoje yra siūlymai ir kvietimas prisijungti visoms profesinėms sąjungoms, bet teigiamos reakcijos iš kitų profsąjungų nebuvo.

LŠPS pirmininkas Audriaus Jurgelevičius:

Dėl galimo susijungimo kalbėjomės (o nekvietėme kažko) trys profesinės sąjungos - Lietuvos švietimo, Lietuvos švietimo įstaigų ir Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga. Šios trys organizacijos yra LPSK narės, todėl natūralu, jog yra noras dar labiau sujungti jėgas. Šios trys organizacijos kelis pastaruosius metus glaudžiai bendradarbiauja, nes daugeliu atvejų sutampa požiūris į švietimo problematiką ir (tai yra esmė!) jos sprendimo būdus. Glaudus bendradarbiavimas pasireiškia ne tik bendrų deklaracijų skelbimu, bet ir pasiūlymų teisės aktų projektams rengimas, bendrų renginių ir protesto akcijų organizavimu. Viso to nėra bendraujant su Jūsų minimomis profesinėmis sąjungomis. Dar daugiau. LŠDPS vadovas A. Navickas, dažnai ir garsiai skelbdamas apie norą vienytis, realybėje elgiasi taip, kad būtų kuo mažiau visų profesinių sąjungų bendrybės. Šių metų pradžioje vykusio šalies pedagogų streiko metu, vienintelė LŠDPS nepasirašė susitarimo su Švietimo ir mokslo ministerija dėl streiko nutraukimo. Tiesa, apkaltinusi šį susitarimą pasirašiusias profesines sąjungas pedagogų teisių išdavyste, LŠDPS jau kitą dieną taip pat nutraukė streiką.

Derybų dėl šalies švietimo sektoriaus kolektyvinės sutarties metu, vienintelė LŠDPS oponavo ne tik ministerijos derybininkams, bet ir bendrą nuomonę turinčioms kitoms profesinėms sąjungoms. Šie ir kiti atvejai prikišamai rodo, kad kol kas konstruktyviai kalbėtis su LŠDPS dėl galimybės vienytis nėra jokios galimybės. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“ niekada nebuvo išreiškusi savo požiūrio dėl galimybės visoms švietimo profesinėms sąjungoms jungtis į vieną organizaciją, todėl natūralu, jog jie nedalyvauja šiame procese.

Tačiau jungimosi procedūrą pradėjusios profesinės sąjungos kiekvieną akimirką pasiruošusios į šią procedūrą įtraukti bet kurią profesinę organizaciją, kuri ne deklaracijomis, o realiais darbais pagrįs savo pasiruošimą veikti vienoje švietimo profesinėje sąjungoje.

LMPS pirmininkė Jūratė Voloskevičienė :

LMPS, LŠĮPS ir LŠPS priklauso tam pačiam profesinių sąjungų susivienijimui, t. y. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, o LŠDPS bei LŠMPS „Solidarumas“ priklauso kitam susivienijimui - LPS „Solidarumas. Taigi LŠDPS ir LŠMPS „Solidarumas“ kvietimas jungtis būtų traktuojamas kaip viešas konkurencinis susivienijimo LPS „Solidarumas“ griovimas.

Apie trijų LPSK priklausančių organizacijų ketinimą jungtis buvo kalbama jau seniai ir viešai. Todėl, norėdamos su mumis jungtis į vieną juridinį asmenį ir ateiti iš kito profsąjunginio susivienijimo iniciatyvą turi rodyti pačios organizacijos - LŠDPS ir LŠMPS „Solidarumas“. Tačiau tokios iniciatyvos iš jų kol kas nebuvo. Mes esame atviri visiems, norintiems eiti koja kojon ir demokratiškai, bet ne savanaudiškai bendradarbiauti. Apie tai skelbiame visose deklaracijose, apie tai skelbiame ir spalio 27 d. rezoliucijoje.

Primenu, kad š. m. vasario 27 d. jau buvo žengtas pirmas žingsnis – Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (KŠDPS) prisijungė prie LMPS. Tačiau iniciatyva atėjo iš KŠDPS narių, o LMPS nariai mielai tam pritarė.

 

PN pakalbino ir į vienos iš  į vienijimosi rezoliucijos rengimą nepakviestos švietimo darbuotojų atstovės -  Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) vadovą Andrių Navicką.

LŠDPS pirmininkas PN patvirtino, jog LŠDPS į bendrą švietimo profesinių sąjungų tarybų posėdį nebuvo kviesta, o apie pradėtas susijungimo procedūras sužinojo iš informacijos tinklalapiuose.

„Kodėl nekvietė mūsų? Na, čia klausimas jiems, o aš galiu tik paspėlioti. Galbūt, kokie nors mano  pareiškimai galėjo užgauti ar įžeisti. Bet jeigu elgsimės vaikiškai ir kiekvieną kartą užsigausime, tai LŠDPS įsižeisti turi daug daugiau priežasčių.

Kaltinimų iš kolegų sulaukėme dėl streiko 2014 m., buvo net raštų ministerijai, kad su LŠDPS ši nesiderėtų ir pan. Bet, manau, reikia perlipti per tuos apsižodžiavimus, kurie kyla dėl emocijų, pozicijų skirtumų. Pvz., ir šiais metais bendrame streike  pozicijos išsiskyrė. Žinote, kai didelė įtampa, emocijos, galbūt ne viską reikėjo pasakyti, ką pasakėm. Bet vis dėlto šiandien matom, kad mūsų pozicija nepasirašyti su Švietimo ir mokslo ministerija susitarimo dėl streiko nutraukimo, o  kolektyvinį ginčą užbaigti šakos kolektyvinės sutarties pasirašymu, kaip ir įvyksta demokratinėse šalyse, buvo teisingesnė. Galbūt kolegos nenori prisipažinti, kad LŠDPS komanda turi geresnes įžvalgas ir didesnę derybinę patirtį? Galbūt tai gali būti nenoras, baimė dalyvaujant LŠDPS (jungimosi procedūrose – red.)  prarasti savo pozicijas ar postus, nes nariai gali pasirinkti ne tuos, išsirinkti „neteisingus“ vadovus. Gal todėl jiems ir patogiau kviesti prisijungti jau prie sukurto darinio ir pasidalintų postų vėliau.

Bet kokiu atveju kolegų pozicija vienytis yra sveikintina, o mes liekam atviri pasiūlymams, esam linkę vienytis, nebijome, o ir mūsų suvažiavimo rezoliucija – pirmoji iniciatyva ir kvietimas vienytis dar 2012 m., į kurią niekas tąsyk neatsiliepė, tebegalioja“.

Į PN repliką, kad besijungiančios profesinės sąjungos neketinančios atskirai kviesti kitų profsąjungų, o laukiančios reakcijos į viešą kvietimą prisijungti prie iniciatyvos, A. Navickas atsakė:

„Na, prezidiumo posėdyje mes šią galimybę svarstėme, ir buvo vieningai pritarta pakartotinai kreiptis su siūlymu vienyti visas švietimo profesines sąjungas, veikiančias švietimo sistemoje. Mes sprendimus priimam kolegialiai ir nebijome, kad diskusijose dalyvautų kuo platesnis ratas žmonių. Ne kartą esame net iniciavę bendrus profsąjungų tarybų posėdžius, bet būtent šios profesinės sąjungos, dabar sušaukusios bendrą visų tarybų posėdį, vis atsisakydavo teigdamos, kad pirmininkai yra įgalioti priimti sprendimus, esą bus per daug žmonių ir pan.“.

Paprašytas pakomentuoti ne kartą girdėtus kai kurių kolegų kaltinimus LŠDPS pirmininkui esą jis viena deklaruoja, o kita daro, todėl su LŠDPS vienytis galimybės nesą,  A. Navickas atsakė:

„Kurio nors lyderio (tame tarpe ir mano) norai, ambicijos šiuo atveju nėra svarbiausi. Jeigu kuris nors pirmininkas nemato galimybės jungtis su LŠDPS, tai ar tikrai taip mano ir eiliniai nariai?“ 


Nuotr. 2105 m. spalio 28 d. įvyko švietimo darbuotojų kongresas. Jį surengė visos nacionalinės švietimo profesinės sąjungos.

PN inf.

NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai