2020 m. gruodžio 3 d. ketvirtadienis - 6:27
   

KONSULTUOJAMASI DĖL MIŠKŲ URĖDIJOS STRUKTŪROS

»
Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija (LMPF) informuoja, jog pradėtos konsultacijos dėl Valstybinių miškų urėdijos struktūros. Pirmasis valstybinių miškų urėdijos ir profesinių sąjungų jungtinės atstovybės susitikimas įvyko vasario mėn. 22 d. Kaune. Šiame susitikime konsultuotasi dėl regioninių padalinių skaičiaus, dėl šių padalinių centrų vietos, dėl kvalifikacinių reikalavimų padalinių vadovams. Taip pat aptarta įmonės centrinės administracijos struktūra.
2018 02 27

V. BANEL BAIGĖ DARBĄ SADM

»
Beveik du mėnesius socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio patarėjo pareigas ėjęs Vladimir Banel atsistatydino. Jo teigimu, tiek laiko pakako, kad būtų atliktas jam pavestas darbas.
V. Banel buvo atsakingas už socialinės partnerystės, socialinio dialogo vystymo, darbuotojų atstovavimo, jų derybinių galių stiprinimo klausimų įgyvendinimą.
2018 02 26

ATAKA PRIEŠ PROFSĄJUNGAS AR PRIEŠ ŽODŽIO LAISVĘ?

»
Jungtinėse Amerikos Valstijose nuo 1977 m. galioja įstatymas, pagal kurį darbuotojai, nesantys darbovietėje veikiančios profesinės sąjungos nariais, privalo prisidėti prie išlaidų, susijusių su derybomis dėl naujų kolektyvinių sutarčių.
„Tačiau prieš profsąjungas nusiteikusios jėgos ketina sunaikinti viešojo sektoriaus darbuotojų ir mokytojų profesines sąjungas“, - informuoja tarptautinė švietimo sektoriaus profesinių sąjungų organizacija „Švietimo internacionalas“ (Education internacional – EI).

2018 02 20

„JUODOJI SAVAITĖ“: TRYS ŽUVUSIEJI DARBE

»
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad prieššventinė savaitė, deja, tapo ypatingai paženklinta netektimis darbe – viena po kitos netekome trijų gyvybių.
„Akivaizdu, kad visų šių tragedijų šaknys iš esmės tos pačios, – sako Valstybinės darbo inspekcijos Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas. – Kiekvienos gyvybės saugumas buvo aplaidžiausiai patikėtas vien žmogiškajam veiksniui. Tuo tarpu darbų organizavimas, techninės priemonės tam ir yra būtinos, kad žmogiškojo veiksnio riziką sumažintų iki minimumo“.
2018 02 15

SLOVĖNIJOJE - VIEŠOJO SEKTORIAUS STREIKŲ BANGA

»
Šią savaitę Slovėnijoje vyksta viešojo sektoriaus darbuotojų protestai. Streikų bangą pirmadienį pradėjo Slovėnijos policija, reikalaudama 15 proc. pakelti darbo užmokestį. Antradienį dviem valandomis darbą sustabdys sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų sektoriaus darbuotojai, o trečiadienį streikuos mokytojai.
Sausio 24 d. vieną dieną jau streikavo 30 tūkst. Slovėnijos valstybės tarnautojų, švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos darbuotojų reikalaudami augant ekonomikai didinti ir atlyginimus (nuotr.).
2018 02 13

MIŠKŲ ŪKIO REFORMOJE – NAUJAS ETAPAS

»
Valstybinių miškų urėdija, kuri apjungė 42 urėdijas, Generalinę miškų urėdiją bei Miškotvarkos institutą, veiklą pradėjo sausio pradžioje. Valstybės įmonė kol kas turi tik laikiną vadovą, o jos valdyba šiuo metu ieško sprendimų, kiek ir kur bus regioniniai padaliniai, kur įsikurs pagrindinė būstinė.
Tuo tarpu Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija (LMPF) taip pat perorientuoja savo veiklą. Keliasdešmt savarankiškai urėdijose veikusių profsąjungų pasirašė susitarimą dėl profesinių sąjungų jungtinės atstovybės.
2018 02 09

VOKIETIJOJE PO STREIKO SUSITARTA DĖL ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES

»
Praeitą savaitę Vokietijoje profesinės sąjungos IG Metall surengti streikai, kuriuose dalyvavo per pusę milijono darbuotojų, padėjo šalims susitarti. Naktį iš pirmadienio į antradienį pasibaigusios 13 valandų trukusios derybos buvo sėkmingos: susitarta dėl didesnių atlyginimų bei lankstesnio darbo laiko.
2018 02 06

DIDŽIULIS STREIKAS VOKIETIJOJE - DARBDAVIAI NEPATENKINTI (atnaujinta)

»
Sausio 31 d., Vokietijoje startavo 24 val. įspėjamasis metalo pramonės streikas, rengiamas didžiausios Vokietijos šakinės profesinės sąjungos IG Metall (daugiau nei 2,3 mln. narių). Streikas pradėtas daugelyje įmonių dar naktinių pamainų darbuotojų, kitose bendrovėse streikai vyks iki penktadienio. Pvz., bendrovės „Volkswagen“ darbuotojai streikuos ketvirtadienį.
Šiam žingsniui ryžtasi sužlugus deryboms dėl atlyginimų kėlimo. Profsąjunga planuoja, jog streikuose dalyvaus iki 500 tūkst. darbuotojų. IG Metall priklausantiems streikavusiesiems numatytos piniginės kompensacijos, tuo tarpu darbdaviai patirs milijoninių nuostolių.
2018 01 31

GENERALINIAM KOMISARUI SIŪLO NUSILEISTI ANT ŽEMĖS

»
Generaliniam policijos komisarui Linui Pernavui optimistine gaida pristačius 2017 metų policijos veiklos rezultatus ir nusikalstamumo rodiklius, sutartinai kritiškai prabilo policijos profesinės sąjungos. Komisaro teigiamai įvertintą praeitais metais baigtą policijos reformą Lietuvos policijos profesinės sąjungos (LPPS) pirmininkė Roma Katinienė apibūdino kaip katastrofą.
Nusileisti ant žemės ir pateikti tokią realybę, kokia ji yra, o ne kokią nori matyti komisaras, ragina ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) pirmininkė Loreta Soščekienė.
2018 01 24

PAREIGŪNAI, DIRBANTYS SU GYVŪNAIS, JAUČIASI SKRIAUDŽIAMI

»
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas iš darbo užmokesčio fondo sutaupė virš 414 tūkst. eurų, tačiau priedams, skirtiems pareigūnams, dirbantiems su gyvūnais, pinigų nėra, - konstatuoja Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjunga (VMPDPS). Kinologai ir raitosios policijos pareigūnai savo keturkojais partneriais turi rūpintis ir po oficialių darbo valandų, tačiau už tai jiems papildomai neatlyginama.
VMPDPS pirmininkas Vladas Sanda atskleidžia ir daugiau įtarimų keliančių dalykų Vilniaus apskrities policijoje: vadovų daugėja, o paprastų pareigūnų mažėja, už sutaupytus atlyginimų pinigus perkami įvairūs „brangūs žaisliukai“, o garsioji „Programa 1000“, skirta policijos pareigūnų darbo užmokesčiui didinti, jau tapo keiksmažodžiu.
2018 01 19

SAUSIO 16-OJI – ISTORINĖ DIENA

»
Lygiai prieš devynerius metus prie Seimo įvyko bene daugiausiai piliečių sutraukusi profesinių sąjungų surengta protesto akcija. Apie 7 tūkst. žmonių minia greit tapo nevaldoma, o daliai profsąjungų atstovų, kaip planuota, nužygiavus link vyriausybės būstinės, tarp likusiųjų kilo riaušės. Į Seimo langus skriejo akmenys ir sniego gniūžtės, išdrįsusius pasirodyti politikus pasitiko mėtomi kiaušiniai. Šie neramumai malšinti neadekvačiomis priemonėmis – ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis.
Sužeista arti 40 žmonių, dujų skonio gavo paragauti ir tuometinis „Lietuvos profsąjungų“ laikraščio vyriausiasis redaktorius Juozas Steponas. Ketverius metus vykę teismų procesai baigėsi 27 žmonių apkaltinimu sukėlus riaušes.

2018 01 16

PAVYKO APSAUGOTI PROFESINIŲ SĄJUNGŲ VEIKLOS LAISVĘ

»
Sausio 12 d. Seime buvo svarstomos strateginių įmonių įstatymų pataisos, kurių viena kėlė nemažai nerimo darbuotojų atstovams. Planuota, jog teisėsauga turėtų tikrinti šalies strateginėse įmonėse veikiančių profesinių sąjungų vadovus. Praeitų metų gruodžio mėnesį Seimo Ekonomikos komitetas pritarė minėtai pataisai, kurią aštriai sukritikavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas.
„Galime pasidžiaugti, kad sveikas protas paėmė viršų. Svarstant strateginių įmonių įstatymų pataisas, parlamentarai atmetė Ekonomikos komiteto išvadą ir, 35 balsais „už“, po 34 – prieš ir susilaikius, nepritarė tai siūliusio konservatoriaus Lauryno Kasčiūno pataisai“, - informuoja LPSK.
2018 01 12

PARAMA PROFSĄJUNGOMS – SOCIALINEI DEPRESIJAI STABDYTI

»
Rytoj, sausio 12 d., Seimas svarstys Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir jį lydinčio Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimų projektus, kurių tikslas – didinti darbuotojų derybinę galią didinant mokestines subsidijas profesinėms sąjungoms. Nors Seimo teisės departamentas įžiūrėjo galimą Konstitucijoje įtvirtinto asmenų lygiateisiškumo principo pažeidimą, tačiau Teisės ir teisėtvarkos komitetas sausio 2 d. nusprendė, jog taip nėra.
„Mūsų siūlomų įstatymo projektų atveju, diskriminacija pateisinama tuo, kad profesinė sąjunga yra esminė Konstitucijoje įtvirtinta kolektyvinių derybų ir tuo pačiu atlyginimų didinimo priemonė“, - teigia projektų iniciatorius parlamentaras Tomas Tomilinas.
2018 01 11

KOLEKTYVINĖS DERYBOS – TIK PROFSĄJUNGŲ PREROGATYVA

»
Naujasis Darbo kodeksas (DK) galioja jau pusę metų, tačiau tiek darbuotojams, tiek įmonių vadovams vis dar kyla daug klausimų, kaip praktiškai pritaikyti vieną ar kitą DK nuostatą. Kolektyvinės derybos ir kolektyvinių sutarčių sudarymas pastaraisiais mėnesiais yra viena „karščiausių“ temų.
Siūlome Jūratės Jasiūnienės parengtą darbo teisės eksperto, advokatų profesinės bendrijos „Triniti“ nario, dr. Nerijaus Kasiliausko komentarą bei TDO leidinio „Kolektyvinių derybų gairės“ ištraukas.
2018 01 10

DAR NEEMIGRAVĘ MEDIKAI REIKALAUJA POKYČIŲ (Foto)

»
Sausio 4 d. Lietuvos medikams atstovaujančios organizacijos surengė protesto akciją „Paskutinių medikų žygis į oro uostą“. Ja norėta atkreipti visuomenės ir valdžios atstovų dėmesį į įsisenėjusias sveikatos apsaugos sektoriaus problemas, lėmusias masinę medikų emigraciją. Proteste dalyvavo virš tūkstančio žmonių.
Akciją palaikė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS), dėstytojų ir mokslininkų judėjimas "Paskutinis prioritetas".
2018 01 04

V. BANEL PATARINĖS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRUI

»
Sausio 2 d. Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkas Vladimir Banel pradeda eiti socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio patarėjo pareigas. Jis ministrui patarinės socialinės partnerystės, socialinio dialogo vystymo, darbuotojų atstovavimo, jų derybinių galių stiprinimo klausimais.
V. Banel ir toliau vadovaus NPPSS.
2018 01 02

A. ČERNIAUSKAS: NELEISIME DĖTIS TOKIOMS NESĄMONĖMS

»
Prieš savaitę Seimo Ekonomikos komitetas pritarė konservatoriaus Lauryno Kasčiūno parengtai  pataisai, kuri  leistų teisėsaugai specialiai komisijai prie Vyriausybės tikrinti šalies strateginėse įmonėse veikiančių profesinių sąjungų vadovus.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas šią pataisą vadina absurdiška, nepagrįsta, kaltina iniciatorius teisiniu neišmanymu ir rengiasi apie šį neregėtą precendentą informuoti Europos profesinių sąjungų konfederaciją.
2017 12 27

URĖDIJAS PALIEKANTYS DARBUOTOJAI PRIEVARTA VERČIAMI ATIDIRBTI

»
Likus vos kelioms savaitėms iki miškų urėdijų egzistavimo pabaigos, iškilo įspėjimo laikotarpio problema, kuri aiškinama kaip kam palanku, - informuoja Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija (LMPF). Valstybinių įmonių miškų urėdijų darbuotojams pranešimai apie darbo santykių perkėlimą miškų urėdijų sujungimo atveju išdalinti neatsižvelgiant, kad skirtingų kategorijų darbuotojams, nesutikusiems tęsti darbo santykių naujoje įmonėje, įspėjimų terminai apie atleidimą darbdavio iniciatyva yra labai skirtingi. Darbuotojai, nesutikę tęsti darbo santykių naujoje įmonėje, yra bauginami ir prievartos būdu verčiami neteisėtai dirbti naujoje įmonėje.
2017 12 22

„LIETUVOS GELEŽINKELIUOSE“ - NAUJA KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

»
Gruodžio 20 d. pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis AB „Lietuvos geležinkeliai“. Kaip informuoja bendrovė, visiems darbuotojams (rekvizitai.lt duomenimis, jų šiuo metu yra 7662) taikomoje sutartyje nustatytos darbuotojų sąlygas gerinančios nuostatos dėl darbo užmokesčio ir jo priedų, papildomo apmokėjimo už viršvalandinį darbą, patirtų išlaidų kompensavimo, atostogų tvarkos, kompetencijų ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo, saugos ir sveikatos užtikrinimo, profesinių sąjungų veiklos ir kita.
2017 12 21

MEDIKAMS ALGOS 20 PROC. KILS NUO GEGUŽĖS

»
Gruodžio 13 d. penkių Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų vadovai su sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga pasirašė susitarimą, kuriame numatyta nuo kitų metų gegužės 20 proc. didinti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio fondą. Taip pat sutarta siekti, kad 2020 metų antrojo pusmečio pradžioje gydytojų vidutinis darbo užmokestis (VDU) būtų ne mažesnis kaip 3 šalies VDU, slaugytojų – ne mažesnis kaip 1,5 VDU.
Neseniai susikūręs Lietuvos medikų sąjūdis nors oficialiai ir neminimas susitarime, tačiau jo atstovai tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvavo derybose.
2017 12 20

BALTIJOS ŠALIŲ PROFSĄJUNGOS TELKIA JĖGAS

»
Gruodžio 19 d. Rygoje įsteigta Baltijos šalių profesines sąjungas vienijanti organizacija „Baltic organising alliance“ (Baltijos organizavimo aljansas, BOA), kurios tikslas – pėsti narystę Baltijos šalyse bendradarbiaujant su skandinavų profsąjungomis.
Šios organizacijos prezidente išrinkta Lietuvos miško ir miško pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Inga Ruginienė nuotr. pirma iš kairės), viceprezidentu – Martins Dunskis iš Latvijos statybininkų federacijos.
2017 12 20

MARKSAS NESUSIJĘS SU GULAGAIS, O „KAPITALAS“ – VIS DAR PRASMINGAS

»
„Marksas = Leninas = Stalinas = Gulagas”, - tokia formulė, anot prof. Andriaus Bielskio, kritinės minties instituto DEMOS direktoriaus, deja, vis dar galioja Lietuvoje. Atidarydamas tarptautinį koliokviumą, skirtą Karlo Markso knygos „Kapitalas“ pirmojo tomo 150 metinėms, jis pabrėžė, jog  renginys, skirtas pagerbti šiai knygai, yra ypač prasmingas šiandien, kai Lietuvoje stebimos negeros tendencijos – siaurinti demokratijos ribas, nuolat gąsdinti žmones grėsmėmis iš užsienio.
Prasminga ir tai, kad susitikimas vyko Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, kurios direktorius Renaldas Gudauskas pabrėžė, jog ši erdvė nebijo jokių temų, ypač susijusių su kritine mintimi, demokratija. „Turime pažinti reiškinį, turėjusį didelės įtakos visuomenės raidai“, - sakė jis.
2017 12 14

PIRMOSIOS ŠVENTĖS PRIE NAUJOJO DK: KĄ REIKIA ŽINOTI

»
Artėjant žiemos švenčių laikotarpiui Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena tiek darbuotojams, tiek darbdaviams aktualias teises bei pareigas pagal naująjį Darbo kodeksą. Prieššventinę dieną darbo laikas trumpinamas viena valanda; už darbą švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis; jei švenčių dieną dirbami viršvalandžiai, už juos mokamas ne mažiau kaip du su puse karto didesnis atlyginimas. Apie tai ir administracinę atsakomybę darbdaviams – VDI konsultacijoje.
2017 12 08

„ACHEMA“: DARBUOTOJAI NENORI BŪTI POLITIKŲ ĮKAITAIS

»
Šiuo metu Seime svarstomą įstatymo projektą, kuris įpareigotų strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčias įmones deklaruoti didelius sandorius, kritikuoja ne tik pačios bendrovės, bet ir darbuotojų atstovai. Į strateginių įmonių sąrašą patenkančios AB „Achema“ profesinė sąjunga įspėja, kad „vienas absurdiškesnių šios valdžios sprendimų“ turės įtakos kiekvienam strateginės įmonės darbuotojui.
Achemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Birutė Daškevičienė įspėja, jog ne vieneri metai įvairiais mokesčiais ir apribojamais smaugiamos bendrovės darbuotojai jau pavargo iš darbdavio girdėti, jog nėra lėšų gerinti darbo sąlygoms ar kelti atlyginimams. O naujas siūlymas, leisiantis politikams tiesiogiai kištis į įmonės veiklą ir ją destabilizuoti, kelia dar daugiau nerimo dėl ateities.
2017 12 06

„ATRODYTŲ, PROFSĄJUNGAI LYG IR NĖRA KĄ VEIKTI“

»
"Per  pusmetį, kai galioja naujasis Darbo kodeksas, baimės ar didelių nesusipratimų dar neturėjome, - pasakoja AB "Utenos trikotažas" profesinės sąjungos pirmininkė Vilija Bierontienė. - Kadangi įmonė yra didelė ir socialiai atsakinga, tai yra  laikomasi įstatymų, vidinių darbo taisyklių, susitarimų.  Dėl įvairių priežasčių didelėje įmonėje (išėjimas į pensiją, į kitą darbą ar emigravimas dėl didesnio atlyginimo) vyksta nuolatinė darbuotojų kaita, todėl tiek darbininkų, tiek specialistų trūksta. Kokios nors drastiškos priemonės atleidžiant ar kitais atvejais, kai reikėtų įsikišti profsąjungai, per pusmetį nebuvo... Žinoma, niekada nesakyk niekada".
2017 12 01

DARBO TARYBOSE – IR VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

»
Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Darbo kodeksui, į darbo tarybas gali būti renkami ir valstybės tarnautojai. Valstybės tarnybos departamentas primena, kad iki 2017 m. gruodžio 31 d. darbdaviai turi sudaryti darbo tarybos rinkimų komisijas.
2017 11 29

SUSIJUNGĖ DVI ŠVIETIMO PROFSĄJUNGOS

»
Lapkričio 26 d. įvyko steigiamasis Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinės sąjungos suvažiavimas. Naujos organizacijos, sukurtos susijungus Lietuvos mokytojų (LMPS) ir Lietuvos švietimo įstaigų (LŠĮPS) profesinėms sąjungoms, vadovu išrinktas pastarosios pirmininkas Eugenijus Jesinas (antras iš kairės).
LMPS pirmininkė Jūratė Voloskevičienė (antra iš dešinės) į vadovo postą nekandidatavo, o LMPS darbuotoja Eglė Žukauskaitė (pirma iš kairės), rinkimuose nusileidusi Euginijui Jesinui, tapo pirmininko pavaduotoja. Kitu pavaduotoju išrinktas Ramūnas Znutas (pirmas iš dešinės).
2017 11 25

NESĄŽININGA IR NEPADORU NEKELTI ATLYGINIMŲ!

»
Lapkričio 20 d. keturios Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai priklausančios profesinės sąjungos kreipėsi į Seimo narius išreikšdamos viltį, kad šie balsuos už Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pasiūlymą bazinės mėnesio algos (BMA) dydį nuo 2018 m. sausio 1 d.  pakelti iki 137 eurų.
Tuo tarpu vyriausybė 2018 m. siūlo nustatyti 132 eurų BMA. „Manome, kad po krizės praėjus beveik 9 metams, teikti tokį pasiūlymą yra nesąžininga ir nepadoru viešojo sektoriaus darbuotojų atžvilgiu“, - teigiama profsąjungų rašte.
2017 11 23

PEDAGOGAI JUNGIASI PRIE MEDIKŲ

»
Lapkričio 18 d. įvykusio Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) suvažiavimo delegatai nesuteikė organizacijos pirmininkui Andriui Navickui įgaliojimų pasirašyti Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį. „Švietimo bendruomenė galutinai įsitikino, kad valdžia kelis dešimtmečius vedžiojo ją už nosies“, - LŠDPS pranešime spaudai cituojamas A. Navickas.
2017 11 20

NAUJOJO SĄJŪDŽIO TIKSLAS – NE PRIEŠINTI, O VIENYTI

»
Lapkričio 15 d. įvyko Lietuvos medikų sąjūdžio (LMS) asociacijos steigiamasis susirinkimas. Dalyvavo Seimo opozicinės Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas Juozas Olekas, kuris, kaip medikas, tapo ir vienu iš organizacijos steigėjų, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkas Andrius Navickas.
Susirinkime taip pat dalyvavusi Medicinos įstaigų darbuotojų profesinė sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Jolanta Keburienė buvo išrinkta ir į naujos organizacijos tarybą.
2017 11 16
3
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai