2020 m. rugpjūčio 9 d. sekmadienis - 14:54
   

LJPS: DK PROBLEMOS SVARBUMAS VERTAS REFERENDUMO

«
2016 08 02
Šiaulių regione veikiančios Laisvosios jungtinės profesinės sąjungos pirmininkas Feliksas Jucius (nuotr.) išplatino šios profesinės sąjungos (toliau LJPS) pareiškimą dėl naujojo Darbo kodekso (DK), kurį birželio 21 d. priėmė Seimas ir liepos 4 d. vetavo Prezidentė. Naująjį DK profesinė sąjunga vertina "kaip palankų darbdaviams ir diskriminacinį darbuotojų atžvilgiu" ir pritaria daugelio darbuotojų ir profsąjungų vertinimui, kad tai - „vergovės kodeksas“.

LJPS primena, kad priėmimo metu Seimas iš DK projekto pašalino didesnę dalį punktų, kurie anksčiau buvo svarstyti ir suderinti Trišalėje taryboje tarp socialinių partnerių - Vyriausybės, darbdavių ir profesinių sąjungų įgaliotų atstovų.

O dėl tokio DK projekto „atsiradimo LJPS kaltina ir didžiąsias profsąjungas, kurios "suteikusios sau respublikinių profesinių sąjungų statusą, laiku nesiėmė jokių reikalingų priemonių, kad tokio kodekso nebūtų". Naujojo DK „kurpimo“ pradžioje vadinamosios respublikinės profsąjungos tylėjo, neinformavo kitų Lietuvoje veikiančių profesinių sąjungų, jų narių ir visuomenės apie galimai būsimas grėsmes, LJPS. "Toks nuolankus tylėjimas, - pasak pareiškimo autorių, - ir atvedė prie rezultato, kad šis „vergovės kodeksas“ Seimo buvo priimtas.

LJPS nuomone, "vadinamosios respublikinės profsąjungos galimai nusikalstamai vykdė darbdavių ir valstybės institucijų valią tylėti, iki šis kodeksas bus pilnai sukurptas ir priimtas <...> Šios profesinės sąjungos, pasivadinusios respublikinėmis, kartu ir prisiėmusios teises bei pareigas ginti ir atstovauti visiems respublikos darbuotojams, nesiėmė skubių priemonių kviesti visas Lietuvoje veikiančias profesines sąjungas kovoti dėl darbuotojų teisių ir pačios nesiėmė jokių efektyvių veiksmų. O paviešinus, kad toks kodeksas sukurtas, tenkinosi tik dalyvavimu Trišalėje taryboje, nesiėmė priemonių dėl derybų metu nepasiektų teigiamų rezultatų. Vadinamosios respublikinės profsąjungos iš viso nušalino nuo šio svarbaus darbo kitas profesines sąjungas, jų narius, kurių ir turėjo būti galutinis svarbiausias žodis (Konstitucijos 50 str.)".

Pareiškimo autoriai kaltina ir tas partijas, kurios suprato, kad šis naujasis DK ydingas. Be to, partijos žinojo, jog "jis nėra pakankamai išdiskutuotas tarp Seimo frakcijų ir komitetų, pagaliau - kad neatsižvelgta į visuomenės bei socialinių partnerių nuomonę".

O juk ir iki šio kodekso priėmimo, pastebi JLPS, Lietuvoje tarp turtingųjų ir skurdžiai gyvenančių žmonių vyrauja didelė socialinė atskirtis. Jauni ir vidutinio amžiaus darbingi piliečiai masiškai emigruoja iš Lietuvos į kitas užsienio valstybes, ieškodami geresnio pragyvenimo.

"Nors akivaizdžiai matėsi ir matosi šio dokumento prieštaravimai Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai, Socialinei chartijai, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijoms, Profesinių sąjungų įstatymui, bei sąžinės ir socialinio teisingumo principams, tiek sisteminės partijos, tiek prisistatančios respublikinėmis ir sau delegavusios dirbančiųjų gynybos funkcijas valstybėje, profesinės sąjungos į šį veiksmą žiūrėjo ir tebežiūri abejingai, tinkamai negina darbuotojų teisių"- teigiama pareiškime.

LJPS siūlo ir mano, kad dėl naujojo DK turėtų būti surengtas referendumas. "Laisvoji jungtinė profesinė sąjunga reikalauja, kad Seimo nariai - po to, kai Prezidentė vetavo šį „vergovės kodeksą" ir turint galvoje, kaip šis dokumentas svarbus darbuotojams - nesiimtų visos atsakomybės sau, o organizuotų referendumą šiuo klausimu, taip suteiktų galimybę visuomenei priimti visaliaudinį sprendimą, tarti visiems piliečiams lemiamą žodį." <...> Kreipiamės į visus Seimo narius: duokite teisę šį klausimą spręsti patiems Lietuvos Respublikos gyventojams. Dar kartą kreipiamės į visus darbuotojus, visus profesinių sąjungų narius: pasitikrinkite, ar tinkamai Jus atstovauja, ar tinkamai gina Jūsų interesus veikėjai, prisistatantys profesinių sąjungų lyderiais.

Imkitės priemonių jungtis į tokias profesines sąjungas, kurios realiai gins Jus, tinkamai atstovaus Jums visais lygiais.

Šalin „vergovės kodeksą“ !

PN inf.

NAUJAUSI KOMENTARAI
2016-08-08 16:22:04Kęstutis Juknis
Seniau žiemos būdavo šaltos, vasaros karštos, avarijų mažiau buvo, nes mašinų mažiau buvo ir visi su vežimais važinėdavo- va reikėtų pagal Feliksą pagalvot apie tai...
Ar Feliksas nors dieną paprotestavo prieš darbo kodeksą bent kur ? Ką jis, jo jungtinė organizacija veikė, kai prie vyriausybės protestavo ,,Solidarumo", ,,Sandrauga" ir LPSK nariai ? Dabar iššoko Pilypas iš kanapių ir šiaip va imsiu ir papasakosiu, kad reikia taip ir taip daryt :))) Nepyk Feliksai, bet Tau Arvydo sindromas persidavė, jei ne ,,kosmosinis" streikų komitetų steigimas visuose Lietuvos rajonuose kur šnipštas gavosi, tai dabar ,,šovė į galvą" nauja fiks idėja parašų referendumui rinkimas. Gražina ir kt. profsąjungos surinko ir įteikė Seimui virš 60000 parašų... ir ką. Referendumui neužteks Šiaulių kolektyvinių sodų ar kelių organizacijos narių iniciatyvos tikrai, belieka tik kalbos kalbos, kaip ir streikų komitetų steigimas. Nei vieno neįsteigėt iki šios dienos. Kaip ten bebūtų reikia darbus atlikti būtina tada, kai tam yra laikas, o ne po to postringaut kas ne taip, kaip reikėjo, ką reikėtų ir t.t. Kaip ten bebūtų džiaugiuos judėjimo ,,Gyvenimas per brangus" atkaklaus darbo rezultatais ir palaikau jų iniciatyvas. Vistik dviejų savaičių protesto akcijas, kurias aktyviai rėmė ir ,,Sandrauga" vainikavo sėkmė. Gal ji laikina ir trapi, bet vistik sėkmė.
Siūlyčiau dėti visas pastangas, kad kuo mažiau į seimą patektų daukšių, šaulienių butkevičių ir kitų, kurie buldozeriu stūmė Darbo Kodeksą ir palaikyti tuos Seimo narius, kandidatus į seimą kurie palaiko dirbančiųjų interesus, kovojo ir kovoja ne tik postringavimais, kurie apskritai dabar nereikalingi. Laiko nebėra, ruoškimės protesto akcijai rugsėjo 10 dienai Vilniuje visi kartu su savo kolektyvais ir žmonėmis.
2016-08-06 11:40:52Malonu
Šiam pasiūlymui pritaria ir Mažeikių naftos profsąjunga. Belieka pradėti rinkti parašus. Kas pradės?
2016-08-05 09:07:16siuvėja
Gerbiamasis , tai pradėkite referendumui rinkti parašus . Tikrai pritarsime . Kažką kaltinti lengva ir kviesti į dar kitą profsąjungą . Straipsnis pasiafišavimui
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai