2017 m. spalio 22 d. sekmadienis - 1:49

VIENYTOJŲ DAUGĖJA, O VIENYBĖS KAIP NEBUVO, TAIP IR NĖRA…

«
2013 02 08
Lietuvos mokytojams atstovaujančių profesinių sąjungų skaičius taikosi persiristi į antrą dešimtį. Raginimai jungtis į vieningą švietimo darbuotojams atstovaujančią organizaciją jokių rezultatų kol kas neduoda, rašo „Dialogas”, komentuodamas po gruodžio 15 d. įvykusio LŠDPS suvažiavimo susidariusią situaciją.

Suvažiavime buvo priimta rezoliucija dėl profsąjungų vienybės. „Ieškokime, kas mus jungia, o ne skiria, ir atkurkime prarastą tarpusavio ryšį. Junkimės į vieningą švietimo darbuotojams atstovaujančią organizaciją, kurios laukia visa Lietuvos švietimo bendruomenė", - suvažiavimo delegatų vardu į kolegas kreipėsi naujasis šios profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas.

„Dialogo" žiniomis, kol kas į LŠDPS kvietimą niekas neatsiliepė. Todėl naujoji LŠDPS vadovybė savo iniciatyva susitiko su Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) vadovais ir pasiūlė jungtis.

Tačiau panašu, kad toks pasiūlymas Audriaus Jurgelevičiaus vadovaujamą ir prieš penketą metų nuo LŠDPS atsiskyrusią LŠPS nelabai vilioja - sąjunga skelbiasi turinti apie 9 tūkst. narių, priklauso tarptautinėms švietimo profesinių sąjungų organizacijoms, aktyviai veikia Lietuvos trišalėse tarybose. Gal todėl ir didelio noro keisti jau daug kam žinomą vardą bei formuoti naują vadovybę LŠPS neparodė. “Tačiau ir atėjusiųjų ne-atstūmė - tiesiai ar užuominomis, bet pasiūlė jiems tiesiog įsilieti į LŠPS gretas”, - teigia “Dialogo” apžvalgininkas..

Jokių rezultatų šis apsikeitimas pasiūlymais kol kas nedavė. Abiejų organizacijų vadovų sutarta darbo grupė jungimosi ar įsijungimo reikalams aptarti dar net nesudaryta.

Vis dėlto mokytojų profsąjungų “vienytojų daugėja”, - ironiškai konstatuoja savaitraštis. Pati šviežiausia švietimo darbuotojams atstovaujanti profesinė sąjunga – sausio 24 d. Telšiuose įsteigta nacionalinį statusą turinti organizacija -Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga (LŠĮPS). Ją sudaro, buvęs LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimas ir Kauno miesto švietimo darbuotojų profesinė sąjunga. Naujos organizacijos vadovo Eugenijaus Jesino duomenimis, šiuo metu LŠĮPS yra 5601 narys.

Steigiamojo LŠĮPS suvažiavimo rezoliucija teigia, kad naujoji sąjunga yra atvira socialiniam dialogui su kitų švietimo profesinių sąjungų atstovais ir sieks konsoliduoti visus švietimo sistemos darbuotojus konstruktyviai veiklai. „Pagrindinis mūsų organizacijos tikslas - suvienyti visas švietimo profesines sąjungas, pripažįstančias bendradarbiavimo skaidrumą, sąžiningumą bei solidarumą. Bendromis pastangomis privalome pasiekti, kad būtų tinkamai ginami ir atstovaujami švietimo sistemos darbuotojų lūkesčiai bei teisėti interesai", - teigia LŠĮPS.

Ar naudinga; mokytojui nacionalinį statusą turinčių profesinių sąjungų konkurencija?

Pasak Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos profesinės organizacijos pirmininko Žydrūno Mickeliūno, profesinių sąjungų generolams eilinių kareivių nuomonė ir interesai mažai rūpi. Ž.Mickeliūno teigimu, apie tai, kad jo vadovaujama mokyklos profesinė organizacija ir Pagėgių susivienijimas „jau kaip ir ne LŠDPS sudėtyje", jis sužinojo tik iš spaudos.

„Kad tave kur! Ir kada gi mes sugebėjome pražiopsoti Pagėgių susivienijimo konferenciją šiuo klausimu? O gal jos ir nebuvo, nes niekas ir nerengė? O kituose susivienijimuose ar buvo? Ar diskutavo profesinių organizacijų nariai, ar tik pirmininkai nusprendė be jų?" - ironizuodamas klausia pedagogas. Anot jo, profesinės sąjungos generolams paprasti sąjungos kareiviai rūpi turbūt tik „kaip skaičiai, kaip statistika, kuria prisidengiant priimami sprendimai". „Gal klystu, gal perdedu, bet dėstau tai, ką matau savo kieme ir galvoju pats, -teigia Ž.Mickeliūnas. - Tačiau didžiausia nelaimė yra ne generolai, nevertinantys savo kareivių, o kareiviai, nebetikintys savo generolais. Bailumas, gobšumas ir pasipūtimas žudo mūsų bendrą reikalą. Taigi kare. kaip kare: įsakymai vykdomi, bet nesvarstomi,", - cituoja “Dialogas” pedagogų profsąjungų “eilinį” Žydrūną Mickeliūną.

Šaltinis: „Dialogas“

NAUJAUSI KOMENTARAI
2013-02-11 12:35:49Makliovija
Į LŠDPS kvietimą sureagavo Jesino profsąjunga. Štai ką savo rezoliucijoje "skėlė" apie tai:
"Suvažiavime priimta rezoliucija dėl vienijimosi yra deklaratyvi ir neatitinkanti šios dienos LŠDPS ir ŽRPSS santykių situacijos bei kelia grėsmę abipusiam pasitikėjimui".
Deklaratyvi, o grėsmę kelia, štai kaip!
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Rugsėjį gavome
0 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai