2017 m. rugpjūčio 19 d. šeštadienis - 10:26
 Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.  Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.

NAUJIENOS

10

2016 01 13 - PROFSĄJUNGA PRISIDĖJO PRIE GINTARO KAMBARIO ĮRENGIMO

»
Sausio 12 d. Kauno klinikinėje ligoninėje duris atvėrė unikali gintarais dekoruota palata, kurioje bus gydomi tuberkulioze ir kitais kvėpavimo sutrikimais sergantys vaikai. Tam buvo surinkta 14,5 kg gintarų, o 1,5 kg gintarų palatą įrengusiai organizacijai „Saulės smiltys“ gruodį perdavė Kauno klinikinės ligoninės profesinė sąjunga.

„Nupirkome 1 kg ir 50 g gintarų. Tai Kauno klinikinės ligoninės profesinės sąjungos narių indėlis įgyvendinant gražią idėją“, - įteikdama gintarus (nuotr.) sakė profesinės sąjungos pirmininkė Irena Tavgenienė.


Toliau - spausk antraštę.


Komentarų: (0)

2016 01 11 - MMA KYLA, O KVALIFIKUOTŲ MEDIKŲ ALGOS - ĮŠALDYTOS

»
Keliant minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA) išbalansuojamos sveikatos pasaugos įstaigų darbo užmokesčio sistemos, nes nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimai keliami, o kvalifikuotų medikų darbo užmokestis nuo 2009 m. nebuvo didinamas. Apie tai informuoja Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga (LGVS) ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė  sąjunga (LSADPS).

Pasak LSADPS pirmininkės Aldonos Baublytės, per 2012–2015 m. laikotarpį MMA buvo didinamas net penkis kartus, tačiau sveikatos apsaugos darbuotojų, gaunančių MMA, darbo užmokesčio padidinimas buvo paliktas kompensuoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis ir įstaigų vadovų atsakomybei.

Toliau - spausk antraštę.


Komentarų: (1)

2016 01 09 - STREIKO KLAUSIMU PROFSĄJUNGŲ NUOMONĖS IŠSISKYRĖ

»
Sausio 7 d. įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) koordinavimo tarybos ir Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) tarybos posėdis. Pagrindinis bendro posėdžio tikslas - pasirengti sausio 14 d. profsąjungų ir valdžios atstovų susitikimui artėjant profesinių sąjungų numatytai trijų dienų streiko sausio pabaigoje datai.

Su švietimo darbuotojų atstovais susitikti atvykusi švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė papasakojo, ką valdžia atliko reaguodama į 2015 m. spalio 28 d. įvykusio mokytojų kongreso bei gruodžio 8 ir 10 dienų įspėjamojo streiko reikalavimus.

Dviejų švietimo profsąjungų aktyvas vieningai nusprendė atsisakyti sausio pabaigoje numatomo streiko, dalyvauti sausio 14 d. susitikime su Vyriausybės atstovais. Jei laukiamų rezultatų susitikimas neduos, bus rengiamasi neterminuotam streikui, kuris įvyktų kovo mėnesį.

Nuo šio dviejų didžiausių švietimo profesinių sąjungų sprendimo atsiribojo Žemaitijos regione veikiančios Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos  vadovas Eugenijus Jesinas. BNS agentūrai E.Jesinas pareiškė, kad jo vadovaujama profesinė sąjunga ketinanti streikuoti sausį.

Išsamiau - paspaudus antraštę
Komentarų: (4)

2016 01 06 - SOCIALINIS DARBUOTOJAS DAŽNAI LIEKA VIENAS

»
„Dar nėra atliktas atvejo tyrimas, tačiau jau išsakomi kaltinimai, kad socialinis darbuotojas neatliko savo darbo su socialinės rizikos šeima pareigų“, - taip į atgarsius po tragedijos  Kėdainių rajone, kur tėvas nužudė du vaikus, reaguoja Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija (LSDA).

Pasak jos prezidentės Rasos Laiconienės, socialinis darbuotojas yra socialinės rizikos šeimos pagalbininkas, tačiau jis negali būti atsakingas už tokios "šeimos pasirinktą gyvenimo būdą ir jos sprendimus bei tų sprendimų pasekmes".

Be to, socialinis darbuotojas dažnai lieka vienas su socialinės rizikos šeimos problemų sprendimu, rajonų savivaldybėse nėra pakankamos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros, kad šeimos nariai būtų nukreipti gydytis nuo priklausomybių, įveikti krizę ir pan.


Toliau - paspaudus antraštę.
Komentarų: (0)

2016 01 06 - TRANSPORTININKŲ FORUMO VADOVU TAPO R. NARBUTAS

»
Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo vadovu 2015 m. gruodį išrinktas Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas (nuotr.).

Trylika metų, t.y. nuo pat įkūrimo, forumo pirmininku buvo perrenkamas Jonas Petraška. Dar kartą kandidatuoti į vadovo postą šį kartą J.Petraška atsisakė, pareikšdamas, kad atėjęs laikas profesinių sąjungų lyderius pakeisti jaunesniais.

Forumo pirmininko pavaduotoju išrinktas Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža.

Išsamiau - paspaudus antraštę
Komentarų: (0)

2016 01 05 - BENDROVĖS DARBUOTOJAI GAVO IŠMOKAS IŠ PELNO

»
Naftininkų profesinė sąjunga informuoja, kad baigiantis 2015 metams AB „Orlen Lietuva“ visiems darbuotojams išmokėjo 1,8 pagrindinio darbuotojo darbo užmokesčio dydžio  vienkartines išmokas. Taigi įgyvendinta profesinės sąjungos susiderėta kolektyvinės sutarties nuostata dėl metinės  priemokos už bendrovės veiklos rezultatus.

PN žiniomis, pastarąjį kartą vienkartinės išmokos už bendrovės veiklos rezultatus AB „Orlen Lietuva“ darbuotojams buvo išmokėtos 2012 m.

Išmokų darbuotojams iš įmonės pelno nelinkusios mokėti ne tik Lietuvos įmonės, dėl jų sunku susitarti ir Europos Sąjungoje. Kas ketveri metai atliekamo Europos įmonių tyrimo duomenimis, 2009 m. tik 14 proc. visų privačių dešimt arba daugiau darbuotojų turinčių ES įmonių taikė kokią nors pelno dalijimosi sistemą. Tuo tarpu Lietuvoje 2013 m. portalui cvmarket.lt apklausus 234 įvairių Lietuvos įmonių darbuotojus paaiškėjo, kad realiai skatinami sako esantys tik 8,5 proc. apklaustųjų.

Išsamiau - paspaudus antraštę


Komentarų: (0)

2016 01 04 - LATVIJOS MEDIKAI ATŠAUKĖ PLANUOTĄ STREIKĄ, O PEDAGOGAI?

»
Baigiantis 2015-iesiems Latvijos seimas patvirtino 2016 metų šalies biudžete numatytus papildomus 9 mln. eurų pedagogų atlyginimų reformai nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. vykdyti ir 10 mln. eurų medikų atlyginimams.

Tačiau mokytojų tik toks švietimo biudžeto padidinimas netenkina. Latvijos žiniasklaidoje primenama, kad pernai lapkričio 27 d. mokytojai, protestuodami prieš numatomą atlyginimų reformą, jau buvo surengę įspėjamąjį streiką, kuriame dalyvavo apie 25 tūkst. pedagogų.

Streikuoti buvo pasirengę ir medikai. Tačiau Latvijos sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Valdas Keris po dviejų valandų derybų taikinimo komisijoje paskelbė, jog žadėto streiko jau nerengs.

lizda.lv iliustracija

Išsamiau - paspaudus antraštę
Komentarų: (0)

2015 12 31 - F.JUCIUS: PROFSĄJUNGŲ BĖDŲ PRIEŽASTIS – JŲ PAČIŲ PASYVUMAS IR NETINKAMI VADOVAI

»
Šiaulių regione veikiančios Laisvosios jungtinės profesinės sąjungos pirmininkas teisininkas Feliksas Jucius teigia, kad profesinių sąjungų įtaka bei jų įvaizdis silpsta pirmiausia dėl jų pačių, ypač didžiųjų centrų, pasyvumo. Pastarojo meto akcijos prieš Socialinio modelio įteisinimą esančios tik "mosikavimas kumščiais po mūšio".

Iki šiol nesugebėta pasinaudoti ir Profesinių sąjungų įstatymo (PSĮ) ar dar tebeveikiančio Darbo kodekso (DK) teikiamomis galimybėmis. "Stebiuosi, kad, matyt, niekam neįdomios įstatyminės nuostatos, numatytos PSĮ 3 str., kur aiškiai įvardinti požymiai, kaip ir kada ir kokiais veiksmais trukdoma teisėtai profesinių sąjungų veiklai... O apie DK 33 str. iš viso užmiršta, kad toks yra. Juk šis straipsnis papildo PSĮ 17 str., leidžiantį kurti savo darbo inspekcijas, teisinės pagalbos tarybas".

Prieš 17 metų įsitraukęs į profsąjungų veiklą ir bandęs bendradarbiauti su keliomis didesnėmis profesinėmis sąjungomis, F.Jucius jose pasigedo vidinės demokratijos, nuoširdžių pastangų ginti žmogų, siekių visoms profsąjungoms veikti vieningai.

Tačiau darbuotojų organizacijos dar turinčios galimybę atgimti, kai išsirinks tinkamus vadovus, t.y. „tokius lyderius, kurie neatsitvers nuo kitų organizacijų, o imsis visi vienodai suprasti ir taikyti įstatymo suteiktas galias darbuotojų teisėms realiai ginti.“

Interviu su F.Juciumi - paspaudus antraštę
Komentarų: (0)

2015 12 30 - SOCIALINIS MODELIS – IŠŠŪKIS „LIFOSOS” DARBUOTOJAMS

»
Iš AB „Lifosa” profsąjungos pirmininko pareigų neseniai pasitraukė ilgametis jos pirmininkas Antanas Lazdauskas. Iki konferencijos, kuri numatoma kitų metų sausio 21 d., pirmininko pareigas eina komiteto narys teisės magistras Kęstas Šlama (nuotr.).

Vertindamas Seime svarstomą Socialinio modelio projektą, K.Šlama pabrėžia, jog iššūkis, kuriam turėtų būti pasirengęs šios bendrovės profsąjungos lyderis, yra būsimas naujos kolektyvinės sutarties pasirašymas. Jei Seime bus Socialinis modelis priimtas, dabartinė "Lifosos" kolektyvinė sutartis (kuri yra neterminuota) taps terminuota ir galios - pagal Socialinio modelio projektą - iki 2017 metų. Žinant, kokios Socialiniame modelyje sąlygos numatomos darbuotojams, bus nelengva užduotis apginti (išlaikyti) tuos laimėjimus, kurie yra įtvirtinti dabartinėje "Lifosos" kolektyvinėje sutartyje.

Tarp profesinės sąjungos pirmininko veiklos prioritetų pirmininkas išskiria „konstruktyvų dialogą su darbdavio atstovais“. „Pagarbą iš kitos pusės gali pelnyti tik ateidamas su protingais ir gerai pasvertais pasiūlymais ar reikalavimais“, - pabrėžia K.Šlama.

Interviu su K.Šlama – paspaudus antraštę

Komentarų: (2)

2015 12 28 - ĮKALBINĖJA ATSISAKYTI STREIKO

»
Gruodžio 28 d. Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas ir kitų 2016 m. sausį streikuoti besirengiančių profsąjungų atstovai dalyvavo Vyriausybės vicekanclerio Rimanto Vaitkaus inicijuotame susitikime. Vicekancleris įkalbinėjo profesines sąjungas atsisakyti sumanymo streikuoti.

Profesinių sąjungų šie argumentai neįtikino.

Vis dėlto šiuo reikalu sausio 14 d. numatomas dar vienas profsąjungų ir valdžios atstovų susitikimas.

Lsdps.lt nuotr.

Išsamiau – paspaudus antraštę
Komentarų: (0)

2015 12 22 - GERIAU UŽ PROFSĄJUNGAS BUVO VERTINAMOS VYRIAUSYBĖ IR NET MUITINĖS

»
Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės "Baltijos tyrimai" šių metų lapkričio 20 - gruodžio 4 dienomis atliktos apklausos duomenimis, 41 proc. respondentų profesinėmis sąjungomis pasitikėjo, o 40 proc. teigė jomis nepasitikį.
Prieš mėnesį (spalio 28 - lapkričio 8 dienų apklausoje) darbuotojų atstovės buvo pasiekusios per pastaruosius šešerius metus aukščiausio pasitikėjimo rezultato (pasitikėjo 47 proc. respondentų, nepasitikėjo 36 proc.), o štai lapkričio pabaigoje – gruodžio pradžioje įvyko ryškus visuomenės nuomonės pablogėjimas - 6 punktais per mėnesį nusmuko pasitikėjimo balas ir 4 punktais vėl padaugėjo antipatikų.
Šį netikėtą visuomenės vertinimų lūžį patvirtina ir smukimas reitingų lentelėje: tarp 21 vertinamos institucijos dabar profsąjungos vėl atsidūrė 17-je vietoje, prieš mėnesį buvusios 15-osios.

Išsamiau - paspaudus antraštę
Komentarų: (0)

2015 12 18 - KALĖDŲ EGLUTĖS, PAPUOŠTOS... KARVIŲ GALVOMIS

»
Ketvirtadienį, gruodžio 17 d., prie Ukrainos parlamento (Верховна Рада України) susirinko šalies žemdirbių - fermerių, samdinių bei smulkiųjų ūkininkų - tūkstantinė minia. Protesto akciją inspiravo Jaceniuko vyriausybės rengiamas įstatymo projektas, pagal kurį turėtų būti atšauktas  specialus mokestinių lengvatų režimas, iki šiol taikytas žemės ūkyje.

Pagrindiniai protesto akcijos šūkiai: "Neleisime, kad Ukraina badautų!", "Neliks kaimo - neliks valstybės!", "Atstatydinti Jaceniuko vyriausybę!" Prie parlamento mitingo dalyviai pastatė eglutes, "papuoštas"... nupjautomis karvių galvomis.

Jei valdžia neatsižvelgs į agrarininkų protestą, mitingo dalyviai pagrasino surengti nacionalinį streiką, užblokuoti federalines automagistrales ir kt.

***

Komentarų: (0)

2015 12 17 - SAUSIO PABAIGOJE NUMATOMAS TRIJŲ DIENŲ STREIKAS

»
Gruodžio 16 d. susirinkusios visos Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“) svarstė tolesnių veiksmų planą, praneša Lietuvos švietimo profesinė sąjunga.

Konstatuota, kad "valdžia iš esmės neatsižvelgė į streikuojančių pedagogų interesus, nerodo jokio noro spręsti problemas", todėl ir buvo nuspręsta sausio pabaigoje skelbti 3 dienų streiką.

Pranešime primenama, kad gruodžio 8 ir 10 dienomis "visoje Lietuvoje vyko" įspėjamasis 2 valandų streikas, kuriame dalyvavo daugiau nei 450 ugdymo įstaigų ir virš 11 tūkstančių pedagogų.

Lsdps.lt nuotraukoje: streikuota ir išjungus šviesą


Išsamiau - paspaudus antraštę
Komentarų: (0)

2015 12 16 - SUKILO UKMERGĖS GREITOSIOS MEDIKAI

»
Ukmergės greitosios medicinos pagalbos darbuotojai gruodžio 17 d., 9. 30val., prie Ukmergės rajono savivaldybės rengia piketą bei žada masiškesnes akcijas, - informuoja Ukmergės profesinė sąjunga „Solidarumas“. Taip protestuojama prieš savivaldybės kliudymą rajono greitosios pagalbos stotį prijungti prie Vilniaus greitosios.

Pasak profsąjungos, Ukmergės savivaldybė nepaiso nei Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos politikos stambinti rajonų greitosios pagalbos stotis prijungiant jas prie jau veikiančių didžiųjų, nei daugumos Ukmergės greitosios darbuotojų pasirinkimo. Yra trukdoma klausimą svarstyti rajono taryboje, vietoj to sudaroma darbo grupė, kurioje yra ir Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC priklauso greitosios pagalbos skyrius) vyriausiosios gydytojos sutuoktinis.

Nuotr.: 2014 m. spalio 9 d. Ukmergės GMP skyriuje lankėsi delegacija iš Norvegijos profsąjungos „Fagforbundet“.

Toliau - paspaudus antraštę.
Komentarų: (2)

2015 12 14 - UŽ SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ PROJEKTĄ – SOLIDI PREMIJA

»
 Gruodžio pradžioje Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Juozas Rimkus bei danų kalbos vertėjas Pranas Kęstutis Tiknevičius Danijos profesinių sąjungų konfederacijos (LO) kvietimu lankėsi Kopenhagoje ir Ringstede.

Kopenhagoje susitikta su Danijos bibliotekininkų profesinės sąjungos prezidente Tine Jiorgensen ir jos pavaduotoju Bruno Pedersen, o Ringstede įvyko LO Midtsjellando regioninės profesinės sąjungos 2015 metų kultūros premijos įteikimo ceremonija. Šiais metais 10000 kronų premija paskirta Lietuvos profsąjungininkams.

2012 – 2014 metais šakinė Lietuvos kultūros darbuotojų profesinė sąjunga (veikia Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos sudėtyje), vykdydama europinį projektą “Socialinio dialogo skatinimas Lietuvos kultūros darbuotojų institucijose”, tarptautiniais partneriais pasikvietė Danijos profesinę sąjungą. Aktyvaus bendradarbiavimo rezultatas – 2014 metais vasario 27 d. su Lietuvos kultūros ministerija pasirašyta kultūros šakos kolektyvinė sutartis.

Išsamiau - paspaudus antraštę

Komentarų: (4)

2015 12 09 - KETVIRTADIENĮ - NACIONALINIO STREIKO FINALAS

»
Tęsiasi įspėjamasis nacionalinis švietimo šakos streikas. Gruodžio 8 d. jame dalyvavo apie 300 šalies ugdymo įstaigų. Ketvirtadienį, gruodžio 10 d., dvi valandas ketina streikuoti Andriaus Navicko vadovaujamos Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠDPS) paraginti darbuotojai - apytikriai iš 100 Lietuvos švietimo įstaigų.

Bendrojo ugdymo įstaigose nevyks pirmosios dvi pamokos, ikimokyklinio ir neformaliojo švietimo įstaigose streikuojama bus pirmąsias dvi darbo valandas.

LŠDPS taip pat pakvietė švietimo darbuotojus, kurie streikuoja, ir tuos, kurie negali ar nespėja prisidėti prie streiko, dalyvauti akcijoje „Padėk Vyriausybei - išjunk šviesą!“

Išsamiau - paspaudus antraštę


Komentarų: (0)

2015 12 09 - PANEVĖŽIO KOLEGIJOS DARBUOTOJŲ STREIKAS ATŠAUKIAMAS

»
Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos tarybos pirmininkas Henrikas Sinickas atsiuntė PN pranešimą, jog gruodžio 9 d. turėjęs įvykti streikas atšaukiamas.

Profesinė sąjunga neatsisako administracijai pateikto reikalavimo, susijusio su darbuotojams nepriimtina kolegijos valdymo ir struktūros pertvarka. Jei Panevėžio kolegijos direktorius ir kolegijos taryba iki 2016 m. sausio 25 d. neįvykdys profesinės sąjungos reikalavimo, vėl numatoma organizuoti įspėjamąjį streiką.

Išsamiau – paspaudus antraštę


Komentarų: (0)

2015 12 08 - ORGANIZATORIŲ NUOMONE, GRUODŽIO 8 DIENOS STREIKAS PAVYKO

»
„Galima drąsiai konstatuoti, kad streikas kaip įspėjamoji prevencinė priemonė pavyko“, - gruodžio 8 d. surengtoje spaudos konferencijoje pareiškė Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) pirmininkas Audrius Jurgelevičius. Pasak jo, akcija pavyko todėl, kad dar net streikui neprasidėjus Finansų ministerija ir Vyriausybė rado „keliolika milijonų“ eurų, nors iki tol apie bet kokį papildomą finansavimą švietimui nebuvę kalbos.

Streikas, anot organizatorių, pavyko dar ir todėl, kad jam buvo aktyviai trukdoma iš Švietimo ir mokslo ministerijos: buvo dedama „didelių“ pastangų, kad „mokytojų tarpe būtų įnešta tam tikra sumaištis ir nerimas“.

PN primena, kad dar vienas įspėjamasis streikas vyks poryt, gruodžio 10 d. Jo organizatorius - Andriaus Navicko vadovaujama Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS). Streike dalyvaus apie 100 mokyklų.


Išsamiau – paspaudus antraštę.
Komentarų: (5)

2015 12 07 - PROFESINĖS SĄJUNGOS TOLIAU POPULIARĖJA

»
Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės "Baltijos tyrimai" šių metų spalio 28 - lapkričio 8 dienomis atliktos apklausos duomenimis, 47 proc. respondentų profesinėmis sąjungomis pasitikėjo, o 36 proc. teigė jomis nepasitikį. Per ankstesnę, spalio 1-10 d., apklausą pasitikinčiųjų darbuotojų atstovėmis buvo vienu proc. mažiau, o nepasitikinčių - dviem proc. daugiau (46:38).

Tarp 21 apklausai pateiktos institucijos profesinės sąjungos išsaugojo15-tąją vietą.

Išsamiau – paspaudus antraštę


Komentarų: (0)

2015 12 07 - DĖL DARBUOTOJŲ ATLEIDIMO KREIPĖSI Į TEISMĄ

»
 Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ kreipėsi į teismą prašydama Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimą atleisti 160 savivaldybės darbuotojų panaikinti kaip neteisėtą. "Šalių susitarimu“ darbus jau yra palikę 48 Kauno miesto savivaldybėje dirbę valstybės tarnautojai ir 59 pagal darbo sutartis dirbę darbuotojai.

"Sandrauga" teigia, jog apie tai ne tik kad nebuvo laiku teikiama informacija profesinei sąjungai, bet nevyko ir konsultacijos – būtina ir itin svarbi procedūra, padedanti sumažinti „smūgį“ įstaigos darbuotojams, kuomet yra ruošiamasi atleisti didelį žmonių skaičių.

Įvyko pirmasis teismo posėdis.

Išsamiau - paspaudus antraštę
Komentarų: (0)

2015 12 05 - STUDENTAI SOLIDARIZUOJASI SU MOKYTOJAIS

»
Gruodžio 2 d. Aukštojo Moxlo fakultetas Kaune surengė diskusiją „Mokytojų streikas! Kas vyks ir kaip solidarizuotis? “Renginyje dalyvavo LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas, jo pavaduotoja Erika Leiputė-Studžienė.


Aukštojo Moxlo fakulteto studentai susitiko su mokytojų atstovais norėdami iš jų pačių išgirsti pedagogų reikalavimus ir pasipriešinimo taktikas, išreiškė poreikį suvienyti tam tikras švietimo sistemos dalis. Buvo svarstoma, kaip įgyvendinti bendradarbiavimo galimybes.

Studentai pakvietė pedagogus į generalinę universitetų darbuotojų ir studentų asamblėją, kuri įvyks gruodžio 11 d., 16 val., VDU Mažojoje salėje.

Aukštojo Moxlo fakultetas visuomenei tapo žinomas tada, kai šių metų Rugsėjo 1-osios minėjimą prie Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) jie paįvairino akcija, kuria norėjo kritiškai įvertinti aukštojo mokslo suprekinimą bei studentų kasdienybės problemas.

Išsamiau - paspaudus antraštę
Komentarų: (5)

2015 12 03 - KITĄ SAVAITĘ – TRYS STREIKAI

»
Kitą savaitę, pirmą kartą šalies istorijoje, nusimato net ne du, o trys įspėjamieji streikai. Gruodžio 8 ir 10 dienomis įspėjamąjį dviejų valandų streiką rengia švietimo profesinės sąjungos, o gruodžio 9 d. streikuos Panevėžio kolegijos darbuotojai.

Kaip informavo šios įstaigos profesinės sąjungos taryba, įspėjamuoju streiku reikalaujama įvykdyti kolektyvinio darbo ginčo dėl kolegijos valdymo ir struktūros pertvarkos taikinimo komisijos 2014 m. balandžio 1 d. užfiksuotus nutarimus.

Kaip PN sakė Panevėžio kolegijos profesinės sąjungos tarybos pirmininkas Henrikas Sinickas, tai, kad šis streikas vyks tą pačią savaitę, kaip ir nacionaliniai mokytojų streikai, tėra sutapimas. Jo teigimu, kolegijos tarybos 2013 m. vasarą patvirtinta įstaigos valdymo struktūra, veikianti nuo 2014 metų sausio, yra  ydinga, jai nepritaria ir kolegijos Akademinė taryba. Deja, nei kolegijos direktorius Egidijus Žukauskas, nei kolegijos taryba nerodo geros valios, o raštais atakuojama Švietimo ir mokslo ministerija – tik „atsirašinėjanti“.

Toliau - paspaudus antraštę.


Komentarų: (0)

2015 12 02 - PEDAGOGŲ STREIKAI – GRUODŽIO 8 IR GRUODŽIO 10 DIENOMIS?

»
Sužlugus gruodžio 1 d. vykusioms švietimo darbuotojų profsąjungų deryboms su Vyriausybės paskirta taikinimo komisija, profesinių sąjungų  tinklalapiuose pranešama, kad gruodžio 8 d. ir gruodžio 10 dienomis vyks įspėjamieji pedagogų streikai.

Lietuvos švietimo profesinės sąjunga (LŠPS)  skelbia, jog  streikas vyks gruodžio 8 d. Tuo tarp Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) priėmė kitą sprendimą: šios profesinės sąjungos įtakoje esančios švietimo įstaigos streikuos gruodžio 10 d. Datos perkėlimą LŠDPS aiškina būtinybe laikytis Civilinio kodekso ir Darbo kodekso nuostatų.

Kol kas nėra patikslintos informacijos, kiek ugdymo įstaigų streikuos gruodžio 8 ir kiek gruodžio 10 dienomis.

Išsamiau – paspaudus antraštę
Komentarų: (13)

2015 12 01 - PO DEŠIMTIES DIENŲ STREIKO RASTAS KOMPROMISAS

»
Lapkričio 30 d. baigėsi prieš dešimt dienų prasidėjęs Suomijos pašto ir logistikos profesinės sąjungos PAU surengtas streikas prieš valstybės kontroliuojamos pašto paslaugų tiekimo įmonės POSTI planus „padidinti našumą ir sutaupyti pinigų“ darbuotojų sąskaita.

Kolektyvinis ginčas buvo susijęs su darbo užmokesčiu, darbo grafikais ir laikinųjų darbuotojų įdarbinimu.

Valstybės tarpininkės Minna Helle lapkričio 29 d. vakare pateiktas kompromisinis pasiūlymas tiko tiek profesinei sąjungai, tiek darbdavių organizacijai Palta. YLE nuotr.

Išsamiau – paspaudus antraštę

 
Komentarų: (0)

2015 11 27 - LATVIJOJE VISĄ DIENĄ STREIKAVO APIE 25 TŪKST. PEDAGOGŲ

»
Penktadienį, lapkričio 27 d, vienos dienos streiką surengė dialogu su vyriausybe nepatenkinti apie 25 tūksančių Latvijos pedagogų.  Viena iš pagrindinių protesto priežasčių – valdžios nenoras kelti atlyginimus ir nepagarba šiai profesijai.

Pirmąjį per 15 metų tokio masto  švietimo darbuotojų streiką, kuriame dalyvavo bendrojo, ikimokyklinio ugdymo pedagogai bei kiti švietimo darbuotojai, surengė Latvijos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga LIZDA,  didžiausia šalies profsąjunga, kuriai priklauso 56 proc. visų švietimo darbuotojų.

lizda.lv nuotr.


Toliau - paspaudus antraštę!
Komentarų: (0)

2015 11 26 - ŠEŠIOS PROFSĄJUNGOS RENGIASI STREIKUI, O DVI – DERASI

»
Šalies švietimo sistema laukia pedagogų streiko, kuris planuojamas gruodžio 8 d. ir kuriam rengiasi šešios profesinės sąjungos: Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga (LŠĮPS), Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS),  Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“.

Pirmoji apie tai, kad traukiasi iš derybų su Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties visuomenę  informavo LŠDPS, vėliau iš jų pasitraukė ir kitos penkios. Tačiau lapkričio 26 d. numatytas derybinis posėdis vis tiek įvyko. Mat iš aštuonių derybose dalyvavusių profesinių sąjungų dvi sutiko derybas tęsti. Tai - Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas.

lsdps.lt nuotr.: pirmasis derybinis posėdis dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties.

Toliau - paspaudus antraštę!


Komentarų: (7)

2015 11 24 - UŽ SAUGIĄ LIETUVĄ, BE POLITINĖS KORUPCIJOS! (AKCIJA ATŠAUKTA!)

»
Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS)  ketvirtadienį, lapkričio 26 dieną, 12 valandą, kviečia "visus Lietuvos pareigūnus ir kitus intrigomis grįsta Lietuvos politika nusivylusius žmones“ į Katedros aikštę Vilniuje.


Organizatorių teigimu, šia akcija siekiama išreikšti paramą "atsistatydinusio ministro Sauliaus Skvernelio pradėtiems darbams – pokyčiams vidaus reikalų sistemoje".

Mitingo šūkis: „Už saugią Lietuvą, be politinės korupcijos!“

Lapkričio 25 d. NPPSS pranešė, jog laikinai atšaukia planuotą akciją.


Išsamiau - paspaudus antraštę
Komentarų: (1)

2015 11 24 - LATVIJOS PREZIDENTAS: STREIKAS – TAI VYRIAUSYBĖS DARBO VERTINIMAS

»
Latvijos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga LIZDA paragino moksleivių tėvus lapkričio 27 d. neleisti vaikų į mokyklą: tą dieną numatomas pedagogų streikas. Pranešama, kad įspėjamajame streike dalyvaus 22 360 tūkstančių švietimo ir mokslo darbuotojų iš 845 įstaigų - bendrojo lavinimo mokyklų, sporto mokyklų, internatų, darželių, aukštųjų mokyklų, mokslo įstaigų.

Latvijos prezidentas Raimonds Vējonis (nuotr.) ta proga pareiškė, jog penktadienį rengiamas streikas - tai vyriausybės darbo vertinimas. O tai savo ruožtu byloja, jog šalies vyriausybė veikia nepakankamai gerai.

"Svarbiausia, ką turi suprasti vyriausybė, - pareiškė prezidentas, - sprendimus dėl mokytojų atlyginimų derėjo priimti jau seniai. Tai, kad ministrų kabinetas tą reikalą vilkino, kaip tik ir tapo streiko priežastimi."

Streiko organizatoriai numato akcentuoti du pagrindinius reikalavimus. Pirma, į švietimo biudžetą turi būti sugrąžinti anksčiau atimti 9 milijonai eurų; jie turi būti skirti dabartinei atlyginimų sistemai pagerinti, - pirmiausia ikimokyklinėse įstaigose ir mažose mokyklose. Antrasis reikalavimas liečia aukštųjų mokyklų finansavimo reikalus.

Išsamiau - paspaudus antraštę
Komentarų: (0)

2015 11 23 - PROFSĄJUNGOS BUVO POPULIARESNĖS UŽ VYRIAUSYBĘ

»
Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės "Baltijos tyrimai" šių metų spalio 1-10 d. atliktos apklausos duomenimis, 46 proc. respondentų profesinėmis sąjungomis pasitikėjo, o 38 proc. teigė jomis nepasitikį. Prieš mėnesį, per rugsėjo 12-22 d. vykdomą apklausą, pasitikinčiųjų darbuotojų atstovėmis buvo 2 proc. mažiau, o nepasitikinčių net trimis procentais daugiau.

Reitingų šuolį pasitikėjimo linkme įtvirtino ir pakilimas (net dviem punktais) reitingų lentelėje: tarp 21 apklausai pateiktos institucijos profesinės sąjungos pakilo į 15-ją vietą (rugsėjį buvo 17-osios) ir pirmą kartą šiemet aplenkė Vyriausybę.

Išsamiau - paspaudus antraštę
Komentarų: (0)

2015 11 21 - PASISAKO PRIEŠ DESTRUKTYVIUS L.GRAUŽINIENĖS VEIKSMUS

»
Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) paskelbė pareiškimą, jog „prasidėjęs Seimo pirmininkės ir kitų politikų žodžių karas viešoje erdvėje tik įrodo, kad patiems aukščiausiems šalies vadovams gerokai toli iki aukšto politinio lygio, apie kurį taip garsiai kalbama. Kad ir kaip būtų, pamirštamas esminis dalykas – visuomenės saugumas“.

NPPSS vadovo Vladimir Banel teigimu, Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė aktyviai dezinformuoja tiek visuomenę, tiek kitus politikus savo neadekvačiais pareiškimais apie tai, kad vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis neva nieko gero pareigūnų labui nepadarė. NPPSS nuomone, tokie Seimo pirmininkės veiksmai ne tik kad neatitinka tikrovės, bet ir „skaldo visuomenę bei trukdo stiprinti teisėsaugos sistemą“.

Išsamiau – paspaudus antraštę
Komentarų: (2)
10
PDFLiepą gavome
79,80 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai