2020 m. birželio 5 d. penktadienis - 6:58
   

PO DEŠIMTIES DIENŲ STREIKO RASTAS KOMPROMISAS

»
Lapkričio 30 d. baigėsi prieš dešimt dienų prasidėjęs Suomijos pašto ir logistikos profesinės sąjungos PAU surengtas streikas prieš valstybės kontroliuojamos pašto paslaugų tiekimo įmonės POSTI planus „padidinti našumą ir sutaupyti pinigų“ darbuotojų sąskaita.

Kolektyvinis ginčas buvo susijęs su darbo užmokesčiu, darbo grafikais ir laikinųjų darbuotojų įdarbinimu.

Valstybės tarpininkės Minna Helle lapkričio 29 d. vakare pateiktas kompromisinis pasiūlymas tiko tiek profesinei sąjungai, tiek darbdavių organizacijai Palta. YLE nuotr.

Išsamiau – paspaudus antraštę

 
2015 12 01

LATVIJOJE VISĄ DIENĄ STREIKAVO APIE 25 TŪKST. PEDAGOGŲ

»
Penktadienį, lapkričio 27 d, vienos dienos streiką surengė dialogu su vyriausybe nepatenkinti apie 25 tūksančių Latvijos pedagogų.  Viena iš pagrindinių protesto priežasčių – valdžios nenoras kelti atlyginimus ir nepagarba šiai profesijai.

Pirmąjį per 15 metų tokio masto  švietimo darbuotojų streiką, kuriame dalyvavo bendrojo, ikimokyklinio ugdymo pedagogai bei kiti švietimo darbuotojai, surengė Latvijos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga LIZDA,  didžiausia šalies profsąjunga, kuriai priklauso 56 proc. visų švietimo darbuotojų.

lizda.lv nuotr.


Toliau - paspaudus antraštę!
2015 11 27

ŠEŠIOS PROFSĄJUNGOS RENGIASI STREIKUI, O DVI – DERASI

»
Šalies švietimo sistema laukia pedagogų streiko, kuris planuojamas gruodžio 8 d. ir kuriam rengiasi šešios profesinės sąjungos: Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga (LŠĮPS), Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS),  Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“.

Pirmoji apie tai, kad traukiasi iš derybų su Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties visuomenę  informavo LŠDPS, vėliau iš jų pasitraukė ir kitos penkios. Tačiau lapkričio 26 d. numatytas derybinis posėdis vis tiek įvyko. Mat iš aštuonių derybose dalyvavusių profesinių sąjungų dvi sutiko derybas tęsti. Tai - Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas.

lsdps.lt nuotr.: pirmasis derybinis posėdis dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties.

Toliau - paspaudus antraštę!


2015 11 26

UŽ SAUGIĄ LIETUVĄ, BE POLITINĖS KORUPCIJOS! (AKCIJA ATŠAUKTA!)

»
Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS)  ketvirtadienį, lapkričio 26 dieną, 12 valandą, kviečia "visus Lietuvos pareigūnus ir kitus intrigomis grįsta Lietuvos politika nusivylusius žmones“ į Katedros aikštę Vilniuje.


Organizatorių teigimu, šia akcija siekiama išreikšti paramą "atsistatydinusio ministro Sauliaus Skvernelio pradėtiems darbams – pokyčiams vidaus reikalų sistemoje".

Mitingo šūkis: „Už saugią Lietuvą, be politinės korupcijos!“

Lapkričio 25 d. NPPSS pranešė, jog laikinai atšaukia planuotą akciją.


Išsamiau - paspaudus antraštę
2015 11 24

LATVIJOS PREZIDENTAS: STREIKAS – TAI VYRIAUSYBĖS DARBO VERTINIMAS

»
Latvijos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga LIZDA paragino moksleivių tėvus lapkričio 27 d. neleisti vaikų į mokyklą: tą dieną numatomas pedagogų streikas. Pranešama, kad įspėjamajame streike dalyvaus 22 360 tūkstančių švietimo ir mokslo darbuotojų iš 845 įstaigų - bendrojo lavinimo mokyklų, sporto mokyklų, internatų, darželių, aukštųjų mokyklų, mokslo įstaigų.

Latvijos prezidentas Raimonds Vējonis (nuotr.) ta proga pareiškė, jog penktadienį rengiamas streikas - tai vyriausybės darbo vertinimas. O tai savo ruožtu byloja, jog šalies vyriausybė veikia nepakankamai gerai.

"Svarbiausia, ką turi suprasti vyriausybė, - pareiškė prezidentas, - sprendimus dėl mokytojų atlyginimų derėjo priimti jau seniai. Tai, kad ministrų kabinetas tą reikalą vilkino, kaip tik ir tapo streiko priežastimi."

Streiko organizatoriai numato akcentuoti du pagrindinius reikalavimus. Pirma, į švietimo biudžetą turi būti sugrąžinti anksčiau atimti 9 milijonai eurų; jie turi būti skirti dabartinei atlyginimų sistemai pagerinti, - pirmiausia ikimokyklinėse įstaigose ir mažose mokyklose. Antrasis reikalavimas liečia aukštųjų mokyklų finansavimo reikalus.

Išsamiau - paspaudus antraštę
2015 11 24

PROFSĄJUNGOS BUVO POPULIARESNĖS UŽ VYRIAUSYBĘ

»
Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės "Baltijos tyrimai" šių metų spalio 1-10 d. atliktos apklausos duomenimis, 46 proc. respondentų profesinėmis sąjungomis pasitikėjo, o 38 proc. teigė jomis nepasitikį. Prieš mėnesį, per rugsėjo 12-22 d. vykdomą apklausą, pasitikinčiųjų darbuotojų atstovėmis buvo 2 proc. mažiau, o nepasitikinčių net trimis procentais daugiau.

Reitingų šuolį pasitikėjimo linkme įtvirtino ir pakilimas (net dviem punktais) reitingų lentelėje: tarp 21 apklausai pateiktos institucijos profesinės sąjungos pakilo į 15-ją vietą (rugsėjį buvo 17-osios) ir pirmą kartą šiemet aplenkė Vyriausybę.

Išsamiau - paspaudus antraštę
2015 11 23

PASISAKO PRIEŠ DESTRUKTYVIUS L.GRAUŽINIENĖS VEIKSMUS

»
Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) paskelbė pareiškimą, jog „prasidėjęs Seimo pirmininkės ir kitų politikų žodžių karas viešoje erdvėje tik įrodo, kad patiems aukščiausiems šalies vadovams gerokai toli iki aukšto politinio lygio, apie kurį taip garsiai kalbama. Kad ir kaip būtų, pamirštamas esminis dalykas – visuomenės saugumas“.

NPPSS vadovo Vladimir Banel teigimu, Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė aktyviai dezinformuoja tiek visuomenę, tiek kitus politikus savo neadekvačiais pareiškimais apie tai, kad vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis neva nieko gero pareigūnų labui nepadarė. NPPSS nuomone, tokie Seimo pirmininkės veiksmai ne tik kad neatitinka tikrovės, bet ir „skaldo visuomenę bei trukdo stiprinti teisėsaugos sistemą“.

Išsamiau – paspaudus antraštę
2015 11 21

PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLOS PRIORITETAI PAGAL V.VILIMIENĘ

»
Lapkričio mėnesį sukanka 25 metai, kai demokratiniais pagrindais buvo reorganizuota bei įregistruota Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos profesinė sąjunga, nuo 2010 m. gegužės pasivadinusi Naftininkų profesine sąjunga. Sukaktuvių proga dabartinė organizacijos pirmininkė Virginija Vilimienė dalijasi savo 20-mečio vadovavimo profesinei sąjungai patirtimi ir prioritetais bei siekiais.

„Svarbiausias prioritetas – dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su darbuotojais. Dalyvaujame įvairiose komisijose, susitikimuose (darbuotojų saugos ir sveikatos, pareigybių vertinimo, kas savaitę - susitikimuose su personalo tarnybos vadovybe, kas mėnesį – su generaliniu direktoriumi ir t.t.). Visur atstovaujame darbuotojų interesams,“ -  pabrėžia V.Vilimienė.

Narių informavimas bei švietimas - „vienas pagrindinių prioritetų“, todėl Naftininkų profesinė sąjunga ypač daug dėmesio skyrė savai žiniasklaidai kurti bei plėtoti bei kitai profsąjungų spaudai (iki 2011 metų leistoms „Lietuvos profsąjungoms“ ir kt.) remti

Tarp dar neįgyvendintų naftininkų lyderės siekių - „ kad profesinė sąjunga visiškai liautųsi būti savišalpos kasa, nes pažangios profesinės sąjungos jau šito yra atsisakiusios“.

Egidijaus Skipario nuotraukoje: V.Vilimienė su bendražygiais 2011 metų mitinge Vilniuje

Išsamiau – paspaudus antraštę
2015 11 20

SPAUDŽIĄ VALDŽIĄ DĖL DARBO SANTYKIŲ LIBERALIZAVIMO

»
Svarstant Seime naująjį Darbo kodeksą profesinės sąjungos bando daryti spaudimą Seimo nariams dalyvaudamos komitetų posėdžiuose, siuntinėdamos joms anketas „Kaip balsuosite?“, kviesdamos žmones visoje Lietuvoje viešai stebėti Seimo posėdžių transliacijas, kai bus svarstomas projektas.  Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ teigia, jo kreipėsi į Europos Komisiją, prašydama patikrinti Socialinio modelio ir jo sudedamosios dalies – darbo kodekso – atitiktį Europos Sąjungos teisės sistemai.

„Kaip balsuosite, kad būtų mažinamos išmokos, darbuotojui žuvus darbe?“, „Kaip balsuosite, kad būtų suvaržyta profesinių sąjungų veikla?“, - šie ir dar dešimt klausimų šią savaitę buvo išsiųsti Seimo nariams, į kuriuos jie turėtų atsakyti: „Už“, „Prieš“ ir „Man nerūpi“.

Nuotr.: laikraščio "Plungė" faksimilė.

Toliau - paspaudus antraštę.
2015 11 18

DARBUOTOJAI – NE PREKĖS

»
Nuo šių metų pražios Vokietija pradėjo taikyti minimalų darbo užmokestį visiems, atliekantiems darbus ar teikiantiems paslaugas šioje šalyje. Tai liečia ir vežėjus,vykdančius prekių ar keleivių vežimą Vokietijos teritorijoje.


Tuo tarpu devynių ES vyriausybių (tarp jų ir Lietuvos) ministrai kreipėsi į ES užimtumo, socialinių klausimų, įgūdžių ir darbo jėgos judumo komisarę Marianne Thyssen teigdami, jog vienodo mokėjimo už vienodą darbą toje pačioje vietoje principas esąs klaidingas. Ministrų nuomone, atlyginimų konkurencingumas bendrojoje rinkoje nelaikytinas nesąžininga konkurencija, o įmonės privalo turėti teisę pasinaudoti atlyginimų skirtumais ES.

Lietuvos vairuotojų profesinės sąjunga kategoriškai nepritaria pastarajai pozicijai ir ragina pasirašyti atitinkamą peticiją.
Toliau - paspaudus antraštę!

2015 11 17

NAGLIS PUTEIKIS ĮREGISTRAVO PROFESINĖS SĄJUNGOS PASIŪLYMUS

»
Seimo narys Naglis Puteikis (nuotr.) įregistravo AB „Švyturys“ profesinės sąjungos inicijuotus pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam Darbo kodekso naujos redakcijos projektui (Nr. XIIP-3234).

Pasak Seimo nario ir profesinės sąjungos išplatinto pranešimo, šių pasiūlymų tikslas – apginti samdomų darbuotojų interesus, panaikinant jų teises iš esmės pažeidžiančias nuostatas ir sustiprinant garantijas, užtikrinančias silpnesnės darbo santykių šalies interesų apsaugą.

Be kitų dalykų, siūloma supaprastinti streikų organizavimą, nes ši teisė, pripažįstama visame civilizuotame pasaulyje,  "Lietuvoje yra paversta fikcija".

Išsamiau - paspaudus antraštę
2015 11 15

MOKYTOJAI VĖL STREIKUOS

»
Lapkričio 10 d. įvykusiame Lietuvos trišalės tarybos posėdyje informuota apie gruodžio 1 d. įvyksiantį įspėjamąjį mokytojų streiką. Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Eugenijus Jesinas informavo tarybos narius, kad streiką „išnaudoję visas socialinio dialogo ir derybų galimybes“ rengia Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinė atstovybė, sudaryta iš šešių profsąjungų, prie kurios prisijungė ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga.

„Metus laiko dalyvavome Premjero sudaryto darbo grupėje, derėjomės su Švietimo ir mokslo ministerija ir įvertinę dabartinę situaciją nusprendėme pereiti prie socialinio pasipriešinimo akcijų, nes derybų keliu nepavyko pasiekti norimų rezultatų“, - prašydamas apsvarstyti nacionalinio šakos streiko klausimą, kaip numato Darbo kodekso 77 str., sakė E. Jesinas.


R. Dovydėno prieš.


Išsamiau - spausk antraštę.


2015 11 10

LATVIJOS ŠVIETIMO PROFSĄJUNGOS LAIMĖJIMAS

»
Lapkričio 9 d. numatoma pasirašyti Latvijos švietimo ir mokslo darbuotojų profesinės sąjungos (LIZDA) ir Latvijos švietimo ir mokslo ministerijos susitarimą dėl taikinimo komisijoje suderėtų profesinės sąjungos užginčytų punktų valdžios parengtame pedagogų darbo apmokėjimo modelyje. Iš vyriausybės ir profsąjungos atstovų sudaryta taikinimo komisija (nuotr.) buvo sudaryta po to, kai LIZDA paskelbė pradedanti rengimosi streikui procedūrą, valdžiai atsisakius derėtis dėl ydingo projekto, kuriam įsigaliojus atlyginimai sumažėtų net 56 procentams šalies pedagogų.

Dabar nuspręsta naujojo modelio priėmimą atidėti, o projektui taisyti bus skirta tiek laiko, kiek reikės. Dar šiemet turės būti padarytos kai kurių normatyvinių aktų pataisos, kurios pagerintų švietimo sistemos darbuotojų padėtį. Tam reikalui kitų metų biudžete bus skirta 9 milijonai eurų.

Kadangi ne visi LIZDA reikalavimai buvo patenkinti, rengimosi streikuoti procedūra kol kas nestabdoma.

Išsamiau - paspaudus antraštę
2015 11 09

BRĘSTA NAUJA PROTESTO AKCIJA DĖL SOCIALINIO MODELIO?

»
Protestais Seime pradėti svarstyti  socialinio modelio teisės aktų projektai ir toliau kelia daug aistrų. Vyriausybė naujojo Darbo kodekso projektą užregistravo dar birželį, nors Trišalė taryba dėl jo derėjosi visą vasarą. Dabar Seimo nariai užversti protokolais, pastabomis, o ir tarp paties projekto variantų lengva pasiklysti.

Maža to, Trišalės tarybos pirmininkas socialinės apsaugos ir darbo viceministras Gintaras Klimavičius tarybos vardu išplatino informaciją neva socialiniai partneriai rado sutarimą dėl svarbiausių Darbo kodekso nuostatų. Tuo tarpu profesinės sąjungos teigia, jog dėl svarbiausių klausimų nebuvo sutarta, ir rengiasi naujai protesto akcijai. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK)  lapkričio 9 d. kviečia neeilinį valdybos posėdį, kurio darbotvarkėje vienintelis klausimas: „Dėl protesto akcijos organizavimo“.


Toliau - spausk antraštę!


2015 11 06

LENKIJOS SLAUGYTOJŲ BADO STREIKAS

»
Jau 17 dienų vyksta Rybniko miesto (miestas-apskritis Silezijos vaivadijoje, pietų Lenkijoje) specializuotos regioninės ligoninės anesteziologijos reanimatologijos skyriaus jaunesniojo personalo darbuotojų "rotacinis bado streikas": protestuojama prieš žeminamai mažus atlyginimus.


Septinti metai medicinos seserys prašo 400 zlotų (apie 95 eurų -red.) pakelti atlyginimus, tačiau tokiai kraštutinei kovos priemonei jos ryžosi tik šių metų spalį. Protesto akcijos dalyvės kaltina direkciją bei valdžią abejingumu bei cinizmu: darbuotojų atlyginimai vos siekia 2 tūkst. zlotų (apie 470 eurų), kai vidutinis atlyginimas šalyje siekia per 4 tūkst. zlotų (apie 1000 eurų).

Administracija pradėjo atleidinėti streiko dalyves, todėl paskelbtas neterminuotas bado streikas.


Išsamiau – paspaudus antraštę
2015 11 04

SIEKS NUSTATYTI BENDRUS STANDARTUS KONCERNO „ACHEMOS GRUPĖ“ ĮMONĖSE

»
Spalio  mėn. 20 d. įvykusiame UAB koncerno „Achemos grupė“ bendrovių profesinių sąjungų susitikime pasirašytas susitarimas dėl jungtinės profesinių sąjungų atstovybės sudarymo ir veiklos. Sudaryti tokią sutartį susitarta šių metų pradžioje. 

Profsąjungos veikia aštuoniose koncerno bendrovėse: AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“, AB „Achema“, UAB „Iremas“, UAB „Agrochema“, UAB „Achempak“, UAB „Budrus sakalas“, UAB Koncernas „Achemos grupė“, UAB „Naujoji Rūta“.


Toliau - spausk antraštę.


2015 11 03

MMA DIDINTI GALIMA, O ATKURTI BAZINIŲ DYDŽIŲ NELEIDŽIA ISTORIJA

»
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), atsižvelgdama į praėjusią savaitę Trišalės tarybos posėdyje pasiektą sutarimą dėl minimaliosios mėnesinės algos (MMA) didinimo nuo 2016 m. sausio 1 d., pateikė nutarimo projektą derinti suinteresuotoms institucijoms, - praneša SADM.

Spalio 27 d. įvykusiame Lietuvos trišalės tarybos posėdyje Vyriausybės atstovai informavo, jog yra visos ekonominės prielaidos iki 350 didinti MMA . Tuo tarpu į profesinių sąjungų siūlymą atkurti per krizę sumažintus bazinius dydžius, pagal kuriuos skaičiuojamas biudžetinio sektoriaus darbuotojų darbo užmokestis, pasiūlyta versija, kad krizė dar nepasibaigusi.

Išsamiau- paspaudus antraštę.
2015 11 02

ŠĮVAKAR PRISIMENAME BEI PAGERBIAME SAVO MIRUSIUOSIUS

»
Marcelijus Martinaitis

***
Tu numegzk man, mama, kelią
Iš spalvų, balsų ir spindulių.
Iš mirties, iš kur sugrįžt negalima,
Kad galėčiau aš sugrįžti tuo keliu.

Tu numegzk man tai, ką myliu,
Ir pavasarį – kaip tūkstantį malūnų.
Tu numegzk man, mama, tylą
Ir medžius, kokių nebūna.

Tavo numegztu keliu pareisiu, pasėdėsiu
Toks išvargęs nuo eilėraščių ir nuo klaidų..
Tu numegzki, kad jame nebūtų priešų,
Vienadienių ir lengvų draugų.

Tu pavasarį numegzk – kaip tūkstantį malūnų
Ant krantų ir ant kalvų žalių.
O jei kartais... Juk žinai, kaip būna –
Tu užklok mane keliu.

Skaito Laimonas Noreika


2015 11 01

ACHEMOS PROFSĄJUNGA IR TOLIAU AUGA

»
Nors Lietuvoje profesinių sąjungų narystė mažėja, Achemos darbuotojų profesinės sąjungos gretos nuolat auga. Tai konstatuota spalio 15 d. įvykusioje organizacijos XIV ataskaitinėje-rinkimų konferencijoje. Profsąjungai šiuo metu priklauso virš pusė tūkstančio AB „Achema“ bei bendrovių „Iremas“ ir „Agrochema“ darbuotojų; nuo 2013 m. vidurio narystė augo 43 proc.

Achemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Dainiaus Šlepečio (nuotr.) nuomone, narystės augimą paskatino tai, kad vykdant AB „Achema“ kolektyvinę sutartį nuo 2014 m. sausio mėn. 1 d. visų bendrovės darbuotojų pagrindiniai (tarifiniai) atlyginimai buvo didinami 150 litų. Be to, profesinei sąjungai pavyko darbdaviui įrodyti, kad ne darbuotojų rūpestis yra apsirūpinti žaliavomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis, jų pareiga yra vykdyti jiems pavestas funkcijas, todėl ir rezultatai turi būti matuojami pagal tokius kriterijus, kuriuos tiesiogiai lemia darbuotojų indėlis.


Toliau - paspaudus antraštę.


2015 10 30

ENERGETIKAI ĮSPĖJA APIE GALIMĄ GRIŪTĮ SOSTINĖS ŠILUMOS ŪKYJE

»
2015 m.  spalio 29 d.  UAB  „Vilniaus energija”  darbuotojai gavo oficialią informaciją iš  įmonės administracijos, kad  bendrovė  nuo  2016 m. sausio mėn. 1 d. nutraukia elektros ir šilumos energijos gamybą trečiojoje elektrinėje ir atleidžia tuos įrenginius aptarnaujantį personalą. Nenaudojamas turtas nuomos sutartyje numatyta tvarka planuojamas grąžinti nuomotojui – Vilniaus miesto savivaldybei.

„Mes neprašome visuomenės pagalbos ar užuojautos  darbuotojams. Žinant visuomenės požiūrį į šilumininkus, tai būtų beprasmiška. Mūsų profesinė ir pilietinė pareiga informuoti visuomenę apie situaciją ir galimos griūties pasekmes. Visuomenės pilietinė priedermė  pareikalauti iš politikų atsakomybės  už  sprendimų pasekmes“, - teigiama Vilniaus energetikų  profesinių  sąjungų pranešime.

Toliau - paspaudus antraštę.


2015 10 29

VIENOJE SALĖJE – VISŲ ŠVIETIMO PROFSĄJUNGŲ ATSTOVAI

»
„Švietimo politika – socialinio sprogimo link“ - tokia pagrindinė tema numatyta aptarti pedagogų kongrese, kuris šiandien, spalio 28 d., vyksta Vilniuje, „Karolinos“ viešbutyje. Jo rengėjai – visos 6 Lietuvoje veikiančios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, įskaitant ir Audriaus Jurgelevičiaus-Eugenijaus Jesino vadovaujamų organizacijų „blokuotą“ Andriaus Navicko vadovaujamą Lietuvos švietimo darbuotojų profesinę sąjungą – LŠDPS.

"Vyriausybė iš esmės nieko nesirengia daryti, kad reformuotų XXI amžiaus iššūkių neatitinkančią švietimo sistemą“, - rašoma renginio organizatorių išplatintame pranešime spaudai.

Kongresą, į kurį, organizatorių teigimu, surinko apie 500 švietimo sektoriaus darbuotojų, savo atvykimu pagerbė keturi Seimo nariai, švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Pastaroji itin opiai reagavo į Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininko Audriaus Jurgelevičiaus pranešimą.

Išsamiau – paspaudus antraštę
2015 10 28

PAGAL MIRTINUS ATSITIKIMUS DARBE – LIETUVA PIRMA ES

»
Per 9 šių metų mėnesius šalies įmonėse 109 darbuotojai darbe patyrė sunkias traumas, 31 darbuotojas darbo vietose žuvo, - informuoja Valstybinė darbo inspekcija. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko beveik trečdaliu daugiau (2014 m. – 86), o mirtinų – kone trečdaliu mažiau (2014 m. – 44).

2013 m. duomenimis mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius, tenkantis 100 tūkst. dirbančiųjų, Lietuvoje yra 4,49 (palyginti, Belgijoje – 2,46, Danijoje – 1,45, Prancūzijoje – 3,83, o Vokietijoje – vos 0,99). ES šalių sąraše pagal šį rodiklį Lietuvos nelenkia niekas. Imant nemirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičių, situacija mūsų šalyje – geresnė.


Toliau - paspaudus antraštę.


2015 10 27

PADAUGĖJO SIMPATIKŲ, BET IR PRIEŠININKŲ NESUMAŽĖJO

»
Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės "Baltijos tyrimai" šių metų rugsėjo 12-22 d. atliktos apklausos duomenimis, 44 proc. respondentų profesinėmis sąjungomis pasitikėjo, o 41 proc. teigė jomis nepasitikį.

Galima būtų pasidžiaugti padaugėjusiu ir įsitvirtinančiu šalininkų skaičiumi, tačiau šiam maloniam faktui "oponuoja" po liepos šuolio aukštyn, net 6 punktais, pakilęs profsąjungomis nepasitikėjusių respondentų skaičius (ž. iliustraciją).

Tarp 21 institucijos, įtrauktos į "Baltijos tyrimų" apklausos lentelę, liepą buvusios 16-osios, rugpjūtį ir rugsėjį profesinės sąjungos atsidūrė 17-je vietoje.

Toliau - paspaudus antraštę

2015 10 25

NAUJAS MAXIMOS ŠŪKIS, ARBA ATSAKYMAS, KURIO NEŽINOJO PREZIDENTĖ

»
Žiniasklaida propaguoja naują „Maximos“ plėtros strategiją ir naują šūkį: „Maxima. Tai, ko reikia“. Ko gero, ne be valdančiųjų palaiminimo, maximos toliau užgrobia rinką ir atima pragyvenimo šaltinį iš smulkesniųjų parduotuvių.

Tuo tarpu į klausimą, Latvijoje užduotą D.Grybauskaitei, prezidentė, kaip žinoma, neatsakė. Iki šiol į jį neatsakė ir kita Lietuvos valdžia.O juk klausimas buvo toks paprastas: „Ar Lietuva pasimokė iš Rygos „Maximos“ tragedijos?“

Kad niekas – nei Lietuvos valdžia, nei maximų savininkai - iš tragedijos nepasimokė, kad ir toliau, parduotuvėse atsitikus panašiai avarijai kaip Latvijoje, vėl rizikuojama darbuotojų ir pirkėjų gyvybėmis, rašoma PN redakcijoje gautame kompetentingo autoriaus komentare.

Prie komentaro pridėtose dokumentinėse nuotraukose: prekėmis užstatyti avariniai praėjimai.

Išsamiau – paspaudus antraštę
2015 10 23

PROFSĄJUNGOS: DĖL SVARBIAUSIŲ ASPEKTŲ TRIŠALĖJE NEBUVO SUTARTA

»
Spalio 21 d. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas surengė klausymus dėl Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projekto ir lydinčių projektų. Tuo metu Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) surengė piketą, kad paragintų parlamentarus nepriimti skubotų sprendimų.

Spalio 26 d., 12 val., piketus prie valdančiųjų partijų būstinių Klaipėdoje rengia uostamiesčio profesinės sąjungos. AB „Švyturys“ profesinės sąjungos pirmininkas Raimondas Tamošauskas kviečia ir kitų miestų profesines sąjungas tuo pačiu metu surengti piketus.

Išsamiau - paspaudus antraštę.


2015 10 21

Į PAGALBĄ NEPAGRĮSTAI APKALTINTIEMS PAREIGŪNAMS

»
Spalio 12 dieną Kauno rajono Lapių kelyje įvyko kraupi vairuotojo gyvybę nusinešusi avarija, kurios netiesiogine liudininke tapo ir Bendrojo pagalbos centro (BPC) pareigūnė. Po šio įvykio kilo nemažai diskusijų apie BPC darbo efektyvumą, dalis visuomenės suskubo pasmerkti pareigūnę.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga išplatino pranešimą, jog palaiko ir remia tiek pačią instituciją – BPC, tiek ir pareigūnę, kuri, vykdydama savo pareigas, tapo absurdiškos situacijos įkaite. „Profesinės sąjungos žiniomis, pareigūnė savo pareigas atliko profesionaliai ir sąžiningai, veikė pagal galiojančias instrukcijas ir taisykles, todėl jos veiksmai negalėjo turėti tiesioginės įtakos šiam tragiškam įvykiui“, - teigiama pranešime.

Paklaustas, kokios pagalbos į panašias situacijas atsidūrę pareigūnai gali tikėtis, profsąjungos pirmininkas Vladas Sanda PN sakė, jog tai būtų visokeriopa teisinė bei psichologinė pagalba.

Išsamiau - paspaudus antraštę
2015 10 20

ATVIRAS POKALBIS SU ŽINIASKLAIDOS ATSTOVAIS

»
Praėjusią savaitę Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) surengė “spaudos pusryčius“. Neformaliame susitikime su žurnalistais sumanyta atsikirsti į žiniasklaidoje pasirodžiusias manipuliacijas profesinių sąjungų narystės ir jų veiklos faktais, įskaitant ir rugsėjo 10 d. įvykusią protesto akciją, nukreiptą prieš Vyriausybės siekį liberalizuoti Darbo kodeksą.

Papildomu tokio susitikimo akstinu tapo ir Statistikos departamento paskelbti duomenys apie 2014 m. profesinių sąjungų ir partijų narių skaičius, jų gaunamas lėšas ir kt.

„Šiuo metu profesinių sąjungų oponentai aktyviai formuoja nuomonę, jog profesinės sąjungos vienija tik mažumą, o ir tie, kas dalyvauja jų veikloje, yra iš viešojo sektoriaus. Ypač stengiasi politikai. Tačiau partijų veiklose dalyvauja ne ką daugiau žmonių,“- buvo konstatuojama LPSK viešųjų ryšių tarnybos išplatintame renginio anonse.

Reportažas iš susitikimo – paspaudus antraštę
2015 10 19

BANKŲ JUNGO GRAIKAI NEIŠVENGS

»
Spalio 16-17 d. naktį Graikijos parlamentas nubalsavo už įstatymo projektą, kuriuo numatomos ir „griežtojo taupymo“ priemonės.

Artėjant balsavimui dėl įstatymo projekto šalia parlamento esančioje Sintagmos aikštėje įvyko daugiatūkstantinis mitingas (ž. video). Manifestantai deklaravo pyktį bei nusivylimą, kad valdančioji SYRIZA partija vykdo tą pačią politiką, pieš kurią pasisakė būdama opozicijoje, ir žadėjo tokios politikos atsisakyti.

Valstybės tarnautojų profesinių sąjungų konfederacijos ADEDY pirmininkas Stavros Koutsioumpelis protesto mitinge pažadėjo: „Mes, susivieniję darbuotojai, kartu su bedarbiais, pensininkais, smulkiaisiais ir vidutiniaisiais verslininkais bei fermeriais, - prieš kuriuos nukreiptos šios priemonės, - bursimės į bendrą frontą prieš šią politiką“.

„Žinome, kad tai sunkus susitarimas, tačiau mes turime strateginį planą. Su tuo galima nesutikti, bet juk neišgirdome jokios alternatyvos. Ir stengiamės išlošti“, - pareiškė parlamento posėdyje premjeras Alexis Tsipras.

Išsamiau – paspaudus antraštę
2015 10 17

SOCIALINIAM MODELIUI PRITARTA PO PATEIKIMO

»
Spalio 15 d. Seimas plenariniame posėdyje pradėjo svarstyti naująjį socialinį modelį, kuris apima 7 pagrindinius ir 27 lydimuosius teisės aktų projektus, susijusius su užimtumo didinimu, darbo santykių reglamentavimo tobulinimu ir socialinio draudimo tvarumu.

Socialinio modelio projektams po pateikimo pritarė 82, prieš balsavo 16, susilaikė taip pat 16 Seimo narių. Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymui šiuos projektus svarstyti skubos tvarka nepritarta.

Pagrindiniu šių klausimų svarstyme paskirtas Socialinių reikalų ir darbo komitetas, projektus siūloma svarstyti lapkričio 24 d.

Toliau - spausk antraštę.


2015 10 15

L.ANDRIUŠKEVIČIENĖ REIKALAUJA IŠ VALSTYBĖS ŽALOS ATLYGINIMO

»
Spalio 14 d. Vilniaus apygardos teismas turėjo pradėti nagrinėti civilinę bylą, kurią Lietuvos Respublikos valstybei dėl žalos atlyginimo iškėlė buvusi Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) pareigūnė Lina Andriuškevičienė. Ji teisme ketina įrodinėti, jog jos atžvilgiu pradėta byla buvo sufabrikuota, ir prisiteisti dėl to patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Valstybei šioje byloje atstovauja Teisingumo ministerija,  Generalinė prokuratūra, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), trečiuoju asmeniu įtraukta FNTT.

Generalinė prokuratūra paprašė atidėti bylos nagrinėjimą dėl kitos, su šia esą susijusios, bylos. Prokuroras Kęstutis Vagneris pakvietė palaukti pastarosios baigties, o L. Andriuškevičienė tuo tarpu pasiūlė taikiai susitarti tik dėl darbo užmokesčio už dvejus su puse metų, kai ji buvo nušalinta nuo pareigų, išmokėjimo (be neturtinės žalos atlyginimo). Deja, valstybė, atstovaujama Teisingumo ministerijos vyriausiojo specialisto  Aleksandro Ivanovo, atsisakė priimti šį pasiūlymą.

Toliau - paspaudus antraštę.


2015 10 14
15
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai