2018 m. balandžio 19 d. ketvirtadienis - 22:30

KARTŲ KAITA

»
Gegužės 27 d. įvykusiame Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos (LRDPS) suvažiavime nauja organizacijos pirmininke išrinkta Regina Dvaržeckytė. Ilgametė LRDPS pirmininkė Alma Smilgienė patvirtinta garbės pirmininke.

Į 1800 narių deklaruojančios organizacijos suvažiavimą buvo išrinkti 57 delegatai, dalyvavo – 54. Į pirmininko postą buvo iškelta ir Dalijos Rasiukevičienės kandidatūra. Dauguma delegatų balsavo už R. Dvaržeckytę.

Išsamiau - paspaudus antraštę
2016 06 01

DERYBOS ŠĮKART BUVO SUDĖTINGESNĖS IR AŠTRESNĖS

»
Gegužės 26 d. įvyko AB „Utenos trikotažas“ darbuotojų konferencija, kurioje buvo pateikta metinė darbo kolektyvo ataskaita už 2015 metus ir pritarta per derybas atnaujintos kolektyvinės sutarties, galiosiančios iki 2017 m. balandžio mėn., projektui.

Derybos truko tris mėnesius, buvo sudėtingesnės bei „aštresnės“.Vis dėlto, pasak profesinės sąjungos vadovės Vilijos Bierontienės, „lyginant su iki tol galiojusiu susitarimu, ši sutartis darbuotojams nepablogėjo, nors visada norėtųsi darbuotojams didesnių socialinių ekonominių paskatinimų“. Susitarimas geras ir tuo, kad pavyko įtraukti papildomą punktą dėl atostogų dalies vasaros mėnesiais, nes įmonėje labai daug užsakymų būna kaip tik vasarą.

Išsamiau – paspaudus antraštę


2016 05 31

STREIKAS APNUOGINA SVEIKATOS APSAUGOS KRIZĘ

»
Antra savaitė Varšuvoje vyksta stambiausio Lenkijoje Vaiko sveikatos centro (Centrum Zdrowia Dziecka) viduriniojo medicinos personalo streikas. Slaugytojoms ir centro administracijai nepavyksta susitarti dėl dviejų dalykų - atlyginimų ir darbuotojų stygiaus. Sekmadienio naktį vykusios derybos vėl buvo nutrauktos.

Pirmadienį į vykęs streikuotojų susitikimas su šalies sveikatos apsaugos ministru Konstanty Radziwiłł darbo konflikto taip pat neišsprendė.


Streiko komiteto pirmininkė Magdalena Nasiłowska

Išsamiau – paspaudus antraštę


2016 05 31

AR SULAUKS PASEKĖJŲ MIŠKININKŲ FEDERACIJA?

»
Lietuvos miško ir miško pramonės profesinių sąjungų federacija (LMPF) pradėjo įgyvendinti ne vienerius metus puoselėtą sumanymą - užmegzti kontaktus su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentais siekiant susipažinti juos su profesinių sąjungų misija bei veikla. „Eksperimentiniai metai“, prasidėję pernai rugsėjį, pirmininkės Ingos Ruginienės nuomone, buvo sėkmingi: jos perskaitytas fakultatyvinių paskaitų ciklas sudomino kolegijos absolventus trečiakursius. Su mokyklos vadovybe sutarta, kad federacija per vasarą parengs solidesnį bei išsamesnį paskaitų planą.

Ketindama derėtis dėl analogiško paskaitų ciklo ir universiteto studentams LMPF užmezgė kontaktą ir su Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakultetu,

Miškininkai linkę skleisti savo iniciatyvą ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) mastu.


Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentai (Nuotrauka iš kolegijos tinklalapio)


Išsamiau – paspaudus antraštę


2016 05 30

MŪŠIS DĖL NAUJOJO DARBO KODEKSO DAR NESIBAIGĖ

»
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) birželio 16 dieną, 11 val., kviečia į protesto akciją prieš Darbo kodekso (DK) projekto priėmimą bei įstatymų liberalizavimą „Čia gyvensim ir dar balsuosim!“.  Nors LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas susitikimuose su nariais ir pabrėžia, jog paskutiniam balsavimui Seime pateiktas Darbo kodekso projektas  „gavosi visai neblogas, kai kuriais atžvilgiais net geresnis už dabartinį“, tačiau jame yra likę darbuotojams labai nepalankių punktų. Dėl jų LPSK atviru laišku kreipėsi į Seimo narius apeliuodama į jų pasirinkimą balsuojant dėl DK.

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ savo tinklalapyje paskelbė besijungianti prie šios akcijos ir kviečianti joje dalyvauti. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Lietuvos darbo federacijos vadovai Kristina Krupavičienė ir Svajūnas Andriulis PN sakė taip pat prisijungsiantys prie LPSK rengiamo mitingo.

Toliau - paspaudus antraštę


2016 05 26

DERYBOS TRUKO KONE PUSMETĮ

»
Gegužės 24 d. AB „ORLEN Lietuva“ darbuotojų konferencijoje pritarta kolektyvinės sutarties projektui, kurį Naftininkų profesinės sąjungos taryba jau buvo aprobavusi balandžio 15 d. Sutartis galios 2016-2017 m., kitais metais šalys turės galimybę inicijuoti derybas dėl jos pakeitimų.

Derybos dėl sutarties užtruko apie pusę metų, artimiausiu metu ji bus pasirašyta, ir visiems darbuotojams bus išmokėtos gana solidžios vienkartinės išmokos.

Konferencijoje dalyvavęs bendrovės generalinis direktorius Irineušas Fanfara (Ireneusz FąFara) teigė, jog valdyba planavo mažesnes sąnaudas, susijusias su darbdavio įsipareigojimais kolektyvinėje sutartyje, tačiau Naftininkų profesinės sąjungos derybininkai sugebėjo išsiderėti daugiau.

Tęsinys – paspaudus antraštę


2016 05 25

„APAČIOS" RAGINA LYDERIUS JUNGTIS

»
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Raseinių rajono susivienijimas išplatino keturių švietimo profesinių sąjungų lyderiams adresuotą nutarimą, priimtą susivienijimo konferencijoje gegužės 19 d.  

LŠDPS, Lietuvos mokytojų, Lietuvos švietimo įstaigų ir Lietuvos švietimo profesinių sąjungų pirmininkams Andriui Navickui, Jūratei Voloskevičienei, Eugenijui Jesinui ir Audriui Jurgelevičiui adresuotame ir LŠDPS Raseinių susivienijimo pirmininkės Linos Stulgienės pasirašytame dokumente informuojama apie sprendimą jungtis "prie bet kurių bent dviejų" iš išvardintų profesinių sąjungų, jeigu šios nutartų jungtis į vieną juridinį vienetą.

„Kviečiame ir kitus susivienijimus (visų Lietuvoje veikiančių švietimo profsąjungų) priimti panašius sprendimus ir tokiu būdu įpareigoti vadovus jungtis į vieną organizaciją“, - dokumentą socialiniame tinkle „Facebook“ komentuoja buvęs Raseinių susivienijimo pirmininkas Vytautas Bulotas (nuotr.).


Toliau - paspaudus antraštę.


2016 05 24

IŠ UŽSIENIO

»


Cinizmo viršūnė. Taip Rusijos profsąjungų internetinis laikraštis Solidarnostj įvertino valdžios sprendimą pailginti valstybės ir savivaldybių tarnautojų išėjimo į pensiją amžių iki 65 metų vyrams ir iki 63 metų moterims. Rusijos dūmai priėmus šį įstatymą, gegužės 23 d. jį pasirašė prezidentas Putinas.

"Net dūmos deputatų aplinkoje šį dokumentas vertinamas toli gražu nevienareikšmiškai: 137 parlamentarai balsavo prieš jį, - komentuoja profsąjungų leidinys.

Imigrantų profesinė sąjunga. Praėjusią savaitę Katovicuose (Lenkija) įvyko steigiamasis imigrantų ukrainiečių profesinės sąjungos susirinkimas.

Solidarnostj piešinys


Išsamiau  – paspaudus antraštę


2016 05 24

KOJA KOJON SU LPSK

»
Gegužės 20 d. Vilniuje įvyko Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) 2-asis suvažiavimas. Atvirai balsuojant, 64 balsais už ir 3 delegatams susilaikius antrai ketverių metų kadencijai LPPSF pirmininku perrinktas pirmasis šios federacijos vadovas Juozas Neverauskas.

Delegatai patvirtino "Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos veiklos viziją 2020", Prezidentei, Seimui ir Vyriausybei adresuotą suvažiavimo rezoliuciją, išrinko kontrolės komisiją, pakoregavo įstatus.

Kaip sužinota iš pirmininko pateiktos ataskaitos, LPPSF šiuo metu priklauso 46 profesinės sąjungos, deklaruojančios 3650 narių. Prieš 4 metus, į vieningą federaciją susijungus chemikų ir energetikų šakinėms organizacijoms, LPPSF savo gretose priskaičiavo 50 organizacijų ir apie 5 tūkstančius jų deklaruojamų narių.

Naftininkų profesinės sąjungos delegatai suvažiavime


Toliau – paspaudus antraštę


2016 05 23

PEDAGOGŲ PROBLEMOS TRIŠALĖJE TARYBOJE

»
Antradienį įvykusiame Lietuvos trišalės tarybos (TT) posėdyje, greta MMA algos kėlimo klausimo, pasikeista nuomonėmis dėl kai kurių švietimo sektoriui aktualių problemų, buvo pristatytas profesinių sąjungų kreipimasis dėl saugios aplinkos, nes atvejų, kai mokytojai yra užgauliojami, psichologiškai ir fiziškai nukenčia nuo mokinių ir net jų tėvų, labai padažnėję.

Svarstant Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tobulinimo gaires, paaiškėjo, jog švietimo profesinės sąjungos nepritaria, kad toks įstatymas paliestų ir pedagogus.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė savo ruožtu informavo, jog Vyriausybė nusprendusi jokiam sektoriui išimčių nedaryti.

Vytauto Kašėtos nuotraukoje – profesinių sąjungų atstovai TT posėdyje

Išsamiau – paspaudus antraštę


2016 05 20

ŠĮKART VYRIAUSYBĖ PALAIKĖ DARBUOTOJUS

»
Gegužės 17 d. įvyko Lietuvos trišalės tarybos (TT) posėdis. Dar kartą buvo svarstomas minimalios mėnesio algos (MMA) pakėlimas iki 380 eurų. Tačiau, išsiskyrus darbdavių organizacijų nuomonėms, vieningos TT pozicijos suformuluoti nepavyko.

Profsąjungų atstovei piktinantis, užsitęsusiu „žaidimu“, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) pasisakant už MMA pakėlimą, į kai kurių darbdavių atstovų prieštaravimus nebuvo atsižvelgta: galų gale žiniasklaidai SADM pateikė informaciją, jog TT pasisakė už MMA padidinimą nuo šių metų liepos 1 d.

Vytauto Kašėtos nuotr.


Išsamiau – paspaudus antraštę


2016 05 19

ĮSPĖJO DĖL NEAPIBRĖŽTOS APIMTIES DARBO SUTARČIŲ ŽALOS (papildyta)

»
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga (LMP) gegužės 17 d. surengė spaudos konferenciją, kurioje informavo visuomenę apie darbuotojams žalingas laikinojo darbo ir nenustatytos apimties darbo sutartis, kurias žada naujasis Darbo kodeksas (DK). Jo priėmimas numatomas birželį, o įsigaliotų jis nuo kitų metų pradžios.

LR Trišalėje taryboje profesinių sąjungų ir darbdavių atstovai sutarė išbraukti iš mokslininkų parengto Darbo kodekso projekto nenustatytos apimties (vadinamąsias  0 valandų) darbo sutartis, kaip labiausiai nesaugias darbuotojams. Taip buvo sutarta ir projektą svarstant Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete, tačiau balandžio 7 d. Seimo nariai socialdemokratė Irena Šiaulienė, liberalas Gintaras Steponavičius ir Darbo partijos narys  Kęstutis Daukšys pateikė siūlymą minėtas sutartis grąžinti į DK projektą.

Papildyta sąrašu Seimo narių, balsavusių už minėtų sutarčių įteisinimą.


Toliau - paspaudus antraštę


2016 05 18

„DEMOKRATINĖ DIKTATŪRA” – PRIEŠ DARBUOTOJUS

»
Apie du mėnesius visoje Prancūzijoje vykusios masinės protesto akcijos sutrukdė vyriausybei gauti Nacionalinio susirinkimo daugumos pritarimą valdančiosios Socialistų partijos inicijuotam darbo kodekso (DK) liberalizavimui. Laikantis priimtos demokratinio mechanizmo procedūros vyriausybė privalėjo projektą iš parlamento atsiimti. Tačiau Prancūzijos premjeras Manuelis Vallsas pareiškė, kad ginčytinoji darbo santykių reforma būsianti pradėta be parlamento pritarimo.


Remiantis Prancūzijos konstitucijos 49.3 straipsniu, numatančiu išimtinę galimybę priimti įstatymą parlamentui dėl jo nebalsavus, įstatymas ir buvo pasirašytas prezidento Olando. "Deja, tenka konstatuoti, kad šiuo  metu gyvename demokratinės diktatūros sąlygomis, - pareiškė Visuotinės darbo federacijos CGT tarptautinio departamento vadovas Pjeras Kutaz. - Demokratinėje valstybėje tai - grandiozinis skandalas."

Pastarųjų socialinių ir politinių kovų dėl DK  fone visoje Prancūzijoje pradėjo formuotis 18-30 metų bedarbių, profsąjungininkų, gimnazistų, praktikantų, studentų, benamių, skvoterių ir kovingųjų ekologų protesto judėjimas, pasivadinęs "Naktiniu prabudimu" (Nuit debout)

Išsamiau - paspaudus antraštę


2016 05 13

„STAMBIAUSIEJI IR VEIKLIAUSIEJI” TARĖSI DĖL BENDRŲ TIKSLŲ

»
Gegužės 11 d. įvyko Lietuvos profesinių sąjungų vadovų-atstovų bendros veiklos planavimo sesija, į kurią, anot renginio moderatoriaus buvusio Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) vadovo Vytauto Bako, sukviesti pagrindinių stambiausių ir veikliausių profsąjungų atstovai. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK), Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS), Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, Samdomų darbuotojų profesinės sąjungos (SAMPRO), Medikų profesinės sąjungos vadovai bei atstovai svarstė, kokie bendri tikslai vienija profsąjungas, brėžė politiniam elitui adresuojamas „gaires“ profsąjungų veiklai stiprinti.

Renginyje dalyvavo bei kalbėjo Norvegijos profesinės sąjungos Fagforbundet atstovė Anne K. Grimsrud, pensijų ekspertas ir Fagforbundet pirmininko patarėjas Steinar Fulevaag bei norvegų ekonomistas Jorn Handal.

Svečiams iš Norvegijos vertėjauja Tomas Tomilinas (kairėje)


Išsamiau - paspaudus antraštę


2016 05 12

SIŪLOMA BEDARBIAMS PALANKESNĖ TVARKA

»
Gegužės 10 d. Seimas po svarstymo pritarė Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisoms, kuriomis numatomas palankesnis teisinis reguliavimas darbo netekusiems asmenims. Už naujas nuostatas balsavo 48 Seimo nariai, prieš balsavusiųjų nebuvo, susilaikė 35 parlamentarai. Tam, kad pataisos būtų priimtos, Seimas turės balsuoti dar kartą.

Svarstomame projekte bedarbiams siūloma ilginti nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimo trukmę (iki  9 mėn.), didinti nedarbo socialinio draudimo išmokos maksimalų dydį bei įtvirtinti asmenims palankesnę išmokų skaičiavimo tvarką.


Toliau - spausk antraštę.


2016 05 10

IŠ UŽSIENIO

»
Gegužės 10 d. rytą Graikijos parlamentas priėmė nepopuliarų įstatymą, numatantį pensijų reformą ir didesnius mokesčius.


Valdžia aiškina, kad toks įstatymas būtinas norint gauti tarptautinę finansinę paramą. Per numatomą reformą bus sumažintos kai kurios socialinės išmokos, sujungti keli pensijų fondai, didesnius įnašus į pensijų fondus bei didesnius mokesčius turės mokėti ne tik didesnes, bet ir vidutines pajamas gaunantieji.

Įstatymas priimtas neatsižvelgiant į dvi dienas trukusį nacionalinį streiką.

Jau dvi savaitės kaip streikuoja du trečdaliai Belgijos kalėjimų prižiūrėtojų, protestuojančių prieš pablogėjusias darbo sąlygas.

Toliau – spausk antraštę


2016 05 10

DARBO KODEKSUI PRIIMTI LIKO PASKUTINĖ STADIJA

»
Gegužės 6 d. dalyvaujant 58 Seimo nariams po svarstymo pritarta naujajam Darbo kodekso projektui. Iš jų 45 balsavo už naują DK redakciją, prieš – 2, susilaikė 11 parlamentarų. Prie viso kodekso nuostatų svarstymo Seimas dar kartą grįš įstatymo priėmimo metu. Tai planuojama padaryti iki šios Seimo sesijos pabaigos.Tokiu atevju DK įsigaliotų nuo 2017 m. sausio 1 d.


Prieš tai Seimo nariai svarstė IV dalį „Darbo ginčai“. Pritarta nuostatai, kad darbo ginčai būtų skirstomi į darbo ginčus dėl teisės (individualūs darbo ginčai dėl teisės ir kolektyviniai darbo ginčai dėl teisės) ir kolektyvinius darbo ginčus dėl interesų. Pritarta nuostatai, kad Darbdavio lygmens streikui skelbti turėtų būti gautas ne mažiau kaip ketvirtadalio profesinės sąjungos narių sutikimas.

Tuo tarpu Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, stebėdama „ne visada sveiku protu suvokiamus politikų sprendimus“ paskelbė akciją „Išrink labiausiai darbuotojams „nusipelniusį“ Seimo narį“. Trijų nominacijų nugalėtojus planuojama apdovanoti birželio 16 dienos profesinių sąjungų mitinge.
Toliau - paspaudus antraštę!

2016 05 06

SEIME SVARSTOMAS DK, BIRŽELĮ PLANUOJAMA PROTESTO AKCIJA

»
Gegužės 5 d. Seimas tęsė Darbo kodekso (DK) projekto svarstymą. Aptartos nuostatos dėl siūlomos naujos Trišalės tarybos formavimo (numatytas narių kadencijų ribojimas, kriterijai atstovaujamoms organizacijoms), kolektyvinių sutarčių sudarymo tvarkos, svarstytas darbuotojų atstovavimas juridinio asmens valdyme.

Tuo tarpu Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) prieš kiekvieną Seimo posėdį, kuriame svarstomas DK projektas, rengia piketą. Prie parlamento susirinkę piketuotojai eksponuoja nuotraukas tų parlamentarų, kurie teikia darbuotojams nepalankias pataisas.


PN žiniomis, birželio 16 d. LPSK planuoja surengti protesto akciją.

Toliau – paspaudus antraštę.


2016 05 05

TOLIAU SVARSTOMAS DARBO KODEKSO PROJEKTAS

»
Gegužės 3 d. Seimas toliau svarstė naujojo Darbo kodekso projekto nuostatas dėl kolektyvinių darbo santykių, taip pat nuostatas dėl informacijos apie darbo užmokestį ir dirbtą darbą, išskaitų iš darbo užmokesčio, darbuotojų reikalavimų gynimo darbdaviui tapus nemokiam bei dėl žalos atlyginimo.

Prieš plenarinį posėdį prie parlamento vėl piketavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) atstovai. PN žiniomis, gegužės 4 d. šaukiamas neeilinis LPSK valdybos posėdis, kuriame bus svarstomas tolesnių veiksmų planas.

Seimo nariai pritarė nuostatai, kad profesinės sąjungos atstovauja tik savo nariams. Pasigirdus kalbų, jog tai prieštarauja Konstitucijai, Socialdemokratų partija išplatino pranešimą, jog Konstitucija nepažeidžiama, o minėta nuostata esą skatins darbuotojus jungtis į profesines sąjungas.


Toliau - paspaudus antraštę.


2016 05 04

GRĮŽTANT PRIE „GEGUŽINIŲ” (APŽVALGA SU KOMENTARU)

»
Ar tikrai Lietuvos profesinėms sąjungoms bei kairiesiems sukviesti žmones į gatves sutrukdė aplinkybė, kad Lietuvoje tą pačią dieną buvo minima ir Motinos diena? O gal tai - tik pretekstas nieko nedaryti? - tokie ir panašūs klausimai kyla grįžtant prie praėjusių „gegužinių“.

Vis dėlto Vilniuje Gegužės pirmoji buvo paminėta ir "kalendoriškai": profsąjungų palikta tuščia erdve pasinaudojo naujasis judėjimas "Nacionalinis interesas". Vinco Kudirkos aikštėje jis surengė piketą "Už civilizuotus darbo santykius, už socialiai orientuotą valstybę!", akcijoje dalyvavo ir dviejų šalies profsąjungų atstovai (vaizdo įrašas).

Tuo tarpu kitų šalių, įskaitant ir kaimynų latvių (nuotr.:Ryga, Domo a.) profesinės sąjungos gegužės 1 d., sekmadienį, ir šventė, ir kovojo.

Išsamiau - paspaudus antraštę


2016 05 03

GEGUŽĖS PIRMOJI: PRIEŠ KAPITALO GODUMĄ!

»
Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) paskelbė specialų pareiškimą, skirtą Gegužės pirmajai kaip darbo žmonių solidarumo ir kovos dienai.

"Šią gegužės dieną daugelis žygiuoja su šūkiais už laisvę ir prieš konfliktus bei vergiją. Daugelis mitinguoja už teisingumą pabėgėliams, kiti reikalauja minimalaus darbo užmokesčio ir kolektyvinių derybų bei kviečia priešintis korporacijų godumui. Visa tai yra pagrindiniai lygybės ir socialinio teisingumo principai.

Mūsų vyriausybėms bijant korporacijų galybės, stosime ginti demokratijos ir kovosime prieš korporacijų godumą. už visuotinę gerovę. Mūsų planeta turi būti saugi, o aukščiausia siekiamybė - bendrasis gėris," - pabrėžiama Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos išplatintame ir jos generalinės sekretorės Sharan Burrow pasirašytame pareiškime.

Išsamiau - paspaudus antraštę


2016 04 30

APIE SKURSTANČIAS ŠEIMAS – SU GRAUDULIU

»
Balandžio 29 d. Vilniuje, Vinco Kudirkos aikštėje, įvyko protesto akcija „Už didesnius atlyginimus ir vaikų svajonių išsipildymą“, skirta Tarptautinei darbo dienai, šiemet sutampančiai su Motinos diena. Tarp maždaug pusantro šimto atvykusiųjų dauguma buvo su Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atributika. Atstovauta ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, kurios atributika - kartu su "Solidarumo" logotipu - buvo ir organizatorių plakatuose.

Pirmoji kalbėjusi LPS „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė priminė, jog Lietuvos atlyginimai yra vieni mažiausių ES, yra nemaža skurstančių šeimų. „Ypač skursta vienišos mamos, kurios, gaudamos minimalų atlyginimą, dirba po 12 val., neturi laiko, kurį galėtų skirti vaikui. O atėjusi namo, kokias vaišes ji atneša vaikui? Šiandien ledų porcija kiek kainuoja? Vaikiškos pėdkelnės?“ – susigraudinusi kalbėjo pirmininkė.

Į mitingą atvyko ir kalbėjo kauniškės „Sandraugos“ pirmininkas Kęstutis Juknis, Kovo 11-osios akto signataras Audrius Rudys.

Išsamiau - paspaudus antraštę


2016 04 29

KIEK ŽINOTE APIE DARBUOTOJŲ SAUGĄ?

»
Balandžio 28 d. minima Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Šiemet šią dieną Valstybinė darbo inspekcija (VDI) antrus metus organizuoja nacionalinį e. testą (konkursą). Į klausimus galima atsakinėti nuo 6 val. ryto iki 24 val.

Testą sudaro 25 klausimai su 3-4 atsakymų variantais, iš kurių reikės pažymėti vieną teisingą. Sprendusieji testą turės galimybę atsispausdinti ar išsisaugoti  savo atsakymus su jų įvertinimo procentais ir jau kitą dieną, t.y. balandžio 29 d., pasitikrinti teisingus atsakymus.

Toliau - spausti antraštę


2016 04 28

KĖDAINIŲ AUTOBUSŲ PARKO DARBUOTOJAI BALSUOJA DĖL STREIKO

»
Šiandien, bandžio 27 d., nuo 10 iki 17 val., UAB „Kėdbusas“ darbuotojai balsuoja dėl streiko. Kolektyvinis ginčas tarp bendrovės vadovybės ir profesinės sąjungos (priklauso Respublikinei jungtinei profesinei sąjungai - RJPS) kilo dėl to, kad darbdavio atstovai vilkina derybas dėl kolektyvinės sutarties, nevykdo įsipareigojimų  ir „dirba nekonstruktyviai“.

Kaip informuojama RJPS tinklalapyje, deryboms dėl kolektyvinės sutarties atnaujinimo darbuotojų atstovai prisistatė vasario 11 d. Kadangi įstatymų nustatytu terminu darbdavys  derybų nepradėjo, kovo 15 d. profesinė sąjunga iškėlė reikalavimus bei pradėjo kolektyvinį ginčą. Profesinės sąjungos narių (daugiau nei pusė visų autobusų parko darbuotojų) susirinkime balandžio 19 d. vienbalsiai nutarta pradėti balsavimą dėl streiko.


Tikra.lt nuotr.: profesinės sąjungos narių susirinkimas, kairėje - RJPS pirmininkas Arvydas Dambrauskas.

Toliau - paspaudus antraštę


2016 04 27

GEGUŽĖS PIRMĄJĄ STELBIA MOTINOS DIENA?

»
Tarptautinei darbo dienai sutampant su sekmadieniu bei Motinos diena profesinės sąjungos gegužinę programą „kompensuos” tarptautinės dienos išvakarėse: „Sandrauga” - balandžio 27 d. apskrituoju stalu, „Solidarumas” ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija – balandžio 29 d. protesto akcija „Už didesnius atlyginimus ir vaikų svajonių išsipildymą“. Kaip pastarosios akcijos preliudija balandžio 27 d. numatoma spaudos konferencija.

Kol kas žinoma, kad gegužės 1 dieną  Gegužės pirmąją ketina minėti tik  asociacija “Nacionalinis interesas”. Anonsuojami tokie jos renginio šūkiai: “Už civilizuotus darbo santykius – už socialiai orientuotą valstybę!“, „Už viešojo sektoriaus išsaugojimą ir plėtrą!“.

PN nuotraukoje: 2013 m. Gegužės pirmoji. Plakate užrašas: “O kur progresiniai mokesčiai?”

Išsamiau - paspaudus antraštę
2016 04 26

BE EUFORIJOS, TAČIAU PALANKIAI

»
Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės "Baltijos tyrimai" 2016 m. balandžio 1 - 11 d. atliktos apklausos duomenimis, 45 proc. respondentų profesinėmis sąjungomis pasitikėjo, o 39 proc. teigė jomis nepasitikį.

Palyginti su ankstesne, kovo 3 - 5 d., apklausa, pasitikinčiųjų sumažėjo 4 procentais, nepasitikinčiųjų padaugėjo 5 procentais. Žodžiu, kovo mėn. gana netikėtai pasireiškęs itin didelis palankumas profsąjungoms po mėnesio vėl grįžo į nusistovėjusį, tiesa, taip pat gana palankų, vertinimą ( turint galvoje, kad 2015 metų vidutinis "pasitikėjimo - nepasitikėjimo" santykis buvo 42,9 : 38,7).

Tarp 21 vertinamos institucijos profesinės sąjungos grįžo į 15 vietą (prieš mėnesį buvo pakilusios į 14-ąją).

Išsamiau - paspaudus antraštę


2016 04 23

PUSTUŠTĖSE SALĖSE Į DK PROJEKTĄ GRĄŽINAMOS ŽALINGOS NUOSTATOS

»
Balandžio 21 d. Seime toliau buvo nagrinėjamas naujojo Darbo kodekso (DK) projektas. Kaip informuoja Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), parlamentarai šio įstatymų projekto svarstymui skyrė vos pusvalandį, „per kurį spėjo atmesti Socialinių reikalų ir darbo komitete (SRDK) išnagrinėtus sprendimus“. O dėl visos šalies darbuotojams ypač svarbaus Darbo kodekso projekto Seime balsavo vos 85 parlamentarai.

Prieš Seimo posėdį LPSK vėl surengė piketą, protestuodami prieš skubotą DK svarstymą.

Tuo tarpu Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga (LPMS) pradėjo kampaniją – siunčia laiškus Seimo nariams, balsavusiems už darbuotojams žalingas nuostatas. Balandžio 21 d. protesto laiškai išsiųsti 49 Seimo nariams, balandžio 14 d. balsavusiems už  neapibrėžtos apimties darbo sutarčių gražinimą į Darbo kodekso projektą.

Toliau – paspaudus antraštę.


2016 04 22

PROFESINĖ SĄJUNGA – VIENA IŠ INFOCENTRO ĮKŪRĖJŲ

»
Šiandien, balandžio 21 d., Lietuvos–Lenkijos pasienyje, Kalvarijos pasienio poste, atidaromas pirmasis Europoje Informacinis centras komandiruojamiems darbuotojams ir darbo migrantams.  Viena jo iniciatorių ir įkūrėjų yra Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga „Solidarumas“. Tai – bendradarbiavimo su Valstybine darbo inspekcija ir VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras produktas.

Atidaryme dalyvaus ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) prezidentas Džordžio Dasis (Georges Dassis).  Jis taip pat skaitys pranešimą  apie laisvą darbuotojų judėjimą balandžio 22 d. Seime įvyksiančioje konferencijoje, skirtoje darbuotojų mobilumo problemoms nagrinėti.


Toliau - paspaudus antraštę.


2016 04 21

DARBO SANTYKIUOSE — PREZERVATYVO PRINCIPAS?

»
Žinomas politinis veikėjas ir publicistas Vitalijus Balkus, atsiliepdamas į diskusijas, susijusias su šiuo metu Seime svarstomu Socialinio modelio įstatymų paketu, išplatino straipsnį „Prezervatyvo principas darbo santykiuose“, kuriame nagrinėja Lietuvoje realiai egzistuojančią darbdavio- darbuotojo teisinių bei socialinių santykių anatomiją.

Samdomo darbo santykių esmė paprasta: darbdavys perka darbo jėgos paslaugą iš darbuotojo ... Darbuotojas gauna atlygį jau suteikęs darbo jėgos paslaugą, t. y., kol jam neišmokėtas atlygis, jis tampa darbdavio kreditoriumi.

Tačiau realybėje, pabrėžia autorius, kaip tik kredito gavėjo pareigą atsiskaityti darbdaviai moka puikiai pamiršti. Jei stambūs verslininkai vienu balsu tvirtina, kad iki šiol buvęs (esą „sovietinis“) darbo santykių reglamentavimas jiems trukdąs ir esą jie negali operatyviai valdyti darbo jėgos įmonėse, tai vis kyla klausimas, kodėl jie neteigia, kad būtinybė grąžinti paskolas bankams (net jei to labai nenorėtum) taip pat trukdo „valdyti finansinius srautus“? - polemizuoja autorius.

Vitalijus Balkus 2012 m. renginyje Vinco Kudirkos aikštėje „Konstitucija be dekoracijų“ - kadras iš video įrašo


Visas straipsnis – paspaudus antraštę


2016 04 20

SEIMAS TOLIAU SVARSTO DARBO KODEKSO PROJEKTĄ

»
Balandžio 19 d. Seimui tęsiant naujojo Darbo kodekso projekto svarstymą, balsuota dėl parlamentarų pataisų, susijusių su darbo laiko ir viršvalandžių, atostogų bei darbo užmokesčio reglamentavimu.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) prieš plenarinį Seimo posėdį vėl surengė piketą protestuodama prieš skubotą Darbo kodekso projekto svarstymą Seime (nuotr.). LPSK žada piketuoti prieš kiekvieną Seimo plenarinį posėdį, „kuriame bus svarstomas socialinio modelio likimas“.

Toliau - paspaudus antraštę.


2016 04 19
10
Kovą gavome
60 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Inga Ruginienė
2%
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai