2021 m. sausio 25 d. pirmadienis - 2:50
   

KAS ŠIANDIEN NAUJO TINKLALAPIUOSE ? (APŽVALGA)

«
2016 06 07
Birželis - vasaros pradžia, prasidėjo nauja savaitė. Aktyviausios profesinės sąjungos dar neatostogauja, dar tęsiasi kova dėl darbo kodekso. Artėja birželio 16-ji - protesto akcija. Pavartykime aktyviausius ir skaitomiausius profesinių sąjungų tinklalapius, kurie reprezentuoja  profsąjungų vertybes, rūpesčius ir veiklą.

Tinklalapių aktyvumo "matu" pasirinkome Alexa.com reitingavimą. Kaip ir prieš beveik metus (2015 m. birželio 15 d.) šiuo tegul ir sąlygiškai patikimu instrumentu nustatėme aktyviausiųjų tinklalapių dešimtuką.

Tad ką šiandien nauja (ar nenauja) praneša profsąjungų viešųjų ryšių organai-lyderiai?
Nacionaliniai centrai
Birželio 6 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) tinklalapyje pranešama, kad birželio 8 dieną, 8.15 val. LPSK rengia piketą šalia Seimo, kuriame Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) pradės iš naujo nagrinėti Darbo kodekso projektą.

"Raginame SRDK ištaisyti klaidas, kurias padarė Seimas svarstymų metu, ir panaikinti nenustatytos apimties darbo sutartis bei numatyti, kad kolektyvinė sutartis galioja profesinės sąjungos nariams, o šalims sutarus gali būti išplėsta ir visiems darbuotojams", - rašo LPSK.


Toliau vyksta LPSK inicijuota akcija „Išrink labiausiai darbuotojams „nusipelniusį“ Seimo narį“, kurios tikslas – įvertinti darbuotojų sąlygas bloginančius politikus. Tarpiniuose balsavimo rezultatuose ryškėja socialdemokratų lyderiavimas, - praneša didžiausio profesinių sąjungų susivienijimo tinklalapis, primindamas apie birželio 16 d. numatytą protesto akciją Vilniuje.

Tuo tarpu broliškame centre  Lietuvos profesinė sąjunga "Solidarumas" birželio 4 d. įvyko suvažiavimas, "pribloškiantis" solidžiu dalyvavusių svečių ir priimtų rezoliucijų skaičiumi (net 9 rezoliucijos).

Kaip praneša šio centro tinklalapis, suvažiavime sveikinimo kalbą sakė Lenkijos profesinės sąjungos "Solidarność" Prezidentas Piotr Duda, diskusijoje dalyvavo Seimo pirmininkės pavaduotojai Agirdas Sysas ir Vydas Gedvilas, Europos profesinių sajungų konfederacijos sekretorė Liina Carr, Nepriklausomybės akto signataras Audrius Rudys, Lietuvos verslo konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas, Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Gintaras Klimavičius , LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė, Lietuvos Respublikos Seimo narė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė ir Lietuvos Respublikos Seimo narys, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Zbignev Jedinskij.

Apie suvažiavimo turinį, išskyrus pokalbį apskritojo stalo formatu (vyko suvažiavimo pradžioje), pranešama tik tiek, kad buvo pristatyta "Solidarumo" pirmininkės Kristinos Krupavičienės ataskaita, kurią "suvažiavimo dalyviai patvirtino" ir kad "vyko diskusijos apie organizacijos veiklos stiprinimą".

Trečio broliškojo centro - Lietuvos darbo federacijos (LDF) tinklalapio naujausia informacija apie tai, kad gegužės 13 – 14 d. Lietuvos darbo federacija, kartu su EZA (Europos centras darbuotojų klausimams spręsti) bei Europos Komisijos parama suorganizavo tarptautinę konferenciją "Darbo aplinka iš socialinių partnerių perspektyvos - kurkime orias darbo vietas".

Antrąją konferencijos dieną įvyko "kasmetinis ataskaitinis LDF suvažiavimas". Apie renginio turinį pranešama viena pastraipa tiek, kad "dalyvavo LDF organizacijų delegatai. LDF Pirmininkas bei pavaduotojai pristatė savo veiklos ataskaitas, kurios buvo patvirtintos. Taip pat buvo kalbama apie LDF veiklą, numatomus darbus bei ateities perspektyvas".
Kiti tinklalapiai
Šiuo metu skaitomiausias (kaip minėta, remiamės Alexa.com reitingavimu) Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) tinklalapis kviečia susipažinti su Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties projektu, kurį Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) prieš keletą savaičių išsiuntė derinti Finansų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms. Septynių profesinių sąjungų ir ŠMM atstovų derybos dėl sutarties projekto baigėsi balandžio 19 d.

Taip pat pranešama, kad LŠDPS atstovai išvyksta į EI rengiamą Baltijos simpoziumą Rygoje, anonsuojama birželio 16 d. įvyksianti LŠDPS Vilkaviškio rajono susivienijimo ataskaitinė-rinkiminė konferencija.

Skaitomiausių ir aktyviausių tinklalapių dešimtukui (3 vieta) priklausančio Lietuvos švietimo profesinės sąjungos tinklalapio šviežiausia, birželio 6 d. naujiena - "Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ... apsvarstė Europos Komisijos (EK) pateiktas rekomendacijas Lietuvai dėl ekonomikos stiprinimo bei pritaria susijusioms su švietimu ir mokymu: daugiau investuoti į žmogiškąjį kapitalą ir spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemas: didinti švietimo sistemos atitiktį darbo rinkos poreikiams, gerinti mokymo kokybę ir taikyti aktyvesnę darbo rinkos politiką bei skatinti suaugusiųjų mokymąsi".

Aktuali gegužės 24 d. paskelbta informacija, kad "Švietimo profesinės sąjungos, iškovojusios sprendimą, kad iš naujojo darbo kodekso projekto būtų išimta švietimo dalis, kaip neatitinkanti švietimo įstatymo, kitų teisės aktų bei galimai bloginanti švietimiečių socialines ir ekonomines sąlygas, papildomai teikia pasiūlymus dėl formuluočių reglamentavimo, kurios paliečia švietimo darbuotojus bendrose naujo darbo kodekso nuostatose".

Kitas tinklalapių lyderis (2-ji vieta dešimtuke) - Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) birželio 6 d. publikuoja susivienijimo pareiškimą, kad "parengtas Vadovybės apsaugos įstatymo projektas ne tik neatitinka šalies politikos teisėsaugos srityje krypčių, tačiau ir prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei tarptautinės teisės normoms".

Kartu pranešama, kad "tokiomis savo abejonėmis pareigūnai raštu pasidalino su Prezidentūra, Seimo atstovais, Vyriausybės vadovu Algirdu Butkevičiumi ir vidaus reikalų ministru Tomu Žilinsku" ir kad "NPPSS atstovai prašo kuo skubiau stabdyti šio Seime dar neįregistruoto įstatymo projekto priėmimą, taip pat išsiaiškinti ir visuomenei atskleisti šio įstatymo projekto autorius."

NPSS giminingos organizacijos Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos tinklalapyje atkreipia dėmesį gegužės 31 d. datuotas "atviras laiškas". " Federacija tvirtai pareiškia, kad viešina ir ateityje viešins visas negeroves ir problemas, su kuriomis savo darbe susiduria statutiniai pareigūnai, tarnautojai ir darbuotojai. Taip pat viešinsime ir tai, kas mūsų manymu gali turėti įtakos Lietuvos žmonių saugumui".

28 autoriai po laišku parašus pdėję lyderiai įspėja valdžią, jog profesinės sąjungos stabdys "visas pertvarkas, jei šios nebus sureguliuotos taip, kad negriautų sistemos ir nevarytų į neviltį dirbančių pareigūnų".

Pareigūnai narsiai pabrėžia, jog atmeta bet kokius kaltinimus politikavimu ir neketina daryti jokių nuolaidų rinkimų kampanijai prasidėjus, "nes tuomet negalėtume dirbti".

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos (7 vieta dešimtuke) šviežiausia naujiena, kad birželio 10-11 d. Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga organizuoja konferenciją profesinių sąjungų nariams tema "Socialiai atsakingas restruktūrizavimas - profesinių sąjungų veiksmai".

Pranešėjais kviečiami Seimo vicepirmininkas Algirdas Sysas, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė. Pati profesinės sąjungos vadovė Aldona Baublytė skaitys pranešimą "Sveikatos sistemos specialistų darbo apmokėjimas ir perspektyvos. IV sveikatos sistemos restruktūrizavimo etapas."

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) tinklalapyje bene solidžiausia gegužės 25-os dienos publikacija apie Seime surengtą konferenciją-diskusiją „Aukštasis mokslas tarp krizės ir galimybių“.

Pasak pranešimo, renginyje dalyvavo "LR Seimo nariai, valstybės pareigūnai, mokslininkai ir dėstytojai. Buvo atstovaujama 16-kai aukštųjų mokyklų ir aukštojo mokslo įstaigų. Pagrindiniai pranešėjai buvo LAMPSS atstovai. "Lietuvos aukštojo mokslo spindesys ar skurdas ( prof. Žaneta Simanavičienė), "LAMPSS pozicija dėl Mokslo ir studijų įstatymo" (lektorė Vitalija Skėruvienė) - būdingos pranešimų temos.

"Konferencijos tikslas buvo informuoti LR Seimo narius, vykdomosios valdžios atstovus, akademinių bendruomenių narius apie aukštojo mokslo reformos pasekmes priėmus 2009m. Mokslo ir studijų įstatymą. Parodyti kaip tai paveikė aukštųjų mokyklų darbuotojus ir jų darbo sąlygas, pagrindinius mokslo ir studijų pertvarkos aspektus", - rašoma publikacijoje.

Aktyviausių tinklalpių dešimtukui priskirtinas federacijos "Sandrauga" tinklalapis atkreipia skaitytojų dėmesį į birželio 9 d. numatomą Prezidentės metinį pranešimą. Primenama, kad praėjusiais metais metiniame pranešime pabrėžtos tokios temos kaip krašto gynyba, užsienio politika ir, žinoma, „socialinis modelis“. Tačiau pastaroji „pamoka“ taip ir liko neišmokta.

"Praėjus metams nuo šio pranešimo jau aišku, kad priešingai nei buvo raginama, normalus socialinis dialogas taip ir neįvyko, o darbo kodekse atsidūrė tokios nuostatos kaip žmonių atleidimas be priežasties, nenustatytos apimties darbo sutartys ir t.t. ir pan. Dėl šių priežasčių birželio 16 d. rengiama masinė protesto akcija",- primena "Sandrauga".
Aktyviausių tinklalapių dešimtukas
Skaitomiausių bei aktyviausių tinklalapių dešimtuke (birželio 5 d. Alexa.com reitangavimo duomenimis) profesinių sąjungų tinklalapiai rikiuojasi šitaip:

1. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (3,566,808);

2. Lietuvos nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (5,780,744);

3. Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (6,228,510);

4. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (6,773,156);

5. Lietuvos profesinė sąjunga "Solidarumas" (6,846,552);

6. Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga (6,941,020);

7. Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga (7,094,898);

8. Lietuvos profesinių sąjungų federacija "Sandrauga" (7,886,503) ;

9. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (7, 937,759);

10. Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (10,363,537).
Priminsime, kad Alexa reitingas (Alexa Rank) yra svetainių lankomumo rodiklis. Kuo mažesnis reitingas, tuo svetainės lankomumas yra didesnis. Įprasta laikyti, kad svetainė, kurios Alexa reitingas yra mažesnis nei 100.000, turi didelį lankomumą (viršijantį kelis tūkstančius unikalių lankytojų per parą).

Alexa reitingas nėra tikslus lankomumo skaitiklis (skaičiuojami tik kai kurie lankytojai, naudojantys tam tikras naršykles), tačiau yra gana patikimas rodiklis lyginant svetainių lankomumą.

Alexa skaičiuoja tinklalapių reitingus ir sudarinėja atitinkamus sąrašus ne vien globaliniu, bet ir regioniniu mastu. Taigi egzistuoja ir Alexa-Lietuva sąrašas, kuriame, pavyzdžiui, Delfi yra 5-asis, „Verslo žinių“ svetainė – 16-ji, Seimo svetainė – 131-oji.

Į Alexa-Lietuva sąrašą vakar, birželio 5 d., "pateko" ir keturi profesinių sąjungų tinklalapiai. Tai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (reitingas 9,654), Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos (13,031), Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (16,967) ir Lietuvos aukštųjų mokyklų darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo (19,001) tinklalapiai.

lpsk.lt nuotraukoje:
Praeitoje Seimo kadencijoje tuometinis opozicijos lyderis Algirdas Butkevičius dalyvavo mitinge prieš Darbo kodekso liberalizavimą (Pirmame nuotraukos plane - buvęs Seimo narys Kazimieras Uoka).

PN inf.


NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai