2017 m. rugpjūčio 18 d. penktadienis - 21:16
 Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.  Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.
SIŪLOME PASKAITYTI

2013 01 03 - TVF IR PB - SVARBIAUSI KORPORACIJŲ KRYŽIAUS ŽYGIUI GELBSTINTYS ĮRANKIAI

«
Komentarų: (1)

Ištrauka iš Naomi Klein knygos „Šoko doktrina: katastrofų kapitalizmo iškilimas“ (2009, Kitos knygos) apie tai, kokiu tikslu buvo įkurtas Pasaulio bankas (PB) ir Tarptautinis valiutos fondas (TVF) bei į ką jie ilgainiui pavirto.


"Kaip ir Jungtinės Tautos, Pasaulio bankas ir TVF buvo įkurti tiesiogiai reaguojant į Antrojo pasaulinio karo siaubus. Siekdami, kad niekada daugiau nebepasikartotų klaidos, leidusios suvešėti fašizmui Europoje, pasaulio galingieji susitiko JT konferencijoje Breton Vudse, Naujajame Hempšyre, sukurti naujas ekonomines struktūras. Iš keturiasdešimt trijų pirmųjų valstybių narių įnašų finansuojamiems Pasaulio bankui ir TVF suteiktas detalus mandatas užkirsti kelią tokiems būsimiems ekonominiams šokams ir krachams, kurie buvo smarkiai destabilizavę Veimaro Vokietiją. Pasaulio bankas turėjo rūpintis ilgalaikėmis plėtros investicijomis, kurios padėtų valstybėms išsivaduoti iš skurdo, o TVF patikėta amortizuoti galimus pasaulinius šokus, t. y. skatinti tokias ekonomines politikas, kurios mažintų finansinių spekuliacijų galimybes ir stabilizuotų rinkas. Aplinkybėms rodant, kad kurią nors šalį netrukus gali ištikti krizė, TVF turėjo skubiai jai suteikti stabilizavimo išmokas bei paskolas ir tokiu būdu užbėgti krizei už akių. Šios dvi institucijos (kaip minėta, abiejų jų centrinės būstinės yra Vašingtone, toje pačioje gatvėje, viena priešais kitą) turėjo tarpusavyje koordinuoti savo veiksmus.

 

Jungtinės Karalystės delegacijai vadovavęs Johnas Maynardas Keynesas buvo įsitikinęs, kad pasaulis galų gale suvokė, kokius politinius pavojus gali sukelti savireguliavimui palikta rinka. „Tik nedaugelis tikėjo, kad tai įmanoma“, - pasakė jis baigiantis konferencijai. Ir jei šios institucijos liksiančios ištikimos tiems principams, kuriais remiantis jos buvo įkurtos, „žmonių brolybė iš tiesų taps daugiau nei tik frazė".

 

Deja, nei TVF, nei Pasaulio bankas nesilaikė šios universalios vizijos. Jau nuo pat šių institucijų veiklos pradžios sprendimai čia priimami ne vadovaujantis principu „viena valstybė, vienas balsas", kaip yra priimta JT Generalinėje Asamblėjoje, bet atsižvelgiant į kiekvienos valstybės ekonomikos dydį — taigi Jungtinėms Valstijoms suteikta naudinga veto teisė priimant visus svarbiausius sprendimus, o Europai ir Japonijai palikta kontroliuoti dauguma visų kitų reikalų. Tai reiškė, kad devintajame dešimtmetyje atėjus į valdžią Reaganui ir Thatcher jų administracijos galėjo pajungti abi šias institucijas savo tikslams. Jos greitai padidino savo galią šių organizacijų struktūrose ir pavertė jas svarbiausiu korporacijų kryžiaus žygiui gelbstinčiu įrankiu.

 

Pasaulio banko ir TVF kolonizavimas „Čikagos berniukais“ daugiausia buvo atliekamas patylomis, tačiau jis tapo oficialus 1989 m., kai Johnas Williamsonas nuėmė šydą nuo vadinamojo „Vašingtono konsensuso“. Tai buvo ekonominių sprendimų sąrašas, kurio įgyvendinimas, anot jo, nuo šiol abiejų institucijų bus laikomas būtinu ekonominės sveikatos požymiu, „bendru sveiku protu grįstu branduoliu, kuriam pritaria visi rimti ekonomistai“. Šie neva techniniai ir neginčytini sprendimai apėmė ir grynai ideologinius reikalavimus „privatizuoti valstybines įmones“ ir „panaikinti užsienio firmoms ateiti trukdančius barjerus“. Iš esmės sąrašą sudarė ne kas kita, o trys pagrindiniai Friedmano siūlomi neoliberalūs dėmenys: privatizacija, kainų reguliavimo panaikinimas (laisvoji prekyba) ir drastiškas valstybės išlaidų apkarpymas. Kaip tik tokių veiksmų, Williamsono teigimu, „įtakingi žmonės Vašingtone ragino imtis Lotynų Amerikos šalis“. Kaip rašo buvęs Pasaulio banko vyriausiasis ekonomistas ir vienas paskutiniųjų naujosios ortodoksijos įtakingų priešininkų Josephas Stiglitzas, „Keynesas turbūt apsiverstų grabe, jei pamatytų, kas atsitiko su jo kūriniu“.

 

Red: „Čikagos berniukai“ - neoliberalzimo kūrėjai, šalininkai ir diegėjai, Čikagos universiteto absolventai, ekonomisto Miltono Friedmano pasekėjai.

 

NAUJAUSI KOMENTARAI
2013-01-25 12:35:09Feliksas
Tai va, ir turime tai ką turime. Pasaulio galingieji labai uoliai vykdo trečiąjį dėmenį- "drastišką valstybės išlaidų apkarpymą" Tik, kaip tame anekdote, daro viską atvirkščiai- mauna kelnes per galvą. Drąstiškai taupo ubagų, pensininkų ir bedabių , invalidų sąskaita. Kai tuo tarpu valdymo išlaidų nesugeba ne tik kad "apkarpyti" bet ir bent stablizuoti. Va prie žemės ūkio ministerijos Starkevičius sugebėjo per kadenciją prikurti ar ne per dešimt departamentų su geras atlyginimais, rajoninėje grandyje 60-70 gyventojų tenka vienas biurokratas, bet ten bėdų nematoma. Pasaulio galingūjų mintis gera, bet nevykdoma. Valdymo išlaidas būtina kaip tik drąstiškai mažinti.
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
PDFLiepą gavome
79,80 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai