2020 m. gegužės 27 d. trečiadienis - 17:47
   

JAU DVEJI METAI MIŠKININKAI DALYVAUJA BOA PROGRAMOJE. KAS TAI?

«
2016 07 21
BOA - Baltic Organising Academy (Baltijos organizavimo akademija) yra organizacija, siekianti suvienyti Baltijos šalių darbuotojus, taip sustiprinant juos ginančias profesines sąjungas, kurios, bendradarbiaudamos su Skandinavijos šalių profesinėmis sąjungomis, kovotų už geresnes darbuotojų sąlygas visose šalyse.

Organizacijos idėja gimė, kai Baltijos ir Šiaurės šalių profesinės sąjungos pripažino, jog bent viena silpna ir mažą narystę turinti profesinė sąjunga bet kurioje šalyje silpnina visų likusių šalių profesinių sąjungų judėjimą bei apsunkina bendradarbiavimą. Taigi tapo itin svarbu stiprinti silpniausias grandis – Baltijos šalių profesines sąjungas. Šiuo metu BOA programoje dalyvauja Skandinavijos šalių, Estijos, Latvijos ir Lietuvos (LMPF ir Lietuvos maistininkų) profesinės sąjungos iš pramonės, paslaugų, transporto ir statybos sektorių.

BOA akademija Pabaltijy įsikūrusiose profesinėse sąjungose diegia sistemą, kuri optimizuoja laiko, žmogiškuosius bei finansinius išteklius, ir tikslingai juos naudojant padeda įgyvendinti užsibrėžtus tikslus bei padidinti profesinių sąjungų veiklos skaidrumą. Patirtis, naujos strategijos, taktikos ir geriausios praktikos iš įvairių šaltinių visame pasaulyje buvo sujungtos siekiant sukurti bendrą strategiją ir planą Baltijos šalims.

Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija (LMPF) šia sistema naudojasi jau dvejus metus. Pradėjusi nuo baldų sektoriaus,  LMPF planuoja plėstis ir įtraukti miškų ūkio, medžio apdirbimo ir popieriaus sektorius. Dėl šios programos profesinėms sąjungoms yra galimybė įdarbinti organizatorius, kurie rūpinasi profesinių sąjungų narių gerove įmonėse, stiprinti organizaciją didinant narystę bei informuojant darbuotojus apie pasikeitimus darbo sferoje, kaip pavyzdžiui, - Darbo kodekso ir socialinio modelio pakitimus.

Naudodamasi programos suteiktomis galimybėmis LMPF atsakingai pildo ataskaitines formas, kurios parodo profesinės sąjungos skaidrumą, tikslingą visų išteklių panaudojimą ir atspindi nuveiktus darbus  bei laukiančius iššūkius ar nesėkmes. Metiniuose aptarimuose savo rezultatus lygina visos Baltijos šalys, taip pat aptariami patirti sunkumai, problemos ir ieškomi optimaliausi sprendimai, prireikus organizuojama partnerių pagalba.

Baltijos organizavimo akademija kasmet rengia mokymų programą, skirtą profesinių sąjungų organizatoriams, kuriuose taip pat nemokamai dalyvauja LMPF priklausančių profesinių sąjungų įmonėse atstovai. Juose mokoma, kaip vykdyti profesinės sąjungos organizacinę veiklą, kokią naudą kuria profesinės sąjungos savo nariams, kuo gali padėti nenariams, kaip paaiškinti profesinės sąjungos naudą darbdaviui, kokie yra stiprios profesinės sąjungos pranašumai ir kaip kurti palankų mikroklimatą kiekvienam, susijusiam su profesinės sąjungos veikla. Šias žinias atstovai perduoda profesinių sąjungų nariams, todėl jie gali sparčiai tobulėti ir stiprėti kaip didelė profesinė sąjunga bei kaip asmenybės.

Taigi Baltijos organizavimo akademija (BOA) suteikia LMPF didesnes galimybes bendradarbiauti su kitų šalių profesinėmis sąjungomis, gauti palaikymą sprendžiant iškilusias problemas, kartu tobulėti mokymų programose bei optimizuoti profesinės sąjungos išteklius vykdomoje veikloje. O LMPF tikslas šioje programoje yra pasitelkus visas galimybes padėti savo nariams būti išklausytiems ir suteikti jiems kuo didesnę naudą.


LMPF viliasi, jog dirbantieji miško pramonės įmonėse, remdamiesi gerais pavyzdžiais, bus aktyvūs ir nelauks kol atsidurs problemų sūkury, o ims jau dabar galvoti apie savo ir kolegų ateitį.

LMPF inf., (užs. Nr. 4)

 

 

NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai