2020 m. liepos 9 d. ketvirtadienis - 1:33
   

2011 10 06 - LAIKRAŠČIO „LIETUVOS PROFSĄJUGOS“ LIKIMU NUO ŠIOL DISPONUOJA LPSK VADOVAS A.ČERNIAUSKAS

»
1
2011-10-11 08:30:02eiliniam
Gerb. eilini, tamstos kritika galbūt pagrįsta apskritai, bet ji netinka šiam konkrečiam atvejui, t.y. spalio 7 d. piketui V.Kudirkos aikštėje.
Jei tamsta atidžiai skaitytumei PN ir jos publikacijas Faceboock (reikia paspausti tinklalapio dešinėje apačioje Faceboock nuorodas), tai tamsta perskaitytum objektyvų PN paskelbtą pranešimą, o ne specialiai tendencingos (kaip žinoma, Kapitalui pataikaujančios) žiniasklaidos informaciją.
Beje, V.Kudirkos aikštėje rinkosi trijų centrų atstovai (nebuvo planuota masinės akcijos, nei mitingo), kad pakalbėtų su žurnalistais, paskui specialiais atvirais autobusais išvyktų po miestą, kas ir buvo padaryta.
Faceboock'e PN paskelbė pluoštą nuotraukų ir pranešimą, jog susirinko apie 200 profsąjungų atstovų - taigi ne "kelios dešimtys". Taigi skaitykite irkomentuokite šį pranešimą:
Spalio 7 d, penktadienį, pradėjęs dulksnoti lietus liovėsi, ir Vilniaus Vinco Kudirkos aikštėje būriavosi Koordinaciniam centrui – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Lietuvos darbo federacijos ir LPS „Solidarumas“ - trijų spalvų profsąjungininkų grupės. Vyko piketas Tarptautinės oraus darbo dienos proga. Į starto renginio starto vietą prieš Vyriausybės būstinę susirinko apie 200 žmonių, tarp jų geras būrys žurnalistų. Pirmiausia jie apspito LPSK vicepirmininką A.Kvedaravičių, kuris aiškino šios šventės tradiciją ir prasmę ir kritikavo Trišalės tarybos susitarimo projektą. Dar spaudos konferencijoje, skirtoje šiam renginiui, A.Kvedaravičius pareiškė, kad lapkritį gali įvykti Graikijos tipo protesto akcija.
Pasikalbėjus su žurnalistais po miestą dviem autobusais važinėjo „Solidarumo“ propagandistų brigada.
2011-10-10 23:41:55eilinis
"Minint oraus darbo dieną prie vyriausybės į protesto akciją susirinko kelios dešimtys profesinių sąjungų atstovų" Štai tau boba ir devintinės!!! Tai kur, tie save vadinantys Nacionaliniais centrais, padėjo savo narius? Kodėl susirinko tik kelios dešimtys? O ne kelios dešimtys tūkstančių? Štai Juknis ruošia akciją, tai kiekvienai profesinei sąjungai išsiuntinėjo kvietimus iš anksto. O ko bijo tie Vyriausybės numylėti centrai? Trūksta žodžių. Net žadą užtraukia kai pagalvoji apie LPSK, Solidarumą...
2011-10-10 19:15:19Makliovija
Žinote, gyvenime viskas daug paprasčiau. Visi mirsim ir mirties akivaizdoje mums visiems bus giliai p....ui, kas ką kada apie ką sakė. Būsime atskaitingi tik savo sąžeinei. Vivat!
2011-10-09 22:52:38To JS to Kodėl
Kaip aš Jums pritariu... Žinote, buvo galimybė pasirašyti peticiją dėl pritarimo "Švyturio" streikui... Kiek mūsų pasirašė? :( Ir vis žiūrime į kitą, bet niekada nematome savęs... :( Kaip būti profsąjungiečiu ir vis dar tebetikėti ta idėja?
2011-10-09 18:51:04Adm.- į Nuoširdžiai Jūsų
Atsiduodate nuoširdžiai mums, bet nedrįstate pasirašyti po tokiu jaudinamu linkėjimu. Gal sutiksite pati pasirašyti? O gal sutiksite, kad Jums padėtume - paskelbtume Jūsų vardą?
2011-10-09 16:35:49Nuoširdžiai Jūsų...
Mieli, svaiginkitės laisve, neverkšlenkit, nelaikykit savyje nuoskaudų , stenkitės padėti savo kolegoms, savo profsąjungos nariams ir viskas bus gerai.
To nuoširdžiai Jums linkiu.
Te PN visus kviečia aktualioms, neįžeidžiačioms kitą asmenį , diskusijoms.
2011-10-09 11:03:02JS - to Kodėl
Manau, kad šis, atrodytų, pragamatiškas klausimas yra filosofinis: problema, kaip dabar sakoma, SISTEMINĖ - sisteminės ir priežastys.
Daug kas sako, kad NE TAIP pradėtas atkurti kapitalizmas (atsiprašau: demokratija). Pradėta nuo TAUTOS SKALDYMO, taigi ir nuo PROFSĄJUNGŲ SKALDYMO.
Antra: tas prakeiktas tarybinis TURTAS, kuris leido ir dar leidžia egzistuoti imituotojams ir geltoniesiems. Tiems, kurie, galėdami išnuomoti 2 ar tris kambarius, neturėdami net narių gali susimokėti nario mokestį (po 20 ct už narį - kaip Čičikovas pirkdamas "mirusias sielas"). Tokiu būdu jie perka teisę ir gali būti YPAČ RĖKSMINGAIS LPSK valdybos nariais. stabdyti KAD IR DROVIAUSIAS reformas ps viduje. Prisiminkime praėjusį LPSK suvažiavimą, kuriame apskritai nebuvo JOKIOS diskusijos. Net dėl Nac. susitarimo nebuvo, nors apie pusė valdybos narių jo rašytis nesutiko, o Jurgelevičius net buvo pakilęs išeiti iš LPSK...
Trečia, niekas neskatina net ir buv. tarybinių profsąjungininkų MODERNIZUOTIS. Užsienio ps pagalaba, projektai ir lieka kautynių žaidimais seminaro lentose - kaip per karinius mokymus smėlio dėžeje. Tuo tarpu net iki šiol yra likę nemaža tokių ps lyderių, kurie ir toliau apsieina be kompiuterių, interneto - taigi be informacijos, be ryšių su savo pirminėmis, be savišvietos, kurios mums, senajai kartai, ypač reikia.
O dar tautos pasyvumas. Mums dažnai užmetama: jūs - profsąjungos, jūs ir kovokit!
Padariau išvadą: lietuvius galima lengvai suklupdyti po kryžiumi (kaip tuos deginamus Pirčipio dzūkus). lengvai sukviesti į dešimttūkstantinę demonstraciją prieš lenkus, rusus ar gėjus, tačiau jų nepakelsi į protesto akciją.
O kai vienąsyk susirinko masinė akcija, nors įvyko tai, kas nuolat vyksta ne vienoje senosios demokratijos šalyse ( ir tai išmušė vos vieną ar du langus Seime) - visi protestantai teisiami, net ir užsienyje gaudomi, persekiojami. Nuo Paleckio visi suka nosį, jis irgi persekiojamas. Tuo tarpu "Lietuva - lietuviams" fašistukai šiltai tebetupi Juknevičienės savanorių darželyje.
Profesinės sąjungos nuo sausio 16 d. atsiribojo, teismuose "išsivyniojo", o dabar jau nuolankiai atidėlioja suplanuotas akcijas, o kai jau surengia, tai harmoningai žygiuoja vis skystenėmis kolonomis, - kai kam net smagiau žygiuoti lydimiems sustiprintų Kubiliaus policijos "ekskortų'.
Prasidėjus susidorojimu su "Švyturiu" kaip jį palaikėme? (Susidorojimas, beje, tęsiasi - Utenoje teismas laukia).
Kokioje nors Danijoje "Švyturio" atveju pakiltų visos šalies ps, pradedant SID'u.
Pas mus tik Virginija pareiškė, kad "pritarčiau ir nesankcionuotai akcijai". Kas į jos nuomonę atsiliepė?
Tuo tarpu lyderiai rengiasi į Seimą, atsiiminėja begalines atostogas, persekioja ir stengiasi likviduoti laisvesnę ps žiniasklaidą. Nuolatos - užsieniuose, tarsi į užsienio suvažiavimus negalėtų kartais važiuoti ir LPSK valdybos nariai - juk jų yra per 20...
Galima būtų dar tęsti šį komentarą - tik ar verta?
2011-10-09 10:10:12Grizkim
Grizkim prie temos. Kodel taip apsileidom :
Viskas nuosekliai vyksta :
1. Panaikinti komentarai LPSk puslapyje.
2. Išleidžiami vis likę iš profsąjungūų turto pinigai pastatų remontams. Pralošiami visi teismai.
3.Išsidalinamas bendras profsąjungų paramos fondas.
4. Užšaldoma švietimo fondo veikla.
5. Dalis LPSK Tarybos narių įdarbinama regioniniame projekte, dalis šakų pamaloninama projekto pinigais.
6. LPSK suvažiavime jokioms siūlomoms reformoms nepritariama.
7. Kontrolės komisjos veikla paralyžuota.
8. Sužlugdomas laikraštis.
9. Viena tiesa nuves tiesiai į Seimą.
KODEL ?
2011-10-08 21:06:46"Apie Romuką" autoriui
"Romas nuoširdžiai pasidžiaugė PN uždarymu".
PN (Profsąjungų naujienos) neuždarytos. Jos nėra VŠį "Profesinių sąjungų leidykla", kuriai priklausė "Lietuvos profsąjungos", nuosavybė.
Todėl A.Černiausko dispozicijon pateko tik tolesnis "Lietuvos profsąjungų" leidimas. O kadangi Černiauskas. PN žiniomis, neseniai LPSK valdyboje pareiškė, kad "Lietuvos profsąjungos" toliau eis, - vadinasi, jos eis. Kaip žinome, Černiauskas žodžiais nesimėto.
O PN (Profsąjungų naujienų) niekas neuždarė ir spyrių, kaip anonimas netaktiškai išsireiškė, į š***ą neįspyrė.
PN - tai laisvas, nors ir biednas portalas (redaktoriai ir autoriai dirba be atlyginimų ir honorarų), tačiau jis pabandys tęsti Pagiežingojo ir savo pačių projektą: būti VISŲ Lietuvos profsąjungų gyvenimą (bent jau svarbiausius įvykius) atspindinčiu tinklalapiu.
Be abejo, tokiam portalui reikia turėti lėšų - bent telefonams. internetui, kompiuteriams bei jų išlaikymui, diktofonams bei paties portalo vietai virtualioj erdvėj apsimokėti.
Apie redakcijos patalpas (jų labai reikėtų) dar nekalbame (galima dirbti ir namuose) .
Tačiau yra SVAIGINAMAS LAISVĖS JAUSMAS!
Jokios Leparskienės neturės teisės knisti smegenų, kad griauname jos šaką (nors tokia nežinia ar iš viso egzistuoja), Osipavičiūtės - užsidėjusios LPSK įgaliotinių perukus, kartoti Jurgelevičiaus šlykštukų demagogiją, kad tinklalapis neva meluoja bei "tendencingas", Petraitienės - verkšlenti, kad prieš penkerius metus komentaruose kažkas jas ne taip pavadino, Loretukai - kurpti neraštingus planus įtraukti PN į Artūro viešųjų ryšių projektą ir t.t., ir pan.
Gyvuokite, profesinės sąjungos! Mes apie jus rašysime. Apie tuos, KURIE DIRBA (kaip sakė mūsų charizmatinis lyderis), rašysime nemokamai, apie tuos, KURIE NEDIRBA (vėl cituojau mūsų pirmąjį kandidatą į LR Seimą) - jeigu reklamos užsakymų tvarka už savo opusus sumokės (Pasireklamavę gal ir dirbti pradės).
PN lankytojų vasarą (profsąjungų lyderiai ilgai atostogavo - informacijos nebuvo) ir dėl krizės buvo kiek sumažėję. Dabar akivaizdžiai kyla: per parą mus jau aplanko iki 600- 700 unikalių lankytojų.
Mūsų informacijos kasdien rasite daugiau - daugiau bus ir lankytojų,todėl jus, panorusius pas mus skelbtis, pastebės daugiau žmonių.
Nepamirškite, kad mes dar išeiname ir į Faceboock erdvę!
Atsiprašome už ne vietoje išsprūdusi reklaminį pasažą. Bet taip jau išėjo, - "užvedė" replikos "Apie Romuką" autorius.
PN admin.
2011-10-08 20:04:09Ramunė Romui T.
Labai gaila, kad net aršiausi kritikai vis dar neskiria popierinio laikraščio "Lietuvos profsąjungos" ir internetinio portalo Profsąjungų naujienos. Atsakau į tamstos rašliavą:
1. NEPAVYKUSI AFERA AR TYČIA SUŽLUGDYTAS PROJEKTAS. Visų pirma, naujienų portlalas cituoja savaitraštį "Dialogas", o ne "Lietuvos profsąjungas". "Dialogas" straipsnį "Likimo ženklas - Dalia" spausdino užsakomąja tvarka. Aš nutariau, kad vienos profsąjungo sturto istorija gali būti įdomi ir profsąjungų žmonėms. Tiesa, iš jo išėmiau visus straipsnio autoriaus - LŠDPS pirmininko - pasažus, susijusius su asmenimis. Redakcinės komisijos narė, atstovaujanti vienai iš dalininkų - LPSK - R.Osipavičiūtė pareiškė, jog šio straipsnio spausdinti nereikia, tačiau likę redakcinės komisijos nariai manė priešingai (redakcinės komisijos darbo reglamentas nurodo, kad iškilus prištaringiems atvejams, komisijos nariai balsuoja). Buvo pasakyta, jog jei yra kas mano kitaip, nei parašyta straipsnyje, gali patekti savo versiją, kuri bus taip pat publikuota, tačiau redakcija jokios kitos versijos negavo.
2. KAIP LŠDPS ATSIDŪRĖ FINANSINĖJE KRIZĖJE - šis straipsnis, tiksliau LŠDPS atsakymas į portalo klausimą apskritai niekada nebuvo spausdintas laikraštyje "Lietuvos profsąjungos".
3. Chaosui ir netvarkai LŠDPS vietos nebeliko. Šitas argumentas per žemas net ir tavo demagogijai. Jei žmogus interviu teigia, jog jo vadovaujamoje organizacijoje nėra chaoso, o tau atrodo, kad tai melas, tai, žinoma, labai svari priežastis šį interviu publikavusį laikraštį apkaltinti melavimu.
4. Publikacija apie "Dalią" ir interviu su A.Bružu dariau savo iniciatyva, nė vieną už ją nebuvo sumokėta.
Taip kad ne, Turoni, anapilin ramus nekeliausi.
Beje, kiekviename mano leistame numeryje (tik paskutiniame, kriziniame nebuvo) buvo informacijos iš tamstos organizacijos, aš taip norėjau prodyti, kad jūsų niekas neignoruoja. Pati išrinkdavau savo nuožiūra svarbiausią jūsų gyvenimo įvykį ir publikuodavau. Maniau, žengsiu žingsnį susitaikymo link, deja iš jūsų pusės nebuvo jokios reakcijos. Tiesa, kiek anksčiau vieną egz. užsisakė Šiaulių švietimo profsąjunga, o vasarą - ir Vilniaus. Iš viso - du egz. didžiausia save tituluojančiai švietimo sferos ir LPSK organizacijai.
1
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai