2020 m. liepos 9 d. ketvirtadienis - 0:35
   

NACIONALINIAI CENTRAI ATSIRIBOJO NUO PARTIJOS "PROFESINIŲ SĄJUNGŲ CENTRAS" (PAPILDYTA)

«
2008 06 09

Birželio 9 d. Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis centras, vienijantis Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją, Lietuvos darbo federaciją ir Lietuvos profesinę sąjungą „Solidarumas“, išplatino pareiškimą, kad atsiriboja nuo  politinės partijos „Profesinių sąjungų centras“ įsteigimo ir veiklos.

PRANEŠIMAS SPAUDAI

DĖL ATSIRIBOJIMO NUO POLITINĖS PARTIJOS „PROFESINIŲ SĄJUNGŲ CENTRAS“ VEIKLOS

2008 m. birželio 9 d.
Vilnius

Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis centras, vienijantis Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją, Lietuvos darbo federaciją ir Lietuvos profesinę sąjungą ,,Solidarumas“, atsiriboja nuo  politinės partijos „Profesinių sąjungų centras“ įsteigimo ir veiklos.

Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymas numato, kad profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus.

Naujai įsikūrusi politinė partija „Profesinių sąjungų centras“ nepagrįstai klaidina visuomenę, gretindama profesinių sąjungų veiklą su politinių partijų veikla.

Visuomenę klaidina partijos pavadinimas, kuriame vartojama profesinių sąjungų centro sąvoka, nors Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis centras, vienijantis Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją, Lietuvos darbo federaciją ir Lietuvos profesinę sąjungą ,,Solidarumas“, neturi jokių ryšių su šia partija, nedalyvavo jos steigime ir nežada dalyvauti jos veikloje.

Lietuvos darbo federacijos pirmininkas Vydas Puskepalis
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas Algirdas Kvederavičius
Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" pirmininkė Aldona Jašinskienė

 

Laikraštyje "Lietuvos profsąjungos" kritišką nuomonę apie profsąjungos susitapatinimą su partija dar anksčiau pareiškė LPSK valdybos narys Aleksandras Posochovas.

LP žiniomis, tokios partijos steigimui  nepritarė birželio 2 d. vykusiame LPSK valdybos posėdyje dauguma jos narių - šakinių profsąjungų vadovų.

 

Atsakymas į pareiškimą

 

Žiniasklaidos ir oficialios ir neoficialios profesinių sąjungų reakcijos į trijų nacionalinių centrų pareiškimą ilgai laukti nereikėjo.

Dar vidurdienį pranešimą apie nacionalinių centrų pareiškimą paskelbė Lietuvos radijas, transliuodamas ir trumpus LPSK vicepirmininko Algirdo Kvedaravičiaus ir partijos steigėjų lyderio Kęstučio Juknio komentarus.

 

Apie 17 val. LP redakciją pasiekė ir šis K.Juknio laiškas bei pareiškimas "dėl centrų pareiškimo":

 

Gerb. Redaktoriau,
 
Prašome išspausdinti mūsų poziciją dėl centrų pareiškimo.
 
Pirmininkas Kęstutis Juknis


Nuo vienų atsiriboju, kitus remiu.

 

Kaune, 2008 m. gegužės 24 dieną, surinkus 1260 steigėjų parašų, konferencijoje įsteigta politinė partija „Profesinių sąjungų centras“. Esame įsitikinę, kad demokratinėje valstybėje ne tik partijos, bet ir visuomeninės organizacijos, profesinės sąjungos turi teisę dalyvauti formuojant valstybinę valdžią.
 
Praktika, kai profesinės sąjungos dalyvauja vyriausybės valdyme (rinkimuose) yra nusistovėjusi Didžiojoje Britanijoje, Šveicarijoje ir kitose užsienio šalyse.

Deja, nuo 1993 metų  Seimas uždraudė šia teise naudotis profesinėms sąjungoms, todėl įvairios profesinės sąjungos, susivienijimai rinkimuose Lietuvoje gali dalyvauti tik į partijų sąrašus per malonę įrašydami savo atstovus.
 
Tokia praktika iki šiol naudojosi Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir kitos organizacijos.
 
Toks silpnas profesinių sąjungų ir dirbančiųjų atstovavimas įstatymų leidyboje, per 18 metų nepriklausomoje Lietuvoje tik padidino žmonių išnaudojimą ir susiaurino profesinių sąjungų teises. Profesinių sąjungų narius stebina paviršutiniškas (net neįsigilinus į programą), pasiskelbusių nacionalinių centrų 2008 m. birželio 9 d. pareiškimas dėl atsiribojimų nuo vienų politinių jėgų, beatodairiškai remiant kitas politines partijas ir  politinius veikėjus.

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ nariai, kaip steigėjai, su pilna atsakomybe kviečia visas profesines sąjungas, susivienijimus, centrus atsiriboti nuo tuščių, bereikšmių pareiškimų ir atskirų politinių grupuočių įtakos, o imtis kuriamojo, vienijančio darbo, tarnaujant Lietuvos dirbančiųjų interesams.

(JS)

NAUJAUSI KOMENTARAI
2012-04-11 11:08:58onute (onuteferge@gmail.com)
Mielieji,kuo tolyn nuo KĘSTUČIO JUKNIAUS ir jo kompanijos.Gal ir senasis intrigų draugelis JUOZAS MOZERIS jau prisplakė?Būkite atsragūs, bėkite kuo tolyn nuo tokių aprtijų ir jų lyderių. Buvome kartu savivldaybių tarybose ir puikiai juos pažįstame.Per galvas,per galvas,intrigomis,alkūnėmis,kombinacijomis - tik pirmyn į viršūnes,šiuo - atveju į Seimą.Dekui Dievui,kad perkando šį veikėją profesinės sąjungos lyderiai ir neleido skaldyti bei valdyti.NELEISKITE IR KOVOKITE SU ŠIUO INTRIGANTU.
2008-06-12 10:03:18analitikas
Ką reiškia nueiti profsąjungos lyderiams į politiką? Ar jums maža pavyzdžių: Sysas, Žakaitienė, Sabatauskas ir dar ten krūvą jų priskaičiuosit. Pasakykit kaip jie tuose rūmuose pradėjo ginti nebe dirbančiųjų interesus, o ciniškai ir atvirai kapitalo ir valdžios.
O čia atsiranda naujas dirbančiųjų gelbėtojas Juknis ir prisidengdamas profsąjungų vardu svaigsta bent ateinančius 4 metus tvarkyti savo reikaliukus Seime su neliečiamumo mandatu. Diskutuokit čia aukštom materijom apie profcentrų profsąjunginės valdžios uzurpaciją ir panašiai - tik žinokit, kad ant dirbančiųjų jam jau senokai nusi....
2008-06-12 00:22:49to Vytautui
pritariu, gal gi supras pagaliau. Kaip centrai dirba, jai atsiranda dar "kažinkas". Tai ką galvoti. Ką galvoti?...Gyvenimas -tikėjimas, bet jei atsiranda "kiti "- kuo gi tikėti? Gal centrais. ...ar centreliais ?
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai