2021 m. sausio 25 d. pirmadienis - 2:46
   

TARP DEVYNIŲ REZOLIUCIJŲ – RAGINIMAS VIENYTIS

«
2016 06 06
Birželio 4 d. įvykusiame Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” suvažiavime apie naująjį socialinį modelį diskutavo profesinių sąjungų, darbdavių ir valdžios atstovai, pristatyta pirmininkės Kristinos Krupavičienės bei revizinės komisijos ataskaitos.

Suvažiavime taip pat buvo priimtos devynios rezoliucijos. Vienoje iš jų – „Dėl profesinių sąjungų vienijimosi“ – kalbama apie stipraus nacionalinio profesinių sąjungų centro būtinybę.

Rezoliucijoje pabrėžiama, „ kad dėl dehumanizuotos ekonominės politikos be nepakankamo dėmesio socialiniam kapitalui mūsų šalyje profesinių sąjungų lyderiai turi atidėti į šalį visus nesutarimus, ambicijas, įsitikinimus ir principus bei susitarti dėl bendrų vertybių, tikslų ir bendros veiklos“. Dokumente taip pat užsimenama, jog „tokiai nedidelei šaliai kaip Lietuva pakaktų vieno nacionalinio profesinių sąjungų centro, kurio pajėgumai leistų puikiai išmanyti politikos ir ekonomikos procesus bei turėti aiškią ir ideologiškai tvirtą poziciją visais visuomenei svarbiais klausimais, o prireikus – panaudoti galios ir įtakos svertus“.

Rezoliucijoje „Dėl valstybės ir savivaldybių teikiamų paslaugų privatizavimo neigiamų pasekmių“  teigiama, jog Vyriausybės ir savivaldybių „siekis atverti viešąsias paslaugas konkurencijai kelia grėsmę bazinėms socialinėms apsaugoms“, ir raginama išsaugoti viešojo administravimo darbuotojų darbo vietas, didinti darbo užmokestį, o bazinių viešųjų paslaugų teikimą išsaugoti „valstybės kontrolėje“.

Rezoliucija „Dėl socialinio dialogo krizės Lietuvoje“ konstatuojama, jog „socialinis dialogas tarp socialinių partnerių yra silpnas, LR Vyriausybė neužtikrina tinkamo prisiimtų įsipareigojimų skatinti socialinį dialogą tarp partnerių vykdymo, siekia apriboti socialinių partnerių teises ir interesus [...]“. Dokumente Vyriausybė raginama „skatinti socialinių partnerių dialogą, gerbi jų savarankiškumą ir imtis visų priemonių jų dialogui palengvinti, užtikrinant šalims lygiavertę paramą“.

Rezoliucijoje „dėl naujo Darbo kodekso ir socialinio modelio“ kritikuojamos darbuotojams ir profesinėms sąjungoms nepalankios nuostatos DK projekte, o Seimo nariai raginami „balsuoti atsakingai“ ir „nepamiršti, jog jų sprendimai paveiks vienos ar kitos grupės piliečių interesus“.

Rezoliucijoje „Dėl nacionalinio susitarimo dėl atlyginimų politikos“ Vyriausybė raginama kelti minimalią mėnesio algą (MMA). MMA turėtų sudaryti 60 proc. vidutinio atlyginimo dydžio. „Solidarumas“ taip pat siūlo pasirašyti „nacionalinių partnerių susitarimą dėl atlyginimų kėlimo darbuotojams, turintiems kvalifikaciją“.

LPS „Solidarumas“ atkreipė dėmesį ir į naują iššūkį - pasaulyje prasidedančią skaitmeninę revoliuciją. Tam skirtoje rezoliucijoje teigiama, jog tik „veikdami kartu socialiniai partneriai ir Vyriausybė galės sėkmingai keisti darbo rinkos, socialinės apsaugos ir švietimo kryptis, kad darbuotojai , kurių darbo vietas paveiks skaitmeninė revoliucija, būtų apsaugoti [...]“.

Rezoliucijoje „Dėl SODROS įmokų“ teigiama, jog būtų tikslinga, kad SODROS įmokos Lietuvoje kauptųsi asmeninėje darbuotojų sąskaitoje, kaip yra daugelyje Europos šalių, darbuotojai būtų „skatinami grįžti iš privačių pensijų fondų į SODRĄ“. Taip pat pabrėžiama būtinybė „sujungti SODRĄ su valstybės biudžetu“, o visos šios priemonės esą leistų „pagerinti finansinę Lietuvos socialinės apsaugos padėtį“.

Nemažai pasiūlymų išdėstyta ir rezoliucijose „Dėl komandiruojamų darbuotojų ir lygių teisių“ bei „Dėl kolektyvinių šakinių tarifinių sutarčių“. Pastarojoje valdžios institucijoms siūloma priimti „atitinkamus įstatymus ir teisės aktus, kad kolektyvinės sutartys būtų realiai skatinamos“.  

Suvažiavime sveikinimo kalbą sakė Lenkijos profesinės sąjungos „Solidarność" prezidentas Piotr Duda, kuris taip pat dalyvavo ir apskritojo stalo diskusijoje apie naują socialinį modelį ir Darbo kodeksą. Diskusijoje savo nuomonę šiuo klausimu išsakė Seimo Pirmininkės pavaduotojai Agirdas Sysas ir Vydas Gedvilas, Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) sekretorė Liina Carr, Nepriklausomybės akto signataras Audrius Rudys, Lietuvos verslo konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas, socialinės apsaugos ir darbo viceministras Gintaras Klimavičius , LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė, Seimo  Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė ir šios frakcijos narys Zbignev Jedinskij.

PN inf.


NAUJAUSI KOMENTARAI
2016-06-10 08:04:54Pastebėjimas
Rezoliucijų skaičiumi galima matuoti profsąjungos impotencijos laipsnį: kuo silpnesnė organizacija - tuo daugiau popierių rašo.
2016-06-09 10:21:12Pastebėjimas
Žodžiais, o ne žygiais mes Tėvynę mylim.
2016-06-08 16:25:14ef
rezoliucijos populiarios nuo tarybiniu laiku, visa tarybine struktura pastatyta ant rezoliuciju, visas kelias i sviesu rytoju rezoliucijom gristas :-D
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai