2017 m. rugpjūčio 18 d. penktadienis - 21:13
 Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.  Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.
SIŪLOME PASKAITYTI

2012 09 26 - LŠDPS ZARASŲ SUSIVIENIJIMO IR ZARASŲ SAVIVALDYBĖS SUSITARIMAS

«
Komentarų: (0)

 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

LIETUVOS ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ZARASŲ RAJONO

SUSIVIENIJIMAS

SUSITARIMAS

2012-09-26

 

Zarasų rajono savivaldybė, atstovaujama rajono Savivaldybės mero Arnoldo Abramavičiaus ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimas, atstovaujamas pirmininko Andriaus Navicko, susitaria:

 

1. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012-09-28 posėdžiui parengtas, pateiktas ir užregistruotas rajono Savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr.T - 194 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 2 d. sprendimo Nr.T-39 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto tvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo bus patvirtintas rugsėjo 28 d. rajono Savivaldybės tarybos posėdyje.

 

2. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012-09-28 posėdžiui parengtas, pateiktas ir užregistruotas rajono Savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl maitinimo paslaugos kainos dydžio nustatymo Zarasų rajono savivaldybės mokyklose dirbantiems darbuotojams", taikant Zarasų rajono mokyklų darbuotojams 70 procentų antkainį patiekalams, padengiant gamybos išlaidas (darbuotojų, tiesiogiai susijusių su maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos ir kt. kiti gamybos kaštai). Sprendimas bus patvirtintas šių metų rugsėjo 28 d.

 

3. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012-09-28 posėdžiui parengti, pateikti ir užregistruoti rajono Savivaldybės tarybos sprendimo projektų „Dėl Zarasų rajono savivaldybės ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo teritorinės kolektyvinės sutarties" 2 variantai. Abiem šalims labiau priimtiną 2 kolektyvinės sutarties variantą patvirtinti 2012 m. rugsėjo 28 d. rajono Savivaldybės posėdyje, bei 1.4 punkte vietoj žodžio „derinti“ įrašyti žodį „suderinti". Sprendimas įsigalioja nuo 2012 m. spalio 31 d.

 

4. Patvirtinti rajono Savivaldybės tarybos 2012-09-28 d. posėdyje sprendimą dėl 2011-05-26 sprendimo Nr.T-50 „Dėl pavedimo teikti mokinių pavėžėjimo paslaugas" pakeitimo, išbraukiant sprendimo 3.2 punktą.

 

5. Sudaryti bendrą darbo grupę iš Zarasų rajono savivaldybės, LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo, LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų parengti rekomendacijas:

- Dėl Mokinio krepšelio (MK) 6 proc. dalies perskirstymo;

- Dėl mokinių pavėžėjimo paslaugų tvarkos tobulinimo;

- Dėl pedagogų darbo užmokesčio sistemos tobulinimo (koeficientų, valandų už kitus darbus ir vadovavimą klasei diferencijavimo rajono mokyklose).

Darbo grupė parengia siūlymus iki 2012 m. spalio 20 d. ir pagal kompetenciją teikia LR Švietimo ir mokslo ministerijai bei Zarasų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti artimiausiame posėdyje.

 

6. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimas pasirašius šį susitarimą sustabdo streiką ir atnaujina ugdymo procesą nuo 2012 m. rugsėjo 27 d. iki Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012m. rugsėjo 28 d. posėdžio sprendimų patvirtinimo. Patvirtinus Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje šiame susitarime minimus sprendimų projektus, streiką nuo 2012 m. spalio 1 d. nutraukia ir atšaukia mitingą, organizuojamą spalio 5 d.

 

7. Zarasų rajono savivaldybė sutiks, kad mokyklų direktoriai išmokėtų streikavusiems darbuotojams 50 proc. darbo užmokesčio. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimas kompensuos streikuojantiems likusią darbo užmokesčio dalį.

 

8. Susitarimas įsigalioja Zarasų rajono savivaldybės tarybos komitetams pritarus susitarime nurodytiems sprendimų projektams.

 

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo pirmininkas Andrius Navickas
Zarasų rajono savivaldybės meras Arnoldas Abramavičius

NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
PDFLiepą gavome
79,80 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai