2021 m. sausio 21 d. ketvirtadienis - 13:22
   

ŽVILGSNIS IŠ TREJŲ METŲ DISTANCIJOS

»
Daugiau nei treji metai nedalyvaujantis profsąjungų judėjime buvęs Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) vadovas dr. Aleksas Bružas aktyviai tebesidomi darbuotojų atstovių veikla ir sutiko pasidalinti savo įspūdžiais bei požiūriu į dabartinę situaciją. Ypač atidžiai sekęs prieš mėnesį pasibaigusį pedagogų streiką, profsąjungų veteranas jo rezultatus vertina teigiamai. „Vertindamas pasiektus rezultatus, pritariu Eugenijaus Jesino (Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko – red.) išsakytai išvadai padėkos žodyje streikavusiems Žemaitijos pedagogams. „Mažas laimėjimas, bet vis tiek šioks toks.“. Tiksliau streiko pasiekimų neapibūdinsi, pastebi A.Bružas.

22 metus vadovavęs švietimo profsąjungai iš savo patirties pozicijų buvęs lyderis kritiškai vertina ir kai kurių kitų šalies profsąjungų bei centrų veiklą, negaili kritikos ir savo įpėdiniui dabartiniam LŠDPS pirmininkui Andriui Navickui.

Pokalbį skaitykite paspaudę antraštę2016 04 02

SUVIENYTI ŠVIETIMO PROFSĄJUNGAS (Balandžio 1-osios pasaka)

»
Kovo 31 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) būstinėje įvyko penkių švietimo darbuotojų profesinių sąjungų koordinavimo tarybų, vadovų, įgaliotų atstovų pasitarimas. Pasitarimo darbotvarkėje - vieningos švietimo darbuotojų profesinių sąjungos arba centro steigimo klausimas. Renginyje dalyvavo (ir pakaitomis jį vedė) LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas ir LPS „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė.

Be to, pasitarime dalyvavo ir buvęs Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkas Aleksas Bružas, kuris kaip PN sužinojo, buvo vienas šio susitikimo iniciatorių, iki tol – kartu su LPSK ir LPS „Solidarumas“ vadovais – prisidėjęs prie šio susitikimo organizavimo.

Pasitarimo dalyviai pritarė švietimo profsąjungų suvienijimo idėjai. Nutarta nedelsiant pradėti organizuoti steigiamąjį-vienijamąjį suvažiavimą, kuris galėtų įvykti šių metų gegužės 1 d.

Išsamiau – paspaudus antraštę


2016 04 01

NAUJOJO DK PROJEKTAS: STREIKAS, LOKAUTAS

»
Seime užregistruotoje naujoje Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projekto redakcijoje, kuriai buvo pritarta Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete, pirmą kartą Lietuvoje įteisinamas lokautas. Tai – atsakomieji darbdavio veiksmai – streikuojančių darbuotojų laikinas darbo sutarčių vykdymo sustabdymas, jeigu profesinė sąjunga nesilaiko kolektyvinio ginčo procedūrų arba streikas teismo atidėtas ar paskelbtas neteisėtu.

Taip pat siūlome susipažinti ir su Darbo kodekso projekte naujai reglamentuota streiko – kolektyvinio ginčo dėl interesų – skelbimo procedūra.


Toliau - paspaudus antraštę.


2016 03 31

KAIP TAMPAMA LYDERE

»
Inga Ruginienė jau apie pusantrų metų veikia kaip Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (LMPF) pirmininkė, 2014 m. spalį įvykusiame suvažiavime pakeitusi ilgametį vadovą Petrą Algirdą Rauką.

Sveikatos apsaugos specialistė, visuomenės sveikatos magistrė „pasidavė" miškininkų šakos pirmininko įkalbama ateiti „pabandyti“ darbuotis į LMPF. Tik pradėjus eiti pirmininko pavaduotojos pareigas Ingai  buvo „paklotas ant stalo“ siūlymas pradėti rengti projektą su norvegais. Jis buvo sėkmingai parengtas, įvykdytas (pasirašyta šakinė kolektyvinė).

Dabar I. Ruginienė – pirmininkė su profsąjungų veiklos patirtimi, be to, suspėjusi tapti dar ir miškininkystės bakalaure. Ji turi pakankamai darbo bei rūpesčių, įskaitant ir vis dar tebegresiančią urėdijų „sustambinimo“ reformą.

Išsamiau – paspaudus antraštę


2016 03 30

PRAEITĄ SAVAITĘ

»
Šeštadienis, kovo 26 d. Belgijos valstybės tarnybos darbuotojų profesinė sąjunga (Syndicat Libre de la Fonction Publique - SLFP) aštriai sukritikavo karalystės vidaus reikalų ministerijos vadovą Janą Jamboną (Jan Jambon) dėl jo pareiškimo, padaryto po kovo 22 d. Briuselyje įvykdyto teroro akto. Profsąjungos pareiškime sakoma, jog policininkus „labai įžeidė“ Jambono bandymas dėl teroro akto kaltę suversti vienam Stambule dirbančiam policijos bendradarbiui. „Taigi prasidėjo nešvarus politinis žaidimas, kai visi stengiasi surasti „kraštinį“...“, - sarkastiškai komentuoja valdžios elgesį pareiškimo autoriai.

O štai kovo 28 d. žiniasklaida praneša, jog Belgijos policininkų ir saugumo darbuotojų profesinė sąjunga (Syndicat National de Police et de Sécurité - SNPS) įspėjo valdžią, kad kovo 30 d. surengs streiką, jeigu valdžia nesiims papildomų saugumo priemonių, taip pat ir didinant policininkų skaičių, kurių, esant tokių situacijų grėsmei, aiškiai nepakanka.

Toliau – spausk antraštę...
2016 03 29

DARBUOTOJŲ ATSTOVŲ GARANTIJOS NAUJOJO DK PROJEKTE

»
Praeitą savaitę Seime įregistruota nauja Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projekto redakcija yra tokia, kuriai buvo pritarta Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete. Tačiau neaišku, ar savo žodį tesės Premjeras, Seimo pavasario sesijos pradžioje žadėjęs užregistruoti tokį projektą, koks esą buvo suderintas Trišalėje taryboje. Taip pat kol kas nežinoma, kada dokumentas bus pradėta svarstyti Seimo plenariniame posėdyje. Iki balandžio 8 dienos Seimo darbotvarkėse šis klausimas nėra įtrauktas.

Per tą laiką registruojami įvairių įstatymų, kurie susiję su naujuoju DK, pakeitimai. Kovo 25 d. Seimo narys Ričardas Sargūnas užregistravo Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimus, kurie parengti „siekiant suderinti“ šio įstatymo nuostatas su Seime užregistruoto naujojo Darbo kodekso projektu.


Toliau - paspaudus antraštę.


2016 03 29

BUVĘ PROFSĄJUNGŲ KURORTAI TEBEŽLUGDOMI

»
Medicinos dr. doc. Vytautas Gurauskas, 1971 - 1992 metais dirbęs Lietuvos respublikinės profsąjungų kurortų valdymo tarybos pirmininku, tebeseka buvusių šalies kurortų (kurių dauguma priklausė profesinėms sąjungoms) likimą. Pasak šio ilgamečio aktyvaus kurortų plėtros organizatoriaus ir kurortologijos specialisto, dešimtmečiais puoselėtas  nacionalinis turtas po Nepriklausomybės paskelbimo grobstytas, dalintas, bet dar bent iš dalies išlikęs, todėl galėtų tinkami tarnauti viešajam interesui. Tačiau ir paskelbus jį valstybės nuosavybe kurortų turtas toliau privatizuojamas, naudojamas ne pagal paskirtį.


"Kurortai buvo žlugdomi iš išorės ir iš vidaus, ir tai, deja, tęsiama", - teigia V.Gurauskas.

"Lietuvos kurortai ir modernūs SPA centrai visoje šalyje vilioja svečius paslaugų gausa ir kokybe" (Reklama)

Toliau - spausk antraštę


2016 03 26

„VILNIAUS VANDENŲ“ PROFSĄJUNGA NEPANIKUOJA

»
Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams, jog Vilniaus savivaldybės UAB „Vilniaus vandenys“  planuoja didelę pertvarką, dėl kurios bus atleista 200 žmonių, PN kreipėsi į bendrovės profesinės sąjungos pirmininką Antaną  Arbačiauską.

Jis PN sakė, jog per 47 savo darbo bendrovėje metus tenka susidurti jau gal su penkta pertvarka. Anot A. Arbačiausko, kai tik į įmonę ateina naujas vadovas, jis imasi savo reformų. Tiesa, pripažįsta profsąjungos pirmininkas, šiuo metu jau nedirbantis bendrovėje, pastaroji pertvarka esant gana didelė.


Toliau - paspaudus antraštę.


2016 03 24

EUROPIEČIŲ JUDĖJIMAS DIEM25: DEMOKRATIJA – NE PRABANGA!

»
Prie ekonomisto, buvusio Graikijos finansų ministro Janio Varufakio vasario 9 d. įkurto naujo judėjimo DiEM25 jungiasi vis daugiau žymių žmonių. Šalia WikiLeaks įkūrėjo Džuliano Asanžo, žymaus slovėnų filosofo Slavojaus Žižeko į šį judėjimą kovo 14 d. pareiškė įsitraukiantis ir nusipelnęs amerikiečių lingvistas, filosofas ir politinis aktyvistas Noamas Chomskis.


J. Varufakis buria į judėjimą bendraminčius įgyvendinti, pasak jo, paprastai, tačiau labai radikaliai idėjai – demokratizuoti Europą. Anot vasario 9 d. Berlyne paskelbto DiEM25 manifesto „Europos Sąjunga taps demokratizuota. Arba jos neliks!“, šiuo metu ES dominuoja „itin politizuotas, iš viršaus į apačią nukreiptas, neskaidrus sprendimų priėmimo procesas“. Šio proceso tikslas yra „neleisti europiečiams vykdyti demokratinės pinigų, finansų, darbo sąlygų ir aplinkos kontrolės“.


Toliau - paspaudus antraštę.


2016 03 17

PROTESTO AKCIJOS

»
Kovo 15 d. Londono centre protestavo beveik 3 tūkstančiai koledžų vyresniųjų klasių dėstytojų. Akciją inicijavo nacionalinė mokytojų sąjunga National Union of Teachers (NUT). Įdomu tai, kad ir JK vyriausybė apkaltino akcijos organizatorius politikavimu ir tuo pretekstu bandė ją uždrausti, tačiau karalystės aukščiausiasis teismas apgynė mokytojų teisę protestuoti. Pagrindinis šūkiu - "Išsaugokite mūsų koledžus!" protestuotojai pasisakė prieš valdžios ketinimus sumažinti švietimo finansavimą.

Kovo 14 d. buvo pranešta, kad keliuose Bulgarijos miestuose protestuoja "jėgos struktūrų" atstovai - policininkai, teismų sistemos darbuotojai.

Vakar Londone...

Daugiau - paspaudus antraštę


2016 03 16

IŠKOVOJIMAI DARBUOTOJAMS - POPULISTINIAI „APIPEŠIOJIMAI“?

»
Nors Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas baigė svarstyti naujojo Darbo kodekso projektą, tačiau aistros dėl jo nenurimo. Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius žada, kad dokumentas su kitais socialinio modelio projektais bus priimtas dar Seimo pavasario sesijos pradžioje. Maža to, jis prasitarė, jog Seimui svarstyti bus pateiktos tokios redakcijos, kokioms buvo pritarta Trišalėje taryboje.

Tai reikštų, kad būtų nubrauktas visas intensyvus profesinių sąjungų atstovų darbas Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžiuose tarpsesijiniu laikotarpiu. Pasak Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK),  per šį laikotarpį iškovota nemažai darbuotojams palankių sprendimų, kuriuos darbdavių atstovai vadina „populistiniu“ Darbo kodekso projekto „apipešiojimu“. 


Toliau - paspaudus antraštę.


2016 03 14

PO STREIKŲ ATSINAUJINO DERYBOS

»
Keturioms iš penkių švietimo profesinėms sąjungoms kovo 3 d. pasirašant taikos susitarimą - "Susitarimą dėl streiko nutraukimo" jame buvo numatyta toliau "derinti" Lietuvos švietimo šakos kolektyvinę sutartį. Po šešių dienų, kovo 9 d., įvyko pirmasis po streiko derybininkų susitikimas, kuriame dalyvavo ir visos streikavusios profesinės sąjungos, įskaitant ir susitarimo dėl streiko nutraukimo nepasirašiusią Lietuvos švietimo darbuotojų profesinę sąjungą (LŠDPS) bei streiką ignoravusias organizacijas - Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimą ir Lietuvos profesinių sąjungų federaciją „Sandrauga“. Abiem pusėms atstovauja po septynis derybininkus.

Pirmąjį derybininkų susitikimą vedė viceministrė Genoveita Krasauskienė (lsdps.lt nuotr.)


Toliau - paspaudus antraštę

2016 03 14

„NE GLEŽNOS GĖLĖS, O SOLIDŪS ĮSTATYMAI!“

»
Pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos laikais Tarptautinė moters diena pažymėta eitynėmis (video) ir mitingu Vilniuje „Dukroms tokios Lietuvos nepaliksim!“. Kovo 8-osios eitynių dalyvės ir dalyviai (ne vien tik lietuvių tautybės) skandavo: „Vienodas atlygis už vienodą darbą!“, „Vaikų priežiūra irgi kainuoja!“, „Lygybės norim dabar!“, „Tikrą paramą šeimoms, o ne koncepcijas!“, „Išveskite motinas su vaikais iš skurdo!“ ir pan.   Mitinge prie Seimo žinomos Lietuvos feministės kalbėjo apie nepakankamą dėmesį lyčių lygybei, institucijų, turinčių rūpintis moterimis ir vaikais, subiurokratėjimą, prisiminti žinomi ir nutylėti istorijos faktai. Netikėtai kalbas paįvairino prasmingas feministinis šokis. Po neilgų kalbų išsiskirstyta, viliantis, jog kovo 8-osios eitynės taps tradicija.


Toliau - paspaudus antraštę.


2016 03 08

PRAEITĄ SAVAITĘ...

»
Šeštadienis, kovo 5 d. Indijoje streikuoja per 100 tūkst. juvelyrų, apie 20 milijonų auksakalių bei verslininkų, beveik 3 mln. dizainerių ir 3 mln. industrijos darbuotojų, informuoja Indijos aukso prekybos juvelyrų asociacija (India Bullion and Jewelry Association). Reikalaujama atšaukti 1 proc. akcizo mokestį, kurį įveda valdžia. Pranešama, kad streikas, prie kurio pastaruoju metu prisidėjo dar 40 tūkst. dalyvių, pratęstas iki kovo 7 d.

Penktadienis, kovo 4 d. 20 tūkstančių darbuotojų vienijanti Suomijos maisto pramonės darbuotojų profesinė sąjunga SEL atsisakė prisidėti prie anksčiau su valdžia pasirašytos nacionalinės kolektyvinės sutarties. Profesinė sąjunga kritikuoja dokumente įtvirtinamą nuostatą, leidžiančią 24 valandomis pailginti metinį darbo laiką.

Toliau – paspaudus antraštę


2016 03 07

KETURIOS STREIKININKĖS JAU SUSITAIKĖ SU VALDŽIA (PAPILDYTA)

»
Keturios švietimo profsąjungos su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi ir švietimo ir mokslo ministre Audrone Pitrėniene kovo 3 d. pasirašė "Susitarimą dėl streiko užbaigimo".

Susitarime sakoma, kad "Švietimo ir mokslo ministerija iš jai skirtų asignavimų mokytojų atlyginimams didinti nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. papildomai skiria 8 mln. eurų didinant tarifinio atlygio minimalius koeficientus mokytojams iki atitinkamo dydžio". Taip pat "nuo 2017 m. sausio 1 d. panaikinamos tarifinio atlygio "šakutės" mokytojams, paliekant maksimalų koeficientą".

Susitarimą pasirašiusios profesinės sąjungos savo ruožtu įsipareigojo streiką baigti kovo 4 d.

Penktoji streike dalyvavusi ir tebestreikuojanti  švietimo darbuotojų atstovė - Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) susitarimo nepasirašė. Jos vadovas Andrius Navickas pareiškė, kad šis susitarimas "tiesiog žemina mokytojus", ir LŠDPS neterminuoto streiko galimai nenutrauks.

Papildymas. Vis dėlto ir LŠDPS koordinavimo taryba kovo 4 d. priėmė sprendimą streiką nutraukti.


Kovo 3 d. susitarimą pasirašęs LŠPS pirmininkas Audrius Jurgelevičius kovo 2 d. vakare žiniasklaidai  teigė, kad profsąjungos mano pasiekusios 75 proc. savo reikalavimų (lrt.lt nuotr.).


Išsamiau - paspaudus antraštę


2016 03 04

PRAEITĄ SAVAITĘ...

»
Pirmadienis, vasario 22 d. Latvijos tinklalapis telegraf.lv publikuoja informaciją apie tą dieną prasidėjusį Lietuvos pedagogų streiką pažymėdamas, kad „mokytojai ir ikimokyklinių įstaigų darbuotojai reikalauja pakelti atlyginimus, kurie yra patys mažiausi Europoje". "Tėvai solidarizuojasi su pedagogais, be to, ir vieni, ir kiti mano, jog vyriausybė privalo mažiau išleisti ginklavimuisi ir daugiau – švietimui“, - rašo telegraf.lv.

Antradienis, vasario 23 d. Čekijos Respublikos Moravijos-Silezijos krašto Paskovo šachtos profesinė sąjunga paskelbė ikistreikinę būseną. Protestą inspiravo firmos-savininkės OKD ketinimai iki 2016 metų pabaigos uždaryti šachtą.

Toliau – paspaudus antraštę
2016 03 01

NEJAUGI TEKS DIRŽUS VERŽTIS ...PER KAKLĄ? (PAPILDYTA)

»
Švietimo profesinės sąjungos praneša, kad neterminuotas streikas tęsiasi; vasario 29 d., pirmadienį, prie jo prisideda ir iki šiol nestreikavusių mokyklų.

Vasario 29 d., 11 val., streikuoti pradeda didžiausia Panevėžio rajone Velžio gimnazija. „Diržų veržimas per juosmenį nepadeda, veršimės per kaklą!“ Tokio pavadinimo teatralizuota pedagogų akcija rengiama pirmąją šios mokyklos streiko dieną.

Didžiausiai rajono gimnazijai, kurioje mokosi per 500 mokinių (ir jų nuolat daugėja), iki metų pabaigos trūksta 29 tūkst. eurų. Ir taip pagal minimalius tarifinių atlygių koeficientus dirbantys Velžio gimnazijos pedagogai būtų priversti dar labiau "susiveržti diržus".

Vasario 29 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga pranešė, kad prie streiko prisijungė ir Marijampolės sav. Igliaukos A. Matučio gimnazija, Švenčionių pradinė mokykla, Švenčionių progimnazija. Savo ruožtu Lietuvos švietimo profsąjunga praneša, kad "šią savaitę" prie streikuojančių pedagogų ketina prisidėti Kelmės, Klaipėdos, Švenčionių, Šilutės ir kitų savivaldybių švietimo įstaigų darbuotojų.


Išsamiau – paspaudus antraštę


2016 02 29

SUSIJUNGĖ DVI PROFESINĖS SĄJUNGOS

»
Vasario 27 d. įvykusiame neeiliniame Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos (LMPS) suvažiavime į LMPS sudėtį įsiliejo Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (KŠDPS). Pastarosios organizacijos dabar jau buvusios pirmininkės, o šiuo metu – Mokytojų profesinės sąjungos vicepirmininkės Aldonos Kindurienės teigimu, į LMPS įsiliejo apie 400 narių.

PN kalbinta A. Kindurienė sakė, jog tai, kad profsąjunginiame judėjime nebeliko Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pavadinimo, neliūdina, nes daug svarbiau yra jungtis ir būti didesne organizacija. LMPS pirmininkė Jūratė Voloskevičienė į šį postą perrinkta 2014 m., jos kadencija truks iki 2018 m. balandžio mėn.


Toliau - paspaudus antraštę.


2016 02 29

GERIAU UŽ PROKURATŪRĄ, MUITINES IR NET VYRIAUSYBĘ

»
Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės "Baltijos tyrimai" 2016 m. vasario 9 - 17 d. atliktos apklausos duomenimis, 45 proc. respondentų profesinėmis sąjungomis pasitikėjo, o 37 proc. teigė jomis nepasitikį.

Palyginti su sausio 4 - 14 d. apklausa, pasitikinčiųjų padaugėjo 1 procentu, nepasitikinčiųjų sumažėjo 2 proc.

Tarp 21 vertinamos institucijos profesinės sąjungos pakilo į 15 vietą (buvo smukusios į 19-ąją). Šį kartą darbininkų atstovės geriau buvo vertinamos už prokuratūrą, muitines ir net Vyriausybę; pasitikinčiųjų pastarąja  sumažėjo net 10-čia procentų ir taip pat 10-čia proc. padaugėjo nepasitikinčiųjų.

Išsamiau - paspaudus antraštę

2016 02 27

TĘSIANT DEŠIMTMEČIŲ TRADICIJĄ

»
Koncerno „Achemos grupė“ narė akcinė bendrovė „Achema“ surengė darbo veteranų pagerbimo vakarą. Tautinėmis juostomis buvo perjuosti ir apdovanoti ne tik chemijos gamykloje dirbantys ištikimiausi ir geriausi darbuotojai, bet ir filialų bei „Achemos“ mokymo centro bendruomenių atstovai, triūsiantys po 20, 25, 30, 35, 40 ir 45 metus.

Iš tarybinių metų paveldėta ir šviesios atminties Bronislovo Lubio toliau puoselėta veteranų pagerbimo tradicija "Achemoje" tęsiama jau ketvirtą dešimtmetį. Pasak „Achemos“ profesinių sąjungų administracijos vadovės Birutės Daškevičienės, bendrovės įsipareigojimas kasmet organizuoti veteranų šventę yra įtvirtintas AB „Achema“ kolektyvinėje sutartyje.

Bičiuliai, kolegos, artimieji veteranams dovanojo puokštes gėlių (jonavosnaujienos.lt nuotr.)

Išsamiau - paspaudus antraštę
2016 02 26

PREMJERAS SOCIALDEMOKRATAS SMOGĖ PROFSĄJUNGOMS

»


Prasidėjus neterminuotam pedagogų streikui, premjeras A.Butkevičius pareiškė, kad šiuo atveju „yra tam tikra Rusijos įtaka“ ir kad jis pirmadienį gavęs„informacijos iš tam tikrų tarnybų“.

Premjero teiginys sukėlė pasipiktinimo bangą tiek žiniasklaidoje, tiek socialiniuose tinkluose. Laikydami šį pareiškimą šmeižtu atitinkamus pareiškimus padarė profsąjungų vadovai, įskaitant Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininką Artūrą Černiauską. Pirmoji išsamų protesto pareiškimą paskelbė Audriaus Jurgelevičiaus vadovaujama Lietuvos švietimo profsąjunga.

"Nepraėjus nė valandai po klaidinančios visuomenę informacijos apie derybų su streiką organizuojančiomis profesinėmis eigą, atvirai prieš mokytojų atstovus karo kirvį iškasęs premjeras, smogė iš peties – apkaltino visas švietimo profesines pasidavus Rusijos įtakai. Tai jis padarė sau būdinga maniera, naudodamas miglotas ir nieko nesakančias frazes...“- rašoma profsąjungininkų pareiškime, kuriame pateikiami ir faktai prieš, profsąjungos nuomone, visuomenę klaidinantį pastarųjų derybų su Vyriausybe interpretavimą.


Išsamiau - paspaudus antraštę


2016 02 24

ŠAKINĖS SUTARTIES REIKALINGUMU TIKI IR MINISTRAS

»
Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS) pasiekė, kad šakinė kolektyvinė sutartis tampa apčiuopiama realybe: vasario 25 d. numatomas pirmasis profesinės sąjungos ir Aplinkos ministerijos (AM) derybinių grupių susitikimas.

Pirmasis LAASDPS ir AM atstovų susitikimas dėl šakinės kolektyvinės sutarties derybų įvyko praėjusią savaitę, o dar anksčiau, profesinės sąjungos delegacija, vadovaujama pirmininko Vaido Laukio, susitiko su ministru Kęstučiu Trečioku ir aptarė šakinės kolektyvinės sutarties idėją ir projektą.

„Ministras, trumpai susipažinęs su kolektyvinės sutarties projekto turiniu, teigiamai jį įvertino ir išreiškė viltį, kad derybos ilgai neužtruks", - po susitikimo pranešė profsąjunga.

Pasak jos pirmininko, pastaraisiais metais aplinkosaugos sistemoje jaučiama socialinio dialogo stoka, o kai kurie vadovai užsiima profesinės sąjungos ir jos atstovų menkinimu, ignoravimu, persekiojimu.

"Tikimės 2016-aisiais sulaukti socialinio dialogo proveržio aplinkosaugos sistemoje", - sako pirmininkas V.Laukys

Išsamiau - paspaudus antraštę


2016 02 23

PRAEITĄ SAVAITĘ...

»
Pirmadienį, vasario 15 d., į Briuselį suvažiavo apie 5 tūkst. metalurgų iš visos Europos. Jie protestavo prieš tai, kad Kinijai būtų suteiktas  šalies su rinkos ekonomika statusas. Jei ES pripažins Kinijai tokį statusą, metalurgų profsąjungų nuomone, tai gali baigti masiškais šio sektoriaus darbuotojų atleidimais visos Europos mastu. Antradienį, vasario 16 d., Pskovo srities Pečioros rajone, trijų Rusijos - Estijos ir Rusijos - Latvijos pasienio kontrolės punktų valytojai surengė sėdimąjį streiką.

Tęsinys – paspaudus antraštę


2016 02 22

NEPAISANT PREMJERO PRAŠYMO, STREIKAS NEATIDEDAMAS

»
 Vasario 19 d. įvykęs švietimo profesinių sąjungų atstovų susitikimas su Vyriausybės vadovu Algirdu Butkevičiumi (be kita ko, prašiusio streiką bent atidėti), profsąjungininkų nuomone, buvęs bevaisis. „Vėl žarstyti pažadai, „ištraukta“ naujų pasiūlymų, tačiau lapkričio 16 d. profsąjungų iškelti reikalavimai nenagrinėti, jiems įgyvendinti reikalingi sprendimai nepriimti. Todėl Andriaus Navicko vadovaujama Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga informuoja, jog vasario 22 d. neterminuotas švietimo šakos streikas prasidės“, pranešė lsdps.lt.

Kad streikas neatšaukiamas ir neatidedamas, patvirtina ir Audriaus Jurgelevičiaus vadovaujama Lietuvos švietimo profsąjunga.

Nors profesinės sąjungos pirmadienį streiką pradės, vis dėlto planuojamas ir naujas derybų su Vyriausybe raundas, kuriame bus tariamasi dėl streiko nutraukimo.

Išsamiau – paspaudus antraštę


2016 02 19

„ATSIPRAŠAU VYRIAUSYBĖS, KAD DAR NEEMIGRAVAU”

»
Vasario 15 d. iš visų Lietuvos kampelių į protesto akciją susirinkę pedagogai ironiškai reikalavo dar daugiau „programų, gairių ir reformų“ ir demonstravo nusiteikimą streikui, kurį planuojama pradėti po savaitės – vasario 22 d. Šį kartą į akciją jie susirinko su lagaminais – užuomina į didžiausią tautos skaudulį ir realią dalies pedagogų išeitį - emigraciją.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos nariai ir jiems pritariantieji švietimo sistemos darbuotojai rinkosi prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Katedros aikštėje kolona sustojo prie kolegų iš kitų profesinių sąjungų, kur laukta specialiai užsakytų mišių Arkikatedroje pabaigos. Dvyliktą valandą eisena pajudėjo link Vyriausybės (video), kur kalbas sakė mitingą surengusių šešių profesinių sąjungų lyderiai, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadovai. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Andrius Navickas ironiška forma išsakė (video) pedagogų nusivylimą valdžia:

„Noriu atsiprašyti Vyriausybės, kad aš dar neemigravau, ir ateinu čia nuolat trukdyti jiems kurti gerbūvį sau“, - mitinguojančių šurmulio bei pritariančio juoko lydimas kalbėjo oratorius

Mitingo pabaigoje buvo pranešta, jog Vyriausybei bus įteiktas memorandumas, kuris buvo perskaitytas, o penki profesinių sąjungų lyderiai jį nunešė į Vyriausybės rūmus.

Išsamiau – paspaudus antraštę


2016 02 16

SOLIDARIZUOJASI SU PROTESTUOJANČIAIS PEDAGOGAIS

»
Su pirmadienį protesto akcijas pradedančiais pedagogais  solidarizuojasi Aukštojo Moxlo fakulteto studentai. Vasario 15 d., 11 val., jie ketina kartu su mokytojais susirinkti prie Švietimo ir mokslo ministerijos, o paskui savarankiškai žygiuoti  iki Krašto apsaugos ministerijos.


„Šiais metais krašto apsaugos biudžetui buvo skirti papildomi 162 mln. eurų, t.y., iš viso 643 mln. krašto apsaugai + 542 mln. "visuomenės apsaugai", iš kurių perkamos, pvz., vandens patrankos malšinti nepatenkintiems piliečiams. Mokytojų atlyginimams kelti tuo tarpu skirta 9 mln. eurų, o ikimokyklinio ugdymo auklėtojams – 4,4 mln. Minimaliajai algai padidinti iki 350 eurų/mėnesį skirta 27 mln. eurų. Akivaizdu, kad be nuolatinio visuomenės bauginimo gręsiančiu karu ir užsienio priešais tokia politika nebūtu pateisinama daugelio piliečių“, - teigiama socialinio tinklo Facebook svetainėje sukurtoje paskyroje-renginyje „Patinka mokykloj – ir armijoj patiks: Aukštojo Moxlo fakultetas solidarizuojasi su streikuojančiais mokytojais“.

Kartu su informacija apie palaikymą PN redakcija gavo ir šio kairiojo studentų sambūrio straipsnį-pareiškimą, kuriame pasisakoma prieš "militarizavimą", autorių nuomone vykdomą švietimo, sveikatos apsaugos bei socialinės rūpybos sąskaita.


Toliau - paspaudus antraštę.
2016 02 14

PIRMADIENĮ STARTUOJA NAUJOS PROTESTO AKCIJOS

»
Profesinės sąjungos pakvietė švietimo bendruomenę pirmadienį, vasario 15 d., atvykti į Vilnių, kur rengiama protesto akcija „Išgyventi. Negalima emigruoti!“. Protestuotojai ir juos palaikantieji 11 val. rinksis prie Švietimo ir mokslo ministerijos (A. Volano g. 2), iš kur Šv. Mykolo ir Pilies gatvėmis eis į Katedros aikštę. Iš čia 12 val. kolona pajudės link Vinco Kudirkos aikštės, kur 12.30 val. numatomas mitingas. Lygiai po savaitės, vasario 22 d., turėtų prasidėti ir neterminuotas švietimo darbuotojų streikas.

LR trišalė taryba, vasario 9 d. apsvarsčiusi švietimo šakoje susiklosčiusią situaciją, rekomendavo profesinėms sąjungos ieškoti taikaus problemų sprendimo būdo.Tačiau posėdyje dalyvavę darbuotojų atstovai priminė, jog pakankamai ilgai tik nevaisingai derėtasi su Vyriausybe. Buvo stengtasi išvengti streiko (jis net du kartus buvo atidėtas), tačiau, deja, mokytojai yra verčiami streikuoti: profesinių sąjungų iškelti reikalavimai realiai nevykdomi.

2015 m. gruodžio 8 ir 10 dienomis Lietuvos ugdymo įstaigose jau įvyko įspėjamieji streikai, bet Vyriausybė į juos iš esmės nereagavo.

Išsamiau - paspaudus antraštę


2016 02 12

„KAUNO AUTOBUSŲ“ PROFSĄJUNGOS AIŠKINASI SANTYKIUS (papildyta)

»
Vasario  9 d. prie Kauno savivaldybės įvyko Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ surengtas mitingas.  „Tokiam sprendimui darbuotojai ryžosi po to, kai UAB „Kauno autobusai“, atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Grigelio, ir viena iš bendrovėje veikiančių profesinių sąjungų – UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinė sąjunga, atstovaujama pirmininko Broniaus Bučelio, ignoruodamos kitas profesines sąjungas, pasirašė susitarimą, kuriame numatė savo pačių sugalvotas delegatų į darbuotojų konferenciją rinkimo taisykles“, - teigiama Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pranešime.

Tuo tarpu UAB „Kauno autobusai“ tinklalapyje informuojama, jog mitingą surengusi profesinė sąjunga pažeidžia kolektyvinę sutartį ir siekia „sukelti suirutę“ bei „išprovokuoti socialinę krizę“ bendrovėje.

Naujos - dvi paskutinės pastraipos.


Toliau - spausk antraštę.


2016 02 09

ŠALININKŲ DAUGIAU NEI KRITIKŲ

»
Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės "Baltijos tyrimai" 2016 m. sausio 4 - 14 d. atliktos apklausos duomenimis, 44 proc. respondentų profesinėmis sąjungomis pasitikėjo, o 39 proc. teigė jomis nepasitikį. Palyginti su pernykšte lapkričio 20 - gruodžio 4 d. apklausa, pasitikinčiųjų padaugėjo 3 procentais, o nepasitikinčiųjų sumažėjo 1 proc.

Antra vertus, tarp 21 į apklausos lentelę įtrauktos institucijos profesinės sąjungos nusileido į 19 vietą (lapkričio-gruodžio apklausoje dar buvo 17-osios).

Praėjusių 2015 metų, kaip ir ankstesnių, apklausų rezultatai byloja, jog mažėja „neturinčių nuomonės“ apie profsąjungas. Nors daugėjant šalininkų daugėja ir kritikų, šalininkai visada persveria kritikus.

Išsamiau - paspaudus antraštę


2016 02 07

ŠVIETIMO ŠAKOS STREIKAS NEIŠVENGIAMAS?

»
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) išplatino pranešimą, jog vasario 22 d. pradedamas neterminuotas pedagogų streikas, nes vasario 3 d. įvykęs švietimo profesinių sąjungų atstovų susitikimas Vyriausybėje rezultatų nedavė. Nepavyko susitarti nei dėl vieno iš reikalavimų, kuriuos pernai valdžiai įteikė šešios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, tenkinimo.

Vasario 3 d. įvykusiose derybose Švietimo ir mokslo ministerijos pateikė siūlymų pedagogų reikalavimams įgyvendinti, tačiau ten dalyvavęs Vyriausybės vicekancleris Rimantas Vaitkus ir Finansų ministerijos atstovė juos įvertino kaip nerealius.

"Profesinės sąjungos dėjo visas pastangas, kad būtų išvengta streiko, net buvo atšauktas sausio pabaigoje planuotas streikas ... Ministerijos žadėtas nors ir menkas darbo užmokesčio augimas nuo šių metų sausio 1 d. tėra farsas. Nė vienai savivaldybei „padidėjusiame“ mokinio krepšelyje nepakanka pinigų numatytam pedagogų atlyginimų kėlimui", - sakoma LŠDPS pranešime.

Išsamiau - paspaudus antraštę


2016 02 04
13
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai