2018 m. sausio 23 d. antradienis - 19:30

SEIME PRIIMTAS LIBERALIZUOTAS DARBO KODEKSAS

»
Birželio 21 d. Seime pradėtos ir baigtos liberalizuojamo Darbo kodekso (DK) priėmimo procedūros. Rytiniame posėdyje Seimo nariai pritarė nenustatytos apimties darbo (nulio valandų) sutarčių įteisinimui, išbraukta nuostata dėl darbuotojo, kaip silpnesnės šalies, bus leidžiama sudaryti terminuotas sutartis ir nuolatinio pobūdžio darbams, atleidžiamam darbuotojui numatyta dviejų (vietoj buvusių šešių maksimalių) vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, viršvalandžių skaičius padidintas iki 180 per metus, atsisakyta laikinojo įdarbinimo įmonių licencijavimo, į DK sugrąžintas darbo tarybų institutas ir kt.

Oficialus Seimo Informacijos ir komunikacijos departamento pranešimas apie rytiniame posėdyje priimtus sprendimus.

Informacija apie vakariniame posėdyje priimtus sprendimus.


Visas DK priimtas 65 balsais "už", 12 - "prieš" ir 14 susilaikiusiųjų balsų.


Toliau - paspaudus antraštę.


2016 06 21

SIŪLO KURTI VIENINGĄ ŠVIETIMO PROFESINĘ SĄJUNGĄ

»
Birželio 18 d. Telšiuose įvykusiame II Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS) suvažiavime  pirmininku dar vienai 3 metų kadencijai perrinktas Eugenijus Jesinas, - praneša LŠĮPS. Anot informacijos,   nors pirmininkas ir nepageidavęs daugiau kelti savo kandidatūros, tačiau jo atsistatydinimas suvažiavimo delegatų „nebuvo priimtas“, o balsų dauguma vadovauti organizacijai vėl patikėta E. Jesinui.  LŠĮPS pirmininko pavaduotoja perrinkta Klaipėdos miesto susivienijimo pirmininkė Laima Juknienė.

Primename, jog LŠĮPS įsteigta 2013 m. pradžioje, kai nuo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) atsiskyrė Žemaitijos regiono susivienijimas. Tiek steigiamajame, tiek ir pastarajame suvažiavimuose LŠĮPS delegatai priėmė nutarimų, deklaruojančių  tikslą – suvienyti švietimo profesines sąjungas.

Toliau - paspaudus antraštę.


2016 06 20

„MES GYVENSIM IR DAR BALSUOSIM!”

»
Tokiu vedamuoju šūkiu įprasminta ilgai anonsuota profsąjungų protesto akcija birželio 16 d. įvyko. Renginio organizatorių - Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) ir Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" - nesutrikdė klastingas valdančiųjų manevras išvakarėse pakeisti Seimo darbotvarkę ir nukelti naujojo darbo kodekso priėmimą į kitą savaitę.

Mitingo scenarijus (šįkart ypač kūrybingas ir turiningas) buvo sėkmingai pritaikytas ir naujomis aplinkybėmis, - dalyviai turėjo dar vieną progą išsakyti savo požiūrį į valdančiųjų žmonėms primetamus darbo bei socialinius įstatymus bei galimybę pasimėgauti įstatymų priėmimo virtuve Lietuvos Seime.

AB „Utenos trikotažas“ delegacija mitinge. Vaivos Leišienės nuotr.

Toliau – paspaudus antraštę


2016 06 17

TIKĖJIMAS PROFSĄJUNGOMIS APKARTINTAS NUOSKAUDŲ

»
Gegužės 19 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Raseinių rajono susivienijimo ataskaitinėje rinkimų konferencijoje buvo priimtas kreipimasis į keturias švietimo profsąjungas, kuriuo joms mestas savotiškas iššūkis, - pareikšta, jog LŠDPS Raseinių rajono susivienijimas tikrai jungtųsi prie tų profesinių sąjungų, kurios bendrame suvažiavime nutartų tapti viena organizacija. Tačiau vienas iš šio pareiškimo iniciatorių ir aktyvių jo propaguotojų Vytautas Bulotas, šešerius metus vadovavęs Raseinių susivienijimui, pirmininko rinkimuose nedalyvavo.

"Tikroji nekandidatavimo priežastis – susiklosčiusios aplinkybės... Esu ne visai geras pavyzdys kitiems profsąjungiečiams, nes dėl savo aktyvios profsąjunginės veiklos esu praradęs darbą", - aiškinasi V.Bulotas.


Apie Lietuvos profsąjungų realijas, šešerių metų patirtį atstovaujant švietimo darbuotojams, dramatiškos kovos su vietinės valdžios savivale pamokas (beje, ir nesulauktą dabartinių kolegų pagalbą) buvęs Raseinių profsąjungininkas panoro išsamiau pakalbėti PN puslapiuose.

Alio, Raseiniai“ nuotr.

Interviu su Vytautu Bulotu - paspaudus antraštę


2016 06 14

ARTĖJA DARBO KODEKSO PRIĖMIMO FINALAS, KAUNE IR VILNIUJE - PROTESTAI

»
Ketvirtadienį, birželio 16 d., Seimo plenariniame posėdyje paskutinį kartą bus balsuojama dėl naujojo Darbo kodekso projekto. Tuo tarpu Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete (SRDK) svarstomi įvairiausi Seimo narių pasiūlymai, kurie, anot Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkės ir LR trišalės tarybos narės Gražinos Gruzdienės, yra visiškai nesubalansuoti, ir tikėtina, pateks į Seimo plenarinę sesiją.

Protestuodamos prieš darbuotojų socialinių garantijų mažinimą Lietuvos profesinės sąjungos birželio 16 d., 11 val., prie Seimo rengia mitingą „Čia gyvensim ir dar balsuosim!“. Dieną prieš tai, 19 val., numatyta protesto akcija ir Kaune (nuotr.).

PAPILDYTA


Toliau – paspaudus antraštę.


2016 06 13

PINIGŲ SKYRĖ, BET ALGOS GALI IR NEDIDĖTI

»
2016 m. birželio 7 d. posėdyje Privalomojo sveikatos draudimo taryba (PSDT) pritarė skirti sveikatos priežiūros įstaigoms 30 mln. eurų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo ir rekomendavo šias lėšas panaudoti darbuotojų atlyginimams didinti, - praneša Valstybinės ligonių kasa (VLK).

Tuo tarpu Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Jurgita Žiūkienė mano, jog Vyriausybės pažadėtas medikų atlyginimų kėlimas gali ir nenudžiuginti eilinių slaugytojų, gydytojų ir kitų šio sektoriaus darbuotojų. „Jau girdėti komentarų, kad įstaigos turi ir kitų prioritetų, viskas brangsta, todėl iš papildomai gautų lėšų reikės padengti ir didėjančias sąnaudas vaistams, medicinos priemonėms, komunaliniams mokesčiams ir pan.“, - teigia ji komentare, publikuotame LPS „Solidarumas“ tinklalapyje.


Toliau - paspaudus antraštę


2016 06 10

TEISĖ INFORMUOTI. TEISĖ BŪTI INFORMUOTAM

»
Įmonė ar įstaiga joje veikiančiai profesinei sąjungai turi teikti visą informaciją, susijusią su darbuotojų darbo sąlygomis, apmokėjimu, darbo krūviu ir pan. Ši informacija negali būti laikoma komercine paslaptimi, - tai dar kartą patvirtino Klaipėdos apygardos teismas, skelbdamas nutartį byloje tarp transporto įmonės UAB "Danbalttrans" ir Lietuvos profesinės sąjungos "Sandrauga", kurios padalinys veikia šioje bendrovėje.

Išsamiau – paspaudus antraštę


2016 06 09

KAS ŠIANDIEN NAUJO TINKLALAPIUOSE ? (APŽVALGA)

»
Birželio 6 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) tinklalapyje pranešama, kad birželio 8 dieną, 8.15 val., LPSK rengia piketą šalia Seimo, kuriame Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) pradės iš naujo nagrinėti Darbo kodekso projektą.

"Raginame SRDK ištaisyti klaidas, kurias padarė Seimas svarstymų metu, ir panaikinti nenustatytos apimties darbo sutartis bei numatyti, kad kolektyvinė sutartis galioja profesinės sąjungos nariams, o šalims sutarus gali būti išplėsta ir visiems darbuotojams".

Toliau vyksta LPSK inicijuota akcija „Išrink labiausiai darbuotojams „nusipelniusį“ Seimo narį“.

Praeitoje Seimo kadencijoje tuometinis opozicijos lyderis Algirdas Butkevičius dalyvavo mitinge prieš Darbo kodekso liberalizavimą, šiandien primena lpsk.lt  (Pirmame nuotraukos plane - buvęs Seimo narys Kazimieras Uoka).


Toliau - spausk antraštę


2016 06 07

MIGRANTŲ VERGOVĖ IR MILŽINIŠKI PELNAI

»
Birželio 1 d. vienoje Kataro darbo stovyklų kilus gaisrui žuvo 11 darbininkų. Tai dar vienas vyriausybės aplaidumo pavyzdys, kai nukenčia darbuotojai migrantai, dirbantys gausybėje statybų projektų, skirtų 2022 m. pasaulio futbolo čempionatui.

„1,4 milijono darbuotojų gyvena šiuose lageriuose, kurių didžioji dauguma – perpildyti, sąlygos ten skurdžios ir pavojingos gyvybei... Milžiniškas pelnas yra daromas pasitelkiant šiuolaikinę vergovę. Dar 11 gyvybių buvo prarasta vien dėl to, kad Kataras atsisako modernizuoti savo įstatymus“, - sako Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) generalinė sekretorė Sharan Burrow.

Išsamiau – paspaudus antraštę


2016 06 07

TARP DEVYNIŲ REZOLIUCIJŲ – RAGINIMAS VIENYTIS

»
Birželio 4 d. įvykusiame Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” suvažiavime apie naująjį socialinį modelį diskutavo profesinių sąjungų, darbdavių ir valdžios atstovai, pristatyta pirmininkės Kristinos Krupavičienės bei revizinės komisijos ataskaitos.

Suvažiavime taip pat buvo priimtos devynios rezoliucijos. Vienoje iš jų – „Dėl profesinių sąjungų vienijimosi“ – kalbama apie stipraus nacionalinio profesinių sąjungų centro būtinybę.

Toliau - paspaudus antraštę.


2016 06 06

VISKAS GERAI, MES STIPRŪS, MŪSŲ DAUG, IR MES ĮTAKINGI

»
Profesinių sąjungų lyderiai apie vienybę kalba gana dažnai. Tais klausimais rengiami apskritųjų ir kitokių stalų diskusijos, prirašoma daug rezoliucijų, tačiau situacija nesikeičia. Nacionaliniai centrai (Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), Lietuvos darbo federacija (LDF) ir Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“) veikia taip, tarsi dalyvautų varžybose, - kas greitesnis, kas gudresnis.

Sakoma, reformos prasideda tada, kai baigiasi pinigai. Kalbama, kad LDF - e pinigai buvo besibaigią, visiškai rimtai skelbta apie būsimą LDF ir LPS „Solidarumas“susijungimą. Tačiau atnaujintame LDF tinklalapyje publikuojamame straipsnyje pranešama apie neseniai įvykusį ataskaitinį organizacijos suvažiavimą, - jokių užuominų apie jungimąsi nėra.

Pasak statistikų, narių nedaugėja. Į ataskaitinius šakų suvažiavimus išrenkama vis mažiau ir mažiau delegatų... Bet liaukimės verkšlenti,- neseniai rasta statistikos departamento klaida: vieno centro lyderis nauju metodu priskaičiavo, kad profsąjungos sudaro ne 8 proc. visų darbutojų, o net 15!

Taigi viskas gerai, mes stiprūs, mūsų daug, ir mes įtakingi.

Visą komentarą skaitykite ČIA

2016 06 02

KARTŲ KAITA

»
Gegužės 27 d. įvykusiame Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos (LRDPS) suvažiavime nauja organizacijos pirmininke išrinkta Regina Dvaržeckytė. Ilgametė LRDPS pirmininkė Alma Smilgienė patvirtinta garbės pirmininke.

Į 1800 narių deklaruojančios organizacijos suvažiavimą buvo išrinkti 57 delegatai, dalyvavo – 54. Į pirmininko postą buvo iškelta ir Dalijos Rasiukevičienės kandidatūra. Dauguma delegatų balsavo už R. Dvaržeckytę.

Išsamiau - paspaudus antraštę
2016 06 01

DERYBOS ŠĮKART BUVO SUDĖTINGESNĖS IR AŠTRESNĖS

»
Gegužės 26 d. įvyko AB „Utenos trikotažas“ darbuotojų konferencija, kurioje buvo pateikta metinė darbo kolektyvo ataskaita už 2015 metus ir pritarta per derybas atnaujintos kolektyvinės sutarties, galiosiančios iki 2017 m. balandžio mėn., projektui.

Derybos truko tris mėnesius, buvo sudėtingesnės bei „aštresnės“.Vis dėlto, pasak profesinės sąjungos vadovės Vilijos Bierontienės, „lyginant su iki tol galiojusiu susitarimu, ši sutartis darbuotojams nepablogėjo, nors visada norėtųsi darbuotojams didesnių socialinių ekonominių paskatinimų“. Susitarimas geras ir tuo, kad pavyko įtraukti papildomą punktą dėl atostogų dalies vasaros mėnesiais, nes įmonėje labai daug užsakymų būna kaip tik vasarą.

Išsamiau – paspaudus antraštę


2016 05 31

STREIKAS APNUOGINA SVEIKATOS APSAUGOS KRIZĘ

»
Antra savaitė Varšuvoje vyksta stambiausio Lenkijoje Vaiko sveikatos centro (Centrum Zdrowia Dziecka) viduriniojo medicinos personalo streikas. Slaugytojoms ir centro administracijai nepavyksta susitarti dėl dviejų dalykų - atlyginimų ir darbuotojų stygiaus. Sekmadienio naktį vykusios derybos vėl buvo nutrauktos.

Pirmadienį į vykęs streikuotojų susitikimas su šalies sveikatos apsaugos ministru Konstanty Radziwiłł darbo konflikto taip pat neišsprendė.


Streiko komiteto pirmininkė Magdalena Nasiłowska

Išsamiau – paspaudus antraštę


2016 05 31

AR SULAUKS PASEKĖJŲ MIŠKININKŲ FEDERACIJA?

»
Lietuvos miško ir miško pramonės profesinių sąjungų federacija (LMPF) pradėjo įgyvendinti ne vienerius metus puoselėtą sumanymą - užmegzti kontaktus su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentais siekiant susipažinti juos su profesinių sąjungų misija bei veikla. „Eksperimentiniai metai“, prasidėję pernai rugsėjį, pirmininkės Ingos Ruginienės nuomone, buvo sėkmingi: jos perskaitytas fakultatyvinių paskaitų ciklas sudomino kolegijos absolventus trečiakursius. Su mokyklos vadovybe sutarta, kad federacija per vasarą parengs solidesnį bei išsamesnį paskaitų planą.

Ketindama derėtis dėl analogiško paskaitų ciklo ir universiteto studentams LMPF užmezgė kontaktą ir su Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakultetu,

Miškininkai linkę skleisti savo iniciatyvą ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) mastu.


Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentai (Nuotrauka iš kolegijos tinklalapio)


Išsamiau – paspaudus antraštę


2016 05 30

MŪŠIS DĖL NAUJOJO DARBO KODEKSO DAR NESIBAIGĖ

»
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) birželio 16 dieną, 11 val., kviečia į protesto akciją prieš Darbo kodekso (DK) projekto priėmimą bei įstatymų liberalizavimą „Čia gyvensim ir dar balsuosim!“.  Nors LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas susitikimuose su nariais ir pabrėžia, jog paskutiniam balsavimui Seime pateiktas Darbo kodekso projektas  „gavosi visai neblogas, kai kuriais atžvilgiais net geresnis už dabartinį“, tačiau jame yra likę darbuotojams labai nepalankių punktų. Dėl jų LPSK atviru laišku kreipėsi į Seimo narius apeliuodama į jų pasirinkimą balsuojant dėl DK.

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ savo tinklalapyje paskelbė besijungianti prie šios akcijos ir kviečianti joje dalyvauti. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Lietuvos darbo federacijos vadovai Kristina Krupavičienė ir Svajūnas Andriulis PN sakė taip pat prisijungsiantys prie LPSK rengiamo mitingo.

Toliau - paspaudus antraštę


2016 05 26

DERYBOS TRUKO KONE PUSMETĮ

»
Gegužės 24 d. AB „ORLEN Lietuva“ darbuotojų konferencijoje pritarta kolektyvinės sutarties projektui, kurį Naftininkų profesinės sąjungos taryba jau buvo aprobavusi balandžio 15 d. Sutartis galios 2016-2017 m., kitais metais šalys turės galimybę inicijuoti derybas dėl jos pakeitimų.

Derybos dėl sutarties užtruko apie pusę metų, artimiausiu metu ji bus pasirašyta, ir visiems darbuotojams bus išmokėtos gana solidžios vienkartinės išmokos.

Konferencijoje dalyvavęs bendrovės generalinis direktorius Irineušas Fanfara (Ireneusz FąFara) teigė, jog valdyba planavo mažesnes sąnaudas, susijusias su darbdavio įsipareigojimais kolektyvinėje sutartyje, tačiau Naftininkų profesinės sąjungos derybininkai sugebėjo išsiderėti daugiau.

Tęsinys – paspaudus antraštę


2016 05 25

„APAČIOS" RAGINA LYDERIUS JUNGTIS

»
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Raseinių rajono susivienijimas išplatino keturių švietimo profesinių sąjungų lyderiams adresuotą nutarimą, priimtą susivienijimo konferencijoje gegužės 19 d.  

LŠDPS, Lietuvos mokytojų, Lietuvos švietimo įstaigų ir Lietuvos švietimo profesinių sąjungų pirmininkams Andriui Navickui, Jūratei Voloskevičienei, Eugenijui Jesinui ir Audriui Jurgelevičiui adresuotame ir LŠDPS Raseinių susivienijimo pirmininkės Linos Stulgienės pasirašytame dokumente informuojama apie sprendimą jungtis "prie bet kurių bent dviejų" iš išvardintų profesinių sąjungų, jeigu šios nutartų jungtis į vieną juridinį vienetą.

„Kviečiame ir kitus susivienijimus (visų Lietuvoje veikiančių švietimo profsąjungų) priimti panašius sprendimus ir tokiu būdu įpareigoti vadovus jungtis į vieną organizaciją“, - dokumentą socialiniame tinkle „Facebook“ komentuoja buvęs Raseinių susivienijimo pirmininkas Vytautas Bulotas (nuotr.).


Toliau - paspaudus antraštę.


2016 05 24

IŠ UŽSIENIO

»


Cinizmo viršūnė. Taip Rusijos profsąjungų internetinis laikraštis Solidarnostj įvertino valdžios sprendimą pailginti valstybės ir savivaldybių tarnautojų išėjimo į pensiją amžių iki 65 metų vyrams ir iki 63 metų moterims. Rusijos dūmai priėmus šį įstatymą, gegužės 23 d. jį pasirašė prezidentas Putinas.

"Net dūmos deputatų aplinkoje šį dokumentas vertinamas toli gražu nevienareikšmiškai: 137 parlamentarai balsavo prieš jį, - komentuoja profsąjungų leidinys.

Imigrantų profesinė sąjunga. Praėjusią savaitę Katovicuose (Lenkija) įvyko steigiamasis imigrantų ukrainiečių profesinės sąjungos susirinkimas.

Solidarnostj piešinys


Išsamiau  – paspaudus antraštę


2016 05 24

KOJA KOJON SU LPSK

»
Gegužės 20 d. Vilniuje įvyko Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) 2-asis suvažiavimas. Atvirai balsuojant, 64 balsais už ir 3 delegatams susilaikius antrai ketverių metų kadencijai LPPSF pirmininku perrinktas pirmasis šios federacijos vadovas Juozas Neverauskas.

Delegatai patvirtino "Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos veiklos viziją 2020", Prezidentei, Seimui ir Vyriausybei adresuotą suvažiavimo rezoliuciją, išrinko kontrolės komisiją, pakoregavo įstatus.

Kaip sužinota iš pirmininko pateiktos ataskaitos, LPPSF šiuo metu priklauso 46 profesinės sąjungos, deklaruojančios 3650 narių. Prieš 4 metus, į vieningą federaciją susijungus chemikų ir energetikų šakinėms organizacijoms, LPPSF savo gretose priskaičiavo 50 organizacijų ir apie 5 tūkstančius jų deklaruojamų narių.

Naftininkų profesinės sąjungos delegatai suvažiavime


Toliau – paspaudus antraštę


2016 05 23

PEDAGOGŲ PROBLEMOS TRIŠALĖJE TARYBOJE

»
Antradienį įvykusiame Lietuvos trišalės tarybos (TT) posėdyje, greta MMA algos kėlimo klausimo, pasikeista nuomonėmis dėl kai kurių švietimo sektoriui aktualių problemų, buvo pristatytas profesinių sąjungų kreipimasis dėl saugios aplinkos, nes atvejų, kai mokytojai yra užgauliojami, psichologiškai ir fiziškai nukenčia nuo mokinių ir net jų tėvų, labai padažnėję.

Svarstant Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tobulinimo gaires, paaiškėjo, jog švietimo profesinės sąjungos nepritaria, kad toks įstatymas paliestų ir pedagogus.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė savo ruožtu informavo, jog Vyriausybė nusprendusi jokiam sektoriui išimčių nedaryti.

Vytauto Kašėtos nuotraukoje – profesinių sąjungų atstovai TT posėdyje

Išsamiau – paspaudus antraštę


2016 05 20

ŠĮKART VYRIAUSYBĖ PALAIKĖ DARBUOTOJUS

»
Gegužės 17 d. įvyko Lietuvos trišalės tarybos (TT) posėdis. Dar kartą buvo svarstomas minimalios mėnesio algos (MMA) pakėlimas iki 380 eurų. Tačiau, išsiskyrus darbdavių organizacijų nuomonėms, vieningos TT pozicijos suformuluoti nepavyko.

Profsąjungų atstovei piktinantis, užsitęsusiu „žaidimu“, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) pasisakant už MMA pakėlimą, į kai kurių darbdavių atstovų prieštaravimus nebuvo atsižvelgta: galų gale žiniasklaidai SADM pateikė informaciją, jog TT pasisakė už MMA padidinimą nuo šių metų liepos 1 d.

Vytauto Kašėtos nuotr.


Išsamiau – paspaudus antraštę


2016 05 19

ĮSPĖJO DĖL NEAPIBRĖŽTOS APIMTIES DARBO SUTARČIŲ ŽALOS (papildyta)

»
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga (LMP) gegužės 17 d. surengė spaudos konferenciją, kurioje informavo visuomenę apie darbuotojams žalingas laikinojo darbo ir nenustatytos apimties darbo sutartis, kurias žada naujasis Darbo kodeksas (DK). Jo priėmimas numatomas birželį, o įsigaliotų jis nuo kitų metų pradžios.

LR Trišalėje taryboje profesinių sąjungų ir darbdavių atstovai sutarė išbraukti iš mokslininkų parengto Darbo kodekso projekto nenustatytos apimties (vadinamąsias  0 valandų) darbo sutartis, kaip labiausiai nesaugias darbuotojams. Taip buvo sutarta ir projektą svarstant Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete, tačiau balandžio 7 d. Seimo nariai socialdemokratė Irena Šiaulienė, liberalas Gintaras Steponavičius ir Darbo partijos narys  Kęstutis Daukšys pateikė siūlymą minėtas sutartis grąžinti į DK projektą.

Papildyta sąrašu Seimo narių, balsavusių už minėtų sutarčių įteisinimą.


Toliau - paspaudus antraštę


2016 05 18

„DEMOKRATINĖ DIKTATŪRA” – PRIEŠ DARBUOTOJUS

»
Apie du mėnesius visoje Prancūzijoje vykusios masinės protesto akcijos sutrukdė vyriausybei gauti Nacionalinio susirinkimo daugumos pritarimą valdančiosios Socialistų partijos inicijuotam darbo kodekso (DK) liberalizavimui. Laikantis priimtos demokratinio mechanizmo procedūros vyriausybė privalėjo projektą iš parlamento atsiimti. Tačiau Prancūzijos premjeras Manuelis Vallsas pareiškė, kad ginčytinoji darbo santykių reforma būsianti pradėta be parlamento pritarimo.


Remiantis Prancūzijos konstitucijos 49.3 straipsniu, numatančiu išimtinę galimybę priimti įstatymą parlamentui dėl jo nebalsavus, įstatymas ir buvo pasirašytas prezidento Olando. "Deja, tenka konstatuoti, kad šiuo  metu gyvename demokratinės diktatūros sąlygomis, - pareiškė Visuotinės darbo federacijos CGT tarptautinio departamento vadovas Pjeras Kutaz. - Demokratinėje valstybėje tai - grandiozinis skandalas."

Pastarųjų socialinių ir politinių kovų dėl DK  fone visoje Prancūzijoje pradėjo formuotis 18-30 metų bedarbių, profsąjungininkų, gimnazistų, praktikantų, studentų, benamių, skvoterių ir kovingųjų ekologų protesto judėjimas, pasivadinęs "Naktiniu prabudimu" (Nuit debout)

Išsamiau - paspaudus antraštę


2016 05 13

„STAMBIAUSIEJI IR VEIKLIAUSIEJI” TARĖSI DĖL BENDRŲ TIKSLŲ

»
Gegužės 11 d. įvyko Lietuvos profesinių sąjungų vadovų-atstovų bendros veiklos planavimo sesija, į kurią, anot renginio moderatoriaus buvusio Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) vadovo Vytauto Bako, sukviesti pagrindinių stambiausių ir veikliausių profsąjungų atstovai. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK), Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS), Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, Samdomų darbuotojų profesinės sąjungos (SAMPRO), Medikų profesinės sąjungos vadovai bei atstovai svarstė, kokie bendri tikslai vienija profsąjungas, brėžė politiniam elitui adresuojamas „gaires“ profsąjungų veiklai stiprinti.

Renginyje dalyvavo bei kalbėjo Norvegijos profesinės sąjungos Fagforbundet atstovė Anne K. Grimsrud, pensijų ekspertas ir Fagforbundet pirmininko patarėjas Steinar Fulevaag bei norvegų ekonomistas Jorn Handal.

Svečiams iš Norvegijos vertėjauja Tomas Tomilinas (kairėje)


Išsamiau - paspaudus antraštę


2016 05 12

SIŪLOMA BEDARBIAMS PALANKESNĖ TVARKA

»
Gegužės 10 d. Seimas po svarstymo pritarė Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisoms, kuriomis numatomas palankesnis teisinis reguliavimas darbo netekusiems asmenims. Už naujas nuostatas balsavo 48 Seimo nariai, prieš balsavusiųjų nebuvo, susilaikė 35 parlamentarai. Tam, kad pataisos būtų priimtos, Seimas turės balsuoti dar kartą.

Svarstomame projekte bedarbiams siūloma ilginti nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimo trukmę (iki  9 mėn.), didinti nedarbo socialinio draudimo išmokos maksimalų dydį bei įtvirtinti asmenims palankesnę išmokų skaičiavimo tvarką.


Toliau - spausk antraštę.


2016 05 10

IŠ UŽSIENIO

»
Gegužės 10 d. rytą Graikijos parlamentas priėmė nepopuliarų įstatymą, numatantį pensijų reformą ir didesnius mokesčius.


Valdžia aiškina, kad toks įstatymas būtinas norint gauti tarptautinę finansinę paramą. Per numatomą reformą bus sumažintos kai kurios socialinės išmokos, sujungti keli pensijų fondai, didesnius įnašus į pensijų fondus bei didesnius mokesčius turės mokėti ne tik didesnes, bet ir vidutines pajamas gaunantieji.

Įstatymas priimtas neatsižvelgiant į dvi dienas trukusį nacionalinį streiką.

Jau dvi savaitės kaip streikuoja du trečdaliai Belgijos kalėjimų prižiūrėtojų, protestuojančių prieš pablogėjusias darbo sąlygas.

Toliau – spausk antraštę


2016 05 10

DARBO KODEKSUI PRIIMTI LIKO PASKUTINĖ STADIJA

»
Gegužės 6 d. dalyvaujant 58 Seimo nariams po svarstymo pritarta naujajam Darbo kodekso projektui. Iš jų 45 balsavo už naują DK redakciją, prieš – 2, susilaikė 11 parlamentarų. Prie viso kodekso nuostatų svarstymo Seimas dar kartą grįš įstatymo priėmimo metu. Tai planuojama padaryti iki šios Seimo sesijos pabaigos.Tokiu atevju DK įsigaliotų nuo 2017 m. sausio 1 d.


Prieš tai Seimo nariai svarstė IV dalį „Darbo ginčai“. Pritarta nuostatai, kad darbo ginčai būtų skirstomi į darbo ginčus dėl teisės (individualūs darbo ginčai dėl teisės ir kolektyviniai darbo ginčai dėl teisės) ir kolektyvinius darbo ginčus dėl interesų. Pritarta nuostatai, kad Darbdavio lygmens streikui skelbti turėtų būti gautas ne mažiau kaip ketvirtadalio profesinės sąjungos narių sutikimas.

Tuo tarpu Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, stebėdama „ne visada sveiku protu suvokiamus politikų sprendimus“ paskelbė akciją „Išrink labiausiai darbuotojams „nusipelniusį“ Seimo narį“. Trijų nominacijų nugalėtojus planuojama apdovanoti birželio 16 dienos profesinių sąjungų mitinge.
Toliau - paspaudus antraštę!

2016 05 06

SEIME SVARSTOMAS DK, BIRŽELĮ PLANUOJAMA PROTESTO AKCIJA

»
Gegužės 5 d. Seimas tęsė Darbo kodekso (DK) projekto svarstymą. Aptartos nuostatos dėl siūlomos naujos Trišalės tarybos formavimo (numatytas narių kadencijų ribojimas, kriterijai atstovaujamoms organizacijoms), kolektyvinių sutarčių sudarymo tvarkos, svarstytas darbuotojų atstovavimas juridinio asmens valdyme.

Tuo tarpu Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) prieš kiekvieną Seimo posėdį, kuriame svarstomas DK projektas, rengia piketą. Prie parlamento susirinkę piketuotojai eksponuoja nuotraukas tų parlamentarų, kurie teikia darbuotojams nepalankias pataisas.


PN žiniomis, birželio 16 d. LPSK planuoja surengti protesto akciją.

Toliau – paspaudus antraštę.


2016 05 05

TOLIAU SVARSTOMAS DARBO KODEKSO PROJEKTAS

»
Gegužės 3 d. Seimas toliau svarstė naujojo Darbo kodekso projekto nuostatas dėl kolektyvinių darbo santykių, taip pat nuostatas dėl informacijos apie darbo užmokestį ir dirbtą darbą, išskaitų iš darbo užmokesčio, darbuotojų reikalavimų gynimo darbdaviui tapus nemokiam bei dėl žalos atlyginimo.

Prieš plenarinį posėdį prie parlamento vėl piketavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) atstovai. PN žiniomis, gegužės 4 d. šaukiamas neeilinis LPSK valdybos posėdis, kuriame bus svarstomas tolesnių veiksmų planas.

Seimo nariai pritarė nuostatai, kad profesinės sąjungos atstovauja tik savo nariams. Pasigirdus kalbų, jog tai prieštarauja Konstitucijai, Socialdemokratų partija išplatino pranešimą, jog Konstitucija nepažeidžiama, o minėta nuostata esą skatins darbuotojus jungtis į profesines sąjungas.


Toliau - paspaudus antraštę.


2016 05 04
9
Gruodį gavome
90 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai